www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr/philosophy university.tr.po


From: Tahir Emre KALAYCI
Subject: [www-tr-internal] www-tr/philosophy university.tr.po
Date: Thu, 17 Dec 2009 13:19:40 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   Tahir Emre KALAYCI <tekrei>   09/12/17 13:19:40

Modified files:
    philosophy   : university.tr.po 

Log message:
    Kitaptaki çeviri aktarılmıştır.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/university.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: university.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/university.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- university.tr.po  16 Dec 2009 19:04:35 -0000   1.1
+++ university.tr.po  17 Dec 2009 13:19:40 -0000   1.2
@@ -20,11 +20,11 @@
 msgid ""
 "Releasing Free Software If You Work at a University - GNU Project - Free "
 "Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
+msgstr "Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın 
Yayınlanması - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Releasing Free Software If You Work at a University"
-msgstr ""
+msgstr "Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın 
Yayınlanması"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -36,7 +36,7 @@
 "Universities should therefore encourage free software for the sake of "
 "advancing human knowledge, just as they should encourage scientists and "
 "other scholars to publish their work."
-msgstr ""
+msgstr "Özgür Yazılım Hareketi’nde, bilgisayar kullanıcılarının 
kullandıkları yazılımı değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğüne 
sahip olmaları gerektiğine inanmaktayız. Özgür yazılımdaki “özgür” 
(çn. “free”) ifadesi özgürlüğe atıf yapmaktadır: Kullanıcıların, 
yazılımı çalıştırma, değiştirme ve yeniden dağıtma 
özgürlüğünün olduğu anlamına gelmektedir. Özgür yazılım 
insanlığın ortak bilgi birikimine katkıda bulunurken, özgür olmayan 
yazılım buna katkıda bulunmaz. Bu nedenle üniversiteler, bilim adamlarını 
ve burslu öğrencilerini çalışmalarını yayınlamaları konusunda 
yüreklendirdikleri gibi, insanlığın ortak bilgi birikiminin gelişmesi 
için özgür yazılımı da yüreklendirmelidir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -44,7 +44,7 @@
 "software (and towards science); they see programs as opportunities for "
 "income, not as opportunities to contribute to human knowledge. Free "
 "software developers have been coping with this tendency for almost 20 years."
-msgstr ""
+msgstr "Ne yazık ki, üniversite yöneticileri, yazılıma (ve bilime) 
karşı tutucu bir yaklaşıma sahiptir; programları gelir kaynağı olarak 
görmekte, insanlığın ortak bilgi birikimine katkıda bulunacak fırsatlar 
olarak görmemektedirler. Özgür yazılım geliştiricileri, hemen hemen 20 
yıldır bu eğilimle mücadele etmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -57,7 +57,7 @@
 "the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL)"
 "&mdash;and I did not want to have to beg the MIT administration to let me "
 "use it."
-msgstr ""
+msgstr "1984 yılında GNU işletim sistemini geliştirmeye başladığında, 
yaptığım ilk şey, MIT’deki görevimi bırakmaktı. Bunu özellikle, MIT 
lisans ofisinin GNU’yu özgür yazılım olarak yayınlamamı engellememesi 
için yaptım. Değişiklik yapılmış tüm sürümlerin özgür yazılım 
olmasını sağlayan GNU’da programların lisanslanması için bir yaklaşım 
planladım, bu GNU Genel Kamu Lisansına (GNU GPL) evrilen bir yaklaşımdır 
ve kullanmama izin vermeleri için MIT yönetiminden ricada bulunmak zorunda 
kalmak istemiyordum."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -70,7 +70,7 @@
 "GNU GPL&mdash;any other way would be copyright infringement.&rdquo; After "
 "the dollar signs fade from their eyes, they will usually consent to "
 "releasing it as free software."
-msgstr ""
+msgstr "Yıllar geçtikçe, yazılımı yalnızca satılacak bir şey olarak 
gören yöneticilerle nasıl başa çıkılacağına ilişkin öneriler için, 
üniversite üyeleri, sıklıkla Özgür Yazılım Vakfı’na geldiler. Özel 
olarak finansmanı sağlanan projeler için bile iyi bir yöntem, 
çalışmalarınızın, GNU GPL altında yayınlanan mevcut bir programı esas 
almasıdır. O zaman yöneticilere şunu söyleyebilirsiniz: &ldquo;GNU GPL 
altında olmadığı takdirde değiştirilmiş sürümü yayınlamamıza izin 
verilmemektedir, başka herhangi bir yol, telif hakkı ihlali 
olacaktır.&rdquo; Dolar işaretleri gözlerinden silindikten sonra, genel 
olarak bunu özgür yazılım olarak yayınlamaya razı olacaklardır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -81,7 +81,7 @@
 "politely show the university administration that it is not open to "
 "renegotiation. They would rather have a contract to develop free software "
 "than no contract at all, so they will most likely go along."
-msgstr ""
+msgstr "Ayrıca finans sponsorunuzdan da yardım isteyebilirsiniz. NYU’daki 
bir grup, Amerikan Hava Kuvvetleri’nden destekle GNU Ada Derleyicisini 
geliştirdiğinde, sözleşme, çalışmanın sonucunda ortaya çıkan kodun, 
Özgür Yazılım Vakfı’na bağışlanmasını gerektirmiştir. Düzenlemeyi 
ilk olarak sponsorla çalışın, daha sonra kibar bir şekilde, üniversite 
yönetimine, yeniden pazarlığa açık olmadığınızı gösterin. 
Üniversite yönetimi, sözleşmesiz olmasındansa, özgür yazılım 
geliştirmek için sözleşmeli çalışmayı tercih eder, bu nedenle, 
muhtemelen devam edeceklerdir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -94,7 +94,7 @@
 "When the administrators know their choice is to have a free software package "
 "that brings credit to the university or nothing at all, they will usually "
 "choose the former."
-msgstr ""
+msgstr "Ne yaparsanız yapın, hususu erken ele alın, kesinlikle programın 
yarısı bitmeden önce ele alın. Bu noktada, üniversitenin size hala 
ihtiyacı vardır, böylece sert oynayabilirsiniz: Yazılımın özgür 
yazılım olması konusunda (ve sizin özgür yazılım lisansı tercihiniz 
konusunda) fikir birliğine varmışlarsa, yönetime programı bitireceğinizi, 
kullanılabilir hale getireceğinizi söyleyin. Aksi takdirde bu konu üzerine, 
hakkında bir makale yazmaya yetecek kadar çalışacaksınız ve yayınlamaya 
yetecek kadar iyi bir sürümü asla oluşturamayacaksınız. Yöneticiler, 
tercihlerinin, üniversiteye kredi sağlayan özgür bir yazılım paketi 
olduğunu bildiklerinde, genellikle ilk söz edileni seçeceklerdir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -107,7 +107,7 @@
 "university. Present the issue as one of principle: does the university have "
 "a mission to advance human knowledge, or is its sole purpose to perpetuate "
 "itself?"
-msgstr ""
+msgstr "Üniversitelerin hepsinin tutucu politikaları yoktur. Ön tanımlı 
olarak, Teksas Üniversitesi, geliştirilen tüm yazılımlarının, GNU Genel 
Kamu Lisansı altında özgür yazılım olarak yayınlanması politikasına 
sahiptir. Brezilya’daki üniversiteler ve Hindistan Haydarabat’taki 
Hindistan Bilgi Teknoloji Enstitüsü, GPL altında yazılımın yayılmasına 
ilişkin politikalara sahiptir. İlk olarak fakülte desteği geliştirilerek, 
üniversitenizde bu gibi bir politikayı kurabilirsiniz. Bu konuyu, ilkelerden 
biri olarak sunun: üniversite insanlığın ortak bilgi birikimini geliştirme 
görevine sahip midir ya da tek amacı kendi varlığını sürdürmek midir?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -115,7 +115,7 @@
 "and based on an ethical perspective, as we do in the free software "
 "movement. To treat the public ethically, the software should be free&mdash;"
 "as in freedom&mdash;for the whole public."
-msgstr ""
+msgstr "Hangi yaklaşımı kullanırsanız kullanın Özgür Yazılım 
Hareketi’nde yaptığımız gibi kararlılığı ve etik bir perspektifi 
benimsemenize yardımcı olur. Toplumsal etik anlayışı içinde davranmak 
için yazılım, tüm toplum için, özgürlükte olduğu gibi, özgür 
olmalıdır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -126,7 +126,7 @@
 "contribution. But those values do not give you a good footing to stand firm "
 "when university administrators pressure or tempt you to make the program "
 "nonfree."
-msgstr ""
+msgstr "Birçok özgür yazılım geliştiricisi, bunu yapmalarının 
uygulamaya yönelik pratik nedenlerini itiraf etmektedir: yazılımı daha 
güçlü ve güvenilir hale getirmek için bir yol olarak diğerleriyle 
yazılımı paylaşma ve onlara değiştirme izni vermeye taraftardırlar. Bu 
değerler, özgür yazılım geliştirmek için sizi yüreklendiriyorsa, 
katkınız için teşekkür ederiz. Ancak üniversite yöneticileri, programı 
özgür olmayan hale getirmeniz için sizi kandırmaya çalıştıklarında, bu 
değerler size sağlam bir dayanak olmayacaktır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -137,7 +137,7 @@
 "only,&rdquo; which would tell the general public they don't deserve freedom, "
 "and argue that this will obtain the cooperation of academia, which is all "
 "(they say) you need."
-msgstr ""
+msgstr "Örneğin, size şunu söyleyebilirler &ldquo;Alabileceğimiz tüm 
parayla, bunu daha bile güçlü ve güvenilir &rdquo; Bu ifade, sonunda doğru 
çıkmayabilir ancak bunu çürütmek zordur. &ldquo;yalnızca akademik 
kullanım için ücretsiz&rdquo; şeklinde sunmak için bir lisans 
önerebilirler, bu da halka, özgürlüğü hak etmediklerini söyler ve bunun 
akademik işbirliğini sağlayacağını iddia ederler ve ihtiyaç duyduğunuz 
tek şeyin bu olduğunu söylerler."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -148,20 +148,21 @@
 "freedom apply outside academia as well as within it? The answers are obvious "
 "if freedom and community are among your goals. Free software respects the "
 "users' freedom, while nonfree software negates it."
-msgstr ""
+msgstr "Faydacı değerlerden başlarsanız, bu çıkışsız önerileri 
reddetmek için iyi bir neden sunmanız zordur ancak dayanağınızın temeli 
etik ve politik değerler olursa, bunu kolayca başarabilirsiniz. 
Kullanıcıların özgürlüğüne mal olacak şekilde bir programın güçlü 
ve güvenilir kılınmasının iyi tarafı nedir? Üniversitelerin dışında 
olduğu kadar içinde de özgürlük uygulanmamalı mıdır? Özgürlük ve 
toplum hedefleriniz arasındaysa, yanıtlar açıktır. Özgür yazılım 
kullanıcıların özgürlüğüne saygı duyarken, özgür olmayan yazılım 
bu özgürlüğü yadsır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Nothing strengthens your resolve like knowing that the community's freedom "
 "depends, in one instance, on you."
-msgstr ""
+msgstr "Hiçbir şey sizin kararınızı, toplumun özgürlüğünün sizlere 
bağlı olduğunu bilmek kadar güçlendiremez."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
-msgstr ""
+msgstr "Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. 
Stallman'ın Seçme Yazıları</cite> kitabında yayınlanmıştır"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -175,31 +176,31 @@
 "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile iletişim kurmanın <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. 
Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
-msgstr ""
+msgstr "Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için 
lütfen <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler 
hakkındaki BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2002 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
 "distribution of this entire article is permitted in any medium without "
 "royalty provided this notice is preserved."
-msgstr ""
+msgstr "Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına 
bu uyarının belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr ""
+msgstr "Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, Serkan Çapkan"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr ""
+msgstr "17 Aralık 2009"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]