ngodb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ngodb] Co teraz robić?


From: Lukasz Jernas
Subject: Re: [ngodb] Co teraz robić?
Date: Wed, 23 Feb 2005 16:11:35 +0100

On Wed, 23 Feb 2005 09:10:53 +0100 (CET), Piotr Szmigielski
<address@hidden> wrote:
> Postulat oddzielenia logiki programu od GUI jest bardzo istotny.
> 
> Jednak ja tu widzę jeszcze konieczność podziału na moduły samej bazy
> danych.
> Skoro nie do końca wiemy, jakie będą potrzeby użytkownika końcowego
> bazę trzeba tak zaprojektowac by łatwo było dołożyć / usunąć
> możliwość przechowywania pewnych informacji.
> 
> Z tego co widzę na pewno przechowywać będziemy informacje o
> 
> 1. użytkownikach bazy danych (czy te informacje będą propagowane w
> systemie??)

Ponadto trzeba pamiętać, że baza taka będzie stanowiła zbiór danych
osobowych (ZTCP stowarzyszenia nie są wyłączone spod tej ustawy, ale
mogę się mylić) więc należy też w jednej z tabel zapisywać kto
dokonywał modyfikacji danych i kiedy (data + godzina) to zrobił. Tak
tylko przypominam, by czasem ktoś nie zapomniał o tym przy
projektowaniu...

-- 
Lukasz Jernas
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]