www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr/philosophy pragmatic.tr.po


From: Tahir Emre KALAYCI
Subject: [www-tr-internal] www-tr/philosophy pragmatic.tr.po
Date: Fri, 18 Dec 2009 12:38:13 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   Tahir Emre KALAYCI <tekrei>   09/12/18 12:38:13

Modified files:
    philosophy   : pragmatic.tr.po 

Log message:
    Kitaptaki çeviri aktarılmıştır.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/pragmatic.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: pragmatic.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/pragmatic.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- pragmatic.tr.po   16 Dec 2009 19:04:35 -0000   1.1
+++ pragmatic.tr.po   18 Dec 2009 12:38:13 -0000   1.2
@@ -19,16 +19,16 @@
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Copyleft: Pragmatic Idealism - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
+msgstr "Copyleft: Faydacı İdealizm - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı 
(FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Copyleft: Pragmatic Idealism"
-msgstr ""
+msgstr "Copyleft: Faydacı İdealizm"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
-msgstr ""
+msgstr "Yazan: <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -36,7 +36,7 @@
 "People can have many different goals and values; fame, profit, love, "
 "survival, fun, and freedom, are just some of the goals that a good person "
 "might have. When the goal is a matter of principle, we call that idealism."
-msgstr ""
+msgstr "Bir insanın verdiği her karar, o insanın değerlerinden ve 
hedeflerinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar, birçok farklı hedefe ve değere 
sahip olabilir: Ün, kar, sevgi, yaşam savaşı, eğlence ve özgürlük, 
bunlar, iyi bir insanın sahip olabileceği hedeflerden bazılarıdır. Hedef, 
kendine olduğu kadar başkalarına da yardım etmek olduğunda, buna idealizm 
deriz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -44,7 +44,7 @@
 "freedom and cooperation. I want to <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html"
 "\">encourage free software to spread</a>, replacing proprietary software "
 "that forbids cooperation, and thus make our society better."
-msgstr ""
+msgstr "Özgür yazılım üzerindeki çalışmam, bir idealizm hedefiyle 
güdülenmiştir: Özgürlüğü ve işbirliğini yaymak. Özgür yazılımın 
yayılmasını, işbirliğini engelleyen özel mülk yazılımın yerine 
geçmesini ve böylece toplumumuzun daha iyi bir hale gelmesini istemekteyim."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -57,21 +57,21 @@
 "developers use copyright to stop us from sharing, we cooperators can use "
 "copyright to give other cooperators an advantage of their own: they can use "
 "our code."
-msgstr ""
+msgstr "GNU Genel Kamu Lisansı’nın copyleft olarak yazılmasının temel 
nedeni budur. Ayrı bir dosyaya konulsa bile, GPL kapsamlı bir programa 
eklenmiş tüm kodlar, özgür yazılım olmalıdır. Kodumu, özel mülk 
yazılımda kullanım için değil, özgür yazılımda kullanım için 
elverişli hale getirdim, bunu yazılım geliştiren başka insanları 
yüreklendirmek için yaptım. Buna inanıyorum çünkü özel mülk yazılım 
geliştiricileri paylaşmamızı önlemek için telif hakkını 
kullanmaktadır, işbirliği yapan bizim gibi insanlar, işbirliği yapan 
diğer insanlara bir avantaj sağlamak için telif hakkını kullanabilir: 
Bizim kodumuzu kullanabilirler."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Not everyone who uses the GNU GPL has this goal. Many years ago, a friend "
 "of mine was asked to rerelease a copylefted program under noncopyleft terms, "
 "and he responded more or less like this:"
-msgstr ""
+msgstr "GNU GPL’yi kullanan herkes bu hedefe sahip değildir. Yıllar önce, 
benim bir arkadaşımdan, copyleft edilmiş bir programı copyleft edilmemiş 
bir şekilde yeniden yayması istenmişti ve arkadaşımın cevabı yaklaşık 
olarak şu şekildeydi:"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "&ldquo;Sometimes I work on free software, and sometimes I work on "
 "proprietary software&mdash;but when I work on proprietary software, I expect "
 "to get <em>paid</em>.&rdquo;"
-msgstr ""
+msgstr "&ldquo;Bazen özgür yazılım üzerinde çalışıyorum ve bazen 
özel mülk yazılım üzerinde çalışıyorum, ama özel mülk yazılım 
üzerinde çalıştığımda, bana <em>para ödenmesini</em> bekliyorum.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -79,7 +79,7 @@
 "saw no reason to give a handout to a business making products that would be "
 "off-limits to our community. His goal was different from mine, but he "
 "decided that the GNU GPL was useful for his goal too."
-msgstr ""
+msgstr "Arkadaşım, çalışmasını, yazılımı paylaşan bir toplulukla 
paylaşmak istiyordu ancak topluluğumuza girmesi yasak olacak ürünler yapan 
bir iş için yardımcı olmakta bir neden göremiyordu. Onun hedefi 
benimkinden farklıydı ancak GNU GPL’nin bu hedef için yararlı olduğunu 
düşünüyordu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -87,7 +87,7 @@
 "enough&mdash;you need to choose a method that works to achieve the goal. In "
 "other words, you need to be &ldquo;pragmatic.&rdquo; Is the GPL pragmatic? "
 "Let's look at its results."
-msgstr ""
+msgstr "Dünyada bir şey başarmak istiyorsanız, idealizm yeterli değildir, 
hedefi gerçekleştirmek için çalışan bir yöntem seçmeniz gereklidir. 
Başka bir deyişle, &ldquo;faydacı&rdquo; olmanız gereklidir. GPL faydacı 
mıdır? Sonuçlarına bakalım."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -99,7 +99,7 @@
 "it. The C++ front end included many new files, but since they were meant to "
 "be linked with GCC, the GPL did apply to them. The benefit to our community "
 "is evident."
-msgstr ""
+msgstr "GNU C++’ı düşünelim. Niçin özgür bir C++ derleyicisine 
sahibiz? Bunun tek nedeni, GNU GPL’nin bunun özgür olması gerektiğini 
söylemesidir. GNU C++, GNU C derleyicisinden başlayan bir endüstri 
konsorsiyumu tarafından geliştirilmiştir. MCC normalde çalışmasını 
mümkün olduğunca özel mülk bir şekilde yapmaktadır. Ancak C++ ön ucunu 
özgür yazılım yaptılar çünkü GNU GPL, C++ ön ucunu yaymalarının tek 
yolunun bu olduğunu söyledi. C++ önucu birçok yeni dosyayı içermekteydi 
ancak GCC ile bağlantılı oldukları için, GPL onlara uygulanmadı. Bunun 
topluluğumuza yararı açıkça görülmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -109,13 +109,13 @@
 "the GPL's requirements. But our lawyer said that this would not evade the "
 "requirements, that it was not allowed. And so they made the Objective C "
 "front end free software."
-msgstr ""
+msgstr "GNU Objective C’yi düşünelim. NeXT1, başlangıçta bu ön ucu 
özel mülk yapmak istemiştir; bu ön ucun &ldquo;.o&rdquo; dosyaları olarak 
yayınlanmasını ve kullanıcıların onların GCC’nin geri kalanıyla 
bağlantı kurmasını önermişler, bunun GPL’nin şartlarına uygun 
olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak avukatımız bunun şartlardan kaçınmak 
olacağını söylemiş ve buna izin verilmemiştir. Ve bu nedenle Objective 
C’yi ön uç özgür yazılım haline getirmişlerdir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those examples happened years ago, but the GNU GPL continues to bring us "
 "more free software."
-msgstr ""
+msgstr "Bu örnekler yıllar önce gerçekleşmiştir ancak GNU GPL bize daha 
fazla özgür yazılım kazandırmaya devam etmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -126,7 +126,7 @@
 "this was not allowed. He could have taken command-line editing out of the "
 "program, but what he actually did was rerelease it under the GPL. Now it is "
 "free software."
-msgstr ""
+msgstr "Birçok GNU kütüphanesi, GNU Kütüphane Genel Kamu Lisansı 
tarafından kapsanmaktadır ancak tümü kapsanmamaktadır. Genel GNU GPL 
tarafından kapsanan bir GNU kütüphanesi Readline’dır, Readline, komut 
satırının düzenlenmesi işlemini gerçekleştirir. Bir keresinde 
Readline’ı kullanmak üzere tasarlanmış özgür olmayan bir program 
hakkında bir şeyler öğrenmiştim ve geliştiriciye buna izin verilmediğini 
söylemiştim. Programdan komut satırı düzenlenmesini çıkarabilirdi ancak 
gerçekte yaptığı şey, onu GPL altında yeniden yaymaktı. İşte şimdi bu 
özgür yazılımdır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -137,7 +137,7 @@
 "Hold on there&mdash;your code belongs to us! We don't want to share it; we "
 "have decided to turn your improved version into a proprietary software "
 "product.&rdquo;"
-msgstr ""
+msgstr "GCC’ye (ya da Emacs ya da Bash ya da Linux ya da her türlü GPL 
lisanslı program) ilişkin çalışmaları yazan programcılar genellikle 
firmalar ya da üniversiteler tarafından çalıştırılmaktadır. Programcı 
bu yaptığı çalışmaları topluluğa iletmek istediğinde ve kodunu sonraki 
dağıtımda gördüğünde, patronu şunu söyleyebilir:&ldquo;Orada dur, 
senin kodun bize aittir! Kodu paylaşmak istemiyoruz; geliştirilmiş 
sürümünü özel mülk bir yazılım ürününe dönüştürmeye karar 
verdik.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -146,7 +146,7 @@
 "boss realizes that he has only two choices: release the new code as free "
 "software, or not at all. Almost always he lets the programmer do as he "
 "intended all along, and the code goes into the next release."
-msgstr ""
+msgstr "Bu noktada GNU GPL yardıma koşar. Programcı, patrona bu özel mülk 
yazılım ürününün telif hakkını bozacağını gösterir ve patron, 
yalnızca iki tercihe sahip olduğunu fark eder: yeni kodu özgür yazılım 
olarak yaymak ya da hiç yaymamak. Hemen hemen çoğu zaman, programcının 
istediği gibi davranmasına izin verir ve kod, sonraki dağıtıma girer."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -155,7 +155,7 @@
 "is a bad thing&mdash;that the GPL &ldquo;excludes&rdquo; some proprietary "
 "software developers who &ldquo;need to be brought into the free software "
 "community.&rdquo;"
-msgstr ""
+msgstr "GNU GPL İyi Adam [:Mr. Nice Guy] değildir. İnsanların yapmak 
istedikleri şeylere bazen &ldquo;hayır&rdquo; der. Bunun kötü bir şey 
olduğunu söyleyen kullanıcılar vardır. GPL, &ldquo;özgür yazılım 
topluluğuna sokulması gereken&rdquo; bazı özel mülk yazılım 
geliştiricilerini &ldquo;dışarıda tutmaktadır.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -164,7 +164,7 @@
 "out of our community. Being in our community means joining in cooperation "
 "with us; we cannot &ldquo;bring them into our community&rdquo; if they don't "
 "want to join."
-msgstr ""
+msgstr "Ancak bu geliştiricileri topluluğumuzun dışında bırakan biz 
değiliz; girmemeyi onlar tercih etmektedir. Yazılımı özel mülk kılma 
kararları, topluluktan uzak kalma kararlarıdır. Topluluğumuzda bulunmak 
istemeleri, bizimle işbirliğine katılmak istedikleri anlamına gelmektedir; 
katılmak istemezlerse, onları &ldquo;topluluğumuza zorla sokamayız&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -172,7 +172,7 @@
 "designed to make an inducement from our existing software: &ldquo;If you "
 "will make your software free, you can use this code.&rdquo; Of course, it "
 "won't win 'em all, but it wins some of the time."
-msgstr ""
+msgstr "<em>Yapabileceğimiz</em> şey, onlara katılma nedeni sunmaktır. GNU 
GPL mevcut yazılımınızdan bir güdü oluşturmak için tasarlanmıştır: 
&ldquo;Yazılımınızı özgür hale getirirseniz, bu kodu 
kullanabilirsiniz.&rdquo; Tabi ki, bu hepsinin kazanılmasını 
sağlamayacaktır ancak bazen bunu sağlayacaktır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -183,7 +183,8 @@
 "&ldquo;Just let us put your package in our proprietary program, and your "
 "program will be used by many thousands of people!&rdquo; The temptation can "
 "be powerful, but in the long run we are all better off if we resist it."
-msgstr ""
+msgstr "Özel mülk yazılım gelişimi, topluluğumuza bir şey kazandırmaz 
ancak özel mülk yazılım geliştiricileri bizden sıklıkla yardım ister. 
Özgür yazılım kullanıcıları, özgür yazılım geliştiricilerine 
kişisel bir şeyler, kabul görme ve minnettarlık, sunabilir ancak bu, bir 
şirket size aşağıdaki ifadeyi söylediğinde, çok çekici görünebilir: 
&ldquo;Paketini özel mülk programa koyalım ve o zaman programın binlerce
+insan tarafından kullanılacaktır.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -195,7 +196,7 @@
 "copyleft. When the Open Group tried to <a href=\"/philosophy/x.html\">make "
 "X11R6.4 nonfree software</a>, those of us who had resisted that pressure "
 "were glad that we did."
-msgstr ""
+msgstr "Bu teşvik edici ifade güçlü görünebilir ancak uzun vadede, buna 
karşı koyarsak, bu hepimiz için daha iyi olur. Dolaylı bir şekilde 
geldiğinde, teşvik edici ifade ve baskının fark edilmesi daha zordur 
çünkü bazı özgür yazılım organizasyonları, özel mülk yazılımın 
beslenmesi politikasını benimsemiştir. X Konsorsiyumu (ve ardından gelen 
Open Group) buna ilişkin bir örnek sunar: Özel mülk yazılım yapan 
firmalar tarafından finansmanı sağlandıktan sonra, programcıları 
copyleft’i kullanmamaları için ikna etmek için çok uzun bir süre 
uğraşmışlardır. Şimdi Open Group X11R6.4’ü özgür olmayan yazılım 
haline getirdiği için, bu baskıya dayanan ve karşı gelen bizim gibi 
insanlar, bunu yaptığımız için mutluyuz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -205,7 +206,7 @@
 "Thank you, Open Group&mdash;but this subsequent reversal does not invalidate "
 "the conclusions we draw from the fact that adding the restrictions was "
 "<em>possible</em>."
-msgstr ""
+msgstr "Eylül 1998'de, X11R6.4'ün özgür olmayan dağıtım şartlarıyla 
yayınlanmasından aylar sonra, Open Group kararını değiştirip X11R6.3'ü 
dağıttığı copyleft olmayan özgür yazılım lisansıyla tekrar 
dağıtırmış. Open Group, teşekkürler&mdash;ancak bu geri çekiş 
kısıtlamaların <em>eklenebilir</em> olduğu gerçeğinden ürettiğimiz 
sonuçları yanlışlamayacaktır"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -214,21 +215,21 @@
 "freedom and community that you can build by staying firm, you will find the "
 "strength to do it. &ldquo;Stand for something, or you will fall for "
 "anything.&rdquo;"
-msgstr ""
+msgstr "Faydacı olarak konuşursak, daha büyük uzun vadeli hedefler 
hakkında düşünülmesi, bu baskıya dayanma isteğinizi güçlendirecektir. 
Aklınızı, tutarlı durarak oluşturabileceğiniz özgürlük ve topluluğa 
odaklarsanız, bunu yapacak gücü kendinizde bulacaksınız. &ldquo;Bir 
şeyler için ayakta durun yoksa durup dururken düşersiniz.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "And if cynics ridicule freedom, ridicule community&hellip;if &ldquo;hard-"
 "nosed realists&rdquo; say that profit is the only ideal&hellip;just ignore "
 "them, and use copyleft all the same."
-msgstr ""
+msgstr "Alaycılar özgürlükle ve toplulukla alay ederse ve &ldquo;katı 
realistler&rdquo; tek idealin kar olduğunu söylerse, o zaman onları 
görmezden gelin ve her zaman copyleft’i kullanın."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
-msgstr ""
+msgstr "Bu yazı <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><cite>Özgür 
Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme Yazıları</cite> 
kitabında yayınlanmıştır."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -242,14 +243,14 @@
 "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
 "or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile iletişim kurmanın <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. 
Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
-msgstr ""
+msgstr "Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için 
lütfen <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler 
hakkındaki BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1998, 2003 Free Software Foundation, Inc."
@@ -259,17 +260,17 @@
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
 "medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr ""
+msgstr "Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına 
bu uyarının belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr ""
+msgstr "Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, Serkan Çapkan"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr ""
+msgstr "18 Aralık 2009"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]