www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr/philosophy selling.tr.po


From: Tahir Emre KALAYCI
Subject: [www-tr-internal] www-tr/philosophy selling.tr.po
Date: Sun, 20 Dec 2009 08:27:27 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   Tahir Emre KALAYCI <tekrei>   09/12/20 08:27:27

Modified files:
    philosophy   : selling.tr.po 

Log message:
    Kitaptaki çeviri yüklendi.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/selling.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: selling.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/selling.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- selling.tr.po    16 Dec 2009 19:04:35 -0000   1.1
+++ selling.tr.po    20 Dec 2009 08:27:27 -0000   1.2
@@ -18,11 +18,11 @@
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Selling Free Software - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
+msgstr "Özgür Yazılımın Satılması - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Selling Free Software"
-msgstr ""
+msgstr "Özgür Yazılımın Satılması"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -30,14 +30,14 @@
 "not charge money for distributing copies of software, or that you should "
 "charge as little as possible &mdash; just enough to cover the cost. This is "
 "a misunderstanding."
-msgstr ""
+msgstr "Birçok insan inanmaktadır ki, GNU Projesi’nin ruhu, yazılımın 
kopyalarının dağıtılması için ücret alınmamasını gerektirir ya da 
mümkün olduğunca düşük bir ücretin (maliyeti karşılayacak kadar) 
alınmasını gerektirir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Actually, we encourage people who redistribute <a href=\"/philosophy/free-sw."
 "html\">free software</a> to charge as much as they wish or can. If this "
 "seems surprising to you, please read on."
-msgstr ""
+msgstr "Gerçekte, özgür yazılımın dağıtımını yapan insanların 
mümkün olduğunca ya da istedikleri kadar ücretlendirme yapmasını 
istiyoruz. Bu size şaşırtıcı geldiyse, lütfen okumaya devam edin."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -47,7 +47,7 @@
 "free speech&rdquo;, not &ldquo;free beer&rdquo;.) Specifically, it means "
 "that a user is free to run the program, change the program, and redistribute "
 "the program with or without changes."
-msgstr ""
+msgstr "“Özgür” (çn. Free) sözcüğü temelde iki genel anlama 
sahiptir; ücrete ya da özgürlüğe atıf yapabilir. &ldquo;Özgür 
yazılım&rdquo; hakkında konuştuğumuzda, ücret hakkında değil, 
özgürlük hakkında konuşmaktayız . Özel olarak, bu, bir kullanıcının, 
değişiklik yaparak ya da yapmayarak programı çalıştırma, değiştirme ve 
yeniden dağıtma konusunda özgür olduğu anlamına gelmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -55,7 +55,7 @@
 "substantial price. Often the same program is available in both ways from "
 "different places. The program is free regardless of the price, because "
 "users have freedom in using it."
-msgstr ""
+msgstr "Özgür programlar bazen ücretsiz olarak ve bazen de azımsanmayacak 
bir ücret karşılığında dağıtılır. Genellikle aynı program, farklı 
yerlerden her iki şekilde de sağlanabilir. Ücretten bağımsız olarak, 
program özgürdür çünkü kullanıcıların kullanım özgürlüğü 
vardır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -63,7 +63,7 @@
 "programs</a> are usually sold for a high price, but sometimes a store will "
 "give you a copy at no charge. That doesn't make it free software, though. "
 "Price or no price, the program is nonfree because users don't have freedom."
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Özgür 
olmayan programlar</a> genellikle yüksek bir fiyata satılır ancak bazen 
satış yerleri, size ücretsiz olarak bir kopya vereceklerdir. Ancak bu durum, 
bu gibi yazılımların özgür yazılım olmalarını sağlamaz. Ücretli ya 
da ücretsiz olsun, program özgür değildir, çünkü kullanıcıların 
özgürlüğü yoktur."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -72,7 +72,7 @@
 "of free software, you might as well charge a substantial fee and <em>make "
 "some money</em>. Redistributing free software is a good and legitimate "
 "activity; if you do it, you might as well make a profit from it."
-msgstr ""
+msgstr "Özgür yazılım bir ücret konusu olmadığına göre, düşük bir 
fiyat, daha özgür değildir ya da özgüre yakın değildir. Bu nedenle, 
özgür yazılımın kopyalarını yeniden dağıtıyorsanız, azımsanmayacak 
bir ücret alabilir ve <em>para kazanabilirsiniz</em>. Özgür yazılımın 
yeniden dağıtılması iyi ve mantıklı bir harekettir; bunu yaparsanız 
bundan kar da sağlayabilirsiniz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -82,23 +82,23 @@
 "software development projects or to the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free "
 "Software Foundation</a>. This way you can advance the world of free "
 "software."
-msgstr ""
+msgstr "Özgür yazılım bir topluluk projesidir ve özgür yazılıma 
bağlı olan herkes, topluluğu oluşturmanın yollarını aramalıdır. Bir 
dağıtıcı için bunu gerçekleştirmenin bir yolu, karınızın bir 
kısmını Özgür Yazılım Vakfı’na ya da başka bir özgür yazılım 
geliştirme projesine vermektir. Finansman gelişimi sayesinde, özgür 
yazılım dünyasını geliştirebilirsiniz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<strong>Distributing free software is an opportunity to raise funds for "
 "development. Don't waste it!</strong>"
-msgstr ""
+msgstr "Özgür yazılımın dağıtılması, geliştirme için finansman 
sağlamak adına bir fırsattır. Bunu boşa harcamayın!"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In order to contribute funds, you need to have some extra. If you charge "
 "too low a fee, you won't have anything to spare to support development."
-msgstr ""
+msgstr "Finansmana destek sağlamak için, bazı ekstralara sahip olmanız 
gereklidir. Çok düşük ücret alırsanız, gelişimi desteklemek için 
ayıracak paranız olmayacaktır."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Will a higher distribution price hurt some users?"
-msgstr ""
+msgstr "Daha Yüksek Bir Dağıtım Ücreti Bazı Kullanıcılara Zarar Verir 
Mi?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -106,20 +106,20 @@
 "out of range for users who don't have a lot of money. With <a href=\"/"
 "philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>, a "
 "high price does exactly that &mdash; but free software is different."
-msgstr ""
+msgstr "İnsanlar bazen, yüksek bir dağıtım ücretinin, fazla paraya sahip 
olmayan kullanıcıları özgür yazılımın dışında bırakacağından 
korkmaktadır. Özel mülk yazılımla, yüksek fiyat tam olarak bu duruma 
neden olur, ancak özgür yazılım farklıdır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The difference is that free software naturally tends to spread around, and "
 "there are many ways to get it."
-msgstr ""
+msgstr "Fark, özgür yazılımın doğal olarak yayılma eğiliminde 
olmasıdır ve bunu sağlamanın birçok yolu vardır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software hoarders try their damnedest to stop you from running a proprietary "
 "program without paying the standard price. If this price is high, that does "
 "make it hard for some users to use the program."
-msgstr ""
+msgstr "Yazılım istifçileri, standart ücreti ödemeksizin özel mülk bir 
programı çalıştırmanızı önlemek için elinden geleni yapmaktadır. Bu, 
fiyat yüksekse, bazı kullanıcıların programı kullanmalarını 
zorlaştırır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -129,25 +129,25 @@
 "users can join together, split the price of one CD-ROM, then each in turn "
 "can install the software. A high CD-ROM price is not a major obstacle when "
 "the software is free."
-msgstr ""
+msgstr "Özgür yazılımla, kullanıcılar, yazılımı kullanmak için, 
dağıtım ücretini ödemek zorunda değildir. Programı bir arkadaşlarından 
kopyalayabilirler ya da ağ erişimine sahip bir arkadaşları aracılığıyla 
edinebilirler. Ya da çok sayıda kullanıcı bir araya gelip, tek bir 
CD-ROM’un fiyatını paylaşabilir, daha sonra da yazılımı 
kullanabilirler. Yazılım özgür olduğunda, yüksek bir CD-ROM fiyatı 
büyük bir engel değildir."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Will a higher distribution price discourage use of free software?"
-msgstr ""
+msgstr "Daha Yüksek Bir Dağıtım Fiyatı Özgür Yazılımın 
Kullanımını Azaltır Mı?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Another common concern is for the popularity of free software. People think "
 "that a high price for distribution would reduce the number of users, or that "
 "a low price is likely to encourage users."
-msgstr ""
+msgstr "Başka bir konu da, özgür yazılımın popülerliğine ilişkindir. 
İnsanlar, dağıtım için yüksek bir fiyatın kullanıcı sayısını 
azaltacağını ya da düşük bir fiyatın kullanıcıları 
yüreklendireceğini düşünmektedirler."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This is true for proprietary software &mdash; but free software is "
 "different. With so many ways to get copies, the price of distribution "
 "service has less effect on popularity."
-msgstr ""
+msgstr "Özel mülk yazılım için bu durum doğrudur, ancak özgür 
yazılım farklıdır. Kopyaların alınması için birçok yol varken, 
dağıtım hizmetinin fiyatının popülerlik üzerinde daha az etkisi vardır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -157,7 +157,7 @@
 "proprietary software if free software can't do all the jobs they want done. "
 "Thus, if we want to increase the number of users in the long run, we should "
 "above all <em>develop more free software</em>."
-msgstr ""
+msgstr "Uzun vadede, özgür yazılımı kaç kişinin kullandığı temel 
olarak özgür yazılımın ne kadar çok şey yapabildiğiyle ve özgür 
yazılımın kullanımının ne kadar kolay olduğuyla belirlenir. Özgür 
yazılımla yapmak istedikleri bütün işleri yapamazlarsa, birçok 
kullanıcı özel mülk yazılımı kullanmaya devam edecektir. Bu nedenle, 
uzun vadede kullanıcı sayısını artırmak istiyorsak, her şeyin ötesinde, 
daha fazla özgür yazılım geliştirmeliyiz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -166,17 +166,17 @@
 "html\">manuals</a> yourself. But if you do distribution rather than "
 "writing, the best way you can help is by raising funds for others to write "
 "them."
-msgstr ""
+msgstr "Bunu gerçekleştirmenin en doğrudan yolu, gerekli özgür 
yazılımı ya da kılavuzları sizin yazmanızdır. Yazmak yerine dağıtımla 
uğraşıyorsanız, yardımcı olabileceğiniz en iyi yol, başkalarının 
özgür yazılım yazması için finansman sağlamaktır."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "The term &ldquo;selling software&rdquo; can be confusing too"
-msgstr ""
+msgstr "&ldquo;Yazılımın Satılması&rdquo; Terimi Kafa Karıştırıcı da 
Olabilir"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Strictly speaking, &ldquo;selling&rdquo; means trading goods for money. "
 "Selling a copy of a free program is legitimate, and we encourage it."
-msgstr ""
+msgstr "Kesin şekilde konuşursak, &ldquo;satış&ldquo; para 
karşılığında malların ticareti, değiş tokuşu anlamına gelmektedir. 
Özgür bir programın bir kopyasının satılması yasaldır ve bunu 
destekleriz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -184,7 +184,8 @@
 "html#SellSoftware\">&ldquo;selling software&rdquo;</a>, they usually imagine "
 "doing it the way most companies do it: making the software proprietary "
 "rather than free."
-msgstr ""
+msgstr "Ancak, insanlar <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html#SellSoftware\">&ldquo;yazılımın satılmasını&ldquo;</a> 
düşündüklerinde, birçok firmanın yaptığı şekilde yapmayı 
düşünürler: özgür yazılım yapmak yerine yazılımı özel mülk yapmak."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -193,11 +194,11 @@
 "software&rdquo; and choose some other wording instead. For example, you "
 "could say &ldquo;distributing free software for a fee&rdquo;&mdash;that is "
 "unambiguous."
-msgstr ""
+msgstr "Bu nedenle, bu yazıda olduğu gibi ayrımları iyi yapmayacaksanız, 
&ldquo;yazılımın satılması&rdquo; teriminin kullanılmamasının daha iyi 
olacağını ve bunun yerine başka bir sözcüğün seçilmesi gerektiğini 
düşünürüz. Örneğin, &ldquo;bir ücret karşılığında özgür 
yazılımın dağıtılması&rdquo; diyebilirsiniz, bu daha net bir tanımdır"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "High or low fees, and the GNU GPL"
-msgstr ""
+msgstr "Yüksek ya da Düşük Ücretler ve GNU GPL"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -207,7 +208,7 @@
 "nothing, a penny, a dollar, or a billion dollars. It's up to you, and the "
 "marketplace, so don't complain to us if nobody wants to pay a billion "
 "dollars for a copy."
-msgstr ""
+msgstr "Özel bir durum hariç olmak üzere, <a 
href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı</a>’nın (GNU GPL) 
özgür yazılımın bir kopyası için ne kadar ücretlendirme 
yapabileceğiniz hakkında hiçbir şartı yoktur. Bir kuruş, lira ya da 
milyon lira olarak ücretlendirme yapabilirsiniz. Bu size ve pazara 
kalmıştır, bu nedenle, kimse bir kopya için milyon lira ödemek istemezse 
bize şikayette bulunmayın."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -220,7 +221,7 @@
 "to limit the fee for source in order to ensure the user's freedom. In "
 "ordinary situations, however, there is no such justification for limiting "
 "distribution fees, so we do not limit them."
-msgstr ""
+msgstr "Tek istisnai durum, tüm kaynak kodu yerine karşılık gelen ikili 
(binary) kodun dağıtıldığı durumdur. Bunu yapanlardan, GNU GPL 
tarafından talebe göre kaynak kodunu sağlamaları istenmektedir. Kaynak kodu 
için ücret üzerinde herhangi bir sınırın olmadığı durumda, herhangi 
birinin ödeyemeyeceği kadar yüksek bir ücret isteyebilirler, örneğin 
milyon lira gibi, ve bu nedenle gerçekte gizlerken, kaynak kodunu yayınlıyor 
gibi görünebilirler. Bu nedenle, bu durumda, kullanıcının 
özgürlüğünü sağlamak için, kaynağa ilişkin ücreti 
sınırlandırmamız gereklidir. Ancak sıradan durumlarda, dağıtım 
ücretlerini sınırlandırmanın haklı bir tarafı yoktur, bu nedenle 
sınırlandırmayız."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -231,7 +232,7 @@
 "we defend users' freedom, we are not distracted by side issues such as how "
 "much of a distribution fee is charged. Freedom is the issue, the whole "
 "issue, and the only issue."
-msgstr ""
+msgstr "Bazen eylemleri, GNU GPL’nin izin verdiği sınırı aşan firmalar, 
izin istemekte ve &ldquo;GNU yazılımı için ücret almayacaklarını&rdquo; 
ya da bu gibi şeyleri söylemektedir. Bu şekilde hiçbir yere varamazlar. 
Özgür yazılım özgürlükle ilgilidir ve GPL’nin uygulanması 
özgürlüğün savunulmasıdır. Kullanıcıların özgürlüklerini 
savunduğumuz zaman, dağıtım ücretinin ne kadar olduğu gibi yan konularla 
meşgul olmayız. Özgürlük önemli bir konudur, bütün konudur ve tek 
konudur."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -245,19 +246,19 @@
 "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile iletişim kurmanın <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. 
Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
-msgstr ""
+msgstr "Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için 
lütfen <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler 
hakkındaki BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007 Özgür Yazılım 
Vakfı, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
@@ -268,17 +269,17 @@
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
-msgstr ""
+msgstr "Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına 
bu uyarının belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr ""
+msgstr "Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, Serkan Çapkan"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr ""
+msgstr "20 Aralık 2009"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]