www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-internal] Çalışmaların işleyişi hakkında


From: Ali Servet Donmez
Subject: Re: [www-tr-internal] Çalışmaların işleyişi hakkında
Date: Mon, 27 Apr 2009 15:06:14 +0200

On Sun, 2009-04-26 at 17:37 +0300, Erdem ARTAN wrote:
> Merhaba,
> 
> Aranızda yeniyim.

Hoşgeldiniz Sn. Artan.

> Sanırım bir SSH Anahtarı eklemem gerekiyormuş. Belgeleri okuyup bir
> şekilde halletmeye çalışacağım.

Bu konuda bir zorluk çekmeyeceğinizi umuyorum, aksi halde elimden
geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hatırladığım kadarıyla
savannah'daki açıklamaları izlemek yeterli olacaktır.

> Bunun yanında çevrilecek metinleri
> http://www.pittle.org/weblog/projects/www-tr adresinden mi seçeceğiz?
> Öyle ise orada sahipsiz bir metin görememekteyim.

İlk iki bölümdeki işler yerine lütfen
[http://www.pittle.org/weblog/projects/www-tr#ceviri-denetimi]'dekilerle
ilgilenin.

    "Herhangi bir sayfanın en az iki gönüllü tarafından farklı
    zamanlarda denetlenmesi ve bu denetimlerin üçüncü birkişi
    tarafından derlenmesi tercih edilir. Sayfanın çeviri aşamasına
    katkıda bulunmuş olan bir gönüllünün o sayfanın çeviri denetimi
    aşamasına da katkıda bulunması uygun değildir."

... paragrafını şu an için lütfen dikkate almayın.

> Ayrıca bu işe başlarken ilk adımlardan tavsiye edebileceğiniz ve
> yapmam gereken birşey varsa, bu konuda cevabınızı bekliyor olacağım.

Yeni başlayanlara yardımcı olabilecek bir belgemiz yok.

Yayımlamadan önce işlerinizi elimden geldiğince kontrol edeceğim,
bunların üzerine tek tek size nelere dikkat etmeniz gerektiğini
söylerim. Bunun ardından tecrübelerinizi aktaracak kısa bir belgeyi siz
yazabilirseniz çok faydalı olur diye düşünüyorum.

Saygılarımla,
-- 
Ali Servet Donmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]