www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-internal] www-tr/philosophy open-source-misses-the-point....


From: Ali Servet Donmez
Subject: Re: [www-tr-internal] www-tr/philosophy open-source-misses-the-point....
Date: Sun, 16 May 2010 17:04:29 +0200

Malesef gozden gecirmeye zaman yok, oldugu gibi yayimliyorum. Umuyorum
ki eger sorunlar varsa birileri farkina varacaktir.

Tesekkur ederim.

On Mon, 2010-02-15 at 12:28 +0000, Tahir Emre KALAYCI wrote:
> CVSROOT:   /cvsroot/www-tr
> Module name: www-tr
> Changes by:  Tahir Emre KALAYCI <tekrei>   10/02/15 12:28:56
> 
> Modified files:
>    philosophy   : open-source-misses-the-point.tr.po 
> 
> Log message:
>    Çeviri gerçekleştirildi. Kitapta bu çevirinin eski bir sürümü vardı, 
> çeviriyi yeniden yaptım. Gözden geçirilmeli.
> 
> CVSWeb URLs:
> http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.3&r2=1.4
> 
> Patches:
> Index: open-source-misses-the-point.tr.po
> ===================================================================
> RCS file: 
> /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.po,v
> retrieving revision 1.3
> retrieving revision 1.4
> diff -u -b -r1.3 -r1.4
> --- open-source-misses-the-point.tr.po    16 Dec 2009 19:04:35 -0000   
> 1.3
> +++ open-source-misses-the-point.tr.po    15 Feb 2010 12:28:56 -0000   
> 1.4
> @@ -2,14 +2,14 @@
> # open-source-misses-the-point.html paketi için Türkçe çeviriler
> # Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
> # This file is distributed under the same license as the 
> open-source-misses-the-point.html package.
> -# Ali Servet Donmez <address@hidden>, 2009.
> +# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2010.
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: open-source-misses-the-point.html\n"
> "POT-Creation-Date: 2009-10-15 16:26-0300\n"
> -"PO-Revision-Date: 2009-12-16 19:37+0100\n"
> -"Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
> +"PO-Revision-Date: 2010-02-15 14:37+0200\n"
> +"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
> "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> @@ -17,471 +17,225 @@
> "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
> 
> # type: Content of: <title>
> -msgid ""
> -"Why Open Source Misses the Point of Free Software - GNU Project - Free "
> -"Software Foundation (FSF)"
> -msgstr ""
> +msgid "Why Open Source Misses the Point of Free Software - GNU Project - 
> Free Software Foundation (FSF)"
> +msgstr "Neden Açık Kaynak Özgür Yazılımın Noktasını Kaçırıyor - GNU Projesi 
> - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
> 
> # type: Content of: <h2>
> msgid "Why Open Source misses the point of Free Software"
> -msgstr ""
> +msgstr "Neden Açık Kaynak Özgür Yazılımın Noktasını Kaçırıyor"
> 
> # type: Content of: <p>
> msgid "by <strong>Richard Stallman</strong>"
> -msgstr ""
> +msgstr "<strong>Richard Stallman</strong>"
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"When we call software &ldquo;free,&rdquo; we mean that it respects the <a "
> -"href=\"/philosophy/free-sw.html\">users' essential freedoms</a>: the 
> freedom "
> -"to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or "
> -"without changes. This is a matter of freedom, not price, so think of 
> &ldquo;"
> -"free speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
> -msgstr ""
> +msgid "When we call software &ldquo;free,&rdquo; we mean that it respects 
> the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">users' essential freedoms</a>: the 
> freedom to run it, to study and change it, and to redistribute copies with or 
> without changes. This is a matter of freedom, not price, so think of 
> &ldquo;free speech,&rdquo; not &ldquo;free beer.&rdquo;"
> +msgstr "Bir yazılımı \"özgür\" olarak adlandırdığımızda, bunun anlamı 
> yazılımın <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">kullanıcının temel 
> özgürlüklerine</a> saygı duymasıdır: çalıştırma, anlama ve değiştirme, ve 
> kopyaları değişiklik yaparak veya yapmayarak tekrar dağıtma özgürlüğü. Bu bir 
> özgürlük meselesidir, ücret değil, bu yüzden \"bedava bira\" yerine 
> \"konuşma özgürlüğünü\" akla getirmek gerekmektedir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"These freedoms are vitally important. They are essential, not just for the 
> "
> -"individual users' sake, but for society as a whole because they promote "
> -"social solidarity&mdash;that is, sharing and cooperation. They become even 
> "
> -"more important as our culture and life activities are increasingly "
> -"digitized. In a world of digital sounds, images, and words, free software "
> -"becomes increasingly essential for freedom in general."
> -msgstr ""
> +msgid "These freedoms are vitally important. They are essential, not just 
> for the individual users' sake, but for society as a whole because they 
> promote social solidarity&mdash;that is, sharing and cooperation. They 
> become even more important as our culture and life activities are 
> increasingly digitized. In a world of digital sounds, images, and words, 
> free software becomes increasingly essential for freedom in general."
> +msgstr "Bu özgürlükler yaşamsal öneme sahiptir. Temeldirler, sadece birey 
> olarak kullanıcının hatırı için değil, ayrıca toplumun hepsi için 
> temeldirler, çünkü sosyal dayanışmayı - paylaşım ve işbirliği - 
> geliştirmektedirler. Kültürümüz ve yaşamsal etkinliklerimiz gittikçe daha 
> fazla sayısallaştıkça daha da önem kazanmaktadır. Sayısal ses, görüntü ve 
> kelimelerin olduğu bir dünyada, özgür yazılım genel olarak özgürlük içi asli 
> hale gelmektedir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Tens of millions of people around the world now use free software; the "
> -"schools of regions of India and Spain now teach all students to use the 
> free "
> -"<a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</a>. Most 
> of "
> -"these users, however, have never heard of the ethical reasons for which we "
> -"developed this system and built the free software community, because "
> -"nowadays this system and community are more often spoken of as &ldquo;open "
> -"source,&rdquo;, attributing them to a different philosophy in which these "
> -"freedoms are hardly mentioned."
> -msgstr ""
> +msgid "Tens of millions of people around the world now use free software; 
> the schools of regions of India and Spain now teach all students to use the 
> free <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux operating system</a>. 
> Most of these users, however, have never heard of the ethical reasons for 
> which we developed this system and built the free software community, because 
> nowadays this system and community are more often spoken of as &ldquo;open 
> source,&rdquo;, attributing them to a different philosophy in which these 
> freedoms are hardly mentioned."
> +msgstr "Dünyadaki onlarca milyon insan şimdi özgür yazılımı kullanmaktadır; 
> Hindistan ve İspanya'daki bazı bölgelerindeki okullar öğrencilere özgür <a 
> href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux işletim sistemi</a> kullanmayı 
> öğretmektedirler. Bu kullanıcıların çoğu, ne yazık ki, bu sistemi 
> geliştirmemizdeki ve özgür yazılım topluluğunu inşa etmemizdeki etik 
> nedenleri hiç duymamışlardır, çünkü bu sistem ve topluluk çoğunlukla \"açık 
> kaynak\" olarak adlandırılmaktadır, bu kavrama özgürlüğün zar zor dile 
> getirildiği farklı bir felsefe yüklenmiştir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"The free software movement has campaigned for computer users' freedom since 
> "
> -"1983. In 1984 we launched the development of the free operating system 
> GNU, "
> -"so that we could avoid the nonfree operating systems that deny freedom to "
> -"their users. During the 1980s, we developed most of the essential "
> -"components of the system and designed the <a 
> href=\"/licenses/gpl.html\">GNU "
> -"General Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license "
> -"designed specifically to protect freedom for all users of a program."
> -msgstr ""
> +msgid "The free software movement has campaigned for computer users' freedom 
> since 1983. In 1984 we launched the development of the free operating system 
> GNU, so that we could avoid the nonfree operating systems that deny freedom 
> to their users. During the 1980s, we developed most of the essential 
> components of the system and designed the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU 
> General Public License</a> (GNU GPL) to release them under&mdash;a license 
> designed specifically to protect freedom for all users of a program."
> +msgstr "Özgür yazılım hareketi bilgisayar kullanıcılarının özgürlüğü için 
> 1983'ten beri kampanya yürütmektedir. 1984 yılında özgür işletim sistemi 
> GNU'nun geliştirmesini başlattık, böylece kullanıcıların özgürlüğünü 
> engelleyen özgür olmayan işletim sistemlerinden kaçınabilirdik. 1980'lerde, 
> sistemin temel bir çok bileşenini geliştirdik ve <a 
> href=\"/licenses/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansını</a> (GNU GPL) programın 
> tüm kullanıcılarının özgürlüğünü koruyacak bir lisans olarak tasarladık."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Not all of the users and developers of free software agreed with the goals "
> -"of the free software movement. In 1998, a part of the free software "
> -"community splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open "
> -"source.&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible "
> -"misunderstanding of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon 
> became "
> -"associated with philosophical views quite different from those of the free "
> -"software movement."
> -msgstr ""
> +msgid "Not all of the users and developers of free software agreed with the 
> goals of the free software movement. In 1998, a part of the free software 
> community splintered off and began campaigning in the name of &ldquo;open 
> source.&rdquo; The term was originally proposed to avoid a possible 
> misunderstanding of the term &ldquo;free software,&rdquo; but it soon became 
> associated with philosophical views quite different from those of the free 
> software movement."
> +msgstr "Özgür yazılımın bazı kullanıcı ve geliştiricileri özgür yazılım 
> hareketinin amaçlarına katılmadılar. 1998 yılında, özgür yazılım topluluğunun 
> bir kısmı ayrıldı ve \"açık kaynak\" ismi üzerine kampanya başlattılar. Bu 
> terim başlangıçta \"özgür yazılım\" terimindeki yanlış anlamayı önlemek üzere 
> önerilmişti, ancak kısa zamanda özgür yazılım hareketindeki felsefik 
> görüşlerden oldukça farklı görüşlerle ilişkilendirildi."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Some of the supporters of open source considered the term a 
> &ldquo;marketing "
> -"campaign for free software,&rdquo; which would appeal to business 
> executives "
> -"by highlighting the software's practical benefits, while not raising issues 
> "
> -"of right and wrong that they might not like to hear. Other supporters "
> -"flatly rejected the free software movement's ethical and social values. "
> -"Whichever their views, when campaigning for open source, they neither cited 
> "
> -"nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; quickly "
> -"became associated with ideas and arguments based only on practical values, "
> -"such as making or having powerful, reliable software. Most of the "
> -"supporters of open source have come to it since then, and they make the 
> same "
> -"association."
> -msgstr ""
> +msgid "Some of the supporters of open source considered the term a 
> &ldquo;marketing campaign for free software,&rdquo; which would appeal to 
> business executives by highlighting the software's practical benefits, while 
> not raising issues of right and wrong that they might not like to hear. 
> Other supporters flatly rejected the free software movement's ethical and 
> social values. Whichever their views, when campaigning for open source, they 
> neither cited nor advocated those values. The term &ldquo;open source&rdquo; 
> quickly became associated with ideas and arguments based only on practical 
> values, such as making or having powerful, reliable software. Most of the 
> supporters of open source have come to it since then, and they make the same 
> association."
> +msgstr "Açık kaynak destekçilerinin bir kısmı terimi \"özgür yazılım için 
> pazarlama kampanyası\" olarak düşündü, bu şekilde şirket yöneticilerine, 
> duymak istemeyecekleri doğru ve yanlış konularını gündeme getirmeden, 
> yazılım'ın pratik yararlarına dikkat çekeceklerdi. Diğer destekçiler özgür 
> yazılım hareketinin etik ve sosyal değerlerini açıkça redettiler. Görüşleri 
> ne olursa olsun, açık kaynak için kampanya yürütürken, bu değerleri ne 
> savundular ne de belirttiler. \"Açık kaynak\" terimi kısa sürede sadece 
> pratik değerlere dayanan fikir ve savlarla ilişkili bir hale geldi. Bu pratik 
> değerler arasında güçlü, güvenilir yazılım yapmak gibi şeyler vardı. Açık 
> kaynağın çoğu destekçisi bu duruma geldi, ve aynı ilişkiyi yaptılar."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Nearly all open source software is free software. The two terms describe "
> -"almost the same category of software, but they stand for views based on "
> -"fundamentally different values. Open source is a development methodology; "
> -"free software is a social movement. For the free software movement, free "
> -"software is an ethical imperative, because only free software respects the "
> -"users' freedom. By contrast, the philosophy of open source considers 
> issues "
> -"in terms of how to make software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical "
> -"sense only. It says that nonfree software is an inferior solution to the "
> -"practical problem at hand. For the free software movement, however, 
> nonfree "
> -"software is a social problem, and the solution is to stop using it and move 
> "
> -"to free software."
> -msgstr ""
> +msgid "Nearly all open source software is free software. The two terms 
> describe almost the same category of software, but they stand for views based 
> on fundamentally different values. Open source is a development methodology; 
> free software is a social movement. For the free software movement, free 
> software is an ethical imperative, because only free software respects the 
> users' freedom. By contrast, the philosophy of open source considers issues 
> in terms of how to make software &ldquo;better&rdquo;&mdash;in a practical 
> sense only. It says that nonfree software is an inferior solution to the 
> practical problem at hand. For the free software movement, however, nonfree 
> software is a social problem, and the solution is to stop using it and move 
> to free software."
> +msgstr "Neredeyse tüm açık kaynak yazılımlar özgür yazılımdır. İki terim 
> neredeyse yazılımın aynı kategorisini tanımlamaktadır, ancak temel olarak 
> farklı değerleri taban alan farklı görüşlere dayanırlar. Açık kaynak bir 
> geliştirme yöntembilimidir, özgür yazılım bir sosyal harekettir. Özgür 
> yazılım hareketi için, özgür yazılım etik bir zorunluluktur, çünkü sadece 
> özgür yazılım kullanıcıların özgürlüğüne saygı duyar. Farklı olarak, açık 
> kaynak felsefesi sadece pratik anlamda yazılım nasıl daha \"iyi\" yapabiliriz 
> konusunu önemser. Özgür olmayan yazılımın eldeki pratik problem için değersiz 
> bir çözüm olduğunu söyler. Özgür yazılım hareketi için ise, özgür olmayan 
> yazılım bir sosyal problemdir, çözüm ise onu kullanmayı bırakmak ve özgür 
> yazılıma geçmektir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"&ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the same "
> -"software, does it matter which name you use? Yes, because different words "
> -"convey different ideas. While a free program by any other name would give "
> -"you the same freedom today, establishing freedom in a lasting way depends "
> -"above all on teaching people to value freedom. If you want to help do 
> this, "
> -"it is essential to speak of &ldquo;free software.&rdquo;"
> -msgstr ""
> +msgid "&ldquo;Free software.&rdquo; &ldquo;Open source.&rdquo; If it's the 
> same software, does it matter which name you use? Yes, because different 
> words convey different ideas. While a free program by any other name would 
> give you the same freedom today, establishing freedom in a lasting way 
> depends above all on teaching people to value freedom. If you want to help 
> do this, it is essential to speak of &ldquo;free software.&rdquo;"
> +msgstr "\"Özgür yazılım\" \"Açık kaynak\". Eğer ikisi aynı yazılımsa, hangi 
> ismi kullandığımızın bir önemi var mıdır? Evet, çünkü farklı kelimeler farklı 
> fikirleri ifade ederler. Başka bir isimdeki bir özgür program bugün size aynı 
> özgürlüğü verse de, kalıcı bir özgürlüğün oluşturulması herşeyin ötesinde 
> önce tüm insanlara özgürlüğün değerini öğretmeye dayanır. Eğer bunu yapmakta 
> yardımcı olmak istiyorsanız, \"özgür yazılım\"dan konuşmak olmazsa olmazdır."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"We in the free software movement don't think of the open source camp as an "
> -"enemy; the enemy is proprietary (nonfree) software. But we want people to "
> -"know we stand for freedom, so we do not accept being mislabeled as open "
> -"source supporters."
> -msgstr ""
> +msgid "We in the free software movement don't think of the open source camp 
> as an enemy; the enemy is proprietary (nonfree) software. But we want people 
> to know we stand for freedom, so we do not accept being mislabeled as open 
> source supporters."
> +msgstr "Özgür yazılım hareketinde olan bizler açık kaynak kampını bir düşman 
> olarak düşünmüyoruz; düşman özel mülk (özgür olmayan) yazılımdır. Ama biz 
> insanların, bizim özgürlüğün tarafını tuttuğumuzu bilmelerini istiyoruz, bu 
> yüzden yanlış bir şekilde açık kaynak destekçileri olarak etiketlenmeyi kabul 
> etmiyoruz."
> 
> # type: Content of: <h3>
> -msgid ""
> -"Common Misunderstandings of &ldquo;Free Software&rdquo; and &ldquo;Open "
> -"Source&rdquo;"
> -msgstr ""
> +msgid "Common Misunderstandings of &ldquo;Free Software&rdquo; and 
> &ldquo;Open Source&rdquo;"
> +msgstr "\"Özgür Yazılım\" ve \"Açık Kaynak\" İle İlgili Başlıca Yanlış 
> Anlamalar"
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"The term &ldquo;free software&rdquo; is prone to misinterpretation: an "
> -"unintended meaning, &ldquo;software you can get for zero price,&rdquo; fits 
> "
> -"the term just as well as the intended meaning, &ldquo;software which gives "
> -"the user certain freedoms.&rdquo; We address this problem by publishing the 
> "
> -"definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free "
> -"speech,&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect "
> -"solution; it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and "
> -"correct term would be better, if it didn't present other problems."
> -msgstr ""
> +msgid "The term &ldquo;free software&rdquo; is prone to misinterpretation: 
> an unintended meaning, &ldquo;software you can get for zero price,&rdquo; 
> fits the term just as well as the intended meaning, &ldquo;software which 
> gives the user certain freedoms.&rdquo; We address this problem by publishing 
> the definition of free software, and by saying &ldquo;Think of &lsquo;free 
> speech,&rsquo; not &lsquo;free beer.&rsquo;&rdquo; This is not a perfect 
> solution; it cannot completely eliminate the problem. An unambiguous and 
> correct term would be better, if it didn't present other problems."
> +msgstr "\"Özgür yazılım\" terimi yanlış anlamaya açıktır (Ç.N.: İngilizce'si 
> \"free software\" için geçerlidir bu yanlış anlama): istenmeyen bir anlam 
> \"ücretsiz bir şekilde edinebildiğiniz yazılım\" terime uyduğu gibi, ayrıca 
> istenen anlam \"kullanıcılara belirli özgürlükleri sağlayan yazılım\" 
> anlamını da vermektedir. Bu sorunu özgür yazılımın tanımını yayınlayarak, ve 
> \"bedava bira değil, özgür konuşmayı düşünün\" ifadesiyle ele alıyoruz. Bu 
> mükemmel çözüm değildir, sorunu tamamen çözemez. Kafa karıştırmayan ve doğru 
> bir terim daha iyi olurdu, eğer başka bir problem yaratmıyorsa."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Unfortunately, all the alternatives in English have problems of their own. 
> "
> -"We've looked at many that people have suggested, but none is so clearly "
> -"&ldquo;right&rdquo; that switching to it would be a good idea. (For "
> -"instance, in some contexts the French and Spanish word &ldquo;libre&rdquo; "
> -"works well, but people in India do not recognize it at all.) Every 
> proposed "
> -"replacement for &ldquo;free software&rdquo; has some kind of semantic "
> -"problem&mdash;and this includes &ldquo;open source software.&rdquo;"
> -msgstr ""
> +msgid "Unfortunately, all the alternatives in English have problems of their 
> own. We've looked at many that people have suggested, but none is so clearly 
> &ldquo;right&rdquo; that switching to it would be a good idea. (For 
> instance, in some contexts the French and Spanish word &ldquo;libre&rdquo; 
> works well, but people in India do not recognize it at all.) Every proposed 
> replacement for &ldquo;free software&rdquo; has some kind of semantic 
> problem&mdash;and this includes &ldquo;open source software.&rdquo;"
> +msgstr "Maalesef, İngilizce'deki tüm alternatiflerin kendine özgü sorunları 
> var. İnsanlar tarafından önerilen bir çok kelimeye baktık, ama hiçbiri çok 
> açık bir şekilde değiştirmenin doğru bir fikir olacağı kadar \"doğru\" 
> değildi. (Örneğin, bazı kapsamlarda Fransızca ve İspanyolca \"libre\" işe 
> yaramaktadır, ama Hindistan'daki insanlar bu kelimeyi hiç anlamamaktadır.) 
> \"Özgür yazılım\"la değiştirmek üzere önerilen her kelime bir çeşit anlamsal 
> soruna sahip - bunların içerisinde \"açık kaynak yazılım\"da var."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"The <a href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>official definition of 
> &ldquo;"
> -"open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source "
> -"Initiative and is too long to include here) was derived indirectly from our 
> "
> -"criteria for free software. It is not the same; it is a little looser in "
> -"some respects, so open source supporters have accepted a few licenses that "
> -"we consider unacceptably restrictive of the users. Nonetheless, it is "
> -"fairly close to our definition in practice."
> -msgstr ""
> +msgid "The <a href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>official definition of 
> &ldquo;open source software&rdquo;</a> (which is published by the Open Source 
> Initiative and is too long to include here) was derived indirectly from our 
> criteria for free software. It is not the same; it is a little looser in 
> some respects, so open source supporters have accepted a few licenses that we 
> consider unacceptably restrictive of the users. Nonetheless, it is fairly 
> close to our definition in practice."
> +msgstr "<a href=\"http://opensource.org/docs/osd\";>Açık kaynak yazılımın 
> resmi tanımı</a> (Açık Kaynak Oluşumu tarafından yayınlanmıştır ve buraya 
> alıntılamak için oldukça uzundur) bizim özgür yazılım ölçütlerimizden dolaylı 
> olarak türetilmiştir. Aynı değildir; bazı açılardan daha gevşektir, böylece 
> açık kaynak destekçileri kullanıcıları kısıtladığı için kabul etmediğimiz 
> bazı lisansları kabul etmişlerdir. Bununla beraber, pratikte bizim tanımımıza 
> oldukça yakındır."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"However, the obvious meaning for the expression &ldquo;open source "
> -"software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;"
> -"is &ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much "
> -"weaker than the free software definition, much weaker also than the 
> official "
> -"definition of open source. It includes many programs that are neither free 
> "
> -"nor open source."
> -msgstr ""
> +msgid "However, the obvious meaning for the expression &ldquo;open source 
> software&rdquo;&mdash;and the one most people seem to think it means&mdash;is 
> &ldquo;You can look at the source code.&rdquo; That criterion is much weaker 
> than the free software definition, much weaker also than the official 
> definition of open source. It includes many programs that are neither free 
> nor open source."
> +msgstr "Ancak, \"açık kaynak yazılım\" ifadesinin açık anlamı - ve çoğu 
> insanın olduğunu düşündüğü anlamı - \"Kaynak koda bakabilirsiniz.\" Bu ölçüt 
> özgür yazılım tanımından oldukça zayıftır, ayrıca açık kaynağın resmi 
> tanımından da oldukça zayıftır. Özgür veya açık kaynak olmayan bir çok 
> programı da içerir."
> 
> # type: Content of: <p>
> #. It was from http://da.state.ks.us/itec/TechArchPt6ver80.pdf, but
> #. that page is no longer available. 
> -msgid ""
> -"Since that obvious meaning for &ldquo;open source&rdquo; is not the meaning 
> "
> -"that its advocates intend, the result is that most people misunderstand the 
> "
> -"term. According to writer Neal Stephenson, &ldquo;Linux is &lsquo;open "
> -"source&rsquo; software meaning, simply, that anyone can get copies of its "
> -"source code files.&rdquo; I don't think he deliberately sought to reject or 
> "
> -"dispute the &ldquo;official&rdquo; definition. I think he simply applied "
> -"the conventions of the English language to come up with a meaning for the "
> -"term. The state of Kansas published a similar definition: &ldquo;Make use "
> -"of open-source software (OSS). OSS is software for which the source code 
> is "
> -"freely and publicly available, though the specific licensing agreements 
> vary "
> -"as to what one is allowed to do with that code.&rdquo;"
> -msgstr ""
> +msgid "Since that obvious meaning for &ldquo;open source&rdquo; is not the 
> meaning that its advocates intend, the result is that most people 
> misunderstand the term. According to writer Neal Stephenson, &ldquo;Linux is 
> &lsquo;open source&rsquo; software meaning, simply, that anyone can get 
> copies of its source code files.&rdquo; I don't think he deliberately sought 
> to reject or dispute the &ldquo;official&rdquo; definition. I think he 
> simply applied the conventions of the English language to come up with a 
> meaning for the term. The state of Kansas published a similar definition: 
> &ldquo;Make use of open-source software (OSS). OSS is software for which the 
> source code is freely and publicly available, though the specific licensing 
> agreements vary as to what one is allowed to do with that code.&rdquo;"
> +msgstr "\"Açık kaynak\"ın bu açık anlamı, savunulan anlam olmadığına göre, 
> çoğu insanın terimi yanlış anladığı sonucuna varabiliriz. Yazar Neal 
> Stephenson'a göre &ldquo;Linux &lsquo;açık kaynak&rsquo; yazılımdır basitçe 
> şu anlama gelir herkes kaynak kod dosyalarının kopyalarını alabilir&rdquo; 
> Bilinçli bir şekilde \"resmi\" tanımı redettiğini veya şüphelendiğini 
> düşünmüyorum. Bence basitçe İngilizce dilinin alışkanlıklarını uygulayarak 
> terim için bir anlam ortaya çıkardı. Kansas eyaleti benzer bir tanım 
> yayınlamıştır: \"Açık kaynak yazılım (OSS) kullanın. OSS kaynak kodu özgürce 
> ve kamusal olarak elde edilebilir, her ne kadar bazı lisans anlaşmalarına 
> bağlı olarak kod ile yapabildikleriniz değişiklik gösterse de.\""
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"The <i>New York Times</i> has <a href=\"http://www.nytimes.com/external/";
> -"gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-"
> -"37415.html\"> run an article that stretches the meaning of the term</a> to "
> -"refer to user beta testing&mdash;letting a few users try an early version "
> -"and give confidential feedback&mdash;which proprietary software developers "
> -"have practiced for decades."
> -msgstr ""
> +msgid "The <i>New York Times</i> has <a 
> href=\"http://www.nytimes.com/external/gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-37415.html\";>
> run an article that stretches the meaning of the term</a> to refer to user 
> beta testing&mdash;letting a few users try an early version and give 
> confidential feedback&mdash;which proprietary software developers have 
> practiced for decades."
> +msgstr "<i>New York Times</i> özel mülk yazılım geliştiricilerini on 
> yıllardır uyguladığı kullanıcı beta testlerini - bazı kullanıcıların 
> yazılımların ön sürümlerini denemesi ve güvenilir geri bildirimler vermesi - 
> kastederek <a 
> href=\"http://www.nytimes.com/external/gigaom/2009/02/07/07gigaom-the-brave-new-world-of-open-source-game-design-37415.html\";>terimin
> anlamını esnekleştiren bir makale</a> yayınlamıştır."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Open source supporters try to deal with this by pointing to their official "
> -"definition, but that corrective approach is less effective for them than it 
> "
> -"is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural meanings, "
> -"one of which is the intended meaning, so a person who has grasped the idea "
> -"of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong again. "
> -"But the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, which "
> -"is different from the meaning its supporters intend. So there is no "
> -"succinct way to explain and justify its official definition. That makes 
> for "
> -"worse confusion."
> -msgstr ""
> +msgid "Open source supporters try to deal with this by pointing to their 
> official definition, but that corrective approach is less effective for them 
> than it is for us. The term &ldquo;free software&rdquo; has two natural 
> meanings, one of which is the intended meaning, so a person who has grasped 
> the idea of &ldquo;free speech, not free beer&rdquo; will not get it wrong 
> again. But the term &ldquo;open source&rdquo; has only one natural meaning, 
> which is different from the meaning its supporters intend. So there is no 
> succinct way to explain and justify its official definition. That makes for 
> worse confusion."
> +msgstr "Açık kaynak destekçileri bu durumla resmi tanımlarını işaret ederek 
> başa çıkmaya çalışmaktadır, ancak bu düzeltici yaklaşım onlar için bize göre 
> daha az etkilidir. \"Özgür yazılım\" terimi (çn. İngilizcesi - \"free 
> software\" Türkçe'de tek bir anlamı vardır) iki doğal anlama sahiptir, bu 
> anlamlardan biri istenilen anlamdır, böylece eğer bir kişi \"özgür konuşma, 
> bedava bira değil\" fikrini edindiğinde bir daha yanlış anlamayacaktır. Ancak 
> \"açık kaynak\" terimi bir doğal anlama sahiptir, bu anlam destekçilerinin 
> istediği anlamdan farklıdır. Bu yüzden resmi tanımı açıklamanın ve 
> doğrulamanın kısa bir yolu yoktur. Bu karmaşayı daha da kötüleştirmektedir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea that it "
> -"means &ldquo;not using the GNU GPL.&rdquo; This tends to accompany another "
> -"misunderstanding that &ldquo;free software&rdquo; means &ldquo;GPL-covered "
> -"software.&rdquo; These are equally mistaken, since the GNU GPL is accepted "
> -"as an open source license and most of the open source licenses qualify as "
> -"free software licenses."
> -msgstr ""
> +msgid "Another misunderstanding of &ldquo;open source&rdquo; is the idea 
> that it means &ldquo;not using the GNU GPL.&rdquo; This tends to accompany 
> another misunderstanding that &ldquo;free software&rdquo; means 
> &ldquo;GPL-covered software.&rdquo; These are equally mistaken, since the GNU 
> GPL is accepted as an open source license and most of the open source 
> licenses qualify as free software licenses."
> +msgstr "\"Açık kaynak\" teriminin bir başka yanlış anlaşılması \"GNU GPL 
> kullanmıyor\" anlamına geldiği fikridir. Bu \"özgür yazılım GPL ile kapsanmış 
> yazılım anlamına gelir\" yanlış anlaşılmasıyla birlikte görünme eğilimine 
> sahiptir. Bunlar eşit derecede hatalıdır, çünkü GNU GPL açık kaynak lisans 
> olarak kabul edilmektedir, ve çoğu açık kaynak lisansı özgür yazılım lisansı 
> olarak nitelendirilmektedir. "
> 
> # type: Content of: <h3>
> msgid "Different Values Can Lead to Similar Conclusions&hellip;but Not 
> Always"
> -msgstr ""
> +msgstr "Farklı Değerler Benzer Sonuçlara Götürebilir&hellip;Ama Her Zaman 
> Değil"
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Radical groups in the 1960s had a reputation for factionalism: some "
> -"organizations split because of disagreements on details of strategy, and 
> the "
> -"two daughter groups treated each other as enemies despite having similar "
> -"basic goals and values. The right wing made much of this and used it to "
> -"criticize the entire left."
> -msgstr ""
> +msgid "Radical groups in the 1960s had a reputation for factionalism: some 
> organizations split because of disagreements on details of strategy, and the 
> two daughter groups treated each other as enemies despite having similar 
> basic goals and values. The right wing made much of this and used it to 
> criticize the entire left."
> +msgstr "1960’lardaki radikal gruplar siyasal ayrışmalara itibar 
> kazandırdılar; siyasal yapılır bölünüyordu çünkü stratejilerinin 
> ayrıntılarında anlaşamıyorlardı ve ardından benzer temel hedef ve değerlere 
> sahip olsalar da iki kardeş grup birbirini düşman olarak görüyorlardı. Sağ 
> kanat bunu tüm solu eleştirmek için kullandı."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Some try to disparage the free software movement by comparing our "
> -"disagreement with open source to the disagreements of those radical groups. 
> "
> -"They have it backwards. We disagree with the open source camp on the basic 
> "
> -"goals and values, but their views and ours lead in many cases to the same "
> -"practical behavior&mdash;such as developing free software."
> -msgstr ""
> +msgid "Some try to disparage the free software movement by comparing our 
> disagreement with open source to the disagreements of those radical groups. 
> They have it backwards. We disagree with the open source camp on the basic 
> goals and values, but their views and ours lead in many cases to the same 
> practical behavior&mdash;such as developing free software."
> +msgstr "Bazıları özgür yazılım hareketini, açık kaynak ile anlaşmazlığını 
> radikal grupların anlaşmazlığıyla karşılaştırma üzerinden kötülemeye çalışır. 
> Tersine de sahipler. Biz açık kaynak kampıyla temel hedef ve değerlerden 
> dolayı anlaşamıyoruz, ancak onların ve bizim bakış açımız çoğu durumda aynı 
> pratik davranışa yol açmaktadır - özgür yazılım geliştirmek gibi."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"As a result, people from the free software movement and the open source 
> camp "
> -"often work together on practical projects such as software development. It 
> "
> -"is remarkable that such different philosophical views can so often motivate 
> "
> -"different people to participate in the same projects. Nonetheless, there "
> -"are situations where these fundamentally different views lead to very "
> -"different actions."
> -msgstr ""
> +msgid "As a result, people from the free software movement and the open 
> source camp often work together on practical projects such as software 
> development. It is remarkable that such different philosophical views can so 
> often motivate different people to participate in the same projects. 
> Nonetheless, there are situations where these fundamentally different views 
> lead to very different actions."
> +msgstr "Sonuç olarak, özgür yazılım hareketinden ve açık kaynak kampından 
> insanlar yazılım geliştirme gibi pratik projeler üzerinde sıkça birlikte 
> çalışmaktadırlar. Bu kadar farklı felsefik görüşlerin farklı insanları aynı 
> projelere katkı sağlamaya güdülemesi dikkate değerdir. Bununla beraber, temel 
> olarak farklı bakış açılarının tamamen farklı eylemlerle sonuçlandığı 
> durumlar da vardır."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"The idea of open source is that allowing users to change and redistribute "
> -"the software will make it more powerful and reliable. But this is not "
> -"guaranteed. Developers of proprietary software are not necessarily "
> -"incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and "
> -"reliable, even though it does not respect the users' freedom. Free 
> software "
> -"activists and open source enthusiasts will react very differently to that."
> -msgstr ""
> +msgid "The idea of open source is that allowing users to change and 
> redistribute the software will make it more powerful and reliable. But this 
> is not guaranteed. Developers of proprietary software are not necessarily 
> incompetent. Sometimes they produce a program that is powerful and reliable, 
> even though it does not respect the users' freedom. Free software activists 
> and open source enthusiasts will react very differently to that."
> +msgstr "Açık kaynak fikri, kullanıcıların yazılımı daha güçlü ve güvenilir 
> yapmak üzere değiştirmesi ve tekrar dağıtmasına izin verilmesidir. Ancak bu 
> garanti edilmemektedir. Özel mülk yazılım geliştiricilerinin yeteneksiz 
> olması gerekmez. Bazen onlar da güçlü ve güvenilir program üretebilirler, 
> program kullanıcıların özgürlüğüne saygı göstermese de. Özgür yazılım 
> aktivistleri ve açık kaynak heveslileri bu duruma oldukça farklı tepki 
> gösterecektir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"A pure open source enthusiast, one that is not at all influenced by the "
> -"ideals of free software, will say, &ldquo;I am surprised you were able to "
> -"make the program work so well without using our development model, but you "
> -"did. How can I get a copy?&rdquo; This attitude will reward schemes that "
> -"take away our freedom, leading to its loss."
> -msgstr ""
> +msgid "A pure open source enthusiast, one that is not at all influenced by 
> the ideals of free software, will say, &ldquo;I am surprised you were able to 
> make the program work so well without using our development model, but you 
> did. How can I get a copy?&rdquo; This attitude will reward schemes that 
> take away our freedom, leading to its loss."
> +msgstr "Salt açık kaynak heveslisi, özgür yazılım düşüncelerinden hiç 
> etkilenmemiş olan biri, \"Bizim geliştirme modelimizi kullanmadan bu çok iyi 
> çalışan programı yapabildiğinize şaşırdım. Bir kopya edinebilir miyim?\" 
> diyecektir. Bu tutum özgürlüğümüzü ortadan kaldıran tasarıları ödüllendirip, 
> özgürlüğün kaybına neden olacaktır."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"The free software activist will say, &ldquo;Your program is very 
> attractive, "
> -"but I value my freedom more. So I reject your program. Instead I will "
> -"support a project to develop a free replacement.&rdquo; If we value our "
> -"freedom, we can act to maintain and defend it."
> -msgstr ""
> +msgid "The free software activist will say, &ldquo;Your program is very 
> attractive, but I value my freedom more. So I reject your program. Instead 
> I will support a project to develop a free replacement.&rdquo; If we value 
> our freedom, we can act to maintain and defend it."
> +msgstr "Özgür yazılım aktivisti ise \"Programınız oldukça ilgi çekici, ancak 
> özgürlüğü daha fazla önemsiyorum. Bu yüzden programınızı redediyorum. Bunun 
> yerine özgür bir alternatifin geliştirildiği bir projeyi destekleyeceğim.\" 
> Eğer özgürlüğümüze değer veriyorsak, onu korumak ve savunmak için eylemeye 
> geçeriz."
> 
> # type: Content of: <h3>
> msgid "Powerful, Reliable Software Can Be Bad"
> -msgstr ""
> +msgstr "Güçlü, Güvenilir Yazılım Kötü Olabilir"
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"The idea that we want software to be powerful and reliable comes from the "
> -"supposition that the software is designed to serve its users. If it is "
> -"powerful and reliable, that means it serves them better."
> -msgstr ""
> +msgid "The idea that we want software to be powerful and reliable comes from 
> the supposition that the software is designed to serve its users. If it is 
> powerful and reliable, that means it serves them better."
> +msgstr "Yazılımın güçlü ve güvenilir olmasını istememizin ana fikri 
> yazılımın kullanıcılara hizmet ettiği varsayımından gelir. Eğer güçlü ve 
> güvenilir ise, kullanıcılara daha iyi hizmet edecektir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"But software can be said to serve its users only if it respects their "
> -"freedom. What if the software is designed to put chains on its users? Then 
> "
> -"powerfulness means the chains are more constricting, and reliability that "
> -"they are harder to remove. Malicious features, such as spying on the 
> users, "
> -"restricting the users, back doors, and imposed upgrades are common in "
> -"proprietary software, and some open source supporters want to implement 
> them "
> -"in open source programs."
> -msgstr ""
> +msgid "But software can be said to serve its users only if it respects their 
> freedom. What if the software is designed to put chains on its users? Then 
> powerfulness means the chains are more constricting, and reliability that 
> they are harder to remove. Malicious features, such as spying on the users, 
> restricting the users, back doors, and imposed upgrades are common in 
> proprietary software, and some open source supporters want to implement them 
> in open source programs."
> +msgstr "Ama eğer özgürlüklerine saygı duyuyorsa o zaman yazılım 
> kullanıcılara hizmet ediyordur. Eğer yazılım kullanıcıları üzerine zincir 
> koymak üzere tasarlandıysa ne olacaktır? Bu durumda güçlülük zincirlerin daha 
> iyi kısıtladığı, güvenilirlik ise çıkarılmasının zorlaştığı anlamına 
> gelecektir. Kullanıcıları gözetlemek, kullanıcıları sınırlamak, arka kapılar, 
> ve dayatılmış yükseltmeler gibi kötü niyetli özellikler özel mülk 
> yazılımlarda oldukça yaygındır, ve bazı açık kaynak destekçileri bu 
> özellikleri açık kaynak programlarda da gerçekleştirmek istemektedir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Under pressure from the movie and record companies, software for 
> individuals "
> -"to use is increasingly designed specifically to restrict them. This "
> -"malicious feature is known as Digital Restrictions Management (DRM) (see <a 
> "
> -"href=\"http://defectivebydesign.org/\";>DefectiveByDesign.org</a> and is the 
> "
> -"antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. 
> And "
> -"not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM "
> -"developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to "
> -"change the software that implements the DRM."
> -msgstr ""
> +msgid "Under pressure from the movie and record companies, software for 
> individuals to use is increasingly designed specifically to restrict them. 
> This malicious feature is known as Digital Restrictions Management (DRM) (see 
> <a href=\"http://defectivebydesign.org/\";>DefectiveByDesign.org</a> and is 
> the antithesis in spirit of the freedom that free software aims to provide. 
> And not just in spirit: since the goal of DRM is to trample your freedom, DRM 
> developers try to make it hard, impossible, or even illegal for you to change 
> the software that implements the DRM."
> +msgstr "Film ve kayıt şirketlerinin baskısı altında, bireyler için 
> yazılımlar gün geçtikçe artan şekilde kullanıcıları kısıtlamak üzere 
> tasarlanmaktadır. Bu kötü niyetli özellik \"Sayısal Kısıtlamalar Yönetimi - 
> Digital Restrictions Management (DRM)\" (<a 
> href=\"http://defectivebydesign.org/\";>DefectiveByDesign.org</a> adresini 
> ziyaret edin) olarak bilinmektedir ve bu özellik özgür yazılımın sağlamak 
> istediği özgürlük ruhunun antitezidir. Sadece ruhun değil: DRM'in hedefi 
> özgürlüğünü ayaklar altına almak olduğundan, DRM geliştiricileri DRM 
> gerçekleştiren yazılımı değiştirmenizi oldukça zorlaştırmakta, 
> imkansızlaştırmakta ve hatta yasadışı hale getirmektedir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source DRM&rdquo; 
> "
> -"software. Their idea is that, by publishing the source code of programs "
> -"designed to restrict your access to encrypted media and by allowing others "
> -"to change it, they will produce more powerful and reliable software for "
> -"restricting users like you. The software would then be delivered to you in 
> "
> -"devices that do not allow you to change it."
> -msgstr ""
> +msgid "Yet some open source supporters have proposed &ldquo;open source 
> DRM&rdquo; software. Their idea is that, by publishing the source code of 
> programs designed to restrict your access to encrypted media and by allowing 
> others to change it, they will produce more powerful and reliable software 
> for restricting users like you. The software would then be delivered to you 
> in devices that do not allow you to change it."
> +msgstr "Yine de bazı açık kaynak destekçileri \"açık kaynak DRM\" yazılım 
> önermişlerdir. Fikirleri şudur eğer şifrelenmiş ortama erişiminizi kısıtlamak 
> üzere tasarlanmış programların kaynak kodunu yayınlayarak ve diğerlerinin onu 
> değiştirmesini sağlayarak, sizin gibi kullanıcıları kısıtlamak üzere çok daha 
> güçlü ve güvenilir bir yazılım üreteceklerdir. Bu yazılım daha sonra size 
> değiştirme izni vermeyen aygıtlar üzerinde ulaştırılacak."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"This software might be open source and use the open source development "
> -"model, but it won't be free software since it won't respect the freedom of "
> -"the users that actually run it. If the open source development model "
> -"succeeds in making this software more powerful and reliable for restricting 
> "
> -"you, that will make it even worse."
> -msgstr ""
> +msgid "This software might be open source and use the open source 
> development model, but it won't be free software since it won't respect the 
> freedom of the users that actually run it. If the open source development 
> model succeeds in making this software more powerful and reliable for 
> restricting you, that will make it even worse."
> +msgstr "Yazılım açık kaynak olabilir, ve açık kaynak geliştirme modelini 
> kullanabilir, ancak onu çalıştıran kullanıcının özgürlüğüne saygı duymadığı 
> için özgür yazılım olmayacaktır. Eğer açık kaynak geliştirme modeli bu 
> yazılımı sizi kısıtlamakta daha güçlü ve güvenilir yapmakta başarılı olursa, 
> bu herşeyi daha da kötüleştirecektir."
> 
> # type: Content of: <h3>
> msgid "Fear of Freedom"
> -msgstr ""
> +msgstr "Özgürlük Korkusu"
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"The main initial motivation of those who split off the open source camp 
> from "
> -"the free software movement was that the ethical ideas of &ldquo;free "
> -"software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising ethical "
> -"issues such as freedom, talking about responsibilities as well as "
> -"convenience, is asking people to think about things they might prefer to "
> -"ignore, such as whether their conduct is ethical. This can trigger "
> -"discomfort, and some people may simply close their minds to it. It does 
> not "
> -"follow that we ought to stop talking about these issues."
> -msgstr ""
> +msgid "The main initial motivation of those who split off the open source 
> camp from the free software movement was that the ethical ideas of 
> &ldquo;free software&rdquo; made some people uneasy. That's true: raising 
> ethical issues such as freedom, talking about responsibilities as well as 
> convenience, is asking people to think about things they might prefer to 
> ignore, such as whether their conduct is ethical. This can trigger 
> discomfort, and some people may simply close their minds to it. It does not 
> follow that we ought to stop talking about these issues."
> +msgstr "Özgür yazılım hareketinden koparak açık kaynak kampını oluşturanlar 
> için başlangıçtaki ana güdü \"özgür yazılım\"ın etik fikirlerinin bazılarını 
> sıkıntılı bir duruma sokmasıdır. Bu doğrudur: özgürlük gibi etik konuları 
> ileri sürmek, sorumluluklardan ve yarardan bahsetmek, insanlardan normalde 
> yok sayacakları, davranışları etik mi gibi, şeyler hakkında düşünmelerini 
> istemektir. Bu bir rahatsızlığı ortaya çıkarabilir, ve bazı insanlar basitçe 
> zihinlerini buna kapatabilirler. Ancak bu durum bizim bu konular hakkında 
> konuşmayı bırakmamızı gerektirmez."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"That is, however, what the leaders of open source decided to do. They "
> -"figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and talking only "
> -"about the immediate practical benefits of certain free software, they might 
> "
> -"be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain "
> -"users, especially business."
> -msgstr ""
> +msgid "That is, however, what the leaders of open source decided to do. 
> They figured that by keeping quiet about ethics and freedom, and talking only 
> about the immediate practical benefits of certain free software, they might 
> be able to &ldquo;sell&rdquo; the software more effectively to certain users, 
> especially business."
> +msgstr "Bu, her nasılsa, açık kaynak liderlerinin yapmaya karar verdiği 
> şeydir. Etik ve özgürlük hakkında sessiz kalarak, ve bazı özgür yazılımların 
> sadece anlık pratik yararlarından bahsederek yazılımı bazı kullanıcılara, 
> özellikle işletmelere, daha kolay \"sattıklarını\" farkettiler. "
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"This approach has proved effective, in its own terms. The rhetoric of open 
> "
> -"source has convinced many businesses and individuals to use, and even "
> -"develop, free software, which has extended our community&mdash;but only at "
> -"the superficial, practical level. The philosophy of open source, with its "
> -"purely practical values, impedes understanding of the deeper ideas of free "
> -"software; it brings many people into our community, but does not teach them 
> "
> -"to defend it. That is good, as far as it goes, but it is not enough to 
> make "
> -"freedom secure. Attracting users to free software takes them just part of "
> -"the way to becoming defenders of their own freedom."
> -msgstr ""
> +msgid "This approach has proved effective, in its own terms. The rhetoric 
> of open source has convinced many businesses and individuals to use, and even 
> develop, free software, which has extended our community&mdash;but only at 
> the superficial, practical level. The philosophy of open source, with its 
> purely practical values, impedes understanding of the deeper ideas of free 
> software; it brings many people into our community, but does not teach them 
> to defend it. That is good, as far as it goes, but it is not enough to make 
> freedom secure. Attracting users to free software takes them just part of 
> the way to becoming defenders of their own freedom."
> +msgstr "Bu yöntem etkili olduğunu kanıtladı, kendi şartlarıyla. Açık kaynak 
> söylemi çoğu işletmeyi ve bireyi özgür yazılım kullanmak ve hatta geliştirmek 
> yönünde ikna etti, bu da topluluğumuzun genişlemesine katkı sağladı -ama 
> sadece yüzeysel, pratik seviyede. Açık kaynak felsefesi, tamamen salt pratik 
> değerleriyle, özgür yazılımın daha derin anlaşılmasını engellemektedir; bir 
> çok insanı topluluğumuza getirmektedir, ama onlara savunmayı öğretmemektedir. 
> Bu iyidir, gidebildiği kadar, ama özgürlüğün güvenliğini sağlamak için 
> yeterli değildir. Kullanıcıları özgür yazılıma çekmek, kendi özgürlüklerini 
> savunacak şekle kavuşturacak yolun sadece bir parçasıdır."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Sooner or later these users will be invited to switch back to proprietary "
> -"software for some practical advantage. Countless companies seek to offer "
> -"such temptation, some even offering copies gratis. Why would users 
> decline? "
> -"Only if they have learned to value the freedom free software gives them, to 
> "
> -"value freedom in and of itself rather than the technical and practical "
> -"convenience of specific free software. To spread this idea, we have to 
> talk "
> -"about freedom. A certain amount of the &ldquo;keep quiet&rdquo; approach 
> to "
> -"business can be useful for the community, but it is dangerous if it becomes 
> "
> -"so common that the love of freedom comes to seem like an eccentricity."
> -msgstr ""
> +msgid "Sooner or later these users will be invited to switch back to 
> proprietary software for some practical advantage. Countless companies seek 
> to offer such temptation, some even offering copies gratis. Why would users 
> decline? Only if they have learned to value the freedom free software gives 
> them, to value freedom in and of itself rather than the technical and 
> practical convenience of specific free software. To spread this idea, we 
> have to talk about freedom. A certain amount of the &ldquo;keep quiet&rdquo; 
> approach to business can be useful for the community, but it is dangerous if 
> it becomes so common that the love of freedom comes to seem like an 
> eccentricity."
> +msgstr "Yakın zamanda veya daha sonra bu kullanıcılar bazı pratik avantajlar 
> için özel mülk yazılım kullanmayı ikna edilecektir. Sayısız firma bu tarz 
> cazibeler sunmaktadır, hatta bazıları bedava kopyalar da sunmaktadır. 
> Kullanıcı neden reddetsin? Sadece eğer özgür yazılımın kendisine sağladığı 
> özgürlüğe değer vermeyi öğrendiyse, belirli bir özgür yazılımın kendisine 
> sağladığı teknik ve pratik kolaylıktan ziyade özgürlüğe değer verdiği için. 
> Bu fikri yaymak için, özgürlük hakkında konuşmalıyız. Belli bir miktarda 
> işletmelere yönelik \"sessiz kalma\" yaklaşımı topluluk için yararlı 
> olabilir, ama eğer özgürlük sevgisinin bir ayrıksılık olarak görülmesi 
> yaygınlaşırsa tehlikelidir."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"That dangerous situation is exactly what we have. Most people involved 
> with "
> -"free software, especially its distributors, say little about freedom&mdash;"
> -"usually because they seek to be &ldquo;more acceptable to business.&rdquo; "
> -"Nearly all GNU/Linux operating system distributions add proprietary 
> packages "
> -"to the basic free system, and they invite users to consider this an "
> -"advantage rather than a flaw."
> -msgstr ""
> +msgid "That dangerous situation is exactly what we have. Most people 
> involved with free software, especially its distributors, say little about 
> freedom&mdash;usually because they seek to be &ldquo;more acceptable to 
> business.&rdquo; Nearly all GNU/Linux operating system distributions add 
> proprietary packages to the basic free system, and they invite users to 
> consider this an advantage rather than a flaw."
> +msgstr "Bu tehlikeli durum tam olarak neye sahip olduğumuzdur."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Proprietary add-on software and partially nonfree GNU/Linux distributions "
> -"find fertile ground because most of our community does not insist on 
> freedom "
> -"with its software. This is no coincidence. Most GNU/Linux users were "
> -"introduced to the system through &ldquo;open source&rdquo; discussion, 
> which "
> -"doesn't say that freedom is a goal. The practices that don't uphold 
> freedom "
> -"and the words that don't talk about freedom go hand in hand, each promoting 
> "
> -"the other. To overcome this tendency, we need more, not less, talk about "
> -"freedom."
> -msgstr ""
> +msgid "Proprietary add-on software and partially nonfree GNU/Linux 
> distributions find fertile ground because most of our community does not 
> insist on freedom with its software. This is no coincidence. Most GNU/Linux 
> users were introduced to the system through &ldquo;open source&rdquo; 
> discussion, which doesn't say that freedom is a goal. The practices that 
> don't uphold freedom and the words that don't talk about freedom go hand in 
> hand, each promoting the other. To overcome this tendency, we need more, not 
> less, talk about freedom."
> +msgstr "Özel mülk eklenti yazılım ve kısımsal olarak özgür olmayan GNU/Linux 
> dağıtımları verimli bir zemin bulmuşlardır, çünkü topluluğumuzun büyük bir 
> kısmı yazılımlarıyla ilgili özgürlük konusunda ısrarcı değildir. Bu bir 
> rastlantı değildir. Çoğu GNU/Linux kullanıcısı sistemle \"açık kaynak\" 
> tartışmasıyla tanışmaktadır, bu tartışmada özgürlük bir amaç olarak 
> anlatılmamaktadır. Pratikler özgürlüğü desteklememekte ve özgürlüğün hakkında 
> konuşup elden ele geçmesine neden olmamaktadır. Bu eğilimi aşmak için, 
> özgürlük hakkında daha az değil, daha fazla konuşmamız gerekli."
> 
> # type: Content of: <h3>
> msgid "Conclusion"
> -msgstr ""
> +msgstr "Sonuç"
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"As the advocates of open source draw new users into our community, we free "
> -"software activists must shoulder the task of bringing the issue of freedom "
> -"to their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it gives 
> "
> -"you freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you say "
> -"&ldquo;free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you help 
> "
> -"our campaign."
> -msgstr ""
> +msgid "As the advocates of open source draw new users into our community, we 
> free software activists must shoulder the task of bringing the issue of 
> freedom to their attention. We have to say, &ldquo;It's free software and it 
> gives you freedom!&rdquo;&mdash;more and louder than ever. Every time you 
> say &ldquo;free software&rdquo; rather than &ldquo;open source,&rdquo; you 
> help our campaign."
> +msgstr "Açık kaynak savunucuları yeni kullanıcıları topluluğa çektikçe, biz 
> özgür yazılım aktivistleri özgürlük konusunu onların dikkatine çekme görevini 
> üstlenmeliyiz. Söylememiz gerekir ki, \"Bu özgür yazılımdır, ve size özgürlük 
> sağlar!\" - her zamankinden daha fazla ve daha yüksek sesle. Her \"açık 
> kaynak\" yerine \"özgür yazılım\" dediğinizde mücadelemize yardımcı olmuş 
> olursunuz."
> 
> # type: Content of: <h4>
> msgid "Footnotes"
> -msgstr ""
> +msgstr "Dipnotlar"
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Joe Barr's article, <a href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/";
> -"LWD010523vcontrol4/\">&ldquo;Live and let license,&rdquo;</a> gives his "
> -"perspective on this issue."
> -msgstr ""
> +msgid "Joe Barr's article, <a 
> href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/LWD010523vcontrol4/\";>&ldquo;Live 
> and let license,&rdquo;</a> gives his perspective on this issue."
> +msgstr "Joe Barr'ın yazısı, <a 
> href=\"http://www.itworld.com/AppDev/350/LWD010523vcontrol4/\";>&ldquo;Live 
> and let license,&rdquo;</a> bu konu üzerine bir bakış açısı sunmaktadır."
> 
> # type: Content of: <p>
> -msgid ""
> -"Lakhani and Wolf's <a 
> href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.";
> -"pdf\">paper on the motivation of free software developers</a> says that a "
> -"considerable fraction are motivated by the view that software should be "
> -"free. This was despite the fact that they surveyed the developers on "
> -"SourceForge, a site that does not support the view that this is an ethical "
> -"issue."
> -msgstr ""
> +msgid "Lakhani and Wolf's <a 
> href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf\";>paper on the 
> motivation of free software developers</a> says that a considerable fraction 
> are motivated by the view that software should be free. This was despite the 
> fact that they surveyed the developers on SourceForge, a site that does not 
> support the view that this is an ethical issue."
> +msgstr "Lakhani ve Wolf'un <a 
> href=\"http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf\";>özgür yazılım 
> geliştiricilerinin güdüsü üzerine bildirisi</a> önemli oranda bir kesimin 
> yazılımın özgür olması gerektiği görüşüyle güdülendiğini belirtmektedir. Bu 
> sonuç, konuyu etik bir konu olarak ele alan görüşü desteklemeyen SourceForge 
> üzerindeki geliştiricilerin incelendiği gerçeğine rağmendir."
> 
> # type: Content of: <div>
> #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
> msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
> -msgstr ""
> +msgstr " "
> 
> # type: Content of: <div><p>
> -msgid ""
> -"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
> href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
> -"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to 
> "
> -"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections 
> "
> -"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
> -"org&gt;</a>."
> -msgstr ""
> +msgid "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a 
> href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a 
> href=\"/contact/\">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send 
> broken links and other corrections or suggestions to <a 
> href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
> +msgstr "Lütfen FSF ve GNU hakkındaki sorularınızı <a 
> href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine gönderin. 
> FSF ile iletişime geçmenin <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da 
> vardır.<br /> Lütfen çalışmayan bağlantıları ve diğer düzeltmelerinizi (ya da 
> önerilerinizi) <a href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> 
> adresine gönderin."
> 
> # type: Content of: <div><p>
> -msgid ""
> -"Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
> -"distribution of this entire article is permitted in any medium, provided "
> -"this notice is preserved."
> -msgstr ""
> +msgid "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and 
> distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this 
> notice is preserved."
> +msgstr "Copyright &copy; 2007 Richard Stallman <br /> Bu makalenin tamamının 
> kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ücret talep etmeksizin, 
> herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı bildirisini korumak şartıyla, 
> dünya çapında izin verilmiştir."
> 
> # type: Content of: <div><div>
> #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
> msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
> msgstr ""
> +"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
> +"<ul>\n"
> +"\n"
> +"<li>\n"
> +"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
> +"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
> +"2010.\n"
> +"</li>\n"
> +"\n"
> +"</ul>"
> 
> # type: Content of: <div><p>
> #. timestamp start 
> msgid "Updated:"
> -msgstr ""
> +msgstr "Son Güncelleme:"
> 
> # type: Content of: <div><h4>
> msgid "Translations of this page"
> -msgstr ""
> +msgstr "Bu sayfanın diğer dillere <a 
> href=\"/server/standards/README.translations.html\">çevirileri</a>:"
> +
> 
> 
-- 
Ali Servet Donmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]