www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr/philosophy open-source-misses-the-point....


From: Tahir Emre KALAYCI
Subject: [www-tr-internal] www-tr/philosophy open-source-misses-the-point....
Date: Fri, 01 Oct 2010 07:36:58 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   Tahir Emre KALAYCI <tekrei>   10/10/01 07:36:58

Modified files:
    philosophy   : open-source-misses-the-point.tr.po 

Log message:
    Çeviri tamamlanmıştır, yüklenmektedir. Gözden geçirilmesi 
yararlı olacaktır.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: open-source-misses-the-point.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- open-source-misses-the-point.tr.po 16 May 2010 15:25:13 -0000   1.6
+++ open-source-misses-the-point.tr.po 1 Oct 2010 07:36:57 -0000    1.7
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: open-source-misses-the-point.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-19 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-05-16 16:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-01 09:35+0100\n"
 "Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,8 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 # type: Content of: <title>
-msgid ""
-"Why Open Source Misses the Point of Free Software - GNU Project - Free "
-"Software Foundation (FSF)"
-msgstr ""
-"Neden Açık Kaynak Özgür Yazılımın Noktasını Kaçırıyor - GNU 
Projesi - Özgür "
-"Yazılım Vakfı (FSF)"
+msgid "Why Open Source Misses the Point of Free Software - GNU Project - Free 
Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Neden Açık Kaynak Özgür Yazılımın Noktasını Kaçırıyor - 
GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Why Open Source misses the point of Free Software"
@@ -33,38 +29,14 @@
 msgstr "<strong>Richard Stallman</strong>"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"When we call software &ldquo;free,&rdquo; we mean that it respects the <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">users' essential freedoms</a>: the freedom "
-"to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or "
-"without changes. This is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;"
-"free speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Bir yazılımı \"özgür\" olarak adlandırdığımızda, bunun anlamı 
yazılımın <a "
-"href=\"/philosophy/free-sw.html\">kullanıcının temel özgürlüklerine</a> 
"
-"saygı duymasıdır: çalıştırma, anlama ve değiştirme, ve kopyaları 
değişiklik "
-"yaparak veya yapmayarak tekrar dağıtma özgürlüğü. Bu bir özgürlük "
-"meselesidir, ücret değil, bu yüzden \"bedava bira\" yerine \"konuşma "
-"özgürlüğünü\" akla getirmek gerekmektedir."
+msgid "When we call software &ldquo;free,&rdquo; we mean that it respects the 
<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">users' essential freedoms</a>: the freedom 
to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or without 
changes. This is a matter of freedom, not price, so think of &ldquo;free 
speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
+msgstr "Bir yazılımı \"özgür\" olarak adlandırdığımızda, bunun 
anlamı yazılımın <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">kullanıcının temel 
özgürlüklerine</a> saygı duymasıdır: çalıştırma, anlama ve 
değiştirme, ve kopyaları değişiklik yaparak veya yapmayarak tekrar 
dağıtma özgürlüğü. Bu bir özgürlük meselesidir, ücret değil, bu 
yüzden \"bedava bira\" yerine \"konuşma özgürlüğünü\" akla getirmek 
gerekmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"These freedoms are vitally important. They are essential, not just for the "
-"individual users' sake, but for society as a whole because they promote "
-"social solidarity&mdash;that is, sharing and cooperation. They become even "
-"more important as our culture and life activities are increasingly "
-"digitized. In a world of digital sounds, images, and words, free software "
-"becomes increasingly essential for freedom in general."
-msgstr ""
-"Bu özgürlükler yaşamsal öneme sahiptir. Temeldirler, sadece birey olarak 
"
-"kullanıcının hatırı için değil, ayrıca toplumun hepsi için 
temeldirler, "
-"çünkü sosyal dayanışmayı - paylaşım ve işbirliği - 
geliştirmektedirler. "
-"Kültürümüz ve yaşamsal etkinliklerimiz gittikçe daha fazla 
sayısallaştıkça "
-"daha da önem kazanmaktadır. Sayısal ses, görüntü ve kelimelerin olduğu 
bir "
-"dünyada, özgür yazılım genel olarak özgürlük içi asli hale 
gelmektedir."
+msgid "These freedoms are vitally important. They are essential, not just for 
the individual users' sake, but for society as a whole because they promote 
social solidarity&mdash;that is, sharing and cooperation. They become even 
more important as our culture and life activities are increasingly digitized. 
In a world of digital sounds, images, and words, free software becomes 
increasingly essential for freedom in general."
+msgstr "Bu özgürlükler yaşamsal öneme sahiptir. Temeldirler, sadece birey 
olarak kullanıcının hatırı için değil, ayrıca toplumun hepsi için 
temeldirler, çünkü sosyal dayanışmayı - paylaşım ve işbirliği - 
geliştirmektedirler. Kültürümüz ve yaşamsal etkinliklerimiz gittikçe 
daha fazla sayısallaştıkça daha da önem kazanmaktadır. Sayısal ses, 
görüntü ve kelimelerin olduğu bir dünyada, özgür yazılım genel olarak 
özgürlük içi asli hale gelmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Tens of millions of people around the world now use free software; the "
 #| "schools of regions of India and Spain now teach all students to use the "
@@ -74,188 +46,46 @@
 #| "because nowadays this system and community are more often spoken of as "
 #| "&ldquo;open source,&rdquo;, attributing them to a different philosophy in "
 #| "which these freedoms are hardly mentioned."
-msgid ""
-"Tens of millions of people around the world now use free software; the "
-"public schools of some regions of India and Spain now teach all students to "
-"use the free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</"
-"a>. Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons "
-"for which we developed this system and built the free software community, "
-"because nowadays this system and community are more often spoken of as "
-"&ldquo;open source,&rdquo;, attributing them to a different philosophy in "
-"which these freedoms are hardly mentioned."
-msgstr ""
-"Dünyadaki onlarca milyon insan şimdi özgür yazılımı kullanmaktadır; "
-"Hindistan ve İspanya'daki bazı bölgelerindeki okullar öğrencilere 
özgür <a "
-"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux işletim sistemi</a> kullanmayı "
-"öğretmektedirler. Bu kullanıcıların çoğu, ne yazık ki, bu sistemi "
-"geliştirmemizdeki ve özgür yazılım topluluğunu inşa etmemizdeki etik "
-"nedenleri hiç duymamışlardır, çünkü bu sistem ve topluluk çoğunlukla 
\"açık "
-"kaynak\" olarak adlandırılmaktadır, bu kavrama özgürlüğün zar zor 
dile "
-"getirildiği farklı bir felsefe yüklenmiştir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The free software movement has campaigned for computer users' freedom since "
-"1983. In 1984 we launched the development of the free operating system GNU, "
-"so that we could avoid the nonfree operating systems that deny freedom to "
-"their users. During the 1980s, we developed most of the essential "
-"components of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
-"General Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license "
-"designed specifically to protect freedom for all users of a program."
-msgstr ""
-"Özgür yazılım hareketi bilgisayar kullanıcılarının özgürlüğü 
için 1983'ten "
-"beri kampanya yürütmektedir. 1984 yılında özgür işletim sistemi 
GNU'nun "
-"geliştirmesini başlattık, böylece kullanıcıların özgürlüğünü 
engelleyen "
-"özgür olmayan işletim sistemlerinden kaçınabilirdik. 1980'lerde, 
sistemin "
-"temel bir çok bileşenini geliştirdik ve <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU 
"
-"Genel Kamu Lisansını</a> (GNU GPL) programın tüm kullanıcılarının "
-"özgürlüğünü koruyacak bir lisans olarak tasarladık."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Not all of the users and developers of free software agreed with the goals "
-"of the free software movement. In 1998, a part of the free software "
-"community splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open "
-"source.&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible "
-"misunderstanding of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became "
-"associated with philosophical views quite different from those of the free "
-"software movement."
-msgstr ""
-"Özgür yazılımın bazı kullanıcı ve geliştiricileri özgür yazılım 
hareketinin "
-"amaçlarına katılmadılar. 1998 yılında, özgür yazılım topluluğunun 
bir kısmı "
-"ayrıldı ve \"açık kaynak\" ismi üzerine kampanya başlattılar. Bu terim 
"
-"başlangıçta \"özgür yazılım\" terimindeki yanlış anlamayı önlemek 
üzere "
-"önerilmişti, ancak kısa zamanda özgür yazılım hareketindeki felsefik "
-"görüşlerden oldukça farklı görüşlerle ilişkilendirildi."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Some of the supporters of open source considered the term a &ldquo;marketing "
-"campaign for free software,&rdquo; which would appeal to business executives "
-"by highlighting the software's practical benefits, while not raising issues "
-"of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters "
-"flatly rejected the free software movement's ethical and social values. "
-"Whichever their views, when campaigning for open source, they neither cited "
-"nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly "
-"became associated with ideas and arguments based only on practical values, "
-"such as making or having powerful, reliable software. Most of the "
-"supporters of open source have come to it since then, and they make the same "
-"association."
-msgstr ""
-"Açık kaynak destekçilerinin bir kısmı terimi \"özgür yazılım için 
pazarlama "
-"kampanyası\" olarak düşündü, bu şekilde şirket yöneticilerine, duymak 
"
-"istemeyecekleri doğru ve yanlış konularını gündeme getirmeden, 
yazılım'ın "
-"pratik yararlarına dikkat çekeceklerdi. Diğer destekçiler özgür 
yazılım "
-"hareketinin etik ve sosyal değerlerini açıkça redettiler. Görüşleri ne 
"
-"olursa olsun, açık kaynak için kampanya yürütürken, bu değerleri ne "
-"savundular ne de belirttiler. \"Açık kaynak\" terimi kısa sürede sadece "
-"pratik değerlere dayanan fikir ve savlarla ilişkili bir hale geldi. Bu "
-"pratik değerler arasında güçlü, güvenilir yazılım yapmak gibi şeyler 
vardı. "
-"Açık kaynağın çoğu destekçisi bu duruma geldi, ve aynı ilişkiyi 
yaptılar."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Nearly all open source software is free software. The two terms describe "
-"almost the same category of software, but they stand for views based on "
-"fundamentally different values. Open source is a development methodology; "
-"free software is a social movement. For the free software movement, free "
-"software is an ethical imperative, because only free software respects the "
-"users' freedom. By contrast, the philosophy of open source considers issues "
-"in terms of how to make software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical "
-"sense only. It says that nonfree software is an inferior solution to the "
-"practical problem at hand. For the free software movement, however, nonfree "
-"software is a social problem, and the solution is to stop using it and move "
-"to free software."
-msgstr ""
-"Neredeyse tüm açık kaynak yazılımlar özgür yazılımdır. İki terim 
neredeyse "
-"yazılımın aynı kategorisini tanımlamaktadır, ancak temel olarak farklı 
"
-"değerleri taban alan farklı görüşlere dayanırlar. Açık kaynak bir 
geliştirme "
-"yöntembilimidir, özgür yazılım bir sosyal harekettir. Özgür yazılım 
hareketi "
-"için, özgür yazılım etik bir zorunluluktur, çünkü sadece özgür 
yazılım "
-"kullanıcıların özgürlüğüne saygı duyar. Farklı olarak, açık 
kaynak felsefesi "
-"sadece pratik anlamda yazılım nasıl daha \"iyi\" yapabiliriz konusunu "
-"önemser. Özgür olmayan yazılımın eldeki pratik problem için değersiz 
bir "
-"çözüm olduğunu söyler. Özgür yazılım hareketi için ise, özgür 
olmayan "
-"yazılım bir sosyal problemdir, çözüm ise onu kullanmayı bırakmak ve 
özgür "
-"yazılıma geçmektir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"&ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the same "
-"software, does it matter which name you use? Yes, because different words "
-"convey different ideas. While a free program by any other name would give "
-"you the same freedom today, establishing freedom in a lasting way depends "
-"above all on teaching people to value freedom. If you want to help do this, "
-"it is essential to speak of &ldquo;free software.&rdquo;"
-msgstr ""
-"\"Özgür yazılım\" \"Açık kaynak\". Eğer ikisi aynı yazılımsa, hangi 
ismi "
-"kullandığımızın bir önemi var mıdır? Evet, çünkü farklı kelimeler 
farklı "
-"fikirleri ifade ederler. Başka bir isimdeki bir özgür program bugün size "
-"aynı özgürlüğü verse de, kalıcı bir özgürlüğün oluşturulması 
herşeyin "
-"ötesinde önce tüm insanlara özgürlüğün değerini öğretmeye 
dayanır. Eğer bunu "
-"yapmakta yardımcı olmak istiyorsanız, \"özgür yazılım\"dan konuşmak 
olmazsa "
-"olmazdır."
+msgid "Tens of millions of people around the world now use free software; the 
public schools of some regions of India and Spain now teach all students to use 
the free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</a>. 
Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons for which 
we developed this system and built the free software community, because 
nowadays this system and community are more often spoken of as &ldquo;open 
source,&rdquo;, attributing them to a different philosophy in which these 
freedoms are hardly mentioned."
+msgstr "Dünyadaki onlarca milyon insan şimdi özgür yazılımı 
kullanmaktadır; Hindistan ve İspanya'nın bazı bölgelerindeki okullar 
öğrencilere özgür <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux işletim 
sistemi</a> kullanmayı öğretmektedirler. Bu kullanıcıların çoğu, ne 
yazık ki, bu sistemi geliştirmemizdeki ve özgür yazılım topluluğunu 
inşa etmemizdeki etik nedenleri hiç duymamışlardır, çünkü bu sistem ve 
topluluk çoğunlukla \"açık kaynak\" olarak adlandırılarak, bu kavramlara 
özgürlüğün zar zor dile getirildiği farklı bir felsefe yüklenmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"We in the free software movement don't think of the open source camp as an "
-"enemy; the enemy is proprietary (nonfree) software. But we want people to "
-"know we stand for freedom, so we do not accept being mislabeled as open "
-"source supporters."
-msgstr ""
-"Özgür yazılım hareketinde olan bizler açık kaynak kampını bir 
düşman olarak "
-"düşünmüyoruz; düşman özel mülk (özgür olmayan) yazılımdır. Ama 
biz "
-"insanların, bizim özgürlüğün tarafını tuttuğumuzu bilmelerini 
istiyoruz, bu "
-"yüzden yanlış bir şekilde açık kaynak destekçileri olarak 
etiketlenmeyi "
-"kabul etmiyoruz."
+msgid "The free software movement has campaigned for computer users' freedom 
since 1983. In 1984 we launched the development of the free operating system 
GNU, so that we could avoid the nonfree operating systems that deny freedom to 
their users. During the 1980s, we developed most of the essential components 
of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General 
Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license designed 
specifically to protect freedom for all users of a program."
+msgstr "Özgür yazılım hareketi bilgisayar kullanıcılarının 
özgürlüğü için 1983'ten beri kampanya yürütmektedir. 1984 yılında 
özgür işletim sistemi GNU'nun geliştirmesini başlattık, böylece 
kullanıcıların özgürlüğünü engelleyen özgür olmayan işletim 
sistemlerinden kaçınabilirdik. 1980'lerde, sistemin temel bir çok 
bileşenini geliştirdik ve <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU Genel Kamu 
Lisansını</a> (GNU GPL) programın tüm kullanıcılarının 
özgürlüğünü koruyacak bir lisans olarak tasarladık."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Not all of the users and developers of free software agreed with the 
goals of the free software movement. In 1998, a part of the free software 
community splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open 
source.&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible 
misunderstanding of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became 
associated with philosophical views quite different from those of the free 
software movement."
+msgstr "Özgür yazılımın bazı kullanıcı ve geliştiricileri özgür 
yazılım hareketinin amaçlarına katılmadılar. 1998 yılında, özgür 
yazılım topluluğunun bir kısmı ayrıldı ve \"açık kaynak\" ismi 
üzerine kampanya başlattılar. Bu terim başlangıçta \"özgür yazılım\" 
terimindeki yanlış anlamayı önlemek üzere önerilmişti, ancak kısa 
zamanda özgür yazılım hareketindeki felsefik görüşlerden oldukça 
farklı görüşlerle ilişkilendirildi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Some of the supporters of open source considered the term a 
&ldquo;marketing campaign for free software,&rdquo; which would appeal to 
business executives by highlighting the software's practical benefits, while 
not raising issues of right and wrong that they might not like to hear. Other 
supporters flatly rejected the free software movement's ethical and social 
values. Whichever their views, when campaigning for open source, they neither 
cited nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly 
became associated with ideas and arguments based only on practical values, such 
as making or having powerful, reliable software. Most of the supporters of 
open source have come to it since then, and they make the same association."
+msgstr "Açık kaynak destekçilerinin bir kısmı terimi \"özgür yazılım 
için pazarlama kampanyası\" olarak düşündü, bu şekilde şirket 
yöneticilerine, duymak istemeyecekleri doğru ve yanlış konularını 
gündeme getirmeden, yazılım'ın pratik yararlarına dikkat çekeceklerdi. 
Diğer destekçiler özgür yazılım hareketinin etik ve sosyal değerlerini 
açıkça redettiler. Görüşleri ne olursa olsun, açık kaynak için 
kampanya yürütürken, bu değerleri ne savundular ne de belirttiler. \"Açık 
kaynak\" terimi kısa sürede sadece pratik değerlere dayanan fikir ve 
savlarla ilişkili bir hale geldi. Bu pratik değerler arasında güçlü, 
güvenilir yazılım yapmak gibi şeyler vardı. Açık kaynağın çoğu 
destekçisi bu duruma geldi, ve aynı ilişkiyi yaptılar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Nearly all open source software is free software. The two terms 
describe almost the same category of software, but they stand for views based 
on fundamentally different values. Open source is a development methodology; 
free software is a social movement. For the free software movement, free 
software is an ethical imperative, because only free software respects the 
users' freedom. By contrast, the philosophy of open source considers issues in 
terms of how to make software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical sense 
only. It says that nonfree software is an inferior solution to the practical 
problem at hand. For the free software movement, however, nonfree software is 
a social problem, and the solution is to stop using it and move to free 
software."
+msgstr "Neredeyse tüm açık kaynak yazılımlar özgür yazılımdır. İki 
terim neredeyse yazılımın aynı kategorisini tanımlamaktadır, ancak temel 
olarak farklı değerleri taban alan farklı görüşlere dayanırlar. Açık 
kaynak bir geliştirme yöntembilimidir, özgür yazılım bir sosyal 
harekettir. Özgür yazılım hareketi için, özgür yazılım etik bir 
zorunluluktur, çünkü sadece özgür yazılım kullanıcıların 
özgürlüğüne saygı duyar. Farklı olarak, açık kaynak felsefesi sadece 
pratik anlamda yazılım nasıl daha \"iyi\" yapabiliriz konusunu önemser. 
Özgür olmayan yazılımın eldeki pratik problem için değersiz bir çözüm 
olduğunu söyler. Özgür yazılım hareketi için ise, özgür olmayan 
yazılım bir sosyal problemdir, çözüm ise onu kullanmayı bırakmak ve 
özgür yazılıma geçmektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "&ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the 
same software, does it matter which name you use? Yes, because different words 
convey different ideas. While a free program by any other name would give you 
the same freedom today, establishing freedom in a lasting way depends above all 
on teaching people to value freedom. If you want to help do this, it is 
essential to speak of &ldquo;free software.&rdquo;"
+msgstr "\"Özgür yazılım\" \"Açık kaynak\". Eğer ikisi aynı 
yazılımsa, hangi ismi kullandığımızın bir önemi var mıdır? Evet, 
çünkü farklı kelimeler farklı fikirleri ifade ederler. Başka bir isimdeki 
bir özgür program bugün size aynı özgürlüğü verse de, kalıcı bir 
özgürlüğün oluşturulması herşeyin ötesinde önce tüm insanlara 
özgürlüğün değerini öğretmeye dayanır. Eğer bunu yapmakta yardımcı 
olmak istiyorsanız, \"özgür yazılım\"dan konuşmak olmazsa olmazdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "We in the free software movement don't think of the open source camp as 
an enemy; the enemy is proprietary (nonfree) software. But we want people to 
know we stand for freedom, so we do not accept being mislabeled as open source 
supporters."
+msgstr "Özgür yazılım hareketinde olan bizler açık kaynak kampını bir 
düşman olarak düşünmüyoruz; düşman özel mülk (özgür olmayan) 
yazılımdır. Ama biz insanların, bizim özgürlüğün tarafını 
tuttuğumuzu bilmelerini istiyoruz, bu yüzden yanlış bir şekilde açık 
kaynak destekçileri olarak etiketlenmeyi kabul etmiyoruz."
 
 # type: Content of: <h3>
-msgid ""
-"Common Misunderstandings of &ldquo;Free Software&rdquo; and &ldquo;Open "
-"Source&rdquo;"
-msgstr ""
-"\"Özgür Yazılım\" ve \"Açık Kaynak\" İle İlgili Başlıca Yanlış 
Anlamalar"
+msgid "Common Misunderstandings of &ldquo;Free Software&rdquo; and &ldquo;Open 
Source&rdquo;"
+msgstr "\"Özgür Yazılım\" ve \"Açık Kaynak\" İle İlgili Başlıca 
Yanlış Anlamalar"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The term &ldquo;free software&rdquo; is prone to misinterpretation: an "
-"unintended meaning, &ldquo;software you can get for zero price,&rdquo; fits "
-"the term just as well as the intended meaning, &ldquo;software which gives "
-"the user certain freedoms.&rdquo; We address this problem by publishing the "
-"definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free "
-"speech,&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect "
-"solution; it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and "
-"correct term would be better, if it didn't present other problems."
-msgstr ""
-"\"Özgür yazılım\" terimi yanlış anlamaya açıktır (Ç.N.: 
Ä°ngilizce'si \"free "
-"software\" için geçerlidir bu yanlış anlama): istenmeyen bir anlam "
-"\"ücretsiz bir şekilde edinebildiğiniz yazılım\" terime uyduğu gibi, 
ayrıca "
-"istenen anlam \"kullanıcılara belirli özgürlükleri sağlayan yazılım\" 
"
-"anlamını da vermektedir. Bu sorunu özgür yazılımın tanımını 
yayınlayarak, ve "
-"\"bedava bira değil, özgür konuşmayı düşünün\" ifadesiyle ele 
alıyoruz. Bu "
-"mükemmel çözüm değildir, sorunu tamamen çözemez. Kafa karıştırmayan 
ve doğru "
-"bir terim daha iyi olurdu, eğer başka bir problem yaratmıyorsa."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Unfortunately, all the alternatives in English have problems of their own. "
-"We've looked at many that people have suggested, but none is so clearly "
-"&ldquo;right&rdquo; that switching to it would be a good idea. (For "
-"instance, in some contexts the French and Spanish word &ldquo;libre&rdquo; "
-"works well, but people in India do not recognize it at all.) Every proposed "
-"replacement for &ldquo;free software&rdquo; has some kind of semantic "
-"problem&mdash;and this includes &ldquo;open source software.&rdquo;"
-msgstr ""
-"Maalesef, İngilizce'deki tüm alternatiflerin kendine özgü sorunları var. 
"
-"İnsanlar tarafından önerilen bir çok kelimeye baktık, ama hiçbiri çok 
açık "
-"bir şekilde değiştirmenin doğru bir fikir olacağı kadar \"doğru\" 
değildi. "
-"(Örneğin, bazı kapsamlarda Fransızca ve İspanyolca \"libre\" işe "
-"yaramaktadır, ama Hindistan'daki insanlar bu kelimeyi hiç anlamamaktadır.) 
"
-"\"Özgür yazılım\"la değiştirmek üzere önerilen her kelime bir çeşit 
anlamsal "
-"soruna sahip - bunların içerisinde \"açık kaynak yazılım\"da var."
+msgid "The term &ldquo;free software&rdquo; is prone to misinterpretation: an 
unintended meaning, &ldquo;software you can get for zero price,&rdquo; fits the 
term just as well as the intended meaning, &ldquo;software which gives the user 
certain freedoms.&rdquo; We address this problem by publishing the definition 
of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free speech,&rsquo; not 
&lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect solution; it cannot 
completely eliminate the problem. An unambiguous and correct term would be 
better, if it didn't present other problems."
+msgstr "\"Özgür yazılım\" terimi yanlış anlamaya açıktır (Ç.N.: 
İngilizce'si \"free software\" için geçerlidir bu yanlış anlama): 
istenmeyen bir anlam \"ücretsiz bir şekilde edinebildiğiniz yazılım\" 
terime uyduğu gibi, ayrıca istenen anlam \"kullanıcılara belirli 
özgürlükleri sağlayan yazılım\" anlamını da vermektedir. Bu sorunu 
özgür yazılımın tanımını yayınlayarak, ve \"bedava bira değil, 
özgür konuşmayı düşünün\" ifadesiyle ele alıyoruz. Bu mükemmel 
çözüm değildir, sorunu tamamen çözemez. Kafa karıştırmayan ve doğru 
bir terim daha iyi olurdu, eğer başka bir problem yaratmıyorsa."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Unfortunately, all the alternatives in English have problems of their 
own. We've looked at many that people have suggested, but none is so clearly 
&ldquo;right&rdquo; that switching to it would be a good idea. (For instance, 
in some contexts the French and Spanish word &ldquo;libre&rdquo; works well, 
but people in India do not recognize it at all.) Every proposed replacement 
for &ldquo;free software&rdquo; has some kind of semantic problem&mdash;and 
this includes &ldquo;open source software.&rdquo;"
+msgstr "Maalesef, İngilizce'deki tüm alternatiflerin kendine özgü 
sorunları var. İnsanlar tarafından önerilen bir çok kelimeye baktık, ama 
hiçbiri çok açık bir şekilde değiştirmenin doğru bir fikir olacağı 
kadar \"doğru\" değildi. (Örneğin, bazı kapsamlarda Fransızca ve 
İspanyolca \"libre\" işe yaramaktadır, ama Hindistan'daki insanlar bu 
kelimeyi hiç anlamamaktadır.) \"Özgür yazılım\"la değiştirmek üzere 
önerilen her kelime bir çeşit anlamsal soruna sahip - bunların içerisinde 
\"açık kaynak yazılım\"da var."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The <a href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>official definition of "
 #| "&ldquo;open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open "
@@ -264,107 +94,28 @@
 #| "looser in some respects, so open source supporters have accepted a few "
 #| "licenses that we consider unacceptably restrictive of the users. "
 #| "Nonetheless, it is fairly close to our definition in practice."
-msgid ""
-"The <a href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>official definition of &ldquo;"
-"open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source "
-"Initiative and is too long to include here) was derived indirectly from our "
-"criteria for free software. It is not the same; it is a little looser in "
-"some respects, so the open source people have accepted a few licenses that "
-"we consider unacceptably restrictive. Also, they judge solely by the "
-"license of the source code, whereas our criterion also considers whether a "
-"device will let you <em>run</em> your modified version of the program. "
-"Nonetheless, their definition agrees with our definition in most cases."
-msgstr ""
-"<a href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>Açık kaynak yazılımın resmi "
-"tanımı</a> (Açık Kaynak Oluşumu tarafından yayınlanmıştır ve buraya 
"
-"alıntılamak için oldukça uzundur) bizim özgür yazılım 
ölçütlerimizden "
-"dolaylı olarak türetilmiştir. Aynı değildir; bazı açılardan daha 
gevşektir, "
-"böylece açık kaynak destekçileri kullanıcıları kısıtladığı için 
kabul "
-"etmediğimiz bazı lisansları kabul etmişlerdir. Bununla beraber, pratikte "
-"bizim tanımımıza oldukça yakındır."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"However, the obvious meaning for the expression &ldquo;open source "
-"software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;"
-"is &ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much "
-"weaker than the free software definition, much weaker also than the official "
-"definition of open source. It includes many programs that are neither free "
-"nor open source."
-msgstr ""
-"Ancak, \"açık kaynak yazılım\" ifadesinin açık anlamı - ve çoğu 
insanın "
-"olduğunu düşündüğü anlamı - \"Kaynak koda bakabilirsiniz.\" Bu 
ölçüt özgür "
-"yazılım tanımından oldukça zayıftır, ayrıca açık kaynağın resmi 
tanımından "
-"da oldukça zayıftır. Özgür veya açık kaynak olmayan bir çok programı 
da "
-"içerir."
+msgid "The <a href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>official definition of 
&ldquo;open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source 
Initiative and is too long to include here) was derived indirectly from our 
criteria for free software. It is not the same; it is a little looser in some 
respects, so the open source people have accepted a few licenses that we 
consider unacceptably restrictive. Also, they judge solely by the license of 
the source code, whereas our criterion also considers whether a device will let 
you <em>run</em> your modified version of the program. Nonetheless, their 
definition agrees with our definition in most cases."
+msgstr "<a href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>Açık kaynak yazılımın 
resmi tanımı</a> (Açık Kaynak Oluşumu tarafından yayınlanmıştır ve 
buraya alıntılamak için oldukça uzundur) bizim özgür yazılım 
ölçütlerimizden dolaylı olarak türetilmiştir. Aynı değildir; bazı 
açılardan daha gevşektir, böylece açık kaynak destekçileri, 
kullanıcıları kısıtladığı için kabul etmediğimiz bazı lisansları 
kabul etmişlerdir. Bununla beraber, pratikte bizim tanımımıza oldukça 
yakındır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "However, the obvious meaning for the expression &ldquo;open source 
software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;is 
&ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much weaker 
than the free software definition, much weaker also than the official 
definition of open source. It includes many programs that are neither free nor 
open source."
+msgstr "Ancak, \"açık kaynak yazılım\" ifadesinin açık anlamı - ve 
çoğu insanın olduğunu düşündüğü anlamı - \"Kaynak koda 
bakabilirsiniz.\" Bu ölçüt özgür yazılım tanımından oldukça 
zayıftır, ayrıca açık kaynağın resmi tanımından da oldukça 
zayıftır. Özgür veya açık kaynak olmayan bir çok programı da içerir."
 
 # type: Content of: <p>
 #. It was from http://da.state.ks.us/itec/TechArchPt6ver80.pdf, but
 #. that page is no longer available. 
-msgid ""
-"Since that obvious meaning for &ldquo;open source&rdquo; is not the meaning "
-"that its advocates intend, the result is that most people misunderstand the "
-"term. According to writer Neal Stephenson, &ldquo;Linux is &lsquo;open "
-"source&rsquo; software meaning, simply, that anyone can get copies of its "
-"source code files.&rdquo; I don't think he deliberately sought to reject or "
-"dispute the &ldquo;official&rdquo; definition. I think he simply applied "
-"the conventions of the English language to come up with a meaning for the "
-"term. The state of Kansas published a similar definition: &ldquo;Make use "
-"of open-source software (OSS). OSS is software for which the source code is "
-"freely and publicly available, though the specific licensing agreements vary "
-"as to what one is allowed to do with that code.&rdquo;"
-msgstr ""
-"\"Açık kaynak\"ın bu açık anlamı, savunulan anlam olmadığına göre, 
çoğu "
-"insanın terimi yanlış anladığı sonucuna varabiliriz. Yazar Neal 
Stephenson'a "
-"göre &ldquo;Linux &lsquo;açık kaynak&rsquo; yazılımdır basitçe şu 
anlama "
-"gelir herkes kaynak kod dosyalarının kopyalarını alabilir&rdquo; 
Bilinçli "
-"bir şekilde \"resmi\" tanımı redettiğini veya şüphelendiğini 
düşünmüyorum. "
-"Bence basitçe İngilizce dilinin alışkanlıklarını uygulayarak terim 
için bir "
-"anlam ortaya çıkardı. Kansas eyaleti benzer bir tanım yayınlamıştır: 
\"Açık "
-"kaynak yazılım (OSS) kullanın. OSS kaynak kodu özgürce ve kamusal olarak 
"
-"elde edilebilir, her ne kadar bazı lisans anlaşmalarına bağlı olarak kod 
ile "
-"yapabildikleriniz değişiklik gösterse de.\""
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The <i>New York Times</i> has <a href=\"http://www.nytimes.com/external/";
-"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-"
-"37415.html\"> run an article that stretches the meaning of the term</a> to "
-"refer to user beta testing&mdash;letting a few users try an early version "
-"and give confidential feedback&mdash;which proprietary software developers "
-"have practiced for decades."
-msgstr ""
-"<i>New York Times</i> özel mülk yazılım geliştiricilerini on yıllardır 
"
-"uyguladığı kullanıcı beta testlerini - bazı kullanıcıların 
yazılımların ön "
-"sürümlerini denemesi ve güvenilir geri bildirimler vermesi - kastederek <a 
"
-"href=\"http://www.nytimes.com/external/gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-";
-"new-world-of-open-source-game-design-37415.html\">terimin anlamını "
-"esnekleştiren bir makale</a> yayınlamıştır."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Open source supporters try to deal with this by pointing to their official "
-"definition, but that corrective approach is less effective for them than it "
-"is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, "
-"one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea "
-"of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. "
-"But the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which "
-"is different from the meaning its supporters intend. So there is no "
-"succinct way to explain and justify its official definition. That makes for "
-"worse confusion."
-msgstr ""
-"Açık kaynak destekçileri bu durumla resmi tanımlarını işaret ederek 
başa "
-"çıkmaya çalışmaktadır, ancak bu düzeltici yaklaşım onlar için bize 
göre daha "
-"az etkilidir. \"Özgür yazılım\" terimi (çn. İngilizcesi - \"free 
software\" "
-"Türkçe'de tek bir anlamı vardır) iki doğal anlama sahiptir, bu 
anlamlardan "
-"biri istenilen anlamdır, böylece eğer bir kişi \"özgür konuşma, bedava 
bira "
-"değil\" fikrini edindiğinde bir daha yanlış anlamayacaktır. Ancak 
\"açık "
-"kaynak\" terimi bir doğal anlama sahiptir, bu anlam destekçilerinin 
istediği "
-"anlamdan farklıdır. Bu yüzden resmi tanımı açıklamanın ve 
doğrulamanın kısa "
-"bir yolu yoktur. Bu karmaşayı daha da kötüleştirmektedir."
+msgid "Since that obvious meaning for &ldquo;open source&rdquo; is not the 
meaning that its advocates intend, the result is that most people misunderstand 
the term. According to writer Neal Stephenson, &ldquo;Linux is &lsquo;open 
source&rsquo; software meaning, simply, that anyone can get copies of its 
source code files.&rdquo; I don't think he deliberately sought to reject or 
dispute the &ldquo;official&rdquo; definition. I think he simply applied the 
conventions of the English language to come up with a meaning for the term. 
The state of Kansas published a similar definition: &ldquo;Make use of 
open-source software (OSS). OSS is software for which the source code is 
freely and publicly available, though the specific licensing agreements vary as 
to what one is allowed to do with that code.&rdquo;"
+msgstr "\"Açık kaynak\"ın bu açık anlamı, savunulan anlam olmadığına 
göre, çoğu insanın terimi yanlış anladığı sonucuna varabiliriz. Yazar 
Neal Stephenson'a göre &ldquo;Linux &lsquo;açık kaynak&rsquo; yazılımdır 
basitçe şu anlama gelir herkes kaynak kod dosyalarının kopyalarını 
alabilir&rdquo; Bilinçli bir şekilde \"resmi\" tanımı redettiğini veya 
şüphelendiğini düşünmüyorum. Bence basitçe İngilizce dilinin 
alışkanlıklarını uygulayarak terim için bir anlam ortaya çıkardı. 
Kansas eyaleti benzer bir tanım yayınlamıştır: \"Açık kaynak yazılım 
(OSS) kullanın. OSS kaynak kodu özgürce ve kamusal olarak elde edilebilir, 
her ne kadar bazı lisans anlaşmalarına bağlı olarak kod ile 
yapabildikleriniz değişiklik gösterse de.\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The <i>New York Times</i> has <a 
href=\"http://www.nytimes.com/external/gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-37415.html\";>
 run an article that stretches the meaning of the term</a> to refer to user 
beta testing&mdash;letting a few users try an early version and give 
confidential feedback&mdash;which proprietary software developers have 
practiced for decades."
+msgstr "<i>New York Times</i> özel mülk yazılım geliştiricilerini on 
yıllardır uyguladığı kullanıcı beta testlerini - bazı kullanıcıların 
yazılımların ön sürümlerini denemesi ve güvenilir geri bildirimler 
vermesi - kastederek <a 
href=\"http://www.nytimes.com/external/gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-37415.html\";>terimin
 anlamını esnekleştiren bir makale</a> yayınlamıştır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Open source supporters try to deal with this by pointing to their 
official definition, but that corrective approach is less effective for them 
than it is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural 
meanings, one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the 
idea of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. 
But the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which is 
different from the meaning its supporters intend. So there is no succinct way 
to explain and justify its official definition. That makes for worse 
confusion."
+msgstr "Açık kaynak destekçileri bu durumla resmi tanımlarını işaret 
ederek başa çıkmaya çalışmaktadır, ancak bu düzeltici yaklaşım onlar 
için bize göre daha az etkilidir. \"Özgür yazılım\" terimi (çn. 
İngilizcesi - \"free software\" Türkçe'de tek bir anlamı vardır) iki 
doğal anlama sahiptir, bu anlamlardan biri istenilen anlamdır, böylece eğer 
bir kişi \"özgür konuşma, bedava bira değil\" fikrini edindiğinde bir 
daha yanlış anlamayacaktır. Ancak \"açık kaynak\" terimi bir doğal anlama 
sahiptir, bu anlam destekçilerinin istediği anlamdan farklıdır. Bu yüzden 
resmi tanımı açıklamanın ve doğrulamanın kısa bir yolu yoktur. Bu 
karmaşayı daha da kötüleştirmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea that it "
 #| "means &ldquo;not using the GNU GPL.&rdquo; This tends to accompany "
@@ -372,370 +123,112 @@
 #| "GPL-covered software.&rdquo; These are equally mistaken, since the GNU "
 #| "GPL is accepted as an open source license and most of the open source "
 #| "licenses qualify as free software licenses."
-msgid ""
-"Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea that it "
-"means &ldquo;not using the GNU GPL.&rdquo; This tends to accompany another "
-"misunderstanding that &ldquo;free software&rdquo; means &ldquo;GPL-covered "
-"software.&rdquo; These are both mistaken, since the GNU GPL qualifies as an "
-"open source license and most of the open source licenses qualify as free "
-"software licenses."
-msgstr ""
-"\"Açık kaynak\" teriminin bir başka yanlış anlaşılması \"GNU GPL 
kullanmıyor"
-"\" anlamına geldiği fikridir. Bu \"özgür yazılım GPL ile kapsanmış 
yazılım "
-"anlamına gelir\" yanlış anlaşılmasıyla birlikte görünme eğilimine 
sahiptir. "
-"Bunlar eşit derecede hatalıdır, çünkü GNU GPL açık kaynak lisans 
olarak "
-"kabul edilmektedir, ve çoğu açık kaynak lisansı özgür yazılım 
lisansı olarak "
-"nitelendirilmektedir. "
+msgid "Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea that 
it means &ldquo;not using the GNU GPL.&rdquo; This tends to accompany another 
misunderstanding that &ldquo;free software&rdquo; means &ldquo;GPL-covered 
software.&rdquo; These are both mistaken, since the GNU GPL qualifies as an 
open source license and most of the open source licenses qualify as free 
software licenses."
+msgstr "\"Açık kaynak\" teriminin bir başka yanlış anlaşılması \"GNU 
GPL kullanmıyor\" anlamına geldiği fikridir. Bu \"özgür yazılım GPL ile 
kapsanmış yazılım anlamına gelir\" yanlış anlaşılmasıyla birlikte 
görülme eğilimine sahiptir. Bunlar eşit derecede hatalıdır, çünkü GNU 
GPL açık kaynak lisans olarak kabul edilmektedir, ve çoğu açık kaynak 
lisansı özgür yazılım lisansı olarak nitelendirilmektedir. "
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The term &ldquo;open source&rdquo; has been further stretched by its "
-"application to other activities, such as government, education, and science, "
-"where there is no such thing as source code, and where criteria for software "
-"licensing are simply not pertinent. The only thing these activities have in "
-"common is that they somehow invite people to participate. They stretch the "
-"term so far that it only means &ldquo;participatory&rdquo;."
-msgstr ""
+msgid "The term &ldquo;open source&rdquo; has been further stretched by its 
application to other activities, such as government, education, and science, 
where there is no such thing as source code, and where criteria for software 
licensing are simply not pertinent. The only thing these activities have in 
common is that they somehow invite people to participate. They stretch the 
term so far that it only means &ldquo;participatory&rdquo;."
+msgstr "\"Açık kaynak\" terimi hükümet, eğitim ve bilim gibi kaynak kod 
çıktılarının olmadığı, yazılım lisansıyla ilgisi olmayan diğer 
etkinliklere de uygulanarak oldukça esnetilmiştir. Bu etkinliklerin tek ortak 
özelliği bir şekilde insanları katkı sağlamak üzere davet etmeleridir. 
Terimi sadece &ldquo;katılımcılık&rdquo; anlamına gelecek şekilde 
esnetiyorlar."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Different Values Can Lead to Similar Conclusions&hellip;but Not Always"
-msgstr ""
-"Farklı Değerler Benzer Sonuçlara Götürebilir&hellip;Ama Her Zaman Değil"
+msgstr "Farklı Değerler Benzer Sonuçlara Götürebilir&hellip;Ama Her Zaman 
Değil"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Radical groups in the 1960s had a reputation for factionalism: some "
-"organizations split because of disagreements on details of strategy, and the "
-"two daughter groups treated each other as enemies despite having similar "
-"basic goals and values. The right wing made much of this and used it to "
-"criticize the entire left."
-msgstr ""
-"1960’lardaki radikal gruplar siyasal ayrışmalara itibar kazandırdılar; "
-"siyasal yapılır bölünüyordu çünkü stratejilerinin ayrıntılarında "
-"anlaşamıyorlardı ve ardından benzer temel hedef ve değerlere sahip 
olsalar "
-"da iki kardeş grup birbirini düşman olarak görüyorlardı. Sağ kanat 
bunu tüm "
-"solu eleştirmek için kullandı."
+msgid "Radical groups in the 1960s had a reputation for factionalism: some 
organizations split because of disagreements on details of strategy, and the 
two daughter groups treated each other as enemies despite having similar basic 
goals and values. The right wing made much of this and used it to criticize 
the entire left."
+msgstr "1960’lardaki radikal gruplar siyasal ayrışmalara itibar 
kazandırdılar; siyasal yapılır bölünüyordu çünkü stratejilerinin 
ayrıntılarında anlaşamıyorlardı ve ardından benzer temel hedef ve 
değerlere sahip olsalar da iki kardeş grup birbirini düşman olarak 
görüyorlardı. Sağ kanat bunu tüm solu eleştirmek için kullandı."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Some try to disparage the free software movement by comparing our "
-"disagreement with open source to the disagreements of those radical groups. "
-"They have it backwards. We disagree with the open source camp on the basic "
-"goals and values, but their views and ours lead in many cases to the same "
-"practical behavior&mdash;such as developing free software."
-msgstr ""
-"Bazıları özgür yazılım hareketini, açık kaynak ile 
anlaşmazlığını radikal "
-"grupların anlaşmazlığıyla karşılaştırma üzerinden kötülemeye 
çalışır. "
-"Tersine de sahipler. Biz açık kaynak kampıyla temel hedef ve değerlerden "
-"dolayı anlaşamıyoruz, ancak onların ve bizim bakış açımız çoğu 
durumda aynı "
-"pratik davranışa yol açmaktadır - özgür yazılım geliştirmek gibi."
+msgid "Some try to disparage the free software movement by comparing our 
disagreement with open source to the disagreements of those radical groups. 
They have it backwards. We disagree with the open source camp on the basic 
goals and values, but their views and ours lead in many cases to the same 
practical behavior&mdash;such as developing free software."
+msgstr "Bazıları özgür yazılım hareketini, açık kaynak ile 
anlaşmazlığını radikal grupların anlaşmazlığıyla karşılaştırma 
üzerinden kötülemeye çalışır. Tersine de sahipler. Biz açık kaynak 
kampıyla temel hedef ve değerlerden dolayı anlaşamıyoruz, ancak onların 
ve bizim bakış açımız çoğu durumda aynı pratik davranışa yol 
açmaktadır - özgür yazılım geliştirmek gibi."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As a result, people from the free software movement and the open source camp "
-"often work together on practical projects such as software development. It "
-"is remarkable that such different philosophical views can so often motivate "
-"different people to participate in the same projects. Nonetheless, there "
-"are situations where these fundamentally different views lead to very "
-"different actions."
-msgstr ""
-"Sonuç olarak, özgür yazılım hareketinden ve açık kaynak kampından 
insanlar "
-"yazılım geliştirme gibi pratik projeler üzerinde sıkça birlikte "
-"çalışmaktadırlar. Bu kadar farklı felsefik görüşlerin farklı 
insanları aynı "
-"projelere katkı sağlamaya güdülemesi dikkate değerdir. Bununla beraber, "
-"temel olarak farklı bakış açılarının tamamen farklı eylemlerle 
sonuçlandığı "
-"durumlar da vardır."
+msgid "As a result, people from the free software movement and the open source 
camp often work together on practical projects such as software development. 
It is remarkable that such different philosophical views can so often motivate 
different people to participate in the same projects. Nonetheless, there are 
situations where these fundamentally different views lead to very different 
actions."
+msgstr "Sonuç olarak, özgür yazılım hareketinden ve açık kaynak 
kampından insanlar yazılım geliştirme gibi pratik projeler üzerinde 
sıkça birlikte çalışmaktadırlar. Bu kadar farklı felsefik görüşlerin 
farklı insanları aynı projelere katkı sağlamaya güdülemesi dikkate 
değerdir. Bununla beraber, temel olarak farklı bakış açılarının tamamen 
farklı eylemlerle sonuçlandığı durumlar da vardır."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The idea of open source is that allowing users to change and redistribute "
-"the software will make it more powerful and reliable. But this is not "
-"guaranteed. Developers of proprietary software are not necessarily "
-"incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and "
-"reliable, even though it does not respect the users' freedom. Free software "
-"activists and open source enthusiasts will react very differently to that."
-msgstr ""
-"Açık kaynak fikri, kullanıcıların yazılımı daha güçlü ve 
güvenilir yapmak "
-"üzere değiştirmesi ve tekrar dağıtmasına izin verilmesidir. Ancak bu 
garanti "
-"edilmemektedir. Özel mülk yazılım geliştiricilerinin yeteneksiz olması "
-"gerekmez. Bazen onlar da güçlü ve güvenilir program üretebilirler, 
program "
-"kullanıcıların özgürlüğüne saygı göstermese de. Özgür yazılım 
aktivistleri "
-"ve açık kaynak heveslileri bu duruma oldukça farklı tepki gösterecektir."
+msgid "The idea of open source is that allowing users to change and 
redistribute the software will make it more powerful and reliable. But this is 
not guaranteed. Developers of proprietary software are not necessarily 
incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and reliable, 
even though it does not respect the users' freedom. Free software activists 
and open source enthusiasts will react very differently to that."
+msgstr "Açık kaynak fikri, kullanıcıların yazılımı daha güçlü ve 
güvenilir yapmak üzere değiştirmesi ve tekrar dağıtmasına izin 
verilmesidir. Ancak bu garanti edilmemektedir. Özel mülk yazılım 
geliştiricilerinin yeteneksiz olması gerekmez. Bazen onlar da güçlü ve 
güvenilir program üretebilirler, program kullanıcıların özgürlüğüne 
saygı göstermese de. Özgür yazılım aktivistleri ve açık kaynak 
heveslileri bu duruma oldukça farklı tepki gösterecektir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"A pure open source enthusiast, one that is not at all influenced by the "
-"ideals of free software, will say, &ldquo;I am surprised you were able to "
-"make the program work so well without using our development model, but you "
-"did. How can I get a copy?&rdquo; This attitude will reward schemes that "
-"take away our freedom, leading to its loss."
-msgstr ""
-"Salt açık kaynak heveslisi, özgür yazılım düşüncelerinden hiç 
etkilenmemiş "
-"olan biri, \"Bizim geliştirme modelimizi kullanmadan bu çok iyi çalışan "
-"programı yapabildiğinize şaşırdım. Bir kopya edinebilir miyim?\" 
diyecektir. "
-"Bu tutum özgürlüğümüzü ortadan kaldıran tasarıları ödüllendirip, 
özgürlüğün "
-"kaybına neden olacaktır."
+msgid "A pure open source enthusiast, one that is not at all influenced by the 
ideals of free software, will say, &ldquo;I am surprised you were able to make 
the program work so well without using our development model, but you did. How 
can I get a copy?&rdquo; This attitude will reward schemes that take away our 
freedom, leading to its loss."
+msgstr "Salt açık kaynak heveslisi, özgür yazılım düşüncelerinden 
hiç etkilenmemiş olan biri, \"Bizim geliştirme modelimizi kullanmadan bu 
çok iyi çalışan programı yapabildiğinize şaşırdım. Bir kopya 
edinebilir miyim?\" diyecektir. Bu tutum özgürlüğümüzü ortadan kaldıran 
tasarıları ödüllendirip, özgürlüğün kaybına neden olacaktır."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The free software activist will say, &ldquo;Your program is very attractive, "
-"but I value my freedom more. So I reject your program. Instead I will "
-"support a project to develop a free replacement.&rdquo; If we value our "
-"freedom, we can act to maintain and defend it."
-msgstr ""
-"Özgür yazılım aktivisti ise \"Programınız oldukça ilgi çekici, ancak "
-"özgürlüğü daha fazla önemsiyorum. Bu yüzden programınızı 
redediyorum. Bunun "
-"yerine özgür bir alternatifin geliştirildiği bir projeyi 
destekleyeceğim.\" "
-"Eğer özgürlüğümüze değer veriyorsak, onu korumak ve savunmak için 
eylemeye "
-"geçeriz."
+msgid "The free software activist will say, &ldquo;Your program is very 
attractive, but I value my freedom more. So I reject your program. Instead I 
will support a project to develop a free replacement.&rdquo; If we value our 
freedom, we can act to maintain and defend it."
+msgstr "Özgür yazılım aktivisti ise \"Programınız oldukça ilgi çekici, 
ancak özgürlüğü daha fazla önemsiyorum. Bu yüzden programınızı 
redediyorum. Bunun yerine özgür bir alternatifin geliştirildiği bir projeyi 
destekleyeceğim.\" Eğer özgürlüğümüze değer veriyorsak, onu korumak ve 
savunmak için eylemeye geçeriz."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Powerful, Reliable Software Can Be Bad"
 msgstr "Güçlü, Güvenilir Yazılım Kötü Olabilir"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The idea that we want software to be powerful and reliable comes from the "
-"supposition that the software is designed to serve its users. If it is "
-"powerful and reliable, that means it serves them better."
-msgstr ""
-"Yazılımın güçlü ve güvenilir olmasını istememizin ana fikri 
yazılımın "
-"kullanıcılara hizmet ettiği varsayımından gelir. Eğer güçlü ve 
güvenilir "
-"ise, kullanıcılara daha iyi hizmet edecektir."
+msgid "The idea that we want software to be powerful and reliable comes from 
the supposition that the software is designed to serve its users. If it is 
powerful and reliable, that means it serves them better."
+msgstr "Yazılımın güçlü ve güvenilir olmasını istememizin ana fikri 
yazılımın kullanıcılara hizmet ettiği varsayımından gelir. Eğer 
güçlü ve güvenilir ise, kullanıcılara daha iyi hizmet edecektir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"But software can be said to serve its users only if it respects their "
-"freedom. What if the software is designed to put chains on its users? Then "
-"powerfulness means the chains are more constricting, and reliability that "
-"they are harder to remove. Malicious features, such as spying on the users, "
-"restricting the users, back doors, and imposed upgrades are common in "
-"proprietary software, and some open source supporters want to implement them "
-"in open source programs."
-msgstr ""
-"Ama eğer özgürlüklerine saygı duyuyorsa o zaman yazılım 
kullanıcılara hizmet "
-"ediyordur. Eğer yazılım kullanıcıları üzerine zincir koymak üzere "
-"tasarlandıysa ne olacaktır? Bu durumda güçlülük zincirlerin daha iyi "
-"kısıtladığı, güvenilirlik ise çıkarılmasının zorlaştığı 
anlamına gelecektir. "
-"Kullanıcıları gözetlemek, kullanıcıları sınırlamak, arka kapılar, 
ve "
-"dayatılmış yükseltmeler gibi kötü niyetli özellikler özel mülk 
yazılımlarda "
-"oldukça yaygındır, ve bazı açık kaynak destekçileri bu özellikleri 
açık "
-"kaynak programlarda da gerçekleştirmek istemektedir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Under pressure from the movie and record companies, software for individuals "
-"to use is increasingly designed specifically to restrict them. This "
-"malicious feature is known as Digital Restrictions Management (DRM) (see <a "
-"href=\"http://defectivebydesign.org/\";>DefectiveByDesign.org</a> and is the "
-"antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. And "
-"not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM "
-"developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to "
-"change the software that implements the DRM."
-msgstr ""
-"Film ve kayıt şirketlerinin baskısı altında, bireyler için yazılımlar 
gün "
-"geçtikçe artan şekilde kullanıcıları kısıtlamak üzere 
tasarlanmaktadır. Bu "
-"kötü niyetli özellik \"Sayısal Kısıtlamalar Yönetimi - Digital 
Restrictions "
-"Management (DRM)\" (<a href=\"http://defectivebydesign.org/";
-"\">DefectiveByDesign.org</a> adresini ziyaret edin) olarak bilinmektedir ve "
-"bu özellik özgür yazılımın sağlamak istediği özgürlük ruhunun 
antitezidir. "
-"Sadece ruhun değil: DRM'in hedefi özgürlüğünü ayaklar altına almak "
-"olduğundan, DRM geliştiricileri DRM gerçekleştiren yazılımı 
değiştirmenizi "
-"oldukça zorlaştırmakta, imkansızlaştırmakta ve hatta yasadışı hale "
-"getirmektedir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source DRM&rdquo; "
-"software. Their idea is that, by publishing the source code of programs "
-"designed to restrict your access to encrypted media and by allowing others "
-"to change it, they will produce more powerful and reliable software for "
-"restricting users like you. The software would then be delivered to you in "
-"devices that do not allow you to change it."
-msgstr ""
-"Yine de bazı açık kaynak destekçileri \"açık kaynak DRM\" yazılım "
-"önermişlerdir. Fikirleri şudur eğer şifrelenmiş ortama erişiminizi "
-"kısıtlamak üzere tasarlanmış programların kaynak kodunu yayınlayarak 
ve "
-"diğerlerinin onu değiştirmesini sağlayarak, sizin gibi kullanıcıları "
-"kısıtlamak üzere çok daha güçlü ve güvenilir bir yazılım 
üreteceklerdir. Bu "
-"yazılım daha sonra size değiştirme izni vermeyen aygıtlar üzerinde "
-"ulaştırılacak."
+msgid "But software can be said to serve its users only if it respects their 
freedom. What if the software is designed to put chains on its users? Then 
powerfulness means the chains are more constricting, and reliability that they 
are harder to remove. Malicious features, such as spying on the users, 
restricting the users, back doors, and imposed upgrades are common in 
proprietary software, and some open source supporters want to implement them in 
open source programs."
+msgstr "Ama eğer özgürlüklerine saygı duyuyorsa o zaman yazılım 
kullanıcılara hizmet ediyordur. Eğer yazılım kullanıcıları üzerine 
zincir koymak üzere tasarlandıysa ne olacaktır? Bu durumda güçlülük 
zincirlerin daha iyi kısıtladığı, güvenilirlik ise çıkarılmasının 
zorlaştığı anlamına gelecektir. Kullanıcıları gözetlemek, 
kullanıcıları sınırlamak, arka kapılar, ve dayatılmış yükseltmeler 
gibi kötü niyetli özellikler özel mülk yazılımlarda oldukça 
yaygındır, ve bazı açık kaynak destekçileri bu özellikleri açık kaynak 
programlarda da gerçekleştirmek istemektedir."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This software might be open source and use the open source development "
-"model, but it won't be free software since it won't respect the freedom of "
-"the users that actually run it. If the open source development model "
-"succeeds in making this software more powerful and reliable for restricting "
-"you, that will make it even worse."
-msgstr ""
-"Yazılım açık kaynak olabilir, ve açık kaynak geliştirme modelini "
-"kullanabilir, ancak onu çalıştıran kullanıcının özgürlüğüne 
saygı duymadığı "
-"için özgür yazılım olmayacaktır. Eğer açık kaynak geliştirme modeli 
bu "
-"yazılımı sizi kısıtlamakta daha güçlü ve güvenilir yapmakta 
başarılı olursa, "
-"bu herşeyi daha da kötüleştirecektir."
+msgid "Under pressure from the movie and record companies, software for 
individuals to use is increasingly designed specifically to restrict them. 
This malicious feature is known as Digital Restrictions Management (DRM) (see 
<a href=\"http://defectivebydesign.org/\";>DefectiveByDesign.org</a> and is the 
antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. And 
not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM 
developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to change 
the software that implements the DRM."
+msgstr "Film ve kayıt şirketlerinin baskısı altında, bireyler için 
yazılımlar gün geçtikçe artan şekilde kullanıcıları kısıtlamak 
üzere tasarlanmaktadır. Bu kötü niyetli özellik \"Sayısal Kısıtlamalar 
Yönetimi - Digital Restrictions Management (DRM)\" (<a 
href=\"http://defectivebydesign.org/\";>DefectiveByDesign.org</a> adresini 
ziyaret edin) olarak bilinmektedir ve bu özellik özgür yazılımın 
sağlamak istediği özgürlük ruhunun antitezidir. Sadece ruhun değil: 
DRM'in hedefi özgürlüğünü ayaklar altına almak olduğundan, DRM 
geliştiricileri DRM gerçekleştiren yazılımı değiştirmenizi oldukça 
zorlaştırmakta, imkansızlaştırmakta ve hatta yasadışı hale 
getirmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source 
DRM&rdquo; software. Their idea is that, by publishing the source code of 
programs designed to restrict your access to encrypted media and by allowing 
others to change it, they will produce more powerful and reliable software for 
restricting users like you. The software would then be delivered to you in 
devices that do not allow you to change it."
+msgstr "Yine de bazı açık kaynak destekçileri \"açık kaynak DRM\" 
yazılım önermişlerdir. Fikirleri şudur eğer şifrelenmiş ortama 
erişiminizi kısıtlamak üzere tasarlanmış programların kaynak kodunu 
yayınlayarak ve diğerlerinin onu değiştirmesini sağlayarak, sizin gibi 
kullanıcıları kısıtlamak üzere çok daha güçlü ve güvenilir bir 
yazılım üreteceklerdir. Bu yazılım daha sonra size değiştirme izni 
vermeyen aygıtlar üzerinde ulaştırılacak."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "This software might be open source and use the open source development 
model, but it won't be free software since it won't respect the freedom of the 
users that actually run it. If the open source development model succeeds in 
making this software more powerful and reliable for restricting you, that will 
make it even worse."
+msgstr "Yazılım açık kaynak olabilir, ve açık kaynak geliştirme 
modelini kullanabilir, ancak onu çalıştıran kullanıcının 
özgürlüğüne saygı duymadığı için özgür yazılım olmayacaktır. 
Eğer açık kaynak geliştirme modeli bu yazılımı sizi kısıtlamakta daha 
güçlü ve güvenilir yapmakta başarılı olursa, bu herşeyi daha da 
kötüleştirecektir."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Fear of Freedom"
 msgstr "Özgürlük Korkusu"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"The main initial motivation of those who split off the open source camp from "
-"the free software movement was that the ethical ideas of &ldquo;free "
-"software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical "
-"issues such as freedom, talking about responsibilities as well as "
-"convenience, is asking people to think about things they might prefer to "
-"ignore, such as whether their conduct is ethical. This can trigger "
-"discomfort, and some people may simply close their minds to it. It does not "
-"follow that we ought to stop talking about these issues."
-msgstr ""
-"Özgür yazılım hareketinden koparak açık kaynak kampını oluşturanlar 
için "
-"başlangıçtaki ana güdü \"özgür yazılım\"ın etik fikirlerinin 
bazılarını "
-"sıkıntılı bir duruma sokmasıdır. Bu doğrudur: özgürlük gibi etik 
konuları "
-"ileri sürmek, sorumluluklardan ve yarardan bahsetmek, insanlardan normalde "
-"yok sayacakları, davranışları etik mi gibi, şeyler hakkında 
düşünmelerini "
-"istemektir. Bu bir rahatsızlığı ortaya çıkarabilir, ve bazı insanlar 
basitçe "
-"zihinlerini buna kapatabilirler. Ancak bu durum bizim bu konular hakkında "
-"konuşmayı bırakmamızı gerektirmez."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"That is, however, what the leaders of open source decided to do. They "
-"figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and talking only "
-"about the immediate practical benefits of certain free software, they might "
-"be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain "
-"users, especially business."
-msgstr ""
-"Bu, her nasılsa, açık kaynak liderlerinin yapmaya karar verdiği şeydir. 
Etik "
-"ve özgürlük hakkında sessiz kalarak, ve bazı özgür yazılımların 
sadece anlık "
-"pratik yararlarından bahsederek yazılımı bazı kullanıcılara, 
özellikle "
-"işletmelere, daha kolay \"sattıklarını\" farkettiler. "
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"This approach has proved effective, in its own terms. The rhetoric of open "
-"source has convinced many businesses and individuals to use, and even "
-"develop, free software, which has extended our community&mdash;but only at "
-"the superficial, practical level. The philosophy of open source, with its "
-"purely practical values, impedes understanding of the deeper ideas of free "
-"software; it brings many people into our community, but does not teach them "
-"to defend it. That is good, as far as it goes, but it is not enough to make "
-"freedom secure. Attracting users to free software takes them just part of "
-"the way to becoming defenders of their own freedom."
-msgstr ""
-"Bu yöntem etkili olduğunu kanıtladı, kendi şartlarıyla. Açık kaynak 
söylemi "
-"çoğu işletmeyi ve bireyi özgür yazılım kullanmak ve hatta geliştirmek 
"
-"yönünde ikna etti, bu da topluluğumuzun genişlemesine katkı sağladı 
-ama "
-"sadece yüzeysel, pratik seviyede. Açık kaynak felsefesi, tamamen salt 
pratik "
-"değerleriyle, özgür yazılımın daha derin anlaşılmasını 
engellemektedir; bir "
-"çok insanı topluluğumuza getirmektedir, ama onlara savunmayı "
-"öğretmemektedir. Bu iyidir, gidebildiği kadar, ama özgürlüğün 
güvenliğini "
-"sağlamak için yeterli değildir. Kullanıcıları özgür yazılıma 
çekmek, kendi "
-"özgürlüklerini savunacak şekle kavuşturacak yolun sadece bir 
parçasıdır."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Sooner or later these users will be invited to switch back to proprietary "
-"software for some practical advantage. Countless companies seek to offer "
-"such temptation, some even offering copies gratis. Why would users decline? "
-"Only if they have learned to value the freedom free software gives them, to "
-"value freedom in and of itself rather than the technical and practical "
-"convenience of specific free software. To spread this idea, we have to talk "
-"about freedom. A certain amount of the &ldquo;keep quiet&rdquo; approach to "
-"business can be useful for the community, but it is dangerous if it becomes "
-"so common that the love of freedom comes to seem like an eccentricity."
-msgstr ""
-"Yakın zamanda veya daha sonra bu kullanıcılar bazı pratik avantajlar 
için "
-"özel mülk yazılım kullanmayı ikna edilecektir. Sayısız firma bu tarz "
-"cazibeler sunmaktadır, hatta bazıları bedava kopyalar da sunmaktadır. "
-"Kullanıcı neden reddetsin? Sadece eğer özgür yazılımın kendisine 
sağladığı "
-"özgürlüğe değer vermeyi öğrendiyse, belirli bir özgür yazılımın 
kendisine "
-"sağladığı teknik ve pratik kolaylıktan ziyade özgürlüğe değer 
verdiği için. "
-"Bu fikri yaymak için, özgürlük hakkında konuşmalıyız. Belli bir 
miktarda "
-"işletmelere yönelik \"sessiz kalma\" yaklaşımı topluluk için yararlı "
-"olabilir, ama eğer özgürlük sevgisinin bir ayrıksılık olarak 
görülmesi "
-"yaygınlaşırsa tehlikelidir."
-
-# type: Content of: <p>
-msgid ""
-"That dangerous situation is exactly what we have. Most people involved with "
-"free software, especially its distributors, say little about freedom&mdash;"
-"usually because they seek to be &ldquo;more acceptable to business.&rdquo; "
-"Nearly all GNU/Linux operating system distributions add proprietary packages "
-"to the basic free system, and they invite users to consider this an "
-"advantage rather than a flaw."
+msgid "The main initial motivation of those who split off the open source camp 
from the free software movement was that the ethical ideas of &ldquo;free 
software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical issues 
such as freedom, talking about responsibilities as well as convenience, is 
asking people to think about things they might prefer to ignore, such as 
whether their conduct is ethical. This can trigger discomfort, and some people 
may simply close their minds to it. It does not follow that we ought to stop 
talking about these issues."
+msgstr "Özgür yazılım hareketinden koparak açık kaynak kampını 
oluşturanlar için başlangıçtaki ana güdü \"özgür yazılım\"ın etik 
fikirlerinin bazılarını sıkıntılı bir duruma sokmasıdır. Bu doğrudur: 
özgürlük gibi etik konuları ileri sürmek, sorumluluklardan ve yarardan 
bahsetmek, insanlardan normalde yok sayacakları, davranışları etik mi gibi, 
şeyler hakkında düşünmelerini istemektir. Bu bir rahatsızlığı ortaya 
çıkarabilir, ve bazı insanlar basitçe zihinlerini buna kapatabilirler. 
Ancak bu durum bizim bu konular hakkında konuşmayı bırakmamızı 
gerektirmez."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "That is, however, what the leaders of open source decided to do. They 
figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and talking only about 
the immediate practical benefits of certain free software, they might be able 
to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain users, 
especially business."
+msgstr "Bu, her nasılsa, açık kaynak liderlerinin yapmaya karar verdiği 
şeydir. Etik ve özgürlük hakkında sessiz kalarak, ve bazı özgür 
yazılımların sadece anlık pratik yararlarından bahsederek yazılımı 
bazı kullanıcılara, özellikle işletmelere, daha kolay \"sattıklarını\" 
farkettiler. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "This approach has proved effective, in its own terms. The rhetoric of 
open source has convinced many businesses and individuals to use, and even 
develop, free software, which has extended our community&mdash;but only at the 
superficial, practical level. The philosophy of open source, with its purely 
practical values, impedes understanding of the deeper ideas of free software; 
it brings many people into our community, but does not teach them to defend it. 
 That is good, as far as it goes, but it is not enough to make freedom secure. 
Attracting users to free software takes them just part of the way to becoming 
defenders of their own freedom."
+msgstr "Bu yöntem etkili olduğunu kanıtladı, kendi şartlarıyla. Açık 
kaynak söylemi çoğu işletmeyi ve bireyi özgür yazılım kullanmak ve 
hatta geliştirmek yönünde ikna etti, bu da topluluğumuzun genişlemesine 
katkı sağladı -ama sadece yüzeysel, pratik seviyede. Açık kaynak 
felsefesi, tamamen salt pratik değerleriyle, özgür yazılımın daha derin 
anlaşılmasını engellemektedir; bir çok insanı topluluğumuza 
getirmektedir, ama onlara savunmayı öğretmemektedir. Bu iyidir, gidebildiği 
kadar, ama özgürlüğün güvenliğini sağlamak için yeterli değildir. 
Kullanıcıları özgür yazılıma çekmek, kendi özgürlüklerini savunacak 
şekle kavuşturacak yolun sadece bir parçasıdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "Sooner or later these users will be invited to switch back to 
proprietary software for some practical advantage. Countless companies seek to 
offer such temptation, some even offering copies gratis. Why would users 
decline? Only if they have learned to value the freedom free software gives 
them, to value freedom in and of itself rather than the technical and practical 
convenience of specific free software. To spread this idea, we have to talk 
about freedom. A certain amount of the &ldquo;keep quiet&rdquo; approach to 
business can be useful for the community, but it is dangerous if it becomes so 
common that the love of freedom comes to seem like an eccentricity."
+msgstr "Yakın zamanda veya daha sonra bu kullanıcılar bazı pratik 
avantajlar için özel mülk yazılım kullanmayı ikna edilecektir. Sayısız 
firma bu tarz cazibeler sunmaktadır, hatta bazıları bedava kopyalar da 
sunmaktadır. Kullanıcı neden reddetsin? Sadece eğer özgür yazılımın 
kendisine sağladığı özgürlüğe değer vermeyi öğrendiyse, belirli bir 
özgür yazılımın kendisine sağladığı teknik ve pratik kolaylıktan 
ziyade özgürlüğe değer verdiği için. Bu fikri yaymak için, özgürlük 
hakkında konuşmalıyız. Belli bir miktarda işletmelere yönelik \"sessiz 
kalma\" yaklaşımı topluluk için yararlı olabilir, ama eğer özgürlük 
sevgisinin bir ayrıksılık olarak görülmesi yaygınlaşırsa tehlikelidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "That dangerous situation is exactly what we have. Most people involved 
with free software, especially its distributors, say little about 
freedom&mdash;usually because they seek to be &ldquo;more acceptable to 
business.&rdquo; Nearly all GNU/Linux operating system distributions add 
proprietary packages to the basic free system, and they invite users to 
consider this an advantage rather than a flaw."
 msgstr "Bu tehlikeli durum tam olarak neye sahip olduğumuzdur."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Proprietary add-on software and partially nonfree GNU/Linux distributions "
-"find fertile ground because most of our community does not insist on freedom "
-"with its software. This is no coincidence. Most GNU/Linux users were "
-"introduced to the system through &ldquo;open source&rdquo; discussion, which "
-"doesn't say that freedom is a goal. The practices that don't uphold freedom "
-"and the words that don't talk about freedom go hand in hand, each promoting "
-"the other. To overcome this tendency, we need more, not less, talk about "
-"freedom."
-msgstr ""
-"Özel mülk eklenti yazılım ve kısımsal olarak özgür olmayan GNU/Linux "
-"dağıtımları verimli bir zemin bulmuşlardır, çünkü topluluğumuzun 
büyük bir "
-"kısmı yazılımlarıyla ilgili özgürlük konusunda ısrarcı değildir. 
Bu bir "
-"rastlantı değildir. Çoğu GNU/Linux kullanıcısı sistemle \"açık 
kaynak\" "
-"tartışmasıyla tanışmaktadır, bu tartışmada özgürlük bir amaç 
olarak "
-"anlatılmamaktadır. Pratikler özgürlüğü desteklememekte ve 
özgürlüğün "
-"hakkında konuşup elden ele geçmesine neden olmamaktadır. Bu eğilimi 
aşmak "
-"için, özgürlük hakkında daha az değil, daha fazla konuşmamız gerekli."
+msgid "Proprietary add-on software and partially nonfree GNU/Linux 
distributions find fertile ground because most of our community does not insist 
on freedom with its software. This is no coincidence. Most GNU/Linux users 
were introduced to the system through &ldquo;open source&rdquo; discussion, 
which doesn't say that freedom is a goal. The practices that don't uphold 
freedom and the words that don't talk about freedom go hand in hand, each 
promoting the other. To overcome this tendency, we need more, not less, talk 
about freedom."
+msgstr "Özel mülk eklenti yazılım ve kısımsal olarak özgür olmayan 
GNU/Linux dağıtımları verimli bir zemin bulmuşlardır, çünkü 
topluluğumuzun büyük bir kısmı yazılımlarıyla ilgili özgürlük 
konusunda ısrarcı değildir. Bu bir rastlantı değildir. Çoğu GNU/Linux 
kullanıcısı sistemle \"açık kaynak\" tartışmasıyla tanışmaktadır, bu 
tartışmada özgürlük bir amaç olarak anlatılmamaktadır. Pratikler 
özgürlüğü desteklememekte ve özgürlüğün hakkında konuşup elden ele 
geçmesine neden olmamaktadır. Bu eğilimi aşmak için, özgürlük hakkında 
daha az değil, daha fazla konuşmamız gerekli."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Conclusion"
 msgstr "Sonuç"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"As the advocates of open source draw new users into our community, we free "
-"software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom "
-"to their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives "
-"you freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say "
-"&ldquo;free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help "
-"our campaign."
-msgstr ""
-"Açık kaynak savunucuları yeni kullanıcıları topluluğa çektikçe, biz 
özgür "
-"yazılım aktivistleri özgürlük konusunu onların dikkatine çekme 
görevini "
-"üstlenmeliyiz. Söylememiz gerekir ki, \"Bu özgür yazılımdır, ve size "
-"özgürlük sağlar!\" - her zamankinden daha fazla ve daha yüksek sesle. 
Her "
-"\"açık kaynak\" yerine \"özgür yazılım\" dediğinizde mücadelemize 
yardımcı "
-"olmuş olursunuz."
+msgid "As the advocates of open source draw new users into our community, we 
free software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom 
to their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives you 
freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say 
&ldquo;free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help our 
campaign."
+msgstr "Açık kaynak savunucuları yeni kullanıcıları topluluğa 
çektikçe, biz özgür yazılım aktivistleri özgürlük konusunu onların 
dikkatine çekme görevini üstlenmeliyiz. Söylememiz gerekir ki, \"Bu özgür 
yazılımdır, ve size özgürlük sağlar!\" - her zamankinden daha fazla ve 
daha yüksek sesle. Her \"açık kaynak\" yerine \"özgür yazılım\" 
dediğinizde mücadelemize yardımcı olmuş olursunuz."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid "Footnotes"
 msgstr "Dipnotlar"
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Joe Barr's article, <a href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/";
-"LWD010523vcontrol4/\">&ldquo;Live and let license,&rdquo;</a> gives his "
-"perspective on this issue."
-msgstr ""
-"Joe Barr'ın yazısı, <a href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/";
-"LWD010523vcontrol4/\">&ldquo;Live and let license,&rdquo;</a> bu konu "
-"üzerine bir bakış açısı sunmaktadır."
+msgid "Joe Barr's article, <a 
href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/LWD010523vcontrol4/\";>&ldquo;Live and 
let license,&rdquo;</a> gives his perspective on this issue."
+msgstr "Joe Barr'ın yazısı, <a 
href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/LWD010523vcontrol4/\";>&ldquo;Live and 
let license,&rdquo;</a> bu konu üzerine bir bakış açısı sunmaktadır."
 
 # type: Content of: <p>
-msgid ""
-"Lakhani and Wolf's <a href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.";
-"pdf\">paper on the motivation of free software developers</a> says that a "
-"considerable fraction are motivated by the view that software should be "
-"free. This was despite the fact that they surveyed the developers on "
-"SourceForge, a site that does not support the view that this is an ethical "
-"issue."
-msgstr ""
-"Lakhani ve Wolf'un <a href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.";
-"pdf\">özgür yazılım geliştiricilerinin güdüsü üzerine bildirisi</a> 
önemli "
-"oranda bir kesimin yazılımın özgür olması gerektiği görüşüyle 
güdülendiğini "
-"belirtmektedir. Bu sonuç, konuyu etik bir konu olarak ele alan görüşü "
-"desteklemeyen SourceForge üzerindeki geliştiricilerin incelendiği 
gerçeğine "
-"rağmendir."
+msgid "Lakhani and Wolf's <a 
href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf\";>paper on the 
motivation of free software developers</a> says that a considerable fraction 
are motivated by the view that software should be free. This was despite the 
fact that they surveyed the developers on SourceForge, a site that does not 
support the view that this is an ethical issue."
+msgstr "Lakhani ve Wolf'un <a 
href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf\";>özgür yazılım 
geliştiricilerinin güdüsü üzerine bildirisi</a> önemli oranda bir kesimin 
yazılımın özgür olması gerektiği görüşüyle güdülendiğini 
belirtmektedir. Bu sonuç, konuyu etik bir konu olarak ele alan görüşü 
desteklemeyen SourceForge üzerindeki geliştiricilerin incelendiği 
gerçeğine rağmendir."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -743,30 +236,12 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
-"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
-"Lütfen FSF ve GNU hakkındaki sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\"><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin. FSF ile iletişime 
geçmenin <a "
-"href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır.<br /> Lütfen 
çalışmayan "
-"bağlantıları ve diğer düzeltmelerinizi (ya da önerilerinizi) <a href="
-"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine "
-"gönderin."
+msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
broken links and other corrections or suggestions to <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr "Lütfen FSF ve GNU hakkındaki sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin. 
FSF ile iletişime geçmenin <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da 
vardır.<br /> Lütfen çalışmayan bağlantıları ve diğer 
düzeltmelerinizi (ya da önerilerinizi) <a 
href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
-msgid ""
-"Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
-"distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
-"this notice is preserved."
-msgstr ""
-"Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Bu makalenin tamamının "
-"kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ücret talep 
etmeksizin, "
-"herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı bildirisini korumak şartıyla, 
"
-"dünya çapında izin verilmiştir."
+msgid "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and 
distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this 
notice is preserved."
+msgstr "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Bu makalenin tamamının 
kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ücret talep 
etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı bildirisini korumak 
şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -777,8 +252,7 @@
 "\n"
 "<li>\n"
 "<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
-"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
-"a>,\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
 "2010.\n"
 "</li>\n"
 "\n"
@@ -791,6 +265,5 @@
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
-msgstr ""
-"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
-"html\">çevirileri</a>:"
+msgstr "Bu sayfanın diğer dillere <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">çevirileri</a>:"
+reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]