iva-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Iva-dev] Kannan ette


From: Mart Laanpere
Subject: [Iva-dev] Kannan ette
Date: Sat, 05 Apr 2003 17:19:31 +0200

Tere,

raporteerin, et sain Hansu abiga tehtud osa puuduvatest tõlgetest devi peal - üksnes seda vocabulary_et_ee.py faili ma vist üle kirjutada ei saa. Vahur paneb selle esmaspäeval devi peale, eks siis näeb, kas õnnestus. Täpsem kirjeldus tehtud ja tegemata asjade seisust:

-----------------------------------------------------------------------
1. Tõlkimisprobleemid

Kannan ette, et Hansu abiga tegin ära järgmised tõlkeasjad:

#kylastajateLoetelu (muutsin WebtopFolder.py ja voc_ee)
ic_name Nimi Table column heading
ic_date Kuupäev Table column heading
ic_viewers vaatajad Breadcrumbs
ic_nobody_viewed Keegi pole seda vaadanud Message text
ic_viewed_by Kes on seda vaadanud? Page heading (Lisasin lehele ka pealkirja)

#testihaldus (muutsin testihaldus.dtml ja voc_ee)
it_test_randomized Juhu  Table column heading
it_test_submissions Lahend Table column heading
it_test_randomize Juhujarjestus Button label

#kasutajateTulemused (muutsin YlTest.py ja voc_ee)
it_show_comments naita kommentaare
it_hide_comments peida kommentaarid

#lubadeViited (muutsin YlTest.py ja voc_ee)
it_timelimit ajapiirang Link label

#koigiLuba (muutsin YlTest.py ja voc_ee)
Algusaeg  Field title
Lõpuaeg (unicode viga) Field title
Kordade arv  Field title
Piiramata  Default value of textbox
Salvesta  Button label

Testiküsimuse lisamise lehel (muutsin YLAlus.py ja voc_ee)
it_picture Pilt Textbox heading
Võiks veel lisada küsimuse tüübi lehekülje pealkirjana - seda ma ei osanud


Praeguse seisuga jäid siis tegemata sellised puuduvad tõlked:

#WikiAvaLeht (see on keerulisem lugu, ei puutunud)
WikiAvaLeht
Wikileht

alt text piltidele Webtop/Bookshelf/Worksops (neid ei leidnud üles)
Veebilaud: Individuaalse töö vahendid
Raamaturiiul: Õpetajapoolsed materjalid
Töötoad: Rühmatöövahendid
Haldus: kursuste, kasutajate, testide ja sisegruppide haldamise vahendid


#course_info (ei leidnud seda kohta üles)
info  Link label (Peaks olema vist hoopis Koondstatistika/Course statistics)
Grupikiri Link label (Peaks vist olema Saada grupile e-mail)

2. Kujundusprobleemid

#kasutajaSyndmusedLehena
Kui kasutajal pole sündmusi, siis ilmub sellekohane teade leivapuru-reale - peaks tulema
ikka allapoole, lehele

#course_info
i-täht tuleks vist millegi muuga asendada.

#koigiLuba
Tabel kujundamata

#lubadeViited
Tabel kujundamata

Võõral veebilaual on kasutaja pilt ja selle all olev kasutajanimi halvasti joondatud TeadmusPaja sõnumi päises on autori pilt originaalsuurusega - peaks olema oluliselt
vähendatud (20 pikslit?)

Edit course participants (add_course_form_2_2?)
Õpetajate ja õpilaste loetelud peaks olema vertikaalselt joondatud üles, mitte keskele nagu
praegu


3. Muu
kasutajateLisamiseVorm ei tööta - tekitab küll kasutajad, kuid need kasutajad ei saa sisse
logida, kuna neil puudub Webtop (c0)
Kui mõni kasutajatest kursust pole veel külastanud, saab õpetaja koondstatistika asemel
veateate - oli vist nii, Jaagup?

---------------------------------------------------------------------


Mart Laanpere
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tel. (+372)6409355, Mob. (+372)5278437, http://www.tpu.ee/~martl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]