www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr/distros free-distros.tr.po


From: Erdem Artan
Subject: [www-tr-internal] www-tr/distros free-distros.tr.po
Date: Tue, 15 Jun 2010 20:53:24 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   Erdem Artan <badibere> 10/06/15 20:53:24

Modified files:
    distros    : free-distros.tr.po 

Log message:
    http://www.gnu.org/distros/free-distros.html

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/distros/free-distros.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: free-distros.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/distros/free-distros.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- free-distros.tr.po 3 Jun 2010 16:53:05 -0000    1.1
+++ free-distros.tr.po 15 Jun 2010 20:53:24 -0000   1.2
@@ -9,46 +9,61 @@
 "Project-Id-Version: free-distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-05-18 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-06-03 17:56+0200\n"
-"Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
+"Last-Translator: Erdem Artan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Language: tr_TR\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
 "List of Free GNU/Linux Distributions - GNU Project - Free Software "
 "Foundation (FSF)"
 msgstr ""
+"Özgür GNU/Linux Dağıtımları Listesi - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Free GNU/Linux distributions"
-msgstr ""
+msgstr "Özgür GNU/Linux dağıtımları"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<em><span class=\"highlight\">The FSF is not responsible for the content of "
 "other web sites, or how up-to-date their content is.</span></em>"
 msgstr ""
+"<em><span class=\"highlight\">FSF diğer web sitelerindeki içerik veya 
içerik "
+"güncellemelerinden sorumlu değildir.</span></em>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Following are the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
 "distributions we know of which have a firm policy commitment to only include "
 "and only propose free software. They reject non-free applications, non-free "
-"programming platforms, non-free drivers, or non-free firmware &ldquo;"
-"blobs&rdquo;. If by mistake they do include any, they remove it. To learn "
-"more about what makes for a free GNU/Linux distribution, see our <a href=\"/"
-"distros/free-system-distribution-guidelines.html\">Guidelines for Free "
-"System Distributions</a>."
-msgstr ""
+"programming platforms, non-free drivers, or non-free firmware "
+"&ldquo;blobs&rdquo;. If by mistake they do include any, they remove it. To "
+"learn more about what makes for a free GNU/Linux distribution, see our <a "
+"href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">Guidelines for "
+"Free System Distributions</a>."
+msgstr ""
+"Bu sayfada yer alan dağıtımlar, sadece özgür yazılım içerme ve sadece 
özgür "
+"yazılım önerme konusunda tam bağlılık politikası olduğunu bildiğimiz 
<a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> dağıtımlarıdır. Özgür "
+"olmayan uygulamaları, yazılım geliştirme ortamlarını, sürücüleri, 
donanım "
+"sürücüsü &ldquo;blobları&rdquo; reddediyorlar. Kazara dahil ederlerse, "
+"kaldırıyorlar. Özgür bir GNU/Linux dağıtımı için nelerin 
yapılacağını "
+"öğrenmek için <a "
+"href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">Özgür Sistem "
+"Dağıtımları Yönergesi</a>ni okuyunuz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We list <a href=\"/links/companies.html\">companies that sell hardware "
 "preinstalled with a free GNU/Linux distribution</a> separately."
 msgstr ""
+"<a href=\"/links/companies.html\">Burada</a> öntanımlı olarak özgür "
+"GNU/Linux dağıtımlarıyla donanım satan şirketleri bulabilirsiniz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -60,45 +75,68 @@
 "We thank them for their ongoing work to achieve that goal, and hope to list "
 "them here some day."
 msgstr ""
+"Bir dağıtımın özgür olarak nitelendirilebileceğini düşünüyor fakat 
listede "
+"bulamadıysanız, dağıtımın geliştiricilerine bu özgür yazılım 
prensiplerini "
+"takip etmek isteyip istemediklerini sorun. Olumluysa ve dağıtımlarının 
bu "
+"listede yer almasını isterlerse, &lt;address@hidden&gt; adresine e-posta "
+"göndermeleri gerekmekte. Bazı dağıtımlar tamamen özgür bir sistem 
için çaba "
+"harcamakta. Onlara bu amaca ulaşmak için sürdürdükleri çalışma için 
"
+"teşekkür eder ve birgün burada o dağıtımları listelemeyi dileriz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "If you're wondering why a certain popular distribution isn't listed here, "
-"you may want to check our page explaining <a href=\"/distros/common-distros."
-"html\">why we don't endorse some common distributions</a>. There, we've "
-"listed the reasons why several well-known distributions don't meet our "
-"guidelines."
-msgstr ""
+"you may want to check our page explaining <a "
+"href=\"/distros/common-distros.html\">why we don't endorse some common "
+"distributions</a>. There, we've listed the reasons why several well-known "
+"distributions don't meet our guidelines."
+msgstr ""
+"Popüler bir dağıtımın neden listelenmediğini merak ediyorsanız, belki 
<a "
+"href=\"/distros/common-distros.html\">bazı dağıtımları neden "
+"desteklemediğimizi açıklayan sayfamızı</a> ziyaret etmek istersiniz. O "
+"sayfada, bizim yönergemize uymayan birkaç popüler dağıtımın 
desteklenmeme "
+"nedenlerini listeledik."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "All of the distributions that follow are installable to a computer's hard "
 "drive and most can be run live. They are listed in alphabetical order."
 msgstr ""
+"Listelenen dağıtımların tümü bilgisayarların sabit sürücülerine 
yüklenebilir "
+"ve çoğu çalışan cd olarak çalıştırılabilir. Alfabetik olarak "
+"sıralanmışlardır."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, a GNU/"
-"Linux distribution based on Fedora."
+"<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>, BLAG Linux and GNU, a "
+"GNU/Linux distribution based on Fedora."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.blagblagblag.org/\";>BLAG</a>: Fedora tabanlı bir "
+"GNU/Linux dağıtımı."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://dragora.usla.org.ar/wiki/doku.php\";>Dragora</a>, an "
 "independent GNU/Linux distribution based on concepts of simplicity."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://dragor.usla.org.ar/wiki/doku.php\";>Dragora</a>: sadelik "
+"üzerine kurulu bağımsız bir GNU/Linux dağıtımı."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://dynebolic.org/\";>Dynebolic</a>, a GNU/Linux distribution, "
 "with a special emphasis on audio and video editing."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://dynebolic.org/\";>Dynebolic</a>: Ses ve görüntü üzerinde "
+"özelleştirilmiş bir GNU/Linux dağıtımı."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>, a GNU/Linux "
 "distribution based on Debian and Ubuntu."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnewsense.org/\";>gNewSense</a>: Debian ve Ubuntu "
+"tabanlı bir GNU/Linux dağıtımı."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -106,18 +144,25 @@
 "system of African origin. The name comes from the Shona word for a gnu (also "
 "known as a wildebeest)."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://kongoni.co.za/\";>Kongoni</a>: Afrika kökenli bir GNU/Linux "
+"dağıtımı. İsmi, anlamı gnu yani afrika antilopu olan bir Şona 
kelimesinden "
+"gelmektedir."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.musix.org.ar/\";>Musix GNU+Linux</a>, a GNU/Linux "
 "distribution based on Knoppix, with special emphasis on audio production."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.musix.org.ar/\";>Musix GNU+Linux</a>: Ses 
yapımcılığı "
+"üzerine özelleştirilmiş, Knoppix tabanlı bir GNU/Linux dağıtımı."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://trisquel.info/en/\";>Trisquel</a>, a GNU/Linux distribution "
 "oriented to small enterprises, domestic users and educational centers."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://trisquel.info/en/\";>Trisquel</a>: Küçük şirketler, ev "
+"kullanıcıları ve eğitim merkezlerine yönelik bir GNU/Linux dağıtımı."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -125,54 +170,83 @@
 "based on Gentoo. It was the first fully free GNU/Linux system recognized by "
 "the GNU Project."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.ututo.org/www/\";>Ututo</a>: Gentoo tabanlı bir "
+"GNU/Linux dağıtımı. Ututo GNU Projesi tarafından tanınan tamamen 
özgür ilk "
+"GNU/Linux sistemidir."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://venenux.org/\";>Venenux</a>, a GNU/Linux distribution built "
 "around the KDE desktop."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://venenux.org/\";>Venenux</a>: KDE masaüstü kullanan bir "
+"GNU/Linux dağıtımı."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
-"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
-"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
-"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU hakkındaki sorularınızı <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin. 
FSF "
+"ile iletişime geçmenin <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da 
vardır.<br "
+"/> Lütfen çalışmayan bağlantıları ve diğer düzeltmelerinizi (ya da "
+"önerilerinizi) <a href=\"\n"
+"\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine "
+"gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a>sayfasına bakın. "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
 "medium without royalty provided this notice is preserved."
 msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar "
+"hakkıbildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir. "
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Erdem Artan\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
+"2010.\n"
+"</li>\n"
+"</ul>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr ""
+msgstr "Son Güncelleme:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çevirileri</a>:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]