www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr copyleft/copyleft.tr.po philosophy/free-...


From: T. E. Kalayc?
Subject: [www-tr-internal] www-tr copyleft/copyleft.tr.po philosophy/free-...
Date: Wed, 29 Feb 2012 10:09:11 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   T. E. Kalayc? <tekrei> 12/02/29 10:09:11

Modified files:
    copyleft    : copyleft.tr.po 
    philosophy   : free-doc.tr.po lessig-fsfs-intro.tr.po 

Log message:
    Ufak duzeltmeler

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/copyleft/copyleft.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.4&r2=1.5
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/free-doc.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.5&r2=1.6
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/lessig-fsfs-intro.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.9&r2=1.10

Patches:
Index: copyleft/copyleft.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/copyleft/copyleft.tr.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- copyleft/copyleft.tr.po   11 Jan 2010 16:34:48 -0000   1.4
+++ copyleft/copyleft.tr.po   29 Feb 2012 10:09:11 -0000   1.5
@@ -12,8 +12,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: copyleft.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-10-18 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-08 16:08+0100\n"
-"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 12:05+0200\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalaycı <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -33,259 +33,72 @@
 msgstr "Copyleft Nedir?"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft is a general method for making a program (or other work) free, and "
-"requiring all modified and extended versions of the program to be free as "
-"well."
-msgstr ""
-"Copyleft, bir programın (veya başka bir çalışmanın) özgür yazılım 
haline "
-"getirilmesi, programın tüm değiştirilmiş ve genişletilmiş 
sürümlerinin de "
-"özgür yazılım haline getirilmesi için genel bir yöntemdir. "
+msgid "Copyleft is a general method for making a program (or other work) free, 
and requiring all modified and extended versions of the program to be free as 
well."
+msgstr "Copyleft, bir programın (veya başka bir çalışmanın) özgür 
yazılım haline getirilmesi, programın tüm değiştirilmiş ve 
genişletilmiş sürümlerinin de özgür yazılım haline getirilmesi için 
genel bir yöntemdir. "
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The simplest way to make a program free software is to put it in the <a href="
-"\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain</a>, "
-"uncopyrighted. This allows people to share the program and their "
-"improvements, if they are so minded. But it also allows uncooperative "
-"people to convert the program into <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>. They can make changes, "
-"many or few, and distribute the result as a proprietary product. People who "
-"receive the program in that modified form do not have the freedom that the "
-"original author gave them; the middleman has stripped it away."
-msgstr ""
-"Bir programı özgür hale getirmenin en basit yolu, telif hakkını 
kaldırıp "
-"programı <a href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">kamu "
-"malı</a> haline getirmektir. Bu istekleri bu yöndeyse insanların programı 
ve "
-"iyileştirmeleri paylaşmalarını sağlar. Ancak bu durum ayrıca 
işbirliği "
-"yapmayan insanların programı <a href=\"/philosophy/categories."
-"html#ProprietarySoftware\">özel mülk yazılıma</a> dönüştürmesine de 
neden "
-"olur. Bu insanlar, çok sayıda ya da az sayıda değişiklik yapar ve 
programı "
-"özel mülk bir ürün olarak dağıtırlar. Programı bu değiştirilmiş 
biçimde alan "
-"insanlar, özgün yazarın onlara sağladığı özgürlüğe sahip 
olamazlar; aradaki "
-"insanlar bu özgürlüğü yoketmiştir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is to "
-"give <em>all</em> users the freedom to redistribute and change GNU "
-"software. If middlemen could strip off the freedom, we might have many "
-"users, but those users would not have freedom. So instead of putting GNU "
-"software in the public domain, we &ldquo;copyleft&rdquo; it. Copyleft says "
-"that anyone who redistributes the software, with or without changes, must "
-"pass along the freedom to further copy and change it. Copyleft guarantees "
-"that every user has freedom."
-msgstr ""
-"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU Projesi</a>nde, hedefimiz, <em>tüm</"
-"em> kullanıcılara, GNU yazılımını yeniden dağıtmaları ve 
değiştirmeleri için "
-"özgürlük sağlamaktır. Aradaki insanlar özgürlüğü yokederlerse, 
birçok "
-"kullanıcıya sahip olduğumuz halde, bu kullanıcıların özgürlüğü 
olmayacaktır. "
-"Bu nedenle, GNU yazılımını kamuya açık hale getirmek yerine, 
\"copyleft\" "
-"uygularız. Copyleft, değiştirerek ya da değiştirmeyerek yazılımı 
dağıtan "
-"kimsenin, yazılımı kopyalamak ve değiştirmek isteyen kimselere bu 
özgürlüğü "
-"aktarmaları gerektiğini söyler. Copyleft, her kullanıcının 
özgürlüğe sahip "
-"olmasını garantiler. "
+msgid "The simplest way to make a program free software is to put it in the <a 
href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain</a>, 
uncopyrighted. This allows people to share the program and their improvements, 
if they are so minded. But it also allows uncooperative people to convert the 
program into <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary 
software</a>. They can make changes, many or few, and distribute the result as 
a proprietary product. People who receive the program in that modified form do 
not have the freedom that the original author gave them; the middleman has 
stripped it away."
+msgstr "Bir programı özgür hale getirmenin en basit yolu, telif hakkını 
kaldırıp programı <a 
href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">kamu malı</a> haline 
getirmektir. Bu istekleri bu yöndeyse insanların programı ve 
iyileştirmeleri paylaşmalarını sağlar. Ancak bu durum ayrıca işbirliği 
yapmayan insanların programı <a 
href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">özel mülk 
yazılıma</a> dönüştürmesine de neden olur. Bu insanlar, çok sayıda ya 
da az sayıda değişiklik yapar ve programı özel mülk bir ürün olarak 
dağıtırlar. Programı bu değiştirilmiş biçimde alan insanlar, özgün 
yazarın onlara sağladığı özgürlüğe sahip olamazlar; aradaki insanlar 
bu özgürlüğü yoketmiştir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft also provides an <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</"
-"a> for other programmers to add to free software. Important free programs "
-"such as the GNU C++ compiler exist only because of this."
-msgstr ""
-"Copyleft ayrıca diğer programcıların özgür yazılım eklemesi için bir 
<a href="
-"\"/philosophy/pragmatic.html\">güdü</a> de oluşturur. GNU C++ derleyicisi "
-"gibi önemli özgür programlar yalnızca bu nedenden dolayı varlar."
+msgid "In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is 
to give <em>all</em> users the freedom to redistribute and change GNU software. 
 If middlemen could strip off the freedom, we might have many users, but those 
users would not have freedom. So instead of putting GNU software in the public 
domain, we &ldquo;copyleft&rdquo; it. Copyleft says that anyone who 
redistributes the software, with or without changes, must pass along the 
freedom to further copy and change it. Copyleft guarantees that every user has 
freedom."
+msgstr "<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU Projesi</a>nde, hedefimiz, 
<em>tüm</em> kullanıcılara, GNU yazılımını yeniden dağıtmaları ve 
değiştirmeleri için özgürlük sağlamaktır. Aradaki insanlar 
özgürlüğü yokederlerse, birçok kullanıcıya sahip olduğumuz halde, bu 
kullanıcıların özgürlüğü olmayacaktır. Bu nedenle, GNU yazılımını 
kamuya açık hale getirmek yerine, \"copyleft\" uygularız. Copyleft, 
değiştirerek ya da değiştirmeyerek yazılımı dağıtan kimsenin, 
yazılımı kopyalamak ve değiştirmek isteyen kimselere bu özgürlüğü 
aktarmaları gerektiğini söyler. Copyleft, her kullanıcının özgürlüğe 
sahip olmasını garantiler. "
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft also helps programmers who want to contribute <a href=\"/prep/tasks."
-"html\">improvements</a> to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
-"software</a> get permission to do so. These programmers often work for "
-"companies or universities that would do almost anything to get more money. "
-"A programmer may want to contribute her changes to the community, but her "
-"employer may want to turn the changes into a proprietary software product."
-msgstr ""
-"Copyleft ayrıca geliştirdiği <a href=\"/prep/tasks.html\">özellikleri</a> 
<a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">özgür yazılım</a>a aktarmak isteyen "
-"programcıların bunu yapması için izin almalarına da yardımcı 
olmaktadır. Bu "
-"programcılar, daha fazla para kazanmak için hemen hemen her şeyi yapacak "
-"olan firmalar ya da üniversiteler için çalışmaktadır. Bir programcı, "
-"değişikliklerini kamuya aktarmak isteyebilir ancak işvereni, 
değişiklikleri "
-"özel mülk bir yazılım ürününe aktarmak isteyebilir."
+msgid "Copyleft also provides an <a 
href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</a> for other programmers to add 
to free software. Important free programs such as the GNU C++ compiler exist 
only because of this."
+msgstr "Copyleft ayrıca diğer programcıların özgür yazılım eklemesi 
için bir <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">güdü</a> de oluşturur. GNU 
C++ derleyicisi gibi önemli özgür programlar yalnızca bu nedenden dolayı 
varlar."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When we explain to the employer that it is illegal to distribute the "
-"improved version except as free software, the employer usually decides to "
-"release it as free software rather than throw it away."
-msgstr ""
-"İşverene, gelişmiş sürümün özgür yazılım hariç olmak üzere 
dağıtılmasının "
-"yasadışı olduğunu açıkladığımızda, işveren, genelde bu yazılımı 
çöpe atmak "
-"yerine özgür yazılım olarak dağıtmayı tercih etmektedir."
+msgid "Copyleft also helps programmers who want to contribute <a 
href=\"/prep/tasks.html\">improvements</a> to <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a> get permission to do so. 
These programmers often work for companies or universities that would do almost 
anything to get more money. A programmer may want to contribute her changes to 
the community, but her employer may want to turn the changes into a proprietary 
software product."
+msgstr "Copyleft ayrıca geliştirdiği <a 
href=\"/prep/tasks.html\">özellikleri</a> <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">özgür yazılım</a>a aktarmak isteyen 
programcıların bunu yapması için izin almalarına da yardımcı 
olmaktadır. Bu programcılar, daha fazla para kazanmak için hemen hemen her 
şeyi yapacak olan firmalar ya da üniversiteler için çalışmaktadır. Bir 
programcı, değişikliklerini kamuya aktarmak isteyebilir ancak işvereni, 
değişiklikleri özel mülk bir yazılım ürününe aktarmak isteyebilir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add "
-"distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the "
-"rights to use, modify, and redistribute the program's code, <em>or any "
-"program derived from it</em>, but only if the distribution terms are "
-"unchanged. Thus, the code and the freedoms become legally inseparable."
-msgstr ""
-"Bir programı copyleft etmek için, ilk olarak telif hakkının olduğunu 
ifade "
-"ederiz; daha sonra yalnızca dağıtım terimleri değişmemişse, bu 
programdan "
-"elde edilen herhangi bir programın ya da bu program kodunun kullanım "
-"haklarının, değiştirme ve yeniden dağıtım haklarının herkese 
verildiği yasal "
-"bir araç olan dağıtım terimlerini ekleriz. Bu nedenle, kod ve 
özgürlükler "
-"yasal olarak ayrılamaz hale gelir. "
+msgid "When we explain to the employer that it is illegal to distribute the 
improved version except as free software, the employer usually decides to 
release it as free software rather than throw it away."
+msgstr "İşverene, gelişmiş sürümün özgür yazılım hariç olmak 
üzere dağıtılmasının yasadışı olduğunu açıkladığımızda, 
işveren, genelde bu yazılımı çöpe atmak yerine özgür yazılım olarak 
dağıtmayı tercih etmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary software developers use copyright to take away the users' "
-"freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we reverse "
-"the name, changing &ldquo;copyright&rdquo; into &ldquo;copyleft.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Özel mülk yazılım geliştiricileri, telif hakkını kullanıcıların 
özgürlüğünü "
-"almak için kullanmaktadır; biz ise telif hakkını kullanıcıların 
özgürlüğünü "
-"garanti etmek için kullanmaktayız. İsmini, \"telif hakkı\"ndan 
[:copyright] "
-"\"copyleft\"’e çevirmemizin nedeni budur."
+msgid "To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we 
add distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the 
rights to use, modify, and redistribute the program's code, <em>or any program 
derived from it</em>, but only if the distribution terms are unchanged. Thus, 
the code and the freedoms become legally inseparable."
+msgstr "Bir programı copyleft etmek için, ilk olarak telif hakkının 
olduğunu ifade ederiz; daha sonra yalnızca dağıtım terimleri 
değişmemişse, bu programdan elde edilen herhangi bir programın ya da bu 
program kodunun kullanım haklarının, değiştirme ve yeniden dağıtım 
haklarının herkese verildiği yasal bir araç olan dağıtım terimlerini 
ekleriz. Bu nedenle, kod ve özgürlükler yasal olarak ayrılamaz hale gelir. "
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft is a way of using of the copyright on the program. It doesn't mean "
-"abandoning the copyright; in fact, doing so would make copyleft impossible. "
-"The &ldquo;left&rdquo; in &ldquo;copyleft&rdquo; is not a reference to the "
-"verb &ldquo;to leave&rdquo;&mdash;only to the direction which is the inverse "
-"of &ldquo;right&rdquo;."
-msgstr ""
-"Copyleft program üzerinde telif hakkını kullanmanın bir yoldur. Telif "
-"hakkında vazgeçmek anlamına gelmez; gerçekte, telif hakkından vazgeçmek 
"
-"copylefti imkansızlaştıracaktır. Copyleft kelimesindeki \"left\" ifadesi; 
"
-"İngilizce'deki \"to leave\" (terketmek, bırakmak) fiiline bir referans "
-"değildir; sadece \"right\" yönünün tersi yönü temsil etmektedir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Copyleft is a general concept, and you can't use a general concept directly; "
-"you can only use a specific implementation of the concept. In the GNU "
-"Project, the specific distribution terms that we use for most software are "
-"contained in the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License "
-"(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/gpl.txt\">text</a>, and <a href="
-"\"/copyleft/gpl.texi\">Texinfo</a> format). The GNU General Public License "
-"is often called the GNU GPL for short. There is also a <a href=\"/copyleft/"
-"gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions</a> page about the GNU GPL. You "
-"can also read about <a href=\"/copyleft/why-assign.html\">why the FSF gets "
-"copyright assignments from contributors</a>."
-msgstr ""
-"Copyleft genel bir kavramdır; ayrıntıları doldurmanın çeşitli yolları 
"
-"vardır. GNU Projesinde, kullandığımız özel dağıtım terimleri, <a 
href=\"/"
-"copyleft/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı'nda (HTML</a> olarak, <a href=\"/"
-"copyleft/gpl.txt\">metin olarak</a>, ve <a href=\"/copyleft/gpl.texi"
-"\">Texinfo</a> biçimlerinde erişebilirsiniz) mevcuttur. GPU Genel Kamu "
-"Lisansı sıklıkla kısaca GNU GPL olarak adlandırılır. Ayrıca 
Ä°nternette GNU "
-"GPL hakkında <a href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Sıklıkla Sorulan Sorular "
-"sayfası</a> var. Ek olarak FSF’nin <a href=\"/copyleft/why-assign.html"
-"\">katılımcılardan gelen telif hakkı görevlerini niçin aldığına</a> 
ilişkin "
-"bilgileri de okuyabilirsiniz."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"An alternate form of copyleft, the <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU "
-"Lesser General Public License (LGPL) (available in HTML</a>, <a href=\"/"
-"copyleft/lesser.txt\">text</a>, and <a href=\"/copyleft/lesser.texi"
-"\">Texinfo</a> format), applies to a few (but not all) GNU libraries. To "
-"learn more about properly using the LGPL, please read the article <a href=\"/"
-"philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you shouldn't use the Lesser GPL "
-"for your next library</cite></a>."
-msgstr ""
-"Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU "
-"Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)(HTML</a>, <a 
href=\"/copyleft/lesser.txt"
-"\">metin</a>, ve <a href=\"/copyleft/lesser.texi\">Texinfo</a> biçimleri) "
-"bazı (ama hepsi değil) GNU kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i 
uygun "
-"kullanmak için daha fazlasını öğrenmek üzere, lütfen <a 
href=\"/philosophy/"
-"why-not-lgpl.html\"><cite>Neden bir sonraki kütüphaneniz için Lesser GPL "
-"kullanmamalısınız</cite></a> yazısını okuyun."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License (FDL) "
-"(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/fdl.txt\">text</a> and <a href="
-"\"/copyleft/fdl.texi\">Texinfo)</a> is a form of copyleft intended for use "
-"on a manual, textbook or other document to assure everyone the effective "
-"freedom to copy and redistribute it, with or without modifications, either "
-"commercially or noncommercially."
-msgstr ""
-"<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı (FDL) 
(HTML</a>, "
-"<a href=\"/copyleft/fdl.txt\">metin</a> ve <a href=\"/copyleft/fdl.texi"
-"\">Texinfo</a>) değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş ticari olan ya da "
-"olmayan biçimde herkese kopyalama ve yeniden dağıtma etkili 
özgürlüğünü "
-"sağlamak için bir kılavuzda, kitapta ya da başka bir belgede 
kullanılması "
-"hedeflenen bir copyleft biçimidir."
+msgid "Proprietary software developers use copyright to take away the users' 
freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we reverse 
the name, changing &ldquo;copyright&rdquo; into &ldquo;copyleft.&rdquo;"
+msgstr "Özel mülk yazılım geliştiricileri, telif hakkını 
kullanıcıların özgürlüğünü almak için kullanmaktadır; biz ise telif 
hakkını kullanıcıların özgürlüğünü garanti etmek için 
kullanmaktayız. İsmini, \"telif hakkı\"ndan [:copyright] \"copyleft\"’e 
çevirmemizin nedeni budur."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The appropriate license is included in many manuals and in each GNU source "
-"code distribution."
-msgstr ""
-"Uygun lisans bir çok rehberde, ve her bir GNU kaynak kodu dağıtımında "
-"içerilmiştir."
+msgid "Copyleft is a way of using of the copyright on the program. It doesn't 
mean abandoning the copyright; in fact, doing so would make copyleft 
impossible. The &ldquo;left&rdquo; in &ldquo;copyleft&rdquo; is not a 
reference to the verb &ldquo;to leave&rdquo;&mdash;only to the direction which 
is the inverse of &ldquo;right&rdquo;."
+msgstr "Copyleft program üzerinde telif hakkını kullanmanın bir yoldur. 
Telif hakkında vazgeçmek anlamına gelmez; gerçekte, telif hakkından 
vazgeçmek copylefti imkansızlaştıracaktır. Copyleft kelimesindeki \"left\" 
ifadesi; İngilizce'deki \"to leave\" (terketmek, bırakmak) fiiline bir 
referans değildir; sadece \"right\" yönünün tersi yönü temsil etmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"All these licenses are designed so that you can easily apply them to your "
-"own works, assuming you are the copyright holder. You don't have to modify "
-"the license to do this, just include a copy of the license in the work, and "
-"add notices in the source files that refer properly to the license."
-msgstr ""
-"Bütün bu lisanslar kendi çalışmalarınıza, sizin telif hakkı sahibi 
olduğunuz "
-"varsayımıyla, rahatlıkla uyarlayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. "
-"Uyarlama için lisansları değiştirmenize gerek yoktur, sadece çalışmada 
"
-"lisansın bir kopyasını barındırmanız, ve kaynak kodlarda uygun bir 
şekilde "
-"lisansa yönelik bildirimleri eklemeniz yeterlidir."
+msgid "Copyleft is a general concept, and you can't use a general concept 
directly; you can only use a specific implementation of the concept. In the 
GNU Project, the specific distribution terms that we use for most software are 
contained in the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License 
(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/gpl.txt\">text</a>, and <a 
href=\"/copyleft/gpl.texi\">Texinfo</a> format). The GNU General Public 
License is often called the GNU GPL for short. There is also a <a 
href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions</a> page about the 
GNU GPL. You can also read about <a href=\"/copyleft/why-assign.html\">why the 
FSF gets copyright assignments from contributors</a>."
+msgstr "Copyleft genel bir kavramdır; ayrıntıları doldurmanın çeşitli 
yolları vardır. GNU Projesinde, kullandığımız özel dağıtım terimleri, 
<a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı'nda (HTML</a> olarak, <a 
href=\"/copyleft/gpl.txt\">metin olarak</a>, ve <a 
href=\"/copyleft/gpl.texi\">Texinfo</a> biçimlerinde erişebilirsiniz) 
mevcuttur. GPU Genel Kamu Lisansı sıklıkla kısaca GNU GPL olarak 
adlandırılır. Ayrıca İnternette GNU GPL hakkında <a 
href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Sıklıkla Sorulan Sorular sayfası</a> var. Ek 
olarak FSF’nin <a href=\"/copyleft/why-assign.html\">katılımcılardan gelen 
telif hakkı görevlerini niçin aldığına</a> ilişkin bilgileri de 
okuyabilirsiniz."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Using the same distribution terms for many different programs makes it easy "
-"to copy code between various different programs. When they all have the "
-"same distribution terms, there is no problem. The Lesser GPL, version 2, "
-"includes a provision that lets you alter the distribution terms to the "
-"ordinary GPL, so that you can copy code into another program covered by the "
-"GPL. Version 3 of the Lesser GPL is built as an exception added to GPL "
-"version 3, making the compatibility automatic."
-msgstr ""
-"Birçok farklı program için aynı dağıtım terimlerinin kullanılması, 
çeşitli "
-"farklı programlar arasında kodun kopyalanmasını kolaylaştırmaktadır. 
Tümü "
-"aynı dağıtım terimlerine sahip oldukları için, terimlerin uyumlu olup "
-"olmadığının düşünülmesine gerek yoktur. Kısıtlı GPL, sürüm 2, 
dağıtım "
-"terimlerini genel GPL olarak değiştirmenize izin veren bir eklemeyi 
içerir, "
-"böylece kodu, GPL tarafından kapsanan başka bir programa "
-"kopyalayabilirsiniz. Lesser GPL'nin sürüm 3'ü, GPL sürüm 3'e bir istisna 
"
-"olarak eklenmiştir, uyumluluk böylece otomatikleşmiştir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU LGPL, "
-"please see the <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">license instructions "
-"page</a> for advice. Please note that you must use the entire text of the "
-"license you choose. Each is an integral whole, and partial copies are not "
-"permitted."
-msgstr ""
-"Eğer programınızı GNU GPL veya GNU LGPL ile copyleft yapmak 
istiyorsanız, "
-"lütfen <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">lisans açıklamaları 
sayfasını </"
-"a> tavsiyeler için ziyaret edin. Seçtiğiniz lisansın tüm metnini 
kullanmanız "
-"gerektiğini unutmöayın. Her biri bütündür, ve kısmi kopyalara izin "
-"verilmemektedir."
+msgid "An alternate form of copyleft, the <a 
href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU Lesser General Public License (LGPL) 
(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/lesser.txt\">text</a>, and <a 
href=\"/copyleft/lesser.texi\">Texinfo</a> format), applies to a few (but not 
all) GNU libraries. To learn more about properly using the LGPL, please read 
the article <a href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you shouldn't 
use the Lesser GPL for your next library</cite></a>."
+msgstr "Alternatif bir copyleft biçimi olan <a 
href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı 
(LGPL)(HTML</a>, <a href=\"/copyleft/lesser.txt\">metin</a>, ve <a 
href=\"/copyleft/lesser.texi\">Texinfo</a> biçimleri) bazı (ama hepsi değil) 
GNU kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i uygun kullanmak için daha 
fazlasını öğrenmek üzere, lütfen <a 
href=\"/philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Neden bir sonraki kütüphaneniz 
için Lesser GPL kullanmamalısınız</cite></a> yazısını okuyun."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"If you would like to copyleft your manual with the GNU FDL, please see the "
-"instructions at the <a href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">end</a> of the FDL "
-"text, and the <a href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL instructions page</"
-"a>. Again, partial copies are not permitted."
-msgstr ""
-"Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak isterseniz, lütfen FDL "
-"metninin<a href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">sonundaki</a> yönergeleri, ve <a 
"
-"href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL açıklamalar sayfasını</a> 
inceleyin. "
-"Tekrar, kısmi kopyalara izin verilmemektedir."
+msgid "The <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License (FDL) 
 (available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/fdl.txt\">text</a> and <a 
href=\"/copyleft/fdl.texi\">Texinfo)</a> is a form of copyleft intended for use 
on a manual, textbook or other document to assure everyone the effective 
freedom to copy and redistribute it, with or without modifications, either 
commercially or noncommercially."
+msgstr "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı (FDL) 
(HTML</a>, <a href=\"/copyleft/fdl.txt\">metin</a> ve <a 
href=\"/copyleft/fdl.texi\">Texinfo</a>) değiştirilmiş ya da 
değiştirilmemiş ticari olan ya da olmayan biçimde herkese kopyalama ve 
yeniden dağıtma etkili özgürlüğünü sağlamak için bir kılavuzda, 
kitapta ya da başka bir belgede kullanılması hedeflenen bir copyleft 
biçimidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The appropriate license is included in many manuals and in each GNU 
source code distribution."
+msgstr "Uygun lisans bir çok rehberde, ve her bir GNU kaynak kodu 
dağıtımında içerilmiştir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "All these licenses are designed so that you can easily apply them to 
your own works, assuming you are the copyright holder. You don't have to 
modify the license to do this, just include a copy of the license in the work, 
and add notices in the source files that refer properly to the license."
+msgstr "Bütün bu lisanslar kendi çalışmalarınıza, sizin telif hakkı 
sahibi olduğunuz varsayımıyla, rahatlıkla uyarlayabileceğiniz şekilde 
tasarlanmıştır. Uyarlama için lisansları değiştirmenize gerek yoktur, 
sadece çalışmada lisansın bir kopyasını barındırmanız, ve kaynak 
kodlarda uygun bir şekilde lisansa yönelik bildirimleri eklemeniz yeterlidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Using the same distribution terms for many different programs makes it 
easy to copy code between various different programs. When they all have the 
same distribution terms, there is no problem. The Lesser GPL, version 2, 
includes a provision that lets you alter the distribution terms to the ordinary 
GPL, so that you can copy code into another program covered by the GPL. 
Version 3 of the Lesser GPL is built as an exception added to GPL version 3, 
making the compatibility automatic."
+msgstr "Birçok farklı program için aynı dağıtım terimlerinin 
kullanılması, çeşitli farklı programlar arasında kodun kopyalanmasını 
kolaylaştırmaktadır. Tümü aynı dağıtım terimlerine sahip oldukları 
için, terimlerin uyumlu olup olmadığının düşünülmesine gerek yoktur. 
Kısıtlı GPL, sürüm 2, dağıtım terimlerini genel GPL olarak 
değiştirmenize izin veren bir eklemeyi içerir, böylece kodu, GPL 
tarafından kapsanan başka bir programa kopyalayabilirsiniz. Lesser GPL'nin 
sürüm 3'ü, GPL sürüm 3'e bir istisna olarak eklenmiştir, uyumluluk 
böylece otomatikleşmiştir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU 
LGPL, please see the <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">license instructions 
page</a> for advice. Please note that you must use the entire text of the 
license you choose. Each is an integral whole, and partial copies are not 
permitted."
+msgstr "Eğer programınızı GNU GPL veya GNU LGPL ile copyleft yapmak 
istiyorsanız, lütfen <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">lisans 
açıklamaları sayfasını </a> tavsiyeler için ziyaret edin. Seçtiğiniz 
lisansın tüm metnini kullanmanız gerektiğini unutmöayın. Her biri 
bütündür, ve kısmi kopyalara izin verilmemektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "If you would like to copyleft your manual with the GNU FDL, please see 
the instructions at the <a href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">end</a> of the FDL 
text, and the <a href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL instructions page</a>. 
Again, partial copies are not permitted."
+msgstr "Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak isterseniz, lütfen 
FDL metninin<a href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">sonundaki</a> yönergeleri, ve 
<a href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL açıklamalar sayfasını</a> 
inceleyin. Tekrar, kısmi kopyalara izin verilmemektedir."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -293,45 +106,20 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
-"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
-"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr ""
-"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
-"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
-"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile iletişim kurmanın <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. 
Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
-"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
-"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
-"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+msgid "Please see the <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for 
information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr "Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için 
lütfen <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler 
hakkındakı BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
-"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı "
-"bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr "Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve 
yazar hakkı bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin 
verilmiştir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -341,10 +129,9 @@
 "<ul>\n"
 "\n"
 "<li>\n"
-"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
-"a>,\n"
-"2009.\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>T. E. Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
+"2012.\n"
 "</li>\n"
 "\n"
 "<li>\n"
@@ -376,6 +163,5 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
-msgstr ""
-"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">çevirileri</a>:"
+msgstr "Bu sayfanın diğer dillere <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">çevirileri</a>:"
+

Index: philosophy/free-doc.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/free-doc.tr.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- philosophy/free-doc.tr.po  26 Apr 2011 08:50:09 -0000   1.5
+++ philosophy/free-doc.tr.po  29 Feb 2012 10:09:11 -0000   1.6
@@ -12,8 +12,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-doc.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-12-16 04:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-12 15:45+0100\n"
-"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 12:08+0200\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalaycı <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -21,10 +21,8 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Free Software and Free Manuals - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Özgür Yazılım ve Özgür Kılavuzlar - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı (FSF)"
+msgid "Free Software and Free Manuals - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)"
+msgstr "Özgür Yazılım ve Özgür Kılavuzlar - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Free Software and Free Manuals"
@@ -35,262 +33,76 @@
 msgstr "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı</a>"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The biggest deficiency in free operating systems is not in the "
-"software&mdash;it is the lack of good free manuals that we can include in "
-"these systems. Many of our most important programs do not come with full "
-"manuals. Documentation is an essential part of any software package; when "
-"an important free software package does not come with a free manual, that is "
-"a major gap. We have many such gaps today."
-msgstr ""
-"Özgür işletim sistemlerimizdeki en büyük eksiklik yazılımda değildir, 
en "
-"büyük eksiklik, sistemlerimize dahil edebildiğimiz iyi özgür belgelerin "
-"olmamasıdır. Bizim çoğu önemli programımız tam kılavuzlara sahip 
değildir. "
-"Belgeleme, her türlü yazılım paketinin önemli bir parçasıdır; önemli 
bir "
-"özgür yazılım paketi iyi bir özgür belgeyle birlikte verilmediğinde, 
bu "
-"büyük bir eksikliktir. Günümüzde bu gibi eksikliklerimiz vardır."
+msgid "The biggest deficiency in free operating systems is not in the 
software&mdash;it is the lack of good free manuals that we can include in these 
systems. Many of our most important programs do not come with full manuals. 
Documentation is an essential part of any software package; when an important 
free software package does not come with a free manual, that is a major gap. 
We have many such gaps today."
+msgstr "Özgür işletim sistemlerimizdeki en büyük eksiklik yazılımda 
değildir, en büyük eksiklik, sistemlerimize dahil edebildiğimiz iyi özgür 
belgelerin olmamasıdır. Bizim çoğu önemli programımız tam kılavuzlara 
sahip değildir. Belgeleme, her türlü yazılım paketinin önemli bir 
parçasıdır; önemli bir özgür yazılım paketi iyi bir özgür belgeyle 
birlikte verilmediğinde, bu büyük bir eksikliktir. Günümüzde bu gibi 
eksikliklerimiz vardır."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Once upon a time, many years ago, I thought I would learn Perl. I got a "
-"copy of a free manual, but I found it hard to read. When I asked Perl users "
-"about alternatives, they told me that there were better introductory "
-"manuals&mdash;but those were not free."
-msgstr ""
-"Yıllar önce, bir zamanlar, Perl öğrenebileceğimi düşünmüştüm. 
Özgür "
-"kılavuzdan bir kopya edinmiş ancak bu kılavuzu okumakta zorlanmıştım. 
Perl "
-"kullanıcılarına başka kılavuzlar olup olmadığını sorduğumda, daha 
iyi "
-"anlatımlı kılavuzların olduğunu ancak bunların ücretsiz olmadığını 
"
-"öğrenmiştim."
+msgid "Once upon a time, many years ago, I thought I would learn Perl. I got 
a copy of a free manual, but I found it hard to read. When I asked Perl users 
about alternatives, they told me that there were better introductory 
manuals&mdash;but those were not free."
+msgstr "Yıllar önce, bir zamanlar, Perl öğrenebileceğimi 
düşünmüştüm. Özgür kılavuzdan bir kopya edinmiş ancak bu kılavuzu 
okumakta zorlanmıştım. Perl kullanıcılarına başka kılavuzlar olup 
olmadığını sorduğumda, daha iyi anlatımlı kılavuzların olduğunu ancak 
bunların ücretsiz olmadığını öğrenmiştim."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Why was this? The authors of the good manuals had written them for O'Reilly "
-"Associates, which published them with restrictive terms&mdash;no copying, no "
-"modification, source files not available&mdash;which exclude them from the "
-"free software community."
-msgstr ""
-"Bunun nedeni neydi? İyi kılavuzlar O’Reilly Associates için 
yazılmıştı ve bu "
-"kılavuzlar kısıtlayıcı terimlerle yayınlanmıştı, kopyalama ve 
değiştirme "
-"yasaktı, kaynak dosyalarına ulaşılamamaktaydı, özgür yazılım 
topluluğundan "
-"hariç tutulmaktaydılar."
+msgid "Why was this? The authors of the good manuals had written them for 
O'Reilly Associates, which published them with restrictive terms&mdash;no 
copying, no modification, source files not available&mdash;which exclude them 
from the free software community."
+msgstr "Bunun nedeni neydi? İyi kılavuzlar O’Reilly Associates için 
yazılmıştı ve bu kılavuzlar kısıtlayıcı terimlerle yayınlanmıştı, 
kopyalama ve değiştirme yasaktı, kaynak dosyalarına ulaşılamamaktaydı, 
özgür yazılım topluluğundan hariç tutulmaktaydılar."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"That wasn't the first time this sort of thing has happened, and (to our "
-"community's great loss) it was far from the last. Proprietary manual "
-"publishers have enticed a great many authors to restrict their manuals since "
-"then. Many times I have heard a GNU user eagerly tell me about a manual "
-"that he is writing, with which he expects to help the GNU Project&mdash;and "
-"then had my hopes dashed, as he proceeded to explain that he had signed a "
-"contract with a publisher that would restrict it so that we cannot use it."
-msgstr ""
-"Bu olay, bu tip bir olayın ilk meydana gelişi değildi ve (topluluğumuz 
için "
-"büyük bir kayıptır ki) son olacak gibi de görünmüyordu. Özel mülk 
kılavuz "
-"yayıncıları, o zamandan beri birçok yazarını kılavuzlarını 
kısıtlamaları "
-"konusunda kandırmıştır. Birçok kereler, bir GNU kullanıcısının 
yazmakta "
-"olduğu bir kılavuz konusunda bana hevesli bir şekilde bir şeyler 
anlattığını "
-"duydum, bu kullanıcılar, bu yazdıklarıyla GNU projesine yardımcı olmak "
-"istemişti, ve daha sonra, umutlarım söndü, çünkü bu kullanıcılar, 
bizim "
-"kullanamayacağız şekilde bir yayıncı ile anlaşıp bir sözleşme 
imzaladığını "
-"söyledi."
+msgid "That wasn't the first time this sort of thing has happened, and (to our 
community's great loss) it was far from the last. Proprietary manual 
publishers have enticed a great many authors to restrict their manuals since 
then. Many times I have heard a GNU user eagerly tell me about a manual that 
he is writing, with which he expects to help the GNU Project&mdash;and then had 
my hopes dashed, as he proceeded to explain that he had signed a contract with 
a publisher that would restrict it so that we cannot use it."
+msgstr "Bu olay, bu tip bir olayın ilk meydana gelişi değildi ve 
(topluluğumuz için büyük bir kayıptır ki) son olacak gibi de 
görünmüyordu. Özel mülk kılavuz yayıncıları, o zamandan beri birçok 
yazarını kılavuzlarını kısıtlamaları konusunda kandırmıştır. 
Birçok kereler, bir GNU kullanıcısının yazmakta olduğu bir kılavuz 
konusunda bana hevesli bir şekilde bir şeyler anlattığını duydum, bu 
kullanıcılar, bu yazdıklarıyla GNU projesine yardımcı olmak istemişti, 
ve daha sonra, umutlarım söndü, çünkü bu kullanıcılar, bizim 
kullanamayacağız şekilde bir yayıncı ile anlaşıp bir sözleşme 
imzaladığını söyledi."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Given that writing good English is a rare skill among programmers, we can "
-"ill afford to lose manuals this way."
-msgstr ""
-"Programcıların iyi İngilizce yazamadıklarını göz önünde 
bulundurursak, "
-"kılavuzların bu şekilde işlevsizleştiğini de görürüz."
+msgid "Given that writing good English is a rare skill among programmers, we 
can ill afford to lose manuals this way."
+msgstr "Programcıların iyi İngilizce yazamadıklarını göz önünde 
bulundurursak, kılavuzların bu şekilde işlevsizleştiğini de görürüz."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. "
-"The problem with these manuals was not that O'Reilly Associates charged a "
-"price for printed copies&mdash;that in itself is fine. (The Free Software "
-"Foundation <a href=\"/doc/doc.html#DescriptionsOfGNUDocumentation\">sells "
-"printed copies</a> of free <a href=\"/doc/doc.html\">GNU manuals</a>, too.) "
-"But GNU manuals are available in source code form, while these manuals are "
-"available only on paper. GNU manuals come with permission to copy and "
-"modify; the Perl manuals do not. These restrictions are the problems."
-msgstr ""
-"Özgür yazılım gibi özgür belgeleme de ücretle ilgili değil 
özgürlükle ilgili "
-"bir husustur. Bu kılavuzlarla ilgili sorun, O’Reilly Associates’in 
kopyalar "
-"için bir ücret istemesi değildir, bununla ilgili bir sorun yoktur. 
(Özgür "
-"yazılım vakfı özgür <a href=\"/doc/doc.html\">GNU kılavuzları</a>nın 
<a "
-"href=\"/doc/doc.html#DescriptionsOfGNUDocumentation\">baskılı 
kopyalarını</"
-"a> da satmaktadır.) Ancak GNU kılavuzları, kaynak kodu biçiminde "
-"sağlanabilirken, özel mülk kılavuzlar yalnızca kağıt biçiminde elde "
-"edilebilmektedir. GNU kılavuzları kopyalama ve değiştirme izniyle 
birlikte "
-"gelir; Perl kılavuzları için durum farklıdır. Bu kısıtlamalar 
problemlerdir. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The criterion for a free manual is pretty much the same as for free "
-"software: it is a matter of giving all users certain freedoms. "
-"Redistribution (including commercial redistribution) must be permitted, so "
-"that the manual can accompany every copy of the program, on line or on "
-"paper. Permission for modification is crucial too."
-msgstr ""
-"Özgür bir belgeye ilişkin ölçütler, özgür yazılıma ilişkin 
ölçütlere oldukça "
-"benzerdir: ikisi de tüm kullanıcılara belirli özgürlüklerin 
verilmesiyle "
-"ilgilidir. Yeniden-dağıtıma (ticari yeniden-dağıtım dahil olmak üzere) 
izin "
-"verilebilir, böylece kılavuz, programın her kopyasıyla birlikte 
verilebilir, "
-"bu çevrim-içi ya da kağıt biçiminde olabilir. Değiştirmeye ilişkin 
izin de "
-"can alıcıdır."
+msgid "Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not 
price. The problem with these manuals was not that O'Reilly Associates charged 
a price for printed copies&mdash;that in itself is fine. (The Free Software 
Foundation <a href=\"/doc/doc.html#DescriptionsOfGNUDocumentation\">sells 
printed copies</a> of free <a href=\"/doc/doc.html\">GNU manuals</a>, too.) 
But GNU manuals are available in source code form, while these manuals are 
available only on paper. GNU manuals come with permission to copy and modify; 
the Perl manuals do not. These restrictions are the problems."
+msgstr "Özgür yazılım gibi özgür belgeleme de ücretle ilgili değil 
özgürlükle ilgili bir husustur. Bu kılavuzlarla ilgili sorun, O’Reilly 
Associates’in kopyalar için bir ücret istemesi değildir, bununla ilgili 
bir sorun yoktur. (Özgür yazılım vakfı özgür <a 
href=\"/doc/doc.html\">GNU kılavuzları</a>nın <a 
href=\"/doc/doc.html#DescriptionsOfGNUDocumentation\">baskılı 
kopyalarını</a> da satmaktadır.) Ancak GNU kılavuzları, kaynak kodu 
biçiminde sağlanabilirken, özel mülk kılavuzlar yalnızca kağıt 
biçiminde elde edilebilmektedir. GNU kılavuzları kopyalama ve değiştirme 
izniyle birlikte gelir; Perl kılavuzları için durum farklıdır. Bu 
kısıtlamalar problemlerdir. "
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As a general rule, I don't believe that it is essential for people to have "
-"permission to modify all sorts of articles and books. The issues for "
-"writings are not necessarily the same as those for software. For example, I "
-"don't think you or I are obliged to give permission to modify articles like "
-"this one, which describe our actions and our views."
-msgstr ""
-"Genel bir kural olarak, insanların tüm yazı ve kitap tiplerini 
değiştirme "
-"izinlerinin olmasının gerekli olduğuna inanmıyorum. Yazılara ilişkin "
-"hususların, yazılıma ilişkin hususlarla mutlaka aynı olması gerekmez. "
-"Örneğin, bizim görüşlerimizi ve hareketlerimizi tanımlayan bu yazı 
gibi "
-"yazıların değiştirilmesine sizin ve benim izin vermek zorunda olduğumuzu 
"
-"düşünmüyorum."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
-"documentation for free software. When people exercise their right to modify "
-"the software, and add or change its features, if they are conscientious they "
-"will change the manual too&mdash;so they can provide accurate and usable "
-"documentation with the modified program. A manual which forbids programmers "
-"from being conscientious and finishing the job, or more precisely requires "
-"them to write a new manual from scratch if they change the program, does not "
-"fill our community's needs."
-msgstr ""
-"Özgür yazılıma ilişkin belgeleme için değiştirme özgürlüğünün 
niçin can "
-"alıcı olduğuna ilişkin belirli bir neden vardır. İnsanlar, yazılımı "
-"değiştirme ve özelliklerine ekleme yapma ya da değiştirme hakkını "
-"kullandıklarında, özenlilerse, kılavuzunu da değiştireceklerdir, 
böylece "
-"değiştirilmiş programla doğru ve kullanılabilir belgeleme 
sağlanabilecektir. "
-"Programcıların özen gösterip işlerini bitirmelerini engelleyen bir 
kılavuz "
-"veya programı değiştirdiklerinde sıfırdan yeni bir kılavuz 
yazmalarını "
-"gerektiren bir kılavuz, topluluğumuzun ihtiyaçlarını karşılamaz. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"While a blanket prohibition on modification is unacceptable, some kinds of "
-"limits on the method of modification pose no problem. For example, "
-"requirements to preserve the original author's copyright notice, the "
-"distribution terms, or the list of authors, are OK. It is also no problem "
-"to require modified versions to include notice that they were modified, even "
-"to have entire sections that may not be deleted or changed, as long as these "
-"sections deal with nontechnical topics. (Some GNU manuals have them.)"
-msgstr ""
-"Değişiklik üzerinde sınırsız bir yasak kabul edilemezken, değiştirme 
yöntemi "
-"üzerindeki bazı sınır tipleri hiçbir problem oluşturmaz. Örneğin, 
orijinal "
-"yazarın telif hakkı uyarısının, dağıtım terimlerinin ya da yazar 
listesinin "
-"korunmasına ilişkin şartlar uygundur. Ayrıca değiştirilmiş 
sürümlerin "
-"değiştirilmiş olduklarına dair uyarıyı içermelerini istemekte, hatta "
-"silinemeyen ya da değiştirilemeyen bölümlere (söz konusu bölümler 
teknik-"
-"olmayan başlıkları ele aldığı sürece) sahip olmakta da bir problem 
yoktur. "
-"(Bazı GNU kılavuzlarında bu vardır.)"
+msgid "The criterion for a free manual is pretty much the same as for free 
software: it is a matter of giving all users certain freedoms. Redistribution 
(including commercial redistribution) must be permitted, so that the manual can 
accompany every copy of the program, on line or on paper. Permission for 
modification is crucial too."
+msgstr "Özgür bir belgeye ilişkin ölçütler, özgür yazılıma ilişkin 
ölçütlere oldukça benzerdir: ikisi de tüm kullanıcılara belirli 
özgürlüklerin verilmesiyle ilgilidir. Yeniden-dağıtıma (ticari 
yeniden-dağıtım dahil olmak üzere) izin verilebilir, böylece kılavuz, 
programın her kopyasıyla birlikte verilebilir, bu çevrim-içi ya da kağıt 
biçiminde olabilir. Değiştirmeye ilişkin izin de can alıcıdır."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"These kinds of restrictions are not a problem because, as a practical "
-"matter, they don't stop the conscientious programmer from adapting the "
-"manual to fit the modified program. In other words, they don't block the "
-"free software community from making full use of the manual."
-msgstr ""
-"Bu şekildeki kısıtlamalar bir problem teşkil etmez çünkü pratik bir 
konu "
-"olarak, özenli programcıyı, kılavuzu, değiştirilmiş programa 
uyarlamaktan "
-"alıkoymaz. Başka bir deyişle, özgür yazılım topluluğunun kılavuzun 
tam "
-"kullanımını sağlamasını engellemezler. "
+msgid "As a general rule, I don't believe that it is essential for people to 
have permission to modify all sorts of articles and books. The issues for 
writings are not necessarily the same as those for software. For example, I 
don't think you or I are obliged to give permission to modify articles like 
this one, which describe our actions and our views."
+msgstr "Genel bir kural olarak, insanların tüm yazı ve kitap tiplerini 
değiştirme izinlerinin olmasının gerekli olduğuna inanmıyorum. Yazılara 
ilişkin hususların, yazılıma ilişkin hususlarla mutlaka aynı olması 
gerekmez. Örneğin, bizim görüşlerimizi ve hareketlerimizi tanımlayan bu 
yazı gibi yazıların değiştirilmesine sizin ve benim izin vermek zorunda 
olduğumuzu düşünmüyorum."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> content of "
-"the manual, and then distribute the result through all the usual media, "
-"through all the usual channels; otherwise, the restrictions do block the "
-"community, the manual is not free, and so we need another manual."
-msgstr ""
-"Ancak, kılavuzun tüm <em>teknik</em> içeriğinin değiştirilebilmesi ve 
daha "
-"sonra sonucun tüm genel ortamda tüm genel kanallar aracılığıyla 
dağıtılması "
-"mümkün olmalıdır; aksi takdirde, kısıtlamalar topluluğu engeller, 
kılavuz "
-"özgür değilse başka bir kılavuza ihtiyaç duyarız. "
+msgid "But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial 
for documentation for free software. When people exercise their right to 
modify the software, and add or change its features, if they are conscientious 
they will change the manual too&mdash;so they can provide accurate and usable 
documentation with the modified program. A manual which forbids programmers 
from being conscientious and finishing the job, or more precisely requires them 
to write a new manual from scratch if they change the program, does not fill 
our community's needs."
+msgstr "Özgür yazılıma ilişkin belgeleme için değiştirme 
özgürlüğünün niçin can alıcı olduğuna ilişkin belirli bir neden 
vardır. İnsanlar, yazılımı değiştirme ve özelliklerine ekleme yapma ya 
da değiştirme hakkını kullandıklarında, özenlilerse, kılavuzunu da 
değiştireceklerdir, böylece değiştirilmiş programla doğru ve 
kullanılabilir belgeleme sağlanabilecektir. Programcıların özen gösterip 
işlerini bitirmelerini engelleyen bir kılavuz veya programı 
değiştirdiklerinde sıfırdan yeni bir kılavuz yazmalarını gerektiren bir 
kılavuz, topluluğumuzun ihtiyaçlarını karşılamaz. "
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Unfortunately, it is often hard to find someone to write another manual when "
-"a proprietary manual exists. The obstacle is that many users think that a "
-"proprietary manual is good enough&mdash;so they don't see the need to write "
-"a free manual. They do not see that the free operating system has a gap "
-"that needs filling."
-msgstr ""
-"Maalesef, özel mülk bir kılavuz var olduğunda, başka bir kılavuz 
yazacak "
-"birini bulmamız genellikle zordur. Temel engel, birçok kullanıcının 
özel "
-"mülk bir kılavuzun yeterince iyi olduğunu düşünmesidir, bu nedenle, 
özgür "
-"bir kılavuzun yazılmasına ihtiyaç olduğunu göremezler. Özgür işletim 
"
-"sisteminin, doldurulması gereken bir boşluğa sahip olduğunu görmezler."
+msgid "While a blanket prohibition on modification is unacceptable, some kinds 
of limits on the method of modification pose no problem. For example, 
requirements to preserve the original author's copyright notice, the 
distribution terms, or the list of authors, are OK. It is also no problem to 
require modified versions to include notice that they were modified, even to 
have entire sections that may not be deleted or changed, as long as these 
sections deal with nontechnical topics. (Some GNU manuals have them.)"
+msgstr "Değişiklik üzerinde sınırsız bir yasak kabul edilemezken, 
değiştirme yöntemi üzerindeki bazı sınır tipleri hiçbir problem 
oluşturmaz. Örneğin, orijinal yazarın telif hakkı uyarısının, 
dağıtım terimlerinin ya da yazar listesinin korunmasına ilişkin şartlar 
uygundur. Ayrıca değiştirilmiş sürümlerin değiştirilmiş olduklarına 
dair uyarıyı içermelerini istemekte, hatta silinemeyen ya da 
değiştirilemeyen bölümlere (söz konusu bölümler teknik-olmayan 
başlıkları ele aldığı sürece) sahip olmakta da bir problem yoktur. 
(Bazı GNU kılavuzlarında bu vardır.)"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Why do users think that proprietary manuals are good enough? Some have not "
-"considered the issue. I hope this article will do something to change that."
-msgstr ""
-"Kullanıcılar niçin özel mülk kılavuzların yeterince iyi olduğunu "
-"düşünmektedir? Bazıları bu konuyu düşünmemiştir. Umarım ki bu 
yazı, bunu "
-"değiştirmek için bir şeyler yapacaktır."
+msgid "These kinds of restrictions are not a problem because, as a practical 
matter, they don't stop the conscientious programmer from adapting the manual 
to fit the modified program. In other words, they don't block the free 
software community from making full use of the manual."
+msgstr "Bu şekildeki kısıtlamalar bir problem teşkil etmez çünkü pratik 
bir konu olarak, özenli programcıyı, kılavuzu, değiştirilmiş programa 
uyarlamaktan alıkoymaz. Başka bir deyişle, özgür yazılım topluluğunun 
kılavuzun tam kullanımını sağlamasını engellemezler. "
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Other users consider proprietary manuals acceptable for the same reason so "
-"many people consider proprietary software acceptable: they judge in purely "
-"practical terms, not using freedom as a criterion. These people are "
-"entitled to their opinions, but since those opinions spring from values "
-"which do not include freedom, they are no guide for those of us who do value "
-"freedom."
-msgstr ""
-"Diğer kullanıcılar, özel mülk kılavuzları, birçok insanın özel 
mülk "
-"yazılımın kabul edilebilir olduğunu düşünmesiyle aynı nedenle kabul "
-"edilebilir olarak değerlendirmektedir: tamamen pratik ölçütler üzerinden 
"
-"değerlendirme yapmaktadırlar, özgürlüğü bir ölçüt olarak "
-"kullanmamaktadırlar. Bu insanların böyle düşünmeye hakları vardır, 
ancak bu "
-"fikirler, özgürlüğü içermeyen değerlerden kaynaklandıkları için, 
özgürlüğe "
-"değer veren bizim gibi insanlar için yol gösterici değildir. "
+msgid "However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> 
content of the manual, and then distribute the result through all the usual 
media, through all the usual channels; otherwise, the restrictions do block the 
community, the manual is not free, and so we need another manual."
+msgstr "Ancak, kılavuzun tüm <em>teknik</em> içeriğinin 
değiştirilebilmesi ve daha sonra sonucun tüm genel ortamda tüm genel 
kanallar aracılığıyla dağıtılması mümkün olmalıdır; aksi takdirde, 
kısıtlamalar topluluğu engeller, kılavuz özgür değilse başka bir 
kılavuza ihtiyaç duyarız. "
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Please spread the word about this issue. We continue to lose manuals to "
-"proprietary publishing. If we spread the word that proprietary manuals are "
-"not sufficient, perhaps the next person who wants to help GNU by writing "
-"documentation will realize, before it is too late, that he must above all "
-"make it free."
-msgstr ""
-"Lütfen bu konudaki görüşlerimizi daha fazla yayın. Kılavuzlarımızı 
özel mülk "
-"şeklinde yayınlanmasından ötürü kaybetmeye devam etmekteyiz. Özel 
mülk "
-"kılavuzların yeterli olmadığını söylersek, belki de, belge 
hazırlayarak "
-"GNU’ya yardım etmek isteyen bir sonraki kimse, çok geç olmadan hepsinin "
-"ötesinde öncelikle özgürlüğe önem vermesi gerektiğini fark edecektir. 
"
+msgid "Unfortunately, it is often hard to find someone to write another manual 
when a proprietary manual exists. The obstacle is that many users think that a 
proprietary manual is good enough&mdash;so they don't see the need to write a 
free manual. They do not see that the free operating system has a gap that 
needs filling."
+msgstr "Maalesef, özel mülk bir kılavuz var olduğunda, başka bir kılavuz 
yazacak birini bulmamız genellikle zordur. Temel engel, birçok 
kullanıcının özel mülk bir kılavuzun yeterince iyi olduğunu 
düşünmesidir, bu nedenle, özgür bir kılavuzun yazılmasına ihtiyaç 
olduğunu göremezler. Özgür işletim sisteminin, doldurulması gereken bir 
boşluğa sahip olduğunu görmezler."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We can also encourage commercial publishers to sell free, copylefted manuals "
-"instead of proprietary ones. One way you can help this is to check the "
-"distribution terms of a manual before you buy it, and prefer copylefted "
-"manuals to non-copylefted ones."
-msgstr ""
-"Ayrıca ticari yayıncıları, özel mülk kılavuzlar yerine özgür, 
copyleft "
-"edilmiş kılavuzlar satmak için de yüreklendirebiliriz. Bunu sağlamanın 
bir "
-"yolu da, satın almadan önce bir kılavuzun dağıtımını kontrol etmek ve 
"
-"copyleft olmayan kılavuzlardan çok copyleft kılavuzları tercih etmektir."
+msgid "Why do users think that proprietary manuals are good enough? Some have 
not considered the issue. I hope this article will do something to change 
that."
+msgstr "Kullanıcılar niçin özel mülk kılavuzların yeterince iyi 
olduğunu düşünmektedir? Bazıları bu konuyu düşünmemiştir. Umarım ki 
bu yazı, bunu değiştirmek için bir şeyler yapacaktır."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"[Note: We maintain a <a href=\"/doc/other-free-books.html\">page that lists "
-"free books available from other publishers</a>]."
-msgstr ""
-"[Not: Özgür Yazılım Vakfının, diğer yayıncılardan satın alınabilen 
özgür "
-"kitapları listeleyen <a href=\"/doc/other-free-books.html\">bir 
sayfamız</a> "
-"vardır.]"
+msgid "Other users consider proprietary manuals acceptable for the same reason 
so many people consider proprietary software acceptable: they judge in purely 
practical terms, not using freedom as a criterion. These people are entitled 
to their opinions, but since those opinions spring from values which do not 
include freedom, they are no guide for those of us who do value freedom."
+msgstr "Diğer kullanıcılar, özel mülk kılavuzları, birçok insanın 
özel mülk yazılımın kabul edilebilir olduğunu düşünmesiyle aynı 
nedenle kabul edilebilir olarak değerlendirmektedir: tamamen pratik 
ölçütler üzerinden değerlendirme yapmaktadırlar, özgürlüğü bir 
ölçüt olarak kullanmamaktadırlar. Bu insanların böyle düşünmeye 
hakları vardır, ancak bu fikirler, özgürlüğü içermeyen değerlerden 
kaynaklandıkları için, özgürlüğe değer veren bizim gibi insanlar için 
yol gösterici değildir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Please spread the word about this issue. We continue to lose manuals 
to proprietary publishing. If we spread the word that proprietary manuals are 
not sufficient, perhaps the next person who wants to help GNU by writing 
documentation will realize, before it is too late, that he must above all make 
it free."
+msgstr "Lütfen bu konudaki görüşlerimizi daha fazla yayın. 
Kılavuzlarımızı özel mülk şeklinde yayınlanmasından ötürü 
kaybetmeye devam etmekteyiz. Özel mülk kılavuzların yeterli olmadığını 
söylersek, belki de, belge hazırlayarak GNU’ya yardım etmek isteyen bir 
sonraki kimse, çok geç olmadan hepsinin ötesinde öncelikle özgürlüğe 
önem vermesi gerektiğini fark edecektir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "We can also encourage commercial publishers to sell free, copylefted 
manuals instead of proprietary ones. One way you can help this is to check the 
distribution terms of a manual before you buy it, and prefer copylefted manuals 
to non-copylefted ones."
+msgstr "Ayrıca ticari yayıncıları, özel mülk kılavuzlar yerine özgür, 
copyleft edilmiş kılavuzlar satmak için de yüreklendirebiliriz. Bunu 
sağlamanın bir yolu da, satın almadan önce bir kılavuzun dağıtımını 
kontrol etmek ve copyleft olmayan kılavuzlardan çok copyleft kılavuzları 
tercih etmektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "[Note: We maintain a <a href=\"/doc/other-free-books.html\">page that 
lists free books available from other publishers</a>]."
+msgstr "[Not: Özgür Yazılım Vakfının, diğer yayıncılardan satın 
alınabilen özgür kitapları listeleyen <a 
href=\"/doc/other-free-books.html\">bir sayfamız</a> vardır.]"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -298,35 +110,16 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
-"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
-"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
-"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile iletişim kurmanın <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. 
Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgid "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
-"medium, provided this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
-"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı "
-"bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted 
in any medium, provided this notice is preserved."
+msgstr "Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve 
yazar hakkı bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin 
verilmiştir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -336,8 +129,8 @@
 "<ul>\n"
 "\n"
 "<li>\n"
-"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
-"2009.\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>T. E. Kalaycı</a>\n"
+"2012.\n"
 "</li>\n"
 "\n"
 "<li>\n"
@@ -369,6 +162,5 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
-msgstr ""
-"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">çevirileri</a>:"
+msgstr "Bu sayfanın diğer dillere <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">çevirileri</a>:"
+

Index: philosophy/lessig-fsfs-intro.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/lessig-fsfs-intro.tr.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- philosophy/lessig-fsfs-intro.tr.po 26 Apr 2011 08:50:09 -0000   1.9
+++ philosophy/lessig-fsfs-intro.tr.po 29 Feb 2012 10:09:11 -0000   1.10
@@ -2,7 +2,6 @@
 # lessig-fsfs-intro.html paketi için Türkçe çeviriler
 # Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the lessig-fsfs-intro.html
-package.
 # Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
 # Çiğdem Özşar, 2009.
 # Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
@@ -13,8 +12,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lessig-fsfs-intro.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-21 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-04-26 11:29+0200\n"
-"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-29 12:07+0200\n"
+"Last-Translator: T. E. Kalaycı <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -22,368 +21,108 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid "Introduction to Free Software, Free Society - GNU Project - Free 
Software
-Foundation (FSF)"
-msgstr "Özgür Yazılım, Özgür Toplum'a Giriş - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakfı
-(FSF)"
+msgid "Introduction to Free Software, Free Society - GNU Project - Free 
Softwar"
+msgstr "Özgür Yazılım, Özgür Toplum'a Giriş - GNU Projesi - Özgür 
Yazılım Vakf"
 
 # type: Content of: <h2>
-msgid "Introduction to <a
-href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Free
-Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</i></a>"
-msgstr "<a
-href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Özgür
-Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçilmiş Yazıları</i>'na
-Giriş</a>"
+msgid "Introduction to <"
+msgstr "Giriş <"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "by Lawrence Lessig, Professor of Law, Stanford Law School"
 msgstr "Lawrence Lessig, Hukuk Profesörü, Stanford Hukuk Fakültesi"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid "Every generation has its philosopher &mdash; a writer or an artist who
-captures the imagination of a time. Sometimes these philosophers are recognized
-as such; often it takes generations before the connection is made real. But
-recognized or not, a time gets marked by the people who speak its ideals,
-whether in the whisper of a poem, or the blast of a political movement."
-msgstr "Her nesil kendi filozofuna bir zamanın hayal gücünü yakalayan bir 
yazar
-ya da sanatçıya sahiptir. Bazen bu filozoflar oldukları gibi tanınırlar; 
genelde
-gerçek bağlantı kurulmadan önce nesillerin bunu anlamaları zaman alır. 
Ancak bu
-filozoflar tanınsalar da tanınmasalar da, bir şiirin fısıltısında ya da 
politik
-bir hareketin patlamasında da olsa, bir zaman, ideallerini konuşan insanlar
-tarafından ortaya çıkarılır. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "Our generation has a philosopher. He is not an artist, or a professional
-writer. He is a programmer. Richard Stallman began his work in the labs of 
<abbr
-title=\"Massachusetts Institute of Technology\">MIT</abbr>, as a programmer and
-architect building operating system software. He has built his career on a 
stage
-of public life, as a programmer and an architect founding a movement for 
freedom
-in a world increasingly defined by &ldquo;code.&rdquo;"
-msgstr "Bizim neslimizin bir filozofu var. O bir sanatçı ya da profesyonel 
bir
-yazar değil. O bir programcı. Richard Stallman çalışmalarına programcı 
ve
-işletim sistemi yazılımı hazırlayan bir mimar olarak <abbr 
title=\"Massachusetts
-Institute of Technology\">MIT</abbr>’nin laboratuarlarında başladı. 
Programcı ve
-“Kod” olarak tanımlanan bir dünyada özgürlük için oluşturulan bir 
hareketin
-mimarı olarak toplum yaşamının bir aşamasında kariyerini oluşturdu. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "&ldquo;Code&rdquo; is the technology that makes computers run. Whether
-inscribed in software or burned in hardware, it is the collection of
-instructions, first written in words, that directs the functionality of
-machines. These machines &mdash; computers &mdash; increasingly define and
-control our life. They determine how phones connect, and what runs on TV. They
-decide whether video can be streamed across a broadband link to a computer. 
They
-control what a computer reports back to its manufacturer. These machines run 
us.
-Code runs these machines."
-msgstr "“Kod”, bilgisayarları çalıştıran teknolojidir. Yazılımda 
yazılsa da
-donanımda gömülü olsa da, kod, ilk olarak makinelerin çalışmasını 
yönlendiren
-sözcükler halinde yazılan bir yönergeler topluluğudur. Bu makineler,
-bilgisayarlar, hayatımızı gitgide daha çok tanımlamakta ve kontrol 
etmektedir.
-Bu makineler, telefonların nasıl bağlandığını ve televizyonda neyin
-gösterildiğini belirler. Bilgisayarlar, videonun bir bilgisayara geniş bant 
bir
-bağlantı üzerinden gösterim yapabilip yapamadığını belirler. Bir 
bilgisayarın
-üreticisine neyi geri raporladığını kontrol ederler. Bu makineler bizi 
yönetir.
-Kod da bu makineleri yönetir. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "What control should we have over this code? What understanding? What
-freedom should there be to match the control it enables? What power?"
-msgstr "Bu kod üzerinde nasıl bir kontrolümüz olmalıdır? Nasıl bir 
anlayış
-olmalıdır? Olanaklı kıldığı kontrole uyum sağlamak için nasıl bir 
özgürlük
-olmalıdır? Ne gibi bir güç olmalıdır?"
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "These questions have been the challenge of Stallman's life. Through his
-works and his words, he has pushed us to see the importance of keeping code
-&ldquo;free.&rdquo; Not free in the sense that code writers don't get paid, but
-free in the sense that the control coders build be transparent to all, and that
-anyone have the right to take that control, and modify it as he or she sees 
fit.
-This is &ldquo;free software&rdquo;; &ldquo;free software&rdquo; is one answer
-to a world built in code."
-msgstr "Bu sorular Stallman’ın hayatının temelini oluşturmaktadır. 
Çalışmaları
-ve sözcükleriyle, kodu “özgür” tutmanın önemini bizlere 
göstermiştir. Buradaki
-özgürlük ifadesi kod yazan kimselere ücret ödenmemesi anlamına 
gelmemektedir
-ancak yazılan kontrol kodlarının herkes için saydam olması ve uygun 
görüldüğü
-şekilde herkesin ilgili kodları kontrol etme ve değiştirme hakkına sahip 
olması
-anlamına gelmektedir. Bu “özgür yazılımdır”; “özgür yazılım” 
kodla inşa edilmiş
-bir dünyaya ilişkin bir yanıttır. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "&ldquo;Free.&rdquo; Stallman laments the ambiguity in his own term.
-There's nothing to lament. Puzzles force people to think, and this term
-&ldquo;free&rdquo; does this puzzling work quite well. To modern American ears,
-&ldquo;free software&rdquo; sounds utopian, impossible. Nothing, not even 
lunch,
-is free. How could the most important words running the most critical machines
-running the world be &ldquo;free.&rdquo; How could a sane society aspire to 
such
-an ideal?"
-msgstr "“Free”. Stallman kendi adına bu anlam belirsizliği için 
üzülmektedir.
-Üzülecek bir şey yoktur. Bulmacalar insanları düşünmeye zorlar ve bu 
“özgür”
-ifadesi iyi bir bulmacayı teşkil etmektedir. Modern Amerikalılara “özgür
-yazılım” ütopik, imkânsız bir şey gibi gelmektedir. Hiçbir şey hatta 
bir öğle
-yemeği bile ücretsiz değildir. Dünyayı yöneten en kritik makineleri 
yöneten en
-önemli sözcükler nasıl “özgür - ücretsiz” olabilir ki. Aklı 
başında bir topluluk
-nasıl olur da böyle bir idealin peşinde koşar?"
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "Yet the odd clink of the word &ldquo;free&rdquo; is a function of us, 
not
-of the term. &ldquo;Free&rdquo; has different senses, only one of which refers
-to &ldquo;price.&rdquo; A much more fundamental sense of &ldquo;free&rdquo; is
-the &ldquo;free,&rdquo; Stallman says, in the term &ldquo;free speech,&rdquo; 
or
-perhaps better in the term &ldquo;free labor.&rdquo; Not free as in costless,
-but free as in limited in its control by others. Free software is control that
-is transparent, and open to change, just as free laws, or the laws of a
-&ldquo;free society,&rdquo; are free when they make their control knowable, and
-open to change. The aim of Stallman's &ldquo;free software movement&rdquo; is 
to
-make as much code as it can transparent, and subject to change, by rendering it
-&ldquo;free.&rdquo;"
-msgstr "“Özgür” sözcüğünün tınısı bizim bir fonksiyonumuzdur, 
ifadenin bir
-fonksiyonu değildir. “Özgür” farklı anlamlara sahiptir, bunlardan 
yalnızca bir
-tanesi “fiyat”a atıf yapar. Stallman’a göre, “özgür” ifadesinin 
çok daha temel
-bir anlamı “özgür konuşma” ya da belki de daha net olarak “özgür 
işçilik”
-ifadelerinde görülmektedir. Maliyet açısından özgür değil ancak 
diğerleri
-tarafından kontrolünde sınırlı olmaması açısından özgür anlamına 
gelmektedir.
-Özgür yazılım, tıpkı özgür kanunlar gibi saydam ve değişime açık 
kontroldür ya
-da kontrollerini bilinir ve değişime açık hale getirdiklerinde “özgür
-topluluğun” kanunları özgürdür. Stallman’ın “özgür yazılım 
hareketinin” hedefi
-“özgür” hale getirerek değişime tâbi olan kodu şeffaf hale 
getirmektir. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "The mechanism of this rendering is an extraordinarily clever device
-called &ldquo;copyleft&rdquo; implemented through a license called GPL. Using
-the power of copyright law, &ldquo;free software&rdquo; not only assures that 
it
-remains open, and subject to change, but that other software that takes and 
uses
-&ldquo;free software&rdquo; (and that technically counts as a &ldquo;derivative
-work&rdquo;) must also itself be free. If you use and adapt a free software
-program, and then release that adapted version to the public, the released
-version must be as free as the version it was adapted from. It must, or the law
-of copyright will be violated."
-msgstr "Bu şeffaf hale getirmenin mekanizması, GPL olarak adlandırılan bir
-lisans aracılığıyla gerçekleştirilen “copyleft” olarak adlandırılan
-alışılagelmedik bir şekilde akıllı olan bir yöntemdir. Copyright 
kanununun
-gücünü kullanarak, “özgür yazılım” yalnızca açık ve 
değişikliğe tâbi olmasını
-sağlamaz ayrıca “özgür yazılımı” (ve teknik açıdan “türevsel 
çalışma” olarak da
-sayılan) alan ve kullanan diğer yazılımın da özgür olmasını sağlar. 
Özgür bir
-yazılım programını kullanıyorsanız ve uyarlıyorsanız ve daha sonra bu 
uyarlanmış
-sürümü insanlara sunuyorsanız, dağıtılan sürüm, uyarlanan sürüm 
kadar özgür
-olmalıdır. Öyle olmalıdır aksi takdirde telif hakkı yasası ihlâl 
edilmiş
-olacaktır."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "&ldquo;Free software,&rdquo; like free societies, has its enemies.
-Microsoft has waged a war against the GPL, warning whoever will listen that the
-GPL is a &ldquo;dangerous&rdquo; license. The dangers it names, however, are
-largely illusory. Others object to the &ldquo;coercion&rdquo; in GPL's
-insistence that modified versions are also free. But a condition is not
-coercion. If it is not coercion for Microsoft to refuse to permit users to
-distribute modified versions of its product Office without paying it
-(presumably) millions, then it is not coercion when the GPL insists that
-modified versions of free software be free too."
-msgstr "“Özgür yazılımın” özgür toplumlar gibi düşmanları 
vardır. Microsoft,
-GPL’ye karşın bir mücadele başlatmıştır, kendisini dinleyen herkesi 
GPL’nin
-“tehlikeli” bir lisans olduğu konusunda uyarmaktadır. Ancak 
adlandırdığı
-tehlikeler büyük ölçüde aldatıcıdır. Diğerleri, değiştirilmiş 
sürümlerin de
-özgür olması konusunda GPL’nin ısrarındaki “baskıya” karşı 
çıkmaktadır. Ancak
-şart demek baskı demek değildir. Milyonlarca dolar ödemeden Office 
ürününün
-modifiye edilmiş sürümlerini dağıtmak için kullanıcılarına izin 
vermeyi
-reddetmek Microsoft için bir baskı değilse, o zaman GPL’nin özgür 
yazılımın
-değiştirilmiş sürümlerinin de özgür olması konusunda baskı yapması 
da baskı
-değildir. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "And then there are those who call Stallman's message too extreme. But
-extreme it is not. Indeed, in an obvious sense, Stallman's work is a simple
-translation of the freedoms that our tradition crafted in the world before 
code.
-&ldquo;Free software&rdquo; would assure that the world governed by code is as
-&ldquo;free&rdquo; as our tradition that built the world before code."
-msgstr "Stallman’ın mesajını çok aşırı olarak adlandıranlar da 
bulunabilir.
-Ancak bu mesaj aşırı değildir. Gerçekte, açık anlamda, Stallman’ın 
çalışması,
-koddan önce dünyada geleneğimizin gerçekleştirdiği özgürlüklerin 
basit bir
-dönüşümüdür. “Özgür yazılım”, kod tarafından belirlenen 
dünyanın, koddan önce
-dünyayı oluşturan geleneğimiz kadar “özgür” olmasını 
sağlamaktadır. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "For example: A &ldquo;free society&rdquo; is regulated by law. But there
-are limits that any free society places on this regulation through law: No
-society that kept its laws secret could ever be called free. No government that
-hid its regulations from the regulated could ever stand in our tradition. Law
-controls. But it does so justly only when visibly. And law is visible only 
when
-its terms are knowable and controllable by those it regulates, or by the agents
-of those it regulates (lawyers, legislatures)."
-msgstr "Örneğin, “Özgür bir toplum” kanunlar ile düzenlenir. Ancak, 
özgür
-herhangi bir toplumun kanun aracılığıyla bu düzenleme üzerine 
getirdiği bazı
-sınırlamalar mevcuttur. Düzenlemelerini düzenlenmiş olan kurallardan 
saklayan
-hiçbir hükümet geleneğimizde yer alamaz. Kanunlar her şeyi kontrol eder. 
Ancak
-bunu şeffaf bir şekilde yapar. Ve kanun, düzenlediği kimseler ya da 
düzenlediği
-birimler (avukatlar, yasama meclisleri) tarafından bilinebilir ve kontrol
-edilebilir olduğunda şeffaftır. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "This condition on law extends beyond the work of a legislature. Think
-about the practice of law in American courts. Lawyers are hired by their 
clients
-to advance their clients' interests. Sometimes that interest is advanced 
through
-litigation. In the course of this litigation, lawyers write briefs. These 
briefs
-in turn affect opinions written by judges. These opinions decide who wins a
-particular case, or whether a certain law can stand consistently with a
-constitution."
-msgstr "Kanun üzerindeki bu şart, bir yasama meclisinin çalışmasının 
kapsamının
-dışına kadar uzanır. Amerikan mahkemelerindeki kanunun işleyişini 
düşünün.
-Davacı tarafından davalarına bakılması için avukatlar tutulmaktadır. 
Bazen dava
-açılır. Bu davaların açılmasının devamında, avukatlar dava özeti 
yazarlar. Bu
-dava özetleri hakimler tarafından yazılan düşünceleri etkiler. Bu 
düşünceler,
-belirli bir davayı kimin kazandığını ya da belirli bir kanunun bir 
oluşum ile
-tutarlı olup olmadığını belirler. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "All the material in this process is free in the sense that Stallman
-means. Legal briefs are open and free for others to use. The arguments are
-transparent (which is different from saying they are good) and the reasoning 
can
-be taken without the permission of the original lawyers. The opinions they
-produce can be quoted in later briefs. They can be copied and integrated into
-another brief or opinion. The &ldquo;source code&rdquo; for American law is by
-design, and by principle, open and free for anyone to take. And take lawyers do
-&mdash; for it is a measure of a great brief that it achieves its creativity
-through the reuse of what happened before. The source is free; creativity and 
an
-economy is built upon it."
-msgstr "Bu süreçteki tüm gereçler Stallman’in bahsettiği anlamda 
özgürdür. Yasal
-dava özetleri başkalarının kullanması için açık ve özgürdür. Tezler 
şeffaftır
-(ancak iyi olmayabilirler) ve yargılama asıl avukatların izni alınmadan
-oluşturulabilir. Oluşturdukları düşünceler, daha sonraki dava 
özetlerinde ifade
-edilebilir. Bunlar, başka bir dava özetine ya da düşünceye kopyalanabilir 
ve
-bütünleştirilebilir. Amerikan kanununa ilişkin “kaynak kodu” tasarım 
olarak ve
-ilke olarak herkesin alması için açık ve özgürdür. Ve avukatlar bunu
-gerçekleştirir, bu daha önce gerçekleşen durumun yeniden kullanılması
-aracılığıyla yaratıcılığını gerçekleştiren büyük bir dava 
özetinin bir
-ölçüsüdür. Kaynak özgürdür; yaratıcılık ve ekonomi bunun üzerine 
kurulmaktadır.
-"
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "This economy of free code (and here I mean free legal code) doesn't
-starve lawyers. Law firms have enough incentive to produce great briefs even
-though the stuff they build can be taken and copied by anyone else. The lawyer
-is a craftsman; his or her product is public. Yet the crafting is not charity. 
-Lawyers get paid; the public doesn't demand such work without price. Instead
-this economy flourishes, with later work added to the earlier."
-msgstr "Bu özgür kodun (ve burada özgür yasal kodu ifade etmek istedim)
-ekonomisi, avukatları zor durumda bırakmamaktadır. Oluşturdukları 
malzemenin
-herhangi biri tarafından alınabilip kopyalanabilmesine rağmen, hukuk 
büroları
-büyük dava özetleri üretme konusunda yeterli dürtüye sahiptir. Avukat bir
-zanaatçıdır; avukatın ürünü kamuya aittir. Ancak zanaat insanlara 
ücretsiz
-hizmet demek değildir. Avukatlara ücret ödenir; kamu, ücretsiz olarak bu 
gibi
-bir çalışmayı talep etmez. Aksine bu ekonomi gelişmektedir, sonraki 
çalışma
-öncekine eklenmektedir. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "We could imagine a legal practice that was different &mdash; briefs and
-arguments that were kept secret; rulings that announced a result but not the
-reasoning. Laws that were kept by the police but published to no one else.
-Regulation that operated without explaining its rule."
-msgstr "Farklı bir yasal işleyişi hayal edebilirdik, dava özetleri ve 
iddiaları
-gizli tutulan; kuralların bir sonucu ifade ettiği ancak nedenleri ifade
-etmediği. Kanunlar polis tarafından sağlanabilir ancak başka hiç kimseye 
ifade
-edilmeyebilirdi. Bu durumda, işleyiş kuralı açıklanmaksızın işletilen
-düzenlemeler mevcut olabilirdi. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "We could imagine this society, but we could not imagine calling it
-&ldquo;free.&rdquo; Whether or not the incentives in such a society would be
-better or more efficiently allocated, such a society could not be known as 
free.
-The ideals of freedom, of life within a free society, demand more than 
efficient
-application. Instead, openness and transparency are the constraints within
-which a legal system gets built, not options to be added if convenient to the
-leaders. Life governed by software code should be no less."
-msgstr "Bu toplumu hayal edebilirdik, ama bu toplumu “özgür” olarak 
adlandırmayı
-hayal edemezdik. Güdülerin daha iyi veya daha verimli olup olmaması, bu 
toplumun
-özgür olarak bilinmesini gerektirmez. Özgür bir toplumdaki özgürlük 
idealleri
-verimli uygulamadan daha fazlasını gerektirir. Bunun yerine açıklık ve
-şeffaflık, kurulacak olan yasal sistemin kısıtlarıdır, liderler 
tarafından
-onaylandığında eklenecek özellikler değildir. Yazılım koduyla 
yönetilen bir
-yaşam da daha azıyla yetinmemelidir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "Code writing is not litigation. It is better, richer, more productive.
-But the law is an obvious instance of how creativity and incentives do not
-depend upon perfect control over the products created. Like jazz, or novels, or
-architecture, the law gets built upon the work that went before. This adding 
and
-changing is what creativity always is. And a free society is one that assures
-that its most important resources remain free in just this sense."
-msgstr "Kod yazımı bir dava değildir. Kod yazımı iyidir, zengindir ve daha
-üretkendir. Ancak, kanun, yaratıcılığın ve güdülerin, üretilen 
ürünler üzerinde
-nasıl mükemmel kontrole bağlı olmadığının açık bir örneğidir. Caz 
ya da romanlar
-ya da mimari gibi, kanun da, daha önceki çalışma üzerine inşa edilir. Bu 
ekleme
-ve değiştirme yaratıcılığın ta kendisidir. Ve özgür bir toplum, en 
önemli
-kaynaklarının tam da bu anlamda özgür kalmasını sağlayan bir toplumdur."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "For the first time, this book collects the writing and lectures of
-Richard Stallman in a manner that will make their subtlety and power clear. The
-essays span a wide range, from copyright to the history of the free software
-movement. They include many arguments not well known, and among these, an
-especially insightful account of the changed circumstances that render 
copyright
-in the digital world suspect. They will serve as a resource for those who seek
-to understand the thought of this most powerful man &mdash; powerful in his
-ideas, his passion, and his integrity, even if powerless in every other way.
-They will inspire others who would take these ideas, and build upon them."
-msgstr "İlk defa olarak, bu kitap, detaylarını ve gücünü açık hale 
getirecek bir
-şekilde Richard Stallman’ın denemelerini bir araya getirmektedir. 
Denemeler,
-copyright' dan özgür yazılım hareketinin tarihine kadar geniş bir 
aralığı
-kapsamaktadır. Denemeler, iyi bilinmeyen birçok tezi içermektedir ve 
bunların
-arasında, dijital dünyada şüpheli copyright'ı ortaya çıkaran değişen 
durumların
-kavranması güç örnekleri de mevcuttur. Bu güçlü adamın düşüncesini 
anlamaya
-çalışanlar için, bir kaynak olarak hizmet edecektir, bu güçlü adam, 
diğer her
-şekilde güçsüz bile olsa, fikirlerinde, duygularında ve doğruluğunda 
güçlüdür.
-Bu, bu fikirleri benimseyen ve bu fikirler üzerine başka fikirler kuran 
diğer
-insanlara esindirecektir. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "I don't know Stallman well. I know him well enough to know he is a hard
-man to like. He is driven, often impatient. His anger can flare at friend as
-easily as foe. He is uncompromising and persistent; patient in both."
-msgstr "Stallman’i iyi tanımıyorum. Ancak sert bir adam olduğunu bilecek 
kadar
-tanıyorum. Genelde sinirli ve sabırsız bir adamdır. Öfkesi, 
düşmanlarına olduğu
-kadar dostlarına da yansıyabilir. Uzlaşmadan uzaktır ve inatçıdır. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "Yet when our world finally comes to understand the power and danger of
-code &mdash; when it finally sees that code, like laws, or like government, 
must
-be transparent to be free &mdash; then we will look back at this uncompromising
-and persistent programmer and recognize the vision he has fought to make real:
-the vision of a world where freedom and knowledge survives the compiler. And we
-will come to see that no man, through his deeds or words, has done as much to
-make possible the freedom that this next society could have."
-msgstr "Sonunda dünyamız kodun gücü ve tehlikesini anladığında - kodun 
yasalar
-veya yönetimler gibi şeffaf ve özgür olması gerektiğini sonunda 
gördüğünde - o
-zaman bu uzlaşmadan uzak ve inatçı programcıya döneriz ve 
gerçekleştirmek için
-savaştığı ülküyü fark ederiz: özgürlüğün ve bilginin derleyiciyi 
kurtardığı
-özgürlüğün ve bilginin var olduğu bir dünya ülküsü. Ve eylemleriyle 
ya da
-sözleriyle bu sonraki toplumun sahip olabileceği özgürlüğü mümkün 
kılmak için
-hiçbir adamın bu kadar çok şey yapmadığını görürüz. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "We have not earned that freedom yet. We may well fail in securing it. 
But
-whether we succeed or fail, in these essays is a picture of what that freedom
-could be. And in the life that produced these words and works, there is
-inspiration for anyone who would, like Stallman, fight to create this freedom."
-msgstr "Bu özgürlüğü henüz kazanmadık. Bunu korurken başarısız da 
olabiliriz.
-Başarılı da olsak başarısız da olsak, bu denemelerde özgürlüğün ne 
olabileceğine
-dair bir tablo sunulmuştur. Ve bu çalışmaları ve sözcükleri oluşturan 
hayatta,
-Stallman gibi bu özgürlüğü yaratmak için savaşan herkes için bir esin 
kaynağı
-vardır."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid "<strong>Lawrence Lessig</strong><br /> <strong>Professor of Law, 
Stanford
-Law School.</strong>"
-msgstr "<strong>Lawrence Lessig</strong><br /> <strong>Hukuk Profesörü, 
Stanford
-Hukuk Fakültesi.</strong>"
+msgid "Every generation has its philosopher &mdash; a writer or an artist wh"
+msgstr "Her nesil kendi filozofuna bir zamanın hayal gücünü yakalayan bir 
yaza"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Our generation has a philosopher. He is not an artist, or a professiona"
+msgstr "Bizim neslimizin bir filozofu var. O bir sanatçı ya da profesyonel 
bi"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "&ldquo;Code&rdquo; is the technology that makes computers run. Whethe"
+msgstr "“Kod”, bilgisayarları çalıştıran teknolojidir. Yazılımda 
yazılsa d"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "What control should we have over this code? What understanding? Wha"
+msgstr "Bu kod üzerinde nasıl bir kontrolümüz olmalıdır? Nasıl bir 
anlayı"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "These questions have been the challenge of Stallman's life. Through hi"
+msgstr "Bu sorular Stallman’ın hayatının temelini oluşturmaktadır. 
Çalışmalar"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "&ldquo;Free.&rdquo; Stallman laments the ambiguity in his own term"
+msgstr "“Free”. Stallman kendi adına bu anlam belirsizliği için 
üzülmektedir"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Yet the odd clink of the word &ldquo;free&rdquo; is a function of us, 
no"
+msgstr "“Özgür” sözcüğünün tınısı bizim bir fonksiyonumuzdur, 
ifadenin bi"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The mechanism of this rendering is an extraordinarily clever devic"
+msgstr "Bu şeffaf hale getirmenin mekanizması, GPL olarak adlandırılan bi"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "&ldquo;Free software,&rdquo; like free societies, has its enemies"
+msgstr "“Özgür yazılımın” özgür toplumlar gibi düşmanları 
vardır. Microsoft"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "And then there are those who call Stallman's message too extreme. Bu"
+msgstr "Stallman’ın mesajını çok aşırı olarak adlandıranlar da 
bulunabilir"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "For example: A &ldquo;free society&rdquo; is regulated by law. But ther"
+msgstr "Örneğin, “Özgür bir toplum” kanunlar ile düzenlenir. Ancak, 
özgü"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "This condition on law extends beyond the work of a legislature. Thin"
+msgstr "Kanun üzerindeki bu şart, bir yasama meclisinin çalışmasının 
kapsamını"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "All the material in this process is free in the sense that Stallma"
+msgstr "Bu süreçteki tüm gereçler Stallman’in bahsettiği anlamda 
özgürdür. Yasa"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "This economy of free code (and here I mean free legal code) doesn'"
+msgstr "Bu özgür kodun (ve burada özgür yasal kodu ifade etmek istedim"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "We could imagine a legal practice that was different &mdash; briefs an"
+msgstr "Farklı bir yasal işleyişi hayal edebilirdik, dava özetleri ve 
iddialar"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "We could imagine this society, but we could not imagine calling i"
+msgstr "Bu toplumu hayal edebilirdik, ama bu toplumu “özgür” olarak 
adlandırmay"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Code writing is not litigation. It is better, richer, more productive"
+msgstr "Kod yazımı bir dava değildir. Kod yazımı iyidir, zengindir ve dah"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "For the first time, this book collects the writing and lectures o"
+msgstr "İlk defa olarak, bu kitap, detaylarını ve gücünü açık hale 
getirecek bi"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "I don't know Stallman well. I know him well enough to know he is a har"
+msgstr "Stallman’i iyi tanımıyorum. Ancak sert bir adam olduğunu bilecek 
kada"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Yet when our world finally comes to understand the power and danger o"
+msgstr "Sonunda dünyamız kodun gücü ve tehlikesini anladığında - kodun 
yasala"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "We have not earned that freedom yet. We may well fail in securing it. 
Bu"
+msgstr "Bu özgürlüğü henüz kazanmadık. Bunu korurken başarısız da 
olabiliriz"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Lawrence Lessig</strong><br /> <strong>Professor of Law, 
Stanfor"
+msgstr "<strong>Lawrence Lessig</strong><br /> <strong>Hukuk Profesörü, 
Stanfor"
 
 # type: Content of: <h4>
-msgid "<a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";>Learn
-more about <i>Free Software, Free Society: The Selected Essays of Richard M.
-Stallman</i></a>"
-msgstr "<a
-href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><i>Özgür
-Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçilmiş Yazıları</i> 
hakkında
-daha fazla bilgiye ulaşın</a> "
+msgid "<a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";>Lear"
+msgstr "<a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";>Lear"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -391,25 +130,12 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a
-href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
broken
-links and other corrections or suggestions to <a
-href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Lütfen FSF ve GNU hakkındaki sorularınızı <a
-href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin. 
FSF ile
-iletişime geçmenin <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır.<br 
/>
-Lütfen çalışmayan bağlantıları ve diğer düzeltmelerinizi (ya da 
önerilerinizi)
-<a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine
-gönderin."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <"
+msgstr "Lütfen FSF ve GNU hakkındaki sorularınızı <"
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Please see the <a
-href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> for
-information on coordinating and submitting translations of this article."
-msgstr "Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için 
lütfen <a
-href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler
-BENİOKU</a>sayfasına bakın. "
+msgid "Please see the <"
+msgstr "Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için 
lütfen <"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #| msgid "Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -421,11 +147,8 @@
 msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted
-without royalty in any medium provided this notice is preserved."
-msgstr "Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve
-dağıtılmasına, ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve 
yazar
-hakkıbildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir. "
+msgid "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitte"
+msgstr "Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına v"
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -436,7 +159,7 @@
 "\n"
 "<li>\n"
 "<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>T. E. Kalaycı</a>\n"
-"2009.\n"
+"2012.\n"
 "</li>\n"
 "\n"
 "<li>\n"
@@ -468,6 +191,5 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
-msgstr "Bu sayfanın diğer dillere <a
-href=\"/server/standards/README.translations.html\">çevirileri</a>:"
+msgstr "Bu sayfanın diğer dillere <"
 reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]