ngodb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ngodb] Co teraz robić?


From: Radoslaw Janeczko
Subject: Re: [ngodb] Co teraz robić?
Date: Thu, 24 Feb 2005 07:08:45 +0100
User-agent: Mozilla Thunderbird 1.0 (X11/20041227)

By the day 02/23/2005 04:11 PM, fellow named Lukasz Jernas wrote:
Ponadto trzeba pami�ta�, şe baza taka b�dzie stanowi�a zbiór danych
osobowych (ZTCP stowarzyszenia nie s� wy��czone spod tej ustawy, ale
mog� si� myli�) wi�c naleşy teş w jednej z tabel zapisywa� kto
dokonywa� modyfikacji danych i kiedy (data + godzina) to zrobi�. Tak
tylko przypominam, by czasem kto� nie zapomnia� o tym przy
projektowaniu...

O ustawie nie wiedziałem, aczkolwiek logowanie aktywności użytkowników jest zaplanowane. Czy ktoś mógłby głębiej zbadać temat? Istotny jest okres, przez jaki trzeba te informacje przechowywać oraz oczywiście inne szczegóły, które mogą mieć wpływ na budowę aplikacji.

pozdrawiam

Radek

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]