www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] Çeviri Önerisi


From: Erdem ARTAN
Subject: [www-tr-internal] Çeviri Önerisi
Date: Wed, 2 Jun 2010 09:48:19 +0300

Merhaba,

Aşağıda adresleri bulunan sayfaların çevirisi ile ilgilenen var mıdır? Yoksa .po dosyasını edinebilir miyim?

http://www.gnu.org/distros/free-distros.html
http://www.gnu.org/distros/free-system-distribution-guidelines.html
http://www.gnu.org/distros/common-distros.html
http://www.gnu.org/links/companies.html


Saygılarımla.

Erdem Artan

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]