help-emacs-windows
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[h-e-w] I Barcelona stänger man högljudda dis kotek


From: LENNART BORGMAN
Subject: [h-e-w] I Barcelona stänger man högljudda dis kotek
Date: Wed, 06 Jul 2005 10:52:55 +0200

Åtminstone har man möjlighet till det enligt artikeln  här: 
http://www.hear-it.org/page.dsp?page=3601

Är det någon som vet hur det går i Sverige? En hel del som arrangerar konserter 
har efter vad jag förstått protesterat mot att tvingas sänka ljudnivån. Jag 
tycker det är väldigt oförnuftigt, men även om det är oförnuftigt så betyder 
det kanske inte att man inte får gehör.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]