www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] Çalışmaların işleyi şi hakkında


From: Erdem ARTAN
Subject: [www-tr-internal] Çalışmaların işleyi şi hakkında
Date: Sun, 26 Apr 2009 17:37:00 +0300

Merhaba,

Aranızda yeniyim.

Sanırım bir SSH Anahtarı eklemem gerekiyormuş. Belgeleri okuyup bir şekilde halletmeye çalışacağım. Bunun yanında çevrilecek metinleri http://www.pittle.org/weblog/projects/www-tr adresinden mi seçeceğiz? Öyle ise orada sahipsiz bir metin görememekteyim.

Ayrıca bu işe başlarken ilk adımlardan tavsiye edebileceğiniz ve yapmam gereken birşey varsa, bu konuda cevabınızı bekliyor olacağım.

Saygılarımla..

Erdem Artan

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]