www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr/distros common-distros.tr.po


From: Erdem Artan
Subject: [www-tr-internal] www-tr/distros common-distros.tr.po
Date: Fri, 11 Jun 2010 21:07:30 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   Erdem Artan <badibere> 10/06/11 21:07:30

Modified files:
    distros    : common-distros.tr.po 

Log message:
    common-distros turkish translation

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/distros/common-distros.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: common-distros.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/distros/common-distros.tr.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- common-distros.tr.po    3 Jun 2010 16:53:05 -0000    1.1
+++ common-distros.tr.po    11 Jun 2010 21:07:30 -0000   1.2
@@ -9,44 +9,60 @@
 "Project-Id-Version: common-distros.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-05-27 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-06-03 17:59+0200\n"
-"Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
+"Last-Translator: Erdem Artan <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Language: tr_TR\n"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
 "Explaining Why We Don't Endorse Other Systems - GNU Project - Free Software "
 "Foundation"
 msgstr ""
+"Niçin Diğer Sistemleri Desteklemiyoruz? - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Explaining Why We Don't Endorse Other Systems"
-msgstr ""
+msgstr "Niçin Diğer Sistemleri Desteklemiyoruz?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We're often asked why we don't endorse a particular system&mdash;usually a "
 "popular GNU/Linux distribution. The short answer to that question is that "
-"they don't follow the <a href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines."
-"html\">free system distribution guidelines</a>. But since it isn't always "
-"easy to see how a particular system fails to follow the guidelines, we still "
-"get these questions. We've published this list to help address those."
-msgstr ""
+"they don't follow the <a "
+"href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">free system "
+"distribution guidelines</a>. But since it isn't always easy to see how a "
+"particular system fails to follow the guidelines, we still get these "
+"questions. We've published this list to help address those."
+msgstr ""
+"Sık sık özellikle bir dağıtımını&mdash ki bu genelde popüler bir 
GNU/Linux "
+"dağıtımı oluyor&mdash; niçin desteklemediğimiz soruluyor. Kısaca, o "
+"dağıtımların <a "
+"href=\"/distros/free-system-distribution-guidelines.html\">özgür dağıtım 
"
+"yönergesini</a> takip etmediği söylenebilir. Fakat yönergeye 
uyulmadığını "
+"görmek her zaman kolay olmadığından, hala bu soruları almaktayız. Bu "
+"listeyi nerede sorun olduğunu işaret etme konusunda yardımcı olmak için "
+"yayımladık."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "To learn more about free alternatives to these systems, check out our list "
 "of <a href=\"/distros/free-distros.html\">free GNU/Linux distributions</a>."
 msgstr ""
+"Bu sistemlerin özgür alternatifleri hakkında daha fazla şey öğrenmek 
için, "
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\">özgür GNU/Linux dağıtımları</a> "
+"listemizi ziyaret edin."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "All of the distributions listed on this page fail to follow the guidelines "
 "in at least two important ways:"
 msgstr ""
+"Bu sayfada listelenen tüm dağıtımlar, en az iki önemli şekilde 
yönergeyi "
+"takip etmede başarısız olmuştur:"
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -55,6 +71,11 @@
 "policy on what software they'll accept or reject at all. The distributions "
 "that do have a policy unfortunately aren't strict enough, as explained below."
 msgstr ""
+"Bu dağıtımların <em>sadece</em> özgür yazılım içerme ve özgür 
olmayan bir "
+"yazılımın fark edilmesi durumunda kaldırılması konularında bir 
politikaları "
+"yok. Çoğunun kabul ya da reddedilecek yazılımlar konusunda açık bir "
+"politikası yok. Bu konuda politikası olan dağıtımlar da ne yazık ki 
aşağıda "
+"açıklandığı gibi bu konuda yeterince katı değiller."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
 msgid ""
@@ -62,6 +83,9 @@
 "of object code, distributed without source, usually to help operate some "
 "device."
 msgstr ""
+"Dağıttıkları Linux çekirdeği sürümü, blob adı verilen genelde bir 
aygıtın "
+"çalışmasına yardımcı olmak için yazılmış, kaynak kodı olmadan 
dağıtılan "
+"nesne kodu parçaları içeriyor."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -70,17 +94,25 @@
 "we've done our best to be comprehensive, there may be other issues that we "
 "simply don't know about. On the flip side, circumstances might have changed "
 "since we last updated this page; if you think one of the issues here has "
-"been addressed, please <a href=\"mailto:address@hidden";>let us know</"
-"a>. We review all systems carefully before endorsing them."
+"been addressed, please <a href=\"mailto:address@hidden";>let us "
+"know</a>. We review all systems carefully before endorsing them."
 msgstr ""
+"Aşağıda alfabetik olarak sıralanmış bazı popüler GNU/Linux 
dağıtımları "
+"hakkında ek notlar bulunmaktadır. Kapsamlı olması için en iyisini 
yapmamıza "
+"rağmen tüm sorunları içeren bir liste olmayabilir, bilmediğimiz diğer "
+"sorunlar da olabilir. Diğer yandan, bu sayfayı son güncellediğimizden 
beri "
+"durumlar değişmiş olabilir; eğer bu sorunlardan herhangi birinin "
+"irdelendiğini düşünüyorsanız, lütfen <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>bizi bilgilendiriniz</a>. Tüm sistemleri "
+"desteklemeden önce dikkatlice inceliyoruz."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"CentOS\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"CentOS\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "CentOS"
-msgstr ""
+msgstr "CentOS"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -89,14 +121,18 @@
 "blobs are shipped with Linux. Of course, with no firm policy in place, "
 "there might be other nonfree software included that we missed."
 msgstr ""
+"CentOS'ta yukarıda açıkladığımız sorunlar dışında bir sorun 
görmedik: dahil "
+"edilecek yazılımlar ve Linux ile gelen özgür olmayan bloblar hakkıda 
açık "
+"bir politikaları yok. Tabii ki, şirket politikasınun olmaması nedeniyle, 
"
+"dahil edildiğini göremediğimiz başka özgür olmayan yazılımlar da 
olabilir."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Debian\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"Debian\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Debian"
-msgstr ""
+msgstr "Debian"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -107,6 +143,12 @@
 "We're still hopeful that there won't be such exceptions in the future, but "
 "we can't turn a blind eye to the situation as it stands today."
 msgstr ""
+"Debian Toplum Sözleşmesi, ana dağıtımdaki tüm yazılımların özgür 
yazılım "
+"olacağını söylüyor. Ne yazık ki, uygulamada bu her zaman doğru 
değil. "
+"Debian üstü kapalı ya da açıkça, Linux'a dahil edilen ya da eşlik eden 
"
+"bloblar gibi bazı özgür olmayan yazılımlar istisnalar yapıyor. 
Ä°leride "
+"böyle istisnalar olmayacağından hala umutluyuz, fakat bugün var olduğu 
halde "
+"bu duruma gözlerimizi yumamayız."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -117,14 +159,21 @@
 "project's main servers, and people can readily learn about software "
 "available through it by browsing Debian's online package database."
 msgstr ""
+"Debian ayrıca özgür olmayan yazılımlar için bir depo sağlamaktadır. 
Projeye "
+"göre, bu yazılım &ldquo;Debian sisteminin bir parçası değil.&rdquo; 
Bunun "
+"kuruluşa ait nedenlerle önemli olduğunu alıyoruz, fakat kulllanıcılar 
bir "
+"ayrım yapmak için baskı altında bırakılacaktır. Depo projenin ana "
+"sunucuların birçoğunda barındırılmakta ve insanlar yazılımın 
kullanılabilir "
+"olduğunu Debian'ın çevrimiçi paket veritabanını tarayarak anında "
+"öğrenebilirler."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Fedora\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"Fedora\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Fedora"
-msgstr ""
+msgstr "Fedora"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -135,28 +184,36 @@
 "the decision to allow that firmware in the policy keeps Fedora from meeting "
 "the free system distribution guidelines."
 msgstr ""
+"Fedora, dağıtıma dahil edilebilecekler konusunda açık bir politikaya 
sahip "
+"ve politika dikkatlice izleniyor gibi görünüyor. Politika göre çoğu 
yazılım "
+"ve tüm yazı tiplerinin özgür lisanslı olmalarını gerektiriyor, fakat 
özgür "
+"olmayan belli başlı donanım yazılımları için istisna yapıyor. Ne 
yazık ki, "
+"politikadaki donanım yazılımına izin verme kararı Fedora'nın özgür 
sistem "
+"dağıtımı yönergesi ile örtüşmesini engelliyor."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Gentoo\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"Gentoo\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Gentoo"
-msgstr ""
+msgstr "Gentoo"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Gentoo makes it easy to install a number of nonfree programs through their "
 "primary package system."
 msgstr ""
+"Gentoo birincil paket sistemi üzerinden birkaç özgür olmayan yazılımın 
"
+"yüklenmesini kolaylaştırıyor."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Mandriva\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"Mandriva\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Mandriva"
-msgstr ""
+msgstr "Mandriva"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -166,30 +223,37 @@
 "software released under the original Artistic License to be included, even "
 "though that's a nonfree license."
 msgstr ""
+"Mandriva'nın temel sisteme nelerin dahil edilebileceği konusunda belirli 
bir "
+"politikaları yok. Mandriva Fedora tabanlı, yani belli başlı özgür 
olmayan "
+"donanım yazılımları dahil edilebilir. Bununla kalmayıp, özgür bir 
lisans "
+"olmamasına karşın orijinal Artistik Lisans altında dağıtılan 
yazılımlara da "
+"izin veriyor."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "Mandriva also provides nonfree software through dedicated repositories."
 msgstr ""
+"Mandriva ayrıca özel depolar üzerinden özgür olmayan yazılımlar 
sağlıyor."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"openSUSE\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"openSUSE\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "openSUSE"
-msgstr ""
+msgstr "openSUSE"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid "openSUSE offers its users access to a repository of nonfree software."
 msgstr ""
+"openSUSE kullanıcılarına özgür olmayan yazılım deposuna erişim 
sunuyor."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"RedHat\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"RedHat\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Red Hat"
-msgstr ""
+msgstr "Red Hat"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -199,14 +263,19 @@
 "policy against making nonfree software available for the system through "
 "supplementary distribution channels."
 msgstr ""
+"Red Hat'ın kurumsal dağıtımı esasen Fedora ile aynı lisans 
politikasını "
+"izlemekte, ama bir istisnayla. Bu nedenle, <a href=\"#Fedora\">aynı "
+"nedenlerden</a> dolayı desteklemiyoruz. Bunlara ek olarak, Red Hat'ın 
özgür "
+"olmayan yazılımı, sistemden tamamlayıcı dağıtım kanallarına dek 
hazırda "
+"bulundurmaya karşı bir politikası yok."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Slackware\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"Slackware\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Slackware"
-msgstr ""
+msgstr "Slackware"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -215,20 +284,27 @@
 "blobs are shipped with Linux. Of course, with no firm policy in place, "
 "there might be other nonfree software included that we missed."
 msgstr ""
+"Slackware'da yukarıda açıkladığımız sorunlar dışında bir sorun 
görmedik: "
+"dahil edilecek yazılımlar ve Linux ile gelen özgür olmayan bloblar 
hakkıda "
+"açık bir politikaları yok. Tabii ki, şirket politikasınun olmaması "
+"nedeniyle, dahil edildiğini göremediğimiz başka özgür olmayan 
yazılımlar da "
+"olabilir."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"SUSE\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"SUSE\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "SUSE"
-msgstr ""
+msgstr "SUSE"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Several nonfree software programs are available for download from SUSE's "
 "official FTP site."
 msgstr ""
+"Birkaç özgür olmayan program SUSE'nin resmi FTP sitesinden indirilebilir "
+"durumda."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"Ubuntu\"></a>"
@@ -236,7 +312,7 @@
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Ubuntu"
-msgstr ""
+msgstr "Ubuntu"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -245,20 +321,26 @@
 "some of their distribution channels. Even if you try to avoid all of that, "
 "the default application installer will advertise nonfree software to you."
 msgstr ""
+"Ubuntu özgür olmayan yazılım depoları sağlıyor ve Canonical, 
dağıtım "
+"kanallarının bazısında Ubuntu adı altında açıkça özgür olmayan 
yazılımları "
+"destekliyor ve tavsiye ediyor. Uzak durmaya çalışsanız bile, 
öntanımlı "
+"uygulama yükleyicisi özgür olmayan yazılımı size tanıtacaktır."
 
 # type: Content of: outside any tag (error?)
 msgid "<a id=\"BSD\"></a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a id=\"BSD\"></a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "What about BSD systems?"
-msgstr ""
+msgstr "Peki ya BSD sistemleri?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "FreeBSD, NetBSD, and OpenBSD all include instructions for obtaining nonfree "
 "programs in their ports system."
 msgstr ""
+"FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD'nin tümü özgür olmayan programların elde 
edilmesi "
+"için açıklamalar içeriyor."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -267,6 +349,11 @@
 "BSD system has policies against proprietary binary-only firmware that might "
 "be loaded even by free drivers."
 msgstr ""
+"BSD sistemleri blob gibi kapalı kaynak kodlu sürücülerden faydalanıyor 
ve "
+"bazılarının bu sürücülerin dahil edilmesine karşı politikaları 
mevcut. Bu "
+"iyi, fakat ne yazık ki hiçbir BSD sisteminin, belki de özgür 
sürücülerle de "
+"yüklenebilecek kapalı kodlu sadece ikili donanım sürücülerine karşı 
bir "
+"polikası yok."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -275,31 +362,45 @@
 "distributions contains no blobs, it is a miscommunication; they are talking "
 "about something else."
 msgstr ""
+"Linux'taki özgür olmayan donanım sürücülerine &ldquo;blob&rdquo; 
deniyor, "
+"fakat BSD'de yukarıdaki gibi anlamı farklı. Bu yüzden, BSD 
geliştiricileri "
+"dağıtımlarının blob içermediğini söylüyorlar. Bu bir iletişim 
bozukluğudur, "
+"onlar başka birşey hakkında konuşuyorlar."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"\">&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other 
ways "
-"to contact</a> the FSF.<br /> Please send broken links and other corrections "
-"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
-"org&gt;</a>."
-msgstr ""
+"Please send general FSF &amp; GNU inquiries to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a "
+"href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF.<br /> Please send "
+"broken links and other corrections or suggestions to <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU hakkındaki sorularınızı <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin. 
FSF "
+"ile iletişime geçmenin <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da 
vardır.<br "
+"/> Lütfen çalışmayan bağlantıları ve diğer düzeltmelerinizi (ya da "
+"önerilerinizi) <a "
+"href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine "
+"gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
-"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
-"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
-"translations of this article."
-msgstr ""
+"Please see the <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
+"for information on coordinating and submitting translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu yazının çeviri düzenlemesi ve sunuşu ile ilgili bilgi için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">Çeviriler "
+"BENİOKU</a>sayfasına bakın. "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -307,17 +408,29 @@
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
 msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar "
+"hakkıbildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"<li>\n"
+"address@hidden"
+"2008.\n"
+"</li>\n"
+"</ul>"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr ""
+msgstr "Son Güncelleme:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çevirileri</a>:"reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]