iva-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Iva-dev] Savannah listi kontroll


From: Mart Laanpere
Subject: [Iva-dev] Savannah listi kontroll
Date: Tue, 01 Apr 2003 17:54:59 +0200

Tere,

testin kuidas töötab savannah-s IVA arendustiimi jaoks loodud list.
Kui töötab, võiks selle kuulutada ametlikuks vigade ja ettepanekute saatmise aadressiks.


Mart Laanpere
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tel. (+372)6409355, Mob. (+372)5278437, http://www.tpu.ee/~martl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]