ngodb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ngodb] Co teraz robić?


From: Piotr Szmigielski
Subject: Re: [ngodb] Co teraz robić?
Date: Wed, 23 Feb 2005 09:10:53 +0100 (CET)

Hi there


> 
> 3. Ze względu na powyższe punkty proponuję, by zmienić założenia
odnośnie
> narzędzi i przejść z C++ na Pythona. Pracuje się z nim dużo
łatwiej i dużo
> szybciej można osiągnąć oczekiwane rezultaty. Wraz z wxWidgets
stanowi świetne
> narzędzie dla takich projektów, jak nasz.
> 
> Wiem, że Piotr Szmigielski włożył mnóstwo pracy w dotychczasowy rozwój
> aplikacji w C++. Wierzę jednak, że jego wysiłki nie poszłyby na
marne, choćby
> ze względu na doświadczenie, które zdobył.


Osobiście nie mam nic przeciwko temu, by wybrać najlepsze narzędzie
do rozwiązania danego problemu, jednak mam pytanie: 

1. cóż ta aplikacja miałaby robić?? 
2. jakie danye mają być przechowywane?

Skoro ma to być coś bardziej uniwersalnego, to znaczy, że
organizacja / struktura bazy danych ulegnie zmianie

3. Jak ma wyglądać uaktualnianie / synchronizacja danych pomiędzy
węzłami (trzeba się nad tym ostro zastanowic, gdyż przyjęty
mechanizm może mieć duży wpływ na strukturę bazy danych)


> 
> 4. Proponuję ponownie zaprojektować aplikację kliencką, zastanowić
się nad jej
> architekturą, potrzebnymi komponentami itp. To wszystko zróbmy
zanim powstanie
> jakakolwiek linijka kodu.

Postulat oddzielenia logiki programu od GUI jest bardzo istotny.

Jednak ja tu widzę jeszcze konieczność podziału na moduły samej bazy
danych.
Skoro nie do końca wiemy, jakie będą potrzeby użytkownika końcowego
bazę trzeba tak zaprojektowac by łatwo było dołożyć / usunąć
możliwość przechowywania pewnych informacji.

Z tego co widzę na pewno przechowywać będziemy informacje o 

1. użytkownikach bazy danych (czy te informacje będą propagowane w
systemie??)
2. osobie tzn: imie, nazwisko, adres, dokumenty,

pozostałe dane, tzn te, które dotyczą placówki, koła (w przypadku
TPBA) są danymi specyficznymi dla TPBA i stanowią oddzielny moduł
bazy danych...

To tak kilka przemyśleń.. wracam do edycji profilu na savannah

P.S.

Jesli ktoś potrzebuje skontaktować się ze mną tak jakoś bardziej bez
pośrednio to zapraszam na GG / Jabber


Piotr Szmigielski Poznań
'Press any key to continue or any other key to quit'
Reply To: address@hidden
ICQ# 236063520  GG# 1950736  Jabber# address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]