ngodb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ngodb] Co teraz robić?


From: Radoslaw Janeczko
Subject: [ngodb] Co teraz robić?
Date: Tue, 22 Feb 2005 12:43:24 +0100
User-agent: Mozilla Thunderbird 1.0 (X11/20041227)

Witam ponownie.

Chciałbym teraz zastanowić się z Wami nad dalszym rozwojem projektu. Po przemyśleniu kilku spraw chciałbym zaproponować następującą wizję.

1. System powinien być elastyczny, stanowić fundament dla innych organizacji, które chciałyby wykorzystać efekty naszej pracy. Stąd też wzięła się nazwa projektu ngodb (niech wybaczą mi wszyscy, którzy nie lubią obcojęzycznego skrótu NGO na określenie organizacji pozarządowych). Wiele osób zwracało uwagę na potencjalną przydatność projektu także dla innych, niż TPBA, organizacji.

2. Powinniśmy przygotować dokumentację projektową, opracować pewne standardy programistyczne, opisać tworzone API itp. tak, aby każdy programista chętny zaadaptować system do swoich potrzeb mógł zrobić to jak najszybciej i jak najefetywniej wykorzystał swoje siły, bez zastanawiania się o co autorom chodziło. Znakomicie ułatwi to pracę także nam samym i pomoże zdobyć nowe osoby chętne do pracy.

3. Ze względu na powyższe punkty proponuję, by zmienić założenia odnośnie narzędzi i przejść z C++ na Pythona. Pracuje się z nim dużo łatwiej i dużo szybciej można osiągnąć oczekiwane rezultaty. Wraz z wxWidgets stanowi świetne narzędzie dla takich projektów, jak nasz.

Wiem, że Piotr Szmigielski włożył mnóstwo pracy w dotychczasowy rozwój aplikacji w C++. Wierzę jednak, że jego wysiłki nie poszłyby na marne, choćby ze względu na doświadczenie, które zdobył.

4. Proponuję ponownie zaprojektować aplikację kliencką, zastanowić się nad jej architekturą, potrzebnymi komponentami itp. To wszystko zróbmy zanim powstanie jakakolwiek linijka kodu.

pozdrawiam i czekam na Wasze uwagi

Radek

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]