www-ca-traductors
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[wwwcat-traductors] Traducció de http://www.gnu.org/distros/free-distros


From: Aitor Ruano Miralles
Subject: [wwwcat-traductors] Traducció de http://www.gnu.org/distros/free-distros.html
Date: Wed, 29 Jul 2009 00:13:54 +0200

Inclusió de la distribució venenux

-- 
Aitor Ruano Miralles <address@hidden>

Distribucions GNU/Linux lliures

La FSF no és responsable del contingut d'altres llocs web ni de si estan o no actualitzats.

Aquí trobareu les distribucions GNU/Linux que sabem que segueixen estrictament la política d'incloure i proposar només programari lliure. Aquestes distribucions rebutgen les aplicacions no lliures, les plataformes de programació no lliures, els controladors no lliures i el firmware no lliure. Si s'adonen que per error hi ha quelcom no lliure, ho treuen. Per saber més sobre que s'entén per una distribució GNU/Linux lliure, vegeu les nostres Directrius per a les distribucions de sistemes lliures.

Si sabeu d'alguna distribució que pot considerar-se lliure i no es troba a la llista, pregunteu si us plau als autors de la distribució si volen seguir els principis del programari lliure. Si ho desitgen i volen que la seva distribució s'inclogui aquí, poden escriure a <address@hidden>. Algunes distribucions estan fent un esforç per migrar a un sistema completament lliure. Els agraïm la feina que estan fent per arribar a aquest objectiu, i esperem poder incloure-les aquí algun dia.

Si us esteu preguntant per què certes distribucions populars no es troben a la llista, podeu mirar la pàgina que explica per què no recomanem certes distribucions habituals. Hi trobareu una llista de les raons per les quals algunes distribucions molt conegudes no compleixen els nostres criteris.

Totes les distribucions que trobareu a continuació poden instal·lar-se al disc dur de l'ordinador, i la majoria es poden executar directament sense instal·lar-les. La llista no segueix cap ordre en particular. Tenim a més una llista de les companyies que venen maquinari amb una distribució GNU/Linux preinstal·lada.

Les següents distribucions han expressat la seva intenció de seguir les Directrius per a les distribucions de sistemes lliures, i s'estan revisant en aquest moment:

Tornar a dalt

Traduccions d'aquesta pàgina


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]