www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] www-tr/philosophy can-you-trust.tr.po pragmatic...


From: Ali Servet Donmez
Subject: [www-tr-internal] www-tr/philosophy can-you-trust.tr.po pragmatic...
Date: Wed, 30 Dec 2009 17:10:40 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/www-tr
Module name:  www-tr
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   09/12/30 17:10:40

Modified files:
    philosophy   : can-you-trust.tr.po pragmatic.tr.po 
             selling.tr.po university.tr.po 

Log message:
    Gordugum cesitli hatalari duzelttim

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/can-you-trust.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.3&r2=1.4
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/pragmatic.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.2&r2=1.3
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/selling.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.2&r2=1.3
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www-tr/philosophy/university.tr.po?cvsroot=www-tr&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: can-you-trust.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/can-you-trust.tr.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- can-you-trust.tr.po 17 Dec 2009 17:54:21 -0000   1.3
+++ can-you-trust.tr.po 30 Dec 2009 17:10:40 -0000   1.4
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: can-you-trust.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-12-16 04:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-17 12:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-12-28 13:53+0100\n"
 "Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -480,7 +480,7 @@
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -529,8 +529,10 @@
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr "17 Aralık 2009"
+msgstr "Son Güncelleme:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"

Index: pragmatic.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/pragmatic.tr.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- pragmatic.tr.po   18 Dec 2009 12:38:13 -0000   1.2
+++ pragmatic.tr.po   30 Dec 2009 17:10:40 -0000   1.3
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pragmatic.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-10-27 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-16 19:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-12-28 13:53+0100\n"
 "Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -28,7 +28,9 @@
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
-msgstr "Yazan: <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard 
Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"Yazan: <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</"
+"strong></a>"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -36,7 +38,12 @@
 "People can have many different goals and values; fame, profit, love, "
 "survival, fun, and freedom, are just some of the goals that a good person "
 "might have. When the goal is a matter of principle, we call that idealism."
-msgstr "Bir insanın verdiği her karar, o insanın değerlerinden ve 
hedeflerinden kaynaklanmaktadır. İnsanlar, birçok farklı hedefe ve değere 
sahip olabilir: Ün, kar, sevgi, yaşam savaşı, eğlence ve özgürlük, 
bunlar, iyi bir insanın sahip olabileceği hedeflerden bazılarıdır. Hedef, 
kendine olduğu kadar başkalarına da yardım etmek olduğunda, buna idealizm 
deriz."
+msgstr ""
+"Bir insanın verdiği her karar, o insanın değerlerinden ve hedeflerinden "
+"kaynaklanmaktadır. İnsanlar, birçok farklı hedefe ve değere sahip 
olabilir: "
+"Ün, kar, sevgi, yaşam savaşı, eğlence ve özgürlük, bunlar, iyi bir 
insanın "
+"sahip olabileceği hedeflerden bazılarıdır. Hedef, kendine olduğu kadar "
+"başkalarına da yardım etmek olduğunda, buna idealizm deriz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -44,7 +51,11 @@
 "freedom and cooperation. I want to <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html"
 "\">encourage free software to spread</a>, replacing proprietary software "
 "that forbids cooperation, and thus make our society better."
-msgstr "Özgür yazılım üzerindeki çalışmam, bir idealizm hedefiyle 
güdülenmiştir: Özgürlüğü ve işbirliğini yaymak. Özgür yazılımın 
yayılmasını, işbirliğini engelleyen özel mülk yazılımın yerine 
geçmesini ve böylece toplumumuzun daha iyi bir hale gelmesini istemekteyim."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım üzerindeki çalışmam, bir idealizm hedefiyle 
güdülenmiştir: "
+"Özgürlüğü ve işbirliğini yaymak. Özgür yazılımın yayılmasını, 
işbirliğini "
+"engelleyen özel mülk yazılımın yerine geçmesini ve böylece 
toplumumuzun daha "
+"iyi bir hale gelmesini istemekteyim."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -57,21 +68,37 @@
 "developers use copyright to stop us from sharing, we cooperators can use "
 "copyright to give other cooperators an advantage of their own: they can use "
 "our code."
-msgstr "GNU Genel Kamu Lisansı’nın copyleft olarak yazılmasının temel 
nedeni budur. Ayrı bir dosyaya konulsa bile, GPL kapsamlı bir programa 
eklenmiş tüm kodlar, özgür yazılım olmalıdır. Kodumu, özel mülk 
yazılımda kullanım için değil, özgür yazılımda kullanım için 
elverişli hale getirdim, bunu yazılım geliştiren başka insanları 
yüreklendirmek için yaptım. Buna inanıyorum çünkü özel mülk yazılım 
geliştiricileri paylaşmamızı önlemek için telif hakkını 
kullanmaktadır, işbirliği yapan bizim gibi insanlar, işbirliği yapan 
diğer insanlara bir avantaj sağlamak için telif hakkını kullanabilir: 
Bizim kodumuzu kullanabilirler."
+msgstr ""
+"GNU Genel Kamu Lisansı’nın copyleft olarak yazılmasının temel nedeni 
budur. "
+"Ayrı bir dosyaya konulsa bile, GPL kapsamlı bir programa eklenmiş tüm "
+"kodlar, özgür yazılım olmalıdır. Kodumu, özel mülk yazılımda 
kullanım için "
+"değil, özgür yazılımda kullanım için elverişli hale getirdim, bunu 
yazılım "
+"geliştiren başka insanları yüreklendirmek için yaptım. Buna inanıyorum 
çünkü "
+"özel mülk yazılım geliştiricileri paylaşmamızı önlemek için telif 
hakkını "
+"kullanmaktadır, işbirliği yapan bizim gibi insanlar, işbirliği yapan 
diğer "
+"insanlara bir avantaj sağlamak için telif hakkını kullanabilir: Bizim "
+"kodumuzu kullanabilirler."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Not everyone who uses the GNU GPL has this goal. Many years ago, a friend "
 "of mine was asked to rerelease a copylefted program under noncopyleft terms, "
 "and he responded more or less like this:"
-msgstr "GNU GPL’yi kullanan herkes bu hedefe sahip değildir. Yıllar önce, 
benim bir arkadaşımdan, copyleft edilmiş bir programı copyleft edilmemiş 
bir şekilde yeniden yayması istenmişti ve arkadaşımın cevabı yaklaşık 
olarak şu şekildeydi:"
+msgstr ""
+"GNU GPL’yi kullanan herkes bu hedefe sahip değildir. Yıllar önce, benim 
bir "
+"arkadaşımdan, copyleft edilmiş bir programı copyleft edilmemiş bir 
şekilde "
+"yeniden yayması istenmişti ve arkadaşımın cevabı yaklaşık olarak şu "
+"şekildeydi:"
 
 # type: Content of: <blockquote><p>
 msgid ""
 "&ldquo;Sometimes I work on free software, and sometimes I work on "
 "proprietary software&mdash;but when I work on proprietary software, I expect "
 "to get <em>paid</em>.&rdquo;"
-msgstr "&ldquo;Bazen özgür yazılım üzerinde çalışıyorum ve bazen 
özel mülk yazılım üzerinde çalışıyorum, ama özel mülk yazılım 
üzerinde çalıştığımda, bana <em>para ödenmesini</em> bekliyorum.&rdquo;"
+msgstr ""
+"&ldquo;Bazen özgür yazılım üzerinde çalışıyorum ve bazen özel mülk 
yazılım "
+"üzerinde çalışıyorum, ama özel mülk yazılım üzerinde 
çalıştığımda, bana "
+"<em>para ödenmesini</em> bekliyorum.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -79,7 +106,11 @@
 "saw no reason to give a handout to a business making products that would be "
 "off-limits to our community. His goal was different from mine, but he "
 "decided that the GNU GPL was useful for his goal too."
-msgstr "Arkadaşım, çalışmasını, yazılımı paylaşan bir toplulukla 
paylaşmak istiyordu ancak topluluğumuza girmesi yasak olacak ürünler yapan 
bir iş için yardımcı olmakta bir neden göremiyordu. Onun hedefi 
benimkinden farklıydı ancak GNU GPL’nin bu hedef için yararlı olduğunu 
düşünüyordu."
+msgstr ""
+"Arkadaşım, çalışmasını, yazılımı paylaşan bir toplulukla 
paylaşmak istiyordu "
+"ancak topluluğumuza girmesi yasak olacak ürünler yapan bir iş için 
yardımcı "
+"olmakta bir neden göremiyordu. Onun hedefi benimkinden farklıydı ancak GNU 
"
+"GPL’nin bu hedef için yararlı olduğunu düşünüyordu."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -87,7 +118,11 @@
 "enough&mdash;you need to choose a method that works to achieve the goal. In "
 "other words, you need to be &ldquo;pragmatic.&rdquo; Is the GPL pragmatic? "
 "Let's look at its results."
-msgstr "Dünyada bir şey başarmak istiyorsanız, idealizm yeterli değildir, 
hedefi gerçekleştirmek için çalışan bir yöntem seçmeniz gereklidir. 
Başka bir deyişle, &ldquo;faydacı&rdquo; olmanız gereklidir. GPL faydacı 
mıdır? Sonuçlarına bakalım."
+msgstr ""
+"Dünyada bir şey başarmak istiyorsanız, idealizm yeterli değildir, hedefi 
"
+"gerçekleştirmek için çalışan bir yöntem seçmeniz gereklidir. Başka 
bir "
+"deyişle, &ldquo;faydacı&rdquo; olmanız gereklidir. GPL faydacı mıdır? "
+"Sonuçlarına bakalım."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -99,7 +134,15 @@
 "it. The C++ front end included many new files, but since they were meant to "
 "be linked with GCC, the GPL did apply to them. The benefit to our community "
 "is evident."
-msgstr "GNU C++’ı düşünelim. Niçin özgür bir C++ derleyicisine 
sahibiz? Bunun tek nedeni, GNU GPL’nin bunun özgür olması gerektiğini 
söylemesidir. GNU C++, GNU C derleyicisinden başlayan bir endüstri 
konsorsiyumu tarafından geliştirilmiştir. MCC normalde çalışmasını 
mümkün olduğunca özel mülk bir şekilde yapmaktadır. Ancak C++ ön ucunu 
özgür yazılım yaptılar çünkü GNU GPL, C++ ön ucunu yaymalarının tek 
yolunun bu olduğunu söyledi. C++ önucu birçok yeni dosyayı içermekteydi 
ancak GCC ile bağlantılı oldukları için, GPL onlara uygulanmadı. Bunun 
topluluğumuza yararı açıkça görülmektedir."
+msgstr ""
+"GNU C++’ı düşünelim. Niçin özgür bir C++ derleyicisine sahibiz? 
Bunun tek "
+"nedeni, GNU GPL’nin bunun özgür olması gerektiğini söylemesidir. GNU 
C++, "
+"GNU C derleyicisinden başlayan bir endüstri konsorsiyumu tarafından "
+"geliştirilmiştir. MCC normalde çalışmasını mümkün olduğunca özel 
mülk bir "
+"şekilde yapmaktadır. Ancak C++ ön ucunu özgür yazılım yaptılar 
çünkü GNU "
+"GPL, C++ ön ucunu yaymalarının tek yolunun bu olduğunu söyledi. C++ 
önucu "
+"birçok yeni dosyayı içermekteydi ancak GCC ile bağlantılı oldukları 
için, "
+"GPL onlara uygulanmadı. Bunun topluluğumuza yararı açıkça 
görülmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -109,13 +152,21 @@
 "the GPL's requirements. But our lawyer said that this would not evade the "
 "requirements, that it was not allowed. And so they made the Objective C "
 "front end free software."
-msgstr "GNU Objective C’yi düşünelim. NeXT1, başlangıçta bu ön ucu 
özel mülk yapmak istemiştir; bu ön ucun &ldquo;.o&rdquo; dosyaları olarak 
yayınlanmasını ve kullanıcıların onların GCC’nin geri kalanıyla 
bağlantı kurmasını önermişler, bunun GPL’nin şartlarına uygun 
olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak avukatımız bunun şartlardan kaçınmak 
olacağını söylemiş ve buna izin verilmemiştir. Ve bu nedenle Objective 
C’yi ön uç özgür yazılım haline getirmişlerdir."
+msgstr ""
+"GNU Objective C’yi düşünelim. NeXT1, başlangıçta bu ön ucu özel 
mülk yapmak "
+"istemiştir; bu ön ucun &ldquo;.o&rdquo; dosyaları olarak yayınlanmasını 
ve "
+"kullanıcıların onların GCC’nin geri kalanıyla bağlantı kurmasını 
önermişler, "
+"bunun GPL’nin şartlarına uygun olduğunu düşünmüşlerdir. Ancak 
avukatımız "
+"bunun şartlardan kaçınmak olacağını söylemiş ve buna izin 
verilmemiştir. Ve "
+"bu nedenle Objective C’yi ön uç özgür yazılım haline getirmişlerdir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Those examples happened years ago, but the GNU GPL continues to bring us "
 "more free software."
-msgstr "Bu örnekler yıllar önce gerçekleşmiştir ancak GNU GPL bize daha 
fazla özgür yazılım kazandırmaya devam etmektedir."
+msgstr ""
+"Bu örnekler yıllar önce gerçekleşmiştir ancak GNU GPL bize daha fazla 
özgür "
+"yazılım kazandırmaya devam etmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -126,7 +177,15 @@
 "this was not allowed. He could have taken command-line editing out of the "
 "program, but what he actually did was rerelease it under the GPL. Now it is "
 "free software."
-msgstr "Birçok GNU kütüphanesi, GNU Kütüphane Genel Kamu Lisansı 
tarafından kapsanmaktadır ancak tümü kapsanmamaktadır. Genel GNU GPL 
tarafından kapsanan bir GNU kütüphanesi Readline’dır, Readline, komut 
satırının düzenlenmesi işlemini gerçekleştirir. Bir keresinde 
Readline’ı kullanmak üzere tasarlanmış özgür olmayan bir program 
hakkında bir şeyler öğrenmiştim ve geliştiriciye buna izin verilmediğini 
söylemiştim. Programdan komut satırı düzenlenmesini çıkarabilirdi ancak 
gerçekte yaptığı şey, onu GPL altında yeniden yaymaktı. İşte şimdi bu 
özgür yazılımdır."
+msgstr ""
+"Birçok GNU kütüphanesi, GNU Kütüphane Genel Kamu Lisansı tarafından "
+"kapsanmaktadır ancak tümü kapsanmamaktadır. Genel GNU GPL tarafından "
+"kapsanan bir GNU kütüphanesi Readline’dır, Readline, komut satırının "
+"düzenlenmesi işlemini gerçekleştirir. Bir keresinde Readline’ı 
kullanmak "
+"üzere tasarlanmış özgür olmayan bir program hakkında bir şeyler 
öğrenmiştim "
+"ve geliştiriciye buna izin verilmediğini söylemiştim. Programdan komut "
+"satırı düzenlenmesini çıkarabilirdi ancak gerçekte yaptığı şey, onu 
GPL "
+"altında yeniden yaymaktı. İşte şimdi bu özgür yazılımdır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -137,7 +196,14 @@
 "Hold on there&mdash;your code belongs to us! We don't want to share it; we "
 "have decided to turn your improved version into a proprietary software "
 "product.&rdquo;"
-msgstr "GCC’ye (ya da Emacs ya da Bash ya da Linux ya da her türlü GPL 
lisanslı program) ilişkin çalışmaları yazan programcılar genellikle 
firmalar ya da üniversiteler tarafından çalıştırılmaktadır. Programcı 
bu yaptığı çalışmaları topluluğa iletmek istediğinde ve kodunu sonraki 
dağıtımda gördüğünde, patronu şunu söyleyebilir:&ldquo;Orada dur, 
senin kodun bize aittir! Kodu paylaşmak istemiyoruz; geliştirilmiş 
sürümünü özel mülk bir yazılım ürününe dönüştürmeye karar 
verdik.&rdquo;"
+msgstr ""
+"GCC’ye (ya da Emacs ya da Bash ya da Linux ya da her türlü GPL lisanslı "
+"program) ilişkin çalışmaları yazan programcılar genellikle firmalar ya 
da "
+"üniversiteler tarafından çalıştırılmaktadır. Programcı bu yaptığı 
"
+"çalışmaları topluluğa iletmek istediğinde ve kodunu sonraki 
dağıtımda "
+"gördüğünde, patronu şunu söyleyebilir:&ldquo;Orada dur, senin kodun 
bize "
+"aittir! Kodu paylaşmak istemiyoruz; geliştirilmiş sürümünü özel mülk 
bir "
+"yazılım ürününe dönüştürmeye karar verdik.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -146,7 +212,12 @@
 "boss realizes that he has only two choices: release the new code as free "
 "software, or not at all. Almost always he lets the programmer do as he "
 "intended all along, and the code goes into the next release."
-msgstr "Bu noktada GNU GPL yardıma koşar. Programcı, patrona bu özel mülk 
yazılım ürününün telif hakkını bozacağını gösterir ve patron, 
yalnızca iki tercihe sahip olduğunu fark eder: yeni kodu özgür yazılım 
olarak yaymak ya da hiç yaymamak. Hemen hemen çoğu zaman, programcının 
istediği gibi davranmasına izin verir ve kod, sonraki dağıtıma girer."
+msgstr ""
+"Bu noktada GNU GPL yardıma koşar. Programcı, patrona bu özel mülk 
yazılım "
+"ürününün telif hakkını bozacağını gösterir ve patron, yalnızca iki 
tercihe "
+"sahip olduğunu fark eder: yeni kodu özgür yazılım olarak yaymak ya da 
hiç "
+"yaymamak. Hemen hemen çoğu zaman, programcının istediği gibi 
davranmasına "
+"izin verir ve kod, sonraki dağıtıma girer."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -155,7 +226,12 @@
 "is a bad thing&mdash;that the GPL &ldquo;excludes&rdquo; some proprietary "
 "software developers who &ldquo;need to be brought into the free software "
 "community.&rdquo;"
-msgstr "GNU GPL İyi Adam [:Mr. Nice Guy] değildir. İnsanların yapmak 
istedikleri şeylere bazen &ldquo;hayır&rdquo; der. Bunun kötü bir şey 
olduğunu söyleyen kullanıcılar vardır. GPL, &ldquo;özgür yazılım 
topluluğuna sokulması gereken&rdquo; bazı özel mülk yazılım 
geliştiricilerini &ldquo;dışarıda tutmaktadır.&rdquo;"
+msgstr ""
+"GNU GPL İyi Adam [:Mr. Nice Guy] değildir. İnsanların yapmak istedikleri "
+"şeylere bazen &ldquo;hayır&rdquo; der. Bunun kötü bir şey olduğunu 
söyleyen "
+"kullanıcılar vardır. GPL, &ldquo;özgür yazılım topluluğuna sokulması 
"
+"gereken&rdquo; bazı özel mülk yazılım geliştiricilerini 
&ldquo;dışarıda "
+"tutmaktadır.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -164,7 +240,12 @@
 "out of our community. Being in our community means joining in cooperation "
 "with us; we cannot &ldquo;bring them into our community&rdquo; if they don't "
 "want to join."
-msgstr "Ancak bu geliştiricileri topluluğumuzun dışında bırakan biz 
değiliz; girmemeyi onlar tercih etmektedir. Yazılımı özel mülk kılma 
kararları, topluluktan uzak kalma kararlarıdır. Topluluğumuzda bulunmak 
istemeleri, bizimle işbirliğine katılmak istedikleri anlamına gelmektedir; 
katılmak istemezlerse, onları &ldquo;topluluğumuza zorla sokamayız&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ancak bu geliştiricileri topluluğumuzun dışında bırakan biz değiliz; "
+"girmemeyi onlar tercih etmektedir. Yazılımı özel mülk kılma kararları, 
"
+"topluluktan uzak kalma kararlarıdır. Topluluğumuzda bulunmak istemeleri, "
+"bizimle işbirliğine katılmak istedikleri anlamına gelmektedir; katılmak "
+"istemezlerse, onları &ldquo;topluluğumuza zorla sokamayız&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -172,7 +253,11 @@
 "designed to make an inducement from our existing software: &ldquo;If you "
 "will make your software free, you can use this code.&rdquo; Of course, it "
 "won't win 'em all, but it wins some of the time."
-msgstr "<em>Yapabileceğimiz</em> şey, onlara katılma nedeni sunmaktır. GNU 
GPL mevcut yazılımınızdan bir güdü oluşturmak için tasarlanmıştır: 
&ldquo;Yazılımınızı özgür hale getirirseniz, bu kodu 
kullanabilirsiniz.&rdquo; Tabi ki, bu hepsinin kazanılmasını 
sağlamayacaktır ancak bazen bunu sağlayacaktır."
+msgstr ""
+"<em>Yapabileceğimiz</em> şey, onlara katılma nedeni sunmaktır. GNU GPL "
+"mevcut yazılımınızdan bir güdü oluşturmak için tasarlanmıştır: 
&ldquo;"
+"Yazılımınızı özgür hale getirirseniz, bu kodu 
kullanabilirsiniz.&rdquo; Tabi "
+"ki, bu hepsinin kazanılmasını sağlamayacaktır ancak bazen bunu 
sağlayacaktır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -183,8 +268,14 @@
 "&ldquo;Just let us put your package in our proprietary program, and your "
 "program will be used by many thousands of people!&rdquo; The temptation can "
 "be powerful, but in the long run we are all better off if we resist it."
-msgstr "Özel mülk yazılım gelişimi, topluluğumuza bir şey kazandırmaz 
ancak özel mülk yazılım geliştiricileri bizden sıklıkla yardım ister. 
Özgür yazılım kullanıcıları, özgür yazılım geliştiricilerine 
kişisel bir şeyler, kabul görme ve minnettarlık, sunabilir ancak bu, bir 
şirket size aşağıdaki ifadeyi söylediğinde, çok çekici görünebilir: 
&ldquo;Paketini özel mülk programa koyalım ve o zaman programın binlerce
-insan tarafından kullanılacaktır.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Özel mülk yazılım gelişimi, topluluğumuza bir şey kazandırmaz ancak 
özel "
+"mülk yazılım geliştiricileri bizden sıklıkla yardım ister. Özgür 
yazılım "
+"kullanıcıları, özgür yazılım geliştiricilerine kişisel bir şeyler, 
kabul "
+"görme ve minnettarlık, sunabilir ancak bu, bir şirket size aşağıdaki 
ifadeyi "
+"söylediğinde, çok çekici görünebilir: &ldquo;Paketini özel mülk 
programa "
+"koyalım ve o zaman programın binlerce insan tarafından kullanılacaktır."
+"&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -196,7 +287,17 @@
 "copyleft. When the Open Group tried to <a href=\"/philosophy/x.html\">make "
 "X11R6.4 nonfree software</a>, those of us who had resisted that pressure "
 "were glad that we did."
-msgstr "Bu teşvik edici ifade güçlü görünebilir ancak uzun vadede, buna 
karşı koyarsak, bu hepimiz için daha iyi olur. Dolaylı bir şekilde 
geldiğinde, teşvik edici ifade ve baskının fark edilmesi daha zordur 
çünkü bazı özgür yazılım organizasyonları, özel mülk yazılımın 
beslenmesi politikasını benimsemiştir. X Konsorsiyumu (ve ardından gelen 
Open Group) buna ilişkin bir örnek sunar: Özel mülk yazılım yapan 
firmalar tarafından finansmanı sağlandıktan sonra, programcıları 
copyleft’i kullanmamaları için ikna etmek için çok uzun bir süre 
uğraşmışlardır. Şimdi Open Group X11R6.4’ü özgür olmayan yazılım 
haline getirdiği için, bu baskıya dayanan ve karşı gelen bizim gibi 
insanlar, bunu yaptığımız için mutluyuz."
+msgstr ""
+"Bu teşvik edici ifade güçlü görünebilir ancak uzun vadede, buna karşı 
"
+"koyarsak, bu hepimiz için daha iyi olur. Dolaylı bir şekilde geldiğinde, "
+"teşvik edici ifade ve baskının fark edilmesi daha zordur çünkü bazı 
özgür "
+"yazılım organizasyonları, özel mülk yazılımın beslenmesi 
politikasını "
+"benimsemiştir. X Konsorsiyumu (ve ardından gelen Open Group) buna ilişkin "
+"bir örnek sunar: Özel mülk yazılım yapan firmalar tarafından 
finansmanı "
+"sağlandıktan sonra, programcıları copyleft’i kullanmamaları için ikna 
etmek "
+"için çok uzun bir süre uğraşmışlardır. Şimdi Open Group X11R6.4’ü 
özgür "
+"olmayan yazılım haline getirdiği için, bu baskıya dayanan ve karşı 
gelen "
+"bizim gibi insanlar, bunu yaptığımız için mutluyuz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -206,7 +307,12 @@
 "Thank you, Open Group&mdash;but this subsequent reversal does not invalidate "
 "the conclusions we draw from the fact that adding the restrictions was "
 "<em>possible</em>."
-msgstr "Eylül 1998'de, X11R6.4'ün özgür olmayan dağıtım şartlarıyla 
yayınlanmasından aylar sonra, Open Group kararını değiştirip X11R6.3'ü 
dağıttığı copyleft olmayan özgür yazılım lisansıyla tekrar 
dağıtırmış. Open Group, teşekkürler&mdash;ancak bu geri çekiş 
kısıtlamaların <em>eklenebilir</em> olduğu gerçeğinden ürettiğimiz 
sonuçları yanlışlamayacaktır"
+msgstr ""
+"Eylül 1998'de, X11R6.4'ün özgür olmayan dağıtım şartlarıyla 
yayınlanmasından "
+"aylar sonra, Open Group kararını değiştirip X11R6.3'ü dağıttığı 
copyleft "
+"olmayan özgür yazılım lisansıyla tekrar dağıtırmış. Open Group, "
+"teşekkürler&mdash;ancak bu geri çekiş kısıtlamaların 
<em>eklenebilir</em> "
+"olduğu gerçeğinden ürettiğimiz sonuçları yanlışlamayacaktır"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -215,26 +321,37 @@
 "freedom and community that you can build by staying firm, you will find the "
 "strength to do it. &ldquo;Stand for something, or you will fall for "
 "anything.&rdquo;"
-msgstr "Faydacı olarak konuşursak, daha büyük uzun vadeli hedefler 
hakkında düşünülmesi, bu baskıya dayanma isteğinizi güçlendirecektir. 
Aklınızı, tutarlı durarak oluşturabileceğiniz özgürlük ve topluluğa 
odaklarsanız, bunu yapacak gücü kendinizde bulacaksınız. &ldquo;Bir 
şeyler için ayakta durun yoksa durup dururken düşersiniz.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Faydacı olarak konuşursak, daha büyük uzun vadeli hedefler hakkında "
+"düşünülmesi, bu baskıya dayanma isteğinizi güçlendirecektir. 
Aklınızı, "
+"tutarlı durarak oluşturabileceğiniz özgürlük ve topluluğa 
odaklarsanız, bunu "
+"yapacak gücü kendinizde bulacaksınız. &ldquo;Bir şeyler için ayakta 
durun "
+"yoksa durup dururken düşersiniz.&rdquo;"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "And if cynics ridicule freedom, ridicule community&hellip;if &ldquo;hard-"
 "nosed realists&rdquo; say that profit is the only ideal&hellip;just ignore "
 "them, and use copyleft all the same."
-msgstr "Alaycılar özgürlükle ve toplulukla alay ederse ve &ldquo;katı 
realistler&rdquo; tek idealin kar olduğunu söylerse, o zaman onları 
görmezden gelin ve her zaman copyleft’i kullanın."
+msgstr ""
+"Alaycılar özgürlükle ve toplulukla alay ederse ve &ldquo;katı "
+"realistler&rdquo; tek idealin kar olduğunu söylerse, o zaman onları "
+"görmezden gelin ve her zaman copyleft’i kullanın."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
-msgstr "Bu yazı <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/\";><cite>Özgür 
Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme Yazıları</cite> 
kitabında yayınlanmıştır."
+msgstr ""
+"Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme 
Yazıları</"
+"cite> kitabında yayınlanmıştır."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -243,35 +360,49 @@
 "contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
 "or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
 "org&gt;</a>."
-msgstr "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile iletişim kurmanın <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. 
Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
adresine gönderin."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
-msgstr "Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için 
lütfen <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler 
hakkındaki BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındaki "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid "Copyright &copy; 1998, 2003 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr ""
+msgstr "Copyright &copy; 1998, 2003 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
 "medium without royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına 
bu uyarının belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
+msgstr ""
+"Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına bu 
uyarının "
+"belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, Serkan Çapkan"
+msgstr ""
+"Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, "
+"Serkan Çapkan"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr "18 Aralık 2009"
+msgstr "Son Güncelleme:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"

Index: selling.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/selling.tr.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- selling.tr.po    20 Dec 2009 08:27:27 -0000   1.2
+++ selling.tr.po    30 Dec 2009 17:10:40 -0000   1.3
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: selling.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-12-16 04:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-16 19:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-12-28 13:53+0100\n"
 "Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,14 +30,20 @@
 "not charge money for distributing copies of software, or that you should "
 "charge as little as possible &mdash; just enough to cover the cost. This is "
 "a misunderstanding."
-msgstr "Birçok insan inanmaktadır ki, GNU Projesi’nin ruhu, yazılımın 
kopyalarının dağıtılması için ücret alınmamasını gerektirir ya da 
mümkün olduğunca düşük bir ücretin (maliyeti karşılayacak kadar) 
alınmasını gerektirir."
+msgstr ""
+"Birçok insan inanmaktadır ki, GNU Projesi’nin ruhu, yazılımın 
kopyalarının "
+"dağıtılması için ücret alınmamasını gerektirir ya da mümkün 
olduğunca düşük "
+"bir ücretin (maliyeti karşılayacak kadar) alınmasını gerektirir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Actually, we encourage people who redistribute <a href=\"/philosophy/free-sw."
 "html\">free software</a> to charge as much as they wish or can. If this "
 "seems surprising to you, please read on."
-msgstr "Gerçekte, özgür yazılımın dağıtımını yapan insanların 
mümkün olduğunca ya da istedikleri kadar ücretlendirme yapmasını 
istiyoruz. Bu size şaşırtıcı geldiyse, lütfen okumaya devam edin."
+msgstr ""
+"Gerçekte, özgür yazılımın dağıtımını yapan insanların mümkün 
olduğunca ya da "
+"istedikleri kadar ücretlendirme yapmasını istiyoruz. Bu size 
şaşırtıcı "
+"geldiyse, lütfen okumaya devam edin."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -47,7 +53,13 @@
 "free speech&rdquo;, not &ldquo;free beer&rdquo;.) Specifically, it means "
 "that a user is free to run the program, change the program, and redistribute "
 "the program with or without changes."
-msgstr "“Özgür” (çn. Free) sözcüğü temelde iki genel anlama 
sahiptir; ücrete ya da özgürlüğe atıf yapabilir. &ldquo;Özgür 
yazılım&rdquo; hakkında konuştuğumuzda, ücret hakkında değil, 
özgürlük hakkında konuşmaktayız . Özel olarak, bu, bir kullanıcının, 
değişiklik yaparak ya da yapmayarak programı çalıştırma, değiştirme ve 
yeniden dağıtma konusunda özgür olduğu anlamına gelmektedir."
+msgstr ""
+"“Özgür” (çn. Free) sözcüğü temelde iki genel anlama sahiptir; 
ücrete ya da "
+"özgürlüğe atıf yapabilir. &ldquo;Özgür yazılım&rdquo; hakkında "
+"konuştuğumuzda, ücret hakkında değil, özgürlük hakkında 
konuşmaktayız . Özel "
+"olarak, bu, bir kullanıcının, değişiklik yaparak ya da yapmayarak 
programı "
+"çalıştırma, değiştirme ve yeniden dağıtma konusunda özgür olduğu 
anlamına "
+"gelmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -55,7 +67,11 @@
 "substantial price. Often the same program is available in both ways from "
 "different places. The program is free regardless of the price, because "
 "users have freedom in using it."
-msgstr "Özgür programlar bazen ücretsiz olarak ve bazen de azımsanmayacak 
bir ücret karşılığında dağıtılır. Genellikle aynı program, farklı 
yerlerden her iki şekilde de sağlanabilir. Ücretten bağımsız olarak, 
program özgürdür çünkü kullanıcıların kullanım özgürlüğü 
vardır."
+msgstr ""
+"Özgür programlar bazen ücretsiz olarak ve bazen de azımsanmayacak bir 
ücret "
+"karşılığında dağıtılır. Genellikle aynı program, farklı yerlerden 
her iki "
+"şekilde de sağlanabilir. Ücretten bağımsız olarak, program özgürdür 
çünkü "
+"kullanıcıların kullanım özgürlüğü vardır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -63,7 +79,12 @@
 "programs</a> are usually sold for a high price, but sometimes a store will "
 "give you a copy at no charge. That doesn't make it free software, though. "
 "Price or no price, the program is nonfree because users don't have freedom."
-msgstr "<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Özgür 
olmayan programlar</a> genellikle yüksek bir fiyata satılır ancak bazen 
satış yerleri, size ücretsiz olarak bir kopya vereceklerdir. Ancak bu durum, 
bu gibi yazılımların özgür yazılım olmalarını sağlamaz. Ücretli ya 
da ücretsiz olsun, program özgür değildir, çünkü kullanıcıların 
özgürlüğü yoktur."
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">Özgür olmayan "
+"programlar</a> genellikle yüksek bir fiyata satılır ancak bazen satış "
+"yerleri, size ücretsiz olarak bir kopya vereceklerdir. Ancak bu durum, bu "
+"gibi yazılımların özgür yazılım olmalarını sağlamaz. Ücretli ya da 
ücretsiz "
+"olsun, program özgür değildir, çünkü kullanıcıların özgürlüğü 
yoktur."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -72,7 +93,12 @@
 "of free software, you might as well charge a substantial fee and <em>make "
 "some money</em>. Redistributing free software is a good and legitimate "
 "activity; if you do it, you might as well make a profit from it."
-msgstr "Özgür yazılım bir ücret konusu olmadığına göre, düşük bir 
fiyat, daha özgür değildir ya da özgüre yakın değildir. Bu nedenle, 
özgür yazılımın kopyalarını yeniden dağıtıyorsanız, azımsanmayacak 
bir ücret alabilir ve <em>para kazanabilirsiniz</em>. Özgür yazılımın 
yeniden dağıtılması iyi ve mantıklı bir harekettir; bunu yaparsanız 
bundan kar da sağlayabilirsiniz."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım bir ücret konusu olmadığına göre, düşük bir fiyat, 
daha özgür "
+"değildir ya da özgüre yakın değildir. Bu nedenle, özgür yazılımın "
+"kopyalarını yeniden dağıtıyorsanız, azımsanmayacak bir ücret alabilir 
ve "
+"<em>para kazanabilirsiniz</em>. Özgür yazılımın yeniden dağıtılması 
iyi ve "
+"mantıklı bir harekettir; bunu yaparsanız bundan kar da sağlayabilirsiniz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -82,19 +108,29 @@
 "software development projects or to the <a href=\"/fsf/fsf.html\">Free "
 "Software Foundation</a>. This way you can advance the world of free "
 "software."
-msgstr "Özgür yazılım bir topluluk projesidir ve özgür yazılıma 
bağlı olan herkes, topluluğu oluşturmanın yollarını aramalıdır. Bir 
dağıtıcı için bunu gerçekleştirmenin bir yolu, karınızın bir 
kısmını Özgür Yazılım Vakfı’na ya da başka bir özgür yazılım 
geliştirme projesine vermektir. Finansman gelişimi sayesinde, özgür 
yazılım dünyasını geliştirebilirsiniz."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım bir topluluk projesidir ve özgür yazılıma bağlı olan 
herkes, "
+"topluluğu oluşturmanın yollarını aramalıdır. Bir dağıtıcı için 
bunu "
+"gerçekleştirmenin bir yolu, karınızın bir kısmını Özgür Yazılım 
Vakfı’na ya "
+"da başka bir özgür yazılım geliştirme projesine vermektir. Finansman "
+"gelişimi sayesinde, özgür yazılım dünyasını geliştirebilirsiniz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "<strong>Distributing free software is an opportunity to raise funds for "
 "development. Don't waste it!</strong>"
-msgstr "Özgür yazılımın dağıtılması, geliştirme için finansman 
sağlamak adına bir fırsattır. Bunu boşa harcamayın!"
+msgstr ""
+"Özgür yazılımın dağıtılması, geliştirme için finansman sağlamak 
adına bir "
+"fırsattır. Bunu boşa harcamayın!"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "In order to contribute funds, you need to have some extra. If you charge "
 "too low a fee, you won't have anything to spare to support development."
-msgstr "Finansmana destek sağlamak için, bazı ekstralara sahip olmanız 
gereklidir. Çok düşük ücret alırsanız, gelişimi desteklemek için 
ayıracak paranız olmayacaktır."
+msgstr ""
+"Finansmana destek sağlamak için, bazı ekstralara sahip olmanız 
gereklidir. "
+"Çok düşük ücret alırsanız, gelişimi desteklemek için ayıracak 
paranız "
+"olmayacaktır."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Will a higher distribution price hurt some users?"
@@ -106,20 +142,29 @@
 "out of range for users who don't have a lot of money. With <a href=\"/"
 "philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>, a "
 "high price does exactly that &mdash; but free software is different."
-msgstr "İnsanlar bazen, yüksek bir dağıtım ücretinin, fazla paraya sahip 
olmayan kullanıcıları özgür yazılımın dışında bırakacağından 
korkmaktadır. Özel mülk yazılımla, yüksek fiyat tam olarak bu duruma 
neden olur, ancak özgür yazılım farklıdır."
+msgstr ""
+"İnsanlar bazen, yüksek bir dağıtım ücretinin, fazla paraya sahip 
olmayan "
+"kullanıcıları özgür yazılımın dışında bırakacağından 
korkmaktadır. Özel mülk "
+"yazılımla, yüksek fiyat tam olarak bu duruma neden olur, ancak özgür 
yazılım "
+"farklıdır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "The difference is that free software naturally tends to spread around, and "
 "there are many ways to get it."
-msgstr "Fark, özgür yazılımın doğal olarak yayılma eğiliminde 
olmasıdır ve bunu sağlamanın birçok yolu vardır."
+msgstr ""
+"Fark, özgür yazılımın doğal olarak yayılma eğiliminde olmasıdır ve 
bunu "
+"sağlamanın birçok yolu vardır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Software hoarders try their damnedest to stop you from running a proprietary "
 "program without paying the standard price. If this price is high, that does "
 "make it hard for some users to use the program."
-msgstr "Yazılım istifçileri, standart ücreti ödemeksizin özel mülk bir 
programı çalıştırmanızı önlemek için elinden geleni yapmaktadır. Bu, 
fiyat yüksekse, bazı kullanıcıların programı kullanmalarını 
zorlaştırır."
+msgstr ""
+"Yazılım istifçileri, standart ücreti ödemeksizin özel mülk bir 
programı "
+"çalıştırmanızı önlemek için elinden geleni yapmaktadır. Bu, fiyat 
yüksekse, "
+"bazı kullanıcıların programı kullanmalarını zorlaştırır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -129,7 +174,13 @@
 "users can join together, split the price of one CD-ROM, then each in turn "
 "can install the software. A high CD-ROM price is not a major obstacle when "
 "the software is free."
-msgstr "Özgür yazılımla, kullanıcılar, yazılımı kullanmak için, 
dağıtım ücretini ödemek zorunda değildir. Programı bir arkadaşlarından 
kopyalayabilirler ya da ağ erişimine sahip bir arkadaşları aracılığıyla 
edinebilirler. Ya da çok sayıda kullanıcı bir araya gelip, tek bir 
CD-ROM’un fiyatını paylaşabilir, daha sonra da yazılımı 
kullanabilirler. Yazılım özgür olduğunda, yüksek bir CD-ROM fiyatı 
büyük bir engel değildir."
+msgstr ""
+"Özgür yazılımla, kullanıcılar, yazılımı kullanmak için, dağıtım 
ücretini "
+"ödemek zorunda değildir. Programı bir arkadaşlarından kopyalayabilirler 
ya "
+"da ağ erişimine sahip bir arkadaşları aracılığıyla edinebilirler. Ya 
da çok "
+"sayıda kullanıcı bir araya gelip, tek bir CD-ROM’un fiyatını 
paylaşabilir, "
+"daha sonra da yazılımı kullanabilirler. Yazılım özgür olduğunda, 
yüksek bir "
+"CD-ROM fiyatı büyük bir engel değildir."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Will a higher distribution price discourage use of free software?"
@@ -140,14 +191,20 @@
 "Another common concern is for the popularity of free software. People think "
 "that a high price for distribution would reduce the number of users, or that "
 "a low price is likely to encourage users."
-msgstr "Başka bir konu da, özgür yazılımın popülerliğine ilişkindir. 
İnsanlar, dağıtım için yüksek bir fiyatın kullanıcı sayısını 
azaltacağını ya da düşük bir fiyatın kullanıcıları 
yüreklendireceğini düşünmektedirler."
+msgstr ""
+"Başka bir konu da, özgür yazılımın popülerliğine ilişkindir. 
Ä°nsanlar, "
+"dağıtım için yüksek bir fiyatın kullanıcı sayısını azaltacağını 
ya da düşük "
+"bir fiyatın kullanıcıları yüreklendireceğini düşünmektedirler."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "This is true for proprietary software &mdash; but free software is "
 "different. With so many ways to get copies, the price of distribution "
 "service has less effect on popularity."
-msgstr "Özel mülk yazılım için bu durum doğrudur, ancak özgür 
yazılım farklıdır. Kopyaların alınması için birçok yol varken, 
dağıtım hizmetinin fiyatının popülerlik üzerinde daha az etkisi vardır."
+msgstr ""
+"Özel mülk yazılım için bu durum doğrudur, ancak özgür yazılım 
farklıdır. "
+"Kopyaların alınması için birçok yol varken, dağıtım hizmetinin 
fiyatının "
+"popülerlik üzerinde daha az etkisi vardır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -157,7 +214,13 @@
 "proprietary software if free software can't do all the jobs they want done. "
 "Thus, if we want to increase the number of users in the long run, we should "
 "above all <em>develop more free software</em>."
-msgstr "Uzun vadede, özgür yazılımı kaç kişinin kullandığı temel 
olarak özgür yazılımın ne kadar çok şey yapabildiğiyle ve özgür 
yazılımın kullanımının ne kadar kolay olduğuyla belirlenir. Özgür 
yazılımla yapmak istedikleri bütün işleri yapamazlarsa, birçok 
kullanıcı özel mülk yazılımı kullanmaya devam edecektir. Bu nedenle, 
uzun vadede kullanıcı sayısını artırmak istiyorsak, her şeyin ötesinde, 
daha fazla özgür yazılım geliştirmeliyiz."
+msgstr ""
+"Uzun vadede, özgür yazılımı kaç kişinin kullandığı temel olarak 
özgür "
+"yazılımın ne kadar çok şey yapabildiğiyle ve özgür yazılımın 
kullanımının ne "
+"kadar kolay olduğuyla belirlenir. Özgür yazılımla yapmak istedikleri 
bütün "
+"işleri yapamazlarsa, birçok kullanıcı özel mülk yazılımı kullanmaya 
devam "
+"edecektir. Bu nedenle, uzun vadede kullanıcı sayısını artırmak 
istiyorsak, "
+"her şeyin ötesinde, daha fazla özgür yazılım geliştirmeliyiz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -166,7 +229,11 @@
 "html\">manuals</a> yourself. But if you do distribution rather than "
 "writing, the best way you can help is by raising funds for others to write "
 "them."
-msgstr "Bunu gerçekleştirmenin en doğrudan yolu, gerekli özgür 
yazılımı ya da kılavuzları sizin yazmanızdır. Yazmak yerine dağıtımla 
uğraşıyorsanız, yardımcı olabileceğiniz en iyi yol, başkalarının 
özgür yazılım yazması için finansman sağlamaktır."
+msgstr ""
+"Bunu gerçekleştirmenin en doğrudan yolu, gerekli özgür yazılımı ya da 
"
+"kılavuzları sizin yazmanızdır. Yazmak yerine dağıtımla 
uğraşıyorsanız, "
+"yardımcı olabileceğiniz en iyi yol, başkalarının özgür yazılım 
yazması için "
+"finansman sağlamaktır."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "The term &ldquo;selling software&rdquo; can be confusing too"
@@ -176,7 +243,10 @@
 msgid ""
 "Strictly speaking, &ldquo;selling&rdquo; means trading goods for money. "
 "Selling a copy of a free program is legitimate, and we encourage it."
-msgstr "Kesin şekilde konuşursak, &ldquo;satış&ldquo; para 
karşılığında malların ticareti, değiş tokuşu anlamına gelmektedir. 
Özgür bir programın bir kopyasının satılması yasaldır ve bunu 
destekleriz."
+msgstr ""
+"Kesin şekilde konuşursak, &ldquo;satış&ldquo; para karşılığında 
malların "
+"ticareti, değiş tokuşu anlamına gelmektedir. Özgür bir programın bir "
+"kopyasının satılması yasaldır ve bunu destekleriz."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -184,8 +254,11 @@
 "html#SellSoftware\">&ldquo;selling software&rdquo;</a>, they usually imagine "
 "doing it the way most companies do it: making the software proprietary "
 "rather than free."
-msgstr "Ancak, insanlar <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-"html#SellSoftware\">&ldquo;yazılımın satılmasını&ldquo;</a> 
düşündüklerinde, birçok firmanın yaptığı şekilde yapmayı 
düşünürler: özgür yazılım yapmak yerine yazılımı özel mülk yapmak."
+msgstr ""
+"Ancak, insanlar <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#SellSoftware"
+"\">&ldquo;yazılımın satılmasını&ldquo;</a> düşündüklerinde, birçok 
firmanın "
+"yaptığı şekilde yapmayı düşünürler: özgür yazılım yapmak yerine 
yazılımı "
+"özel mülk yapmak."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -194,7 +267,12 @@
 "software&rdquo; and choose some other wording instead. For example, you "
 "could say &ldquo;distributing free software for a fee&rdquo;&mdash;that is "
 "unambiguous."
-msgstr "Bu nedenle, bu yazıda olduğu gibi ayrımları iyi yapmayacaksanız, 
&ldquo;yazılımın satılması&rdquo; teriminin kullanılmamasının daha iyi 
olacağını ve bunun yerine başka bir sözcüğün seçilmesi gerektiğini 
düşünürüz. Örneğin, &ldquo;bir ücret karşılığında özgür 
yazılımın dağıtılması&rdquo; diyebilirsiniz, bu daha net bir tanımdır"
+msgstr ""
+"Bu nedenle, bu yazıda olduğu gibi ayrımları iyi yapmayacaksanız, &ldquo;"
+"yazılımın satılması&rdquo; teriminin kullanılmamasının daha iyi 
olacağını ve "
+"bunun yerine başka bir sözcüğün seçilmesi gerektiğini düşünürüz. 
Örneğin, "
+"&ldquo;bir ücret karşılığında özgür yazılımın 
dağıtılması&rdquo; "
+"diyebilirsiniz, bu daha net bir tanımdır"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "High or low fees, and the GNU GPL"
@@ -208,7 +286,13 @@
 "nothing, a penny, a dollar, or a billion dollars. It's up to you, and the "
 "marketplace, so don't complain to us if nobody wants to pay a billion "
 "dollars for a copy."
-msgstr "Özel bir durum hariç olmak üzere, <a 
href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı</a>’nın (GNU GPL) 
özgür yazılımın bir kopyası için ne kadar ücretlendirme 
yapabileceğiniz hakkında hiçbir şartı yoktur. Bir kuruş, lira ya da 
milyon lira olarak ücretlendirme yapabilirsiniz. Bu size ve pazara 
kalmıştır, bu nedenle, kimse bir kopya için milyon lira ödemek istemezse 
bize şikayette bulunmayın."
+msgstr ""
+"Özel bir durum hariç olmak üzere, <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU Genel 
"
+"Kamu Lisansı</a>’nın (GNU GPL) özgür yazılımın bir kopyası için ne 
kadar "
+"ücretlendirme yapabileceğiniz hakkında hiçbir şartı yoktur. Bir kuruş, 
lira "
+"ya da milyon lira olarak ücretlendirme yapabilirsiniz. Bu size ve pazara "
+"kalmıştır, bu nedenle, kimse bir kopya için milyon lira ödemek istemezse 
"
+"bize şikayette bulunmayın."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -221,7 +305,17 @@
 "to limit the fee for source in order to ensure the user's freedom. In "
 "ordinary situations, however, there is no such justification for limiting "
 "distribution fees, so we do not limit them."
-msgstr "Tek istisnai durum, tüm kaynak kodu yerine karşılık gelen ikili 
(binary) kodun dağıtıldığı durumdur. Bunu yapanlardan, GNU GPL 
tarafından talebe göre kaynak kodunu sağlamaları istenmektedir. Kaynak kodu 
için ücret üzerinde herhangi bir sınırın olmadığı durumda, herhangi 
birinin ödeyemeyeceği kadar yüksek bir ücret isteyebilirler, örneğin 
milyon lira gibi, ve bu nedenle gerçekte gizlerken, kaynak kodunu yayınlıyor 
gibi görünebilirler. Bu nedenle, bu durumda, kullanıcının 
özgürlüğünü sağlamak için, kaynağa ilişkin ücreti 
sınırlandırmamız gereklidir. Ancak sıradan durumlarda, dağıtım 
ücretlerini sınırlandırmanın haklı bir tarafı yoktur, bu nedenle 
sınırlandırmayız."
+msgstr ""
+"Tek istisnai durum, tüm kaynak kodu yerine karşılık gelen ikili (binary) "
+"kodun dağıtıldığı durumdur. Bunu yapanlardan, GNU GPL tarafından 
talebe göre "
+"kaynak kodunu sağlamaları istenmektedir. Kaynak kodu için ücret üzerinde 
"
+"herhangi bir sınırın olmadığı durumda, herhangi birinin ödeyemeyeceği 
kadar "
+"yüksek bir ücret isteyebilirler, örneğin milyon lira gibi, ve bu nedenle "
+"gerçekte gizlerken, kaynak kodunu yayınlıyor gibi görünebilirler. Bu "
+"nedenle, bu durumda, kullanıcının özgürlüğünü sağlamak için, 
kaynağa ilişkin "
+"ücreti sınırlandırmamız gereklidir. Ancak sıradan durumlarda, 
dağıtım "
+"ücretlerini sınırlandırmanın haklı bir tarafı yoktur, bu nedenle "
+"sınırlandırmayız."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -232,12 +326,19 @@
 "we defend users' freedom, we are not distracted by side issues such as how "
 "much of a distribution fee is charged. Freedom is the issue, the whole "
 "issue, and the only issue."
-msgstr "Bazen eylemleri, GNU GPL’nin izin verdiği sınırı aşan firmalar, 
izin istemekte ve &ldquo;GNU yazılımı için ücret almayacaklarını&rdquo; 
ya da bu gibi şeyleri söylemektedir. Bu şekilde hiçbir yere varamazlar. 
Özgür yazılım özgürlükle ilgilidir ve GPL’nin uygulanması 
özgürlüğün savunulmasıdır. Kullanıcıların özgürlüklerini 
savunduğumuz zaman, dağıtım ücretinin ne kadar olduğu gibi yan konularla 
meşgul olmayız. Özgürlük önemli bir konudur, bütün konudur ve tek 
konudur."
+msgstr ""
+"Bazen eylemleri, GNU GPL’nin izin verdiği sınırı aşan firmalar, izin "
+"istemekte ve &ldquo;GNU yazılımı için ücret almayacaklarını&rdquo; ya 
da bu "
+"gibi şeyleri söylemektedir. Bu şekilde hiçbir yere varamazlar. Özgür 
yazılım "
+"özgürlükle ilgilidir ve GPL’nin uygulanması özgürlüğün 
savunulmasıdır. "
+"Kullanıcıların özgürlüklerini savunduğumuz zaman, dağıtım 
ücretinin ne kadar "
+"olduğu gibi yan konularla meşgul olmayız. Özgürlük önemli bir konudur, 
bütün "
+"konudur ve tek konudur."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -246,41 +347,54 @@
 "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile iletişim kurmanın <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. 
Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
adresine gönderin."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
-msgstr "Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için 
lütfen <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler 
hakkındaki BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındaki "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
-msgstr "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007 Özgür Yazılım 
Vakfı, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2007 Özgür Yazılım Vakfı, Inc.,"
 
 # type: Content of: <div><address>
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
-msgstr ""
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
-msgstr "Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına 
bu uyarının belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
+msgstr ""
+"Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına bu 
uyarının "
+"belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, Serkan Çapkan"
+msgstr ""
+"Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, "
+"Serkan Çapkan"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr "20 Aralık 2009"
+msgstr "Son Güncelleme"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
-msgstr ""
+msgstr "Bu sayfanın çevirileri<"

Index: university.tr.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/www-tr/www-tr/philosophy/university.tr.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- university.tr.po  17 Dec 2009 13:19:40 -0000   1.2
+++ university.tr.po  30 Dec 2009 17:10:40 -0000   1.3
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: university.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-10-18 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-16 19:38+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-12-28 13:53+0100\n"
 "Last-Translator: Ali Servet Donmez <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,7 +20,9 @@
 msgid ""
 "Releasing Free Software If You Work at a University - GNU Project - Free "
 "Software Foundation (FSF)"
-msgstr "Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın 
Yayınlanması - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
+msgstr ""
+"Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın Yayınlanması - 
GNU Projesi "
+"- Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Releasing Free Software If You Work at a University"
@@ -36,7 +38,17 @@
 "Universities should therefore encourage free software for the sake of "
 "advancing human knowledge, just as they should encourage scientists and "
 "other scholars to publish their work."
-msgstr "Özgür Yazılım Hareketi’nde, bilgisayar kullanıcılarının 
kullandıkları yazılımı değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğüne 
sahip olmaları gerektiğine inanmaktayız. Özgür yazılımdaki “özgür” 
(çn. “free”) ifadesi özgürlüğe atıf yapmaktadır: Kullanıcıların, 
yazılımı çalıştırma, değiştirme ve yeniden dağıtma 
özgürlüğünün olduğu anlamına gelmektedir. Özgür yazılım 
insanlığın ortak bilgi birikimine katkıda bulunurken, özgür olmayan 
yazılım buna katkıda bulunmaz. Bu nedenle üniversiteler, bilim adamlarını 
ve burslu öğrencilerini çalışmalarını yayınlamaları konusunda 
yüreklendirdikleri gibi, insanlığın ortak bilgi birikiminin gelişmesi 
için özgür yazılımı da yüreklendirmelidir."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım Hareketi’nde, bilgisayar kullanıcılarının 
kullandıkları "
+"yazılımı değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğüne sahip 
olmaları "
+"gerektiğine inanmaktayız. Özgür yazılımdaki “özgür” (çn. 
“free”) ifadesi "
+"özgürlüğe atıf yapmaktadır: Kullanıcıların, yazılımı 
çalıştırma, değiştirme "
+"ve yeniden dağıtma özgürlüğünün olduğu anlamına gelmektedir. 
Özgür yazılım "
+"insanlığın ortak bilgi birikimine katkıda bulunurken, özgür olmayan 
yazılım "
+"buna katkıda bulunmaz. Bu nedenle üniversiteler, bilim adamlarını ve 
burslu "
+"öğrencilerini çalışmalarını yayınlamaları konusunda 
yüreklendirdikleri gibi, "
+"insanlığın ortak bilgi birikiminin gelişmesi için özgür yazılımı da 
"
+"yüreklendirmelidir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -44,7 +56,12 @@
 "software (and towards science); they see programs as opportunities for "
 "income, not as opportunities to contribute to human knowledge. Free "
 "software developers have been coping with this tendency for almost 20 years."
-msgstr "Ne yazık ki, üniversite yöneticileri, yazılıma (ve bilime) 
karşı tutucu bir yaklaşıma sahiptir; programları gelir kaynağı olarak 
görmekte, insanlığın ortak bilgi birikimine katkıda bulunacak fırsatlar 
olarak görmemektedirler. Özgür yazılım geliştiricileri, hemen hemen 20 
yıldır bu eğilimle mücadele etmektedir."
+msgstr ""
+"Ne yazık ki, üniversite yöneticileri, yazılıma (ve bilime) karşı 
tutucu bir "
+"yaklaşıma sahiptir; programları gelir kaynağı olarak görmekte, 
insanlığın "
+"ortak bilgi birikimine katkıda bulunacak fırsatlar olarak 
görmemektedirler. "
+"Özgür yazılım geliştiricileri, hemen hemen 20 yıldır bu eğilimle 
mücadele "
+"etmektedir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -57,7 +74,14 @@
 "the <a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU General Public License</a> (GNU GPL)"
 "&mdash;and I did not want to have to beg the MIT administration to let me "
 "use it."
-msgstr "1984 yılında GNU işletim sistemini geliştirmeye başladığında, 
yaptığım ilk şey, MIT’deki görevimi bırakmaktı. Bunu özellikle, MIT 
lisans ofisinin GNU’yu özgür yazılım olarak yayınlamamı engellememesi 
için yaptım. Değişiklik yapılmış tüm sürümlerin özgür yazılım 
olmasını sağlayan GNU’da programların lisanslanması için bir yaklaşım 
planladım, bu GNU Genel Kamu Lisansına (GNU GPL) evrilen bir yaklaşımdır 
ve kullanmama izin vermeleri için MIT yönetiminden ricada bulunmak zorunda 
kalmak istemiyordum."
+msgstr ""
+"1984 yılında GNU işletim sistemini geliştirmeye başladığında, 
yaptığım ilk "
+"şey, MIT’deki görevimi bırakmaktı. Bunu özellikle, MIT lisans ofisinin 
"
+"GNU’yu özgür yazılım olarak yayınlamamı engellememesi için yaptım. "
+"Değişiklik yapılmış tüm sürümlerin özgür yazılım olmasını 
sağlayan GNU’da "
+"programların lisanslanması için bir yaklaşım planladım, bu GNU Genel 
Kamu "
+"Lisansına (GNU GPL) evrilen bir yaklaşımdır ve kullanmama izin vermeleri "
+"için MIT yönetiminden ricada bulunmak zorunda kalmak istemiyordum."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -70,7 +94,17 @@
 "GNU GPL&mdash;any other way would be copyright infringement.&rdquo; After "
 "the dollar signs fade from their eyes, they will usually consent to "
 "releasing it as free software."
-msgstr "Yıllar geçtikçe, yazılımı yalnızca satılacak bir şey olarak 
gören yöneticilerle nasıl başa çıkılacağına ilişkin öneriler için, 
üniversite üyeleri, sıklıkla Özgür Yazılım Vakfı’na geldiler. Özel 
olarak finansmanı sağlanan projeler için bile iyi bir yöntem, 
çalışmalarınızın, GNU GPL altında yayınlanan mevcut bir programı esas 
almasıdır. O zaman yöneticilere şunu söyleyebilirsiniz: &ldquo;GNU GPL 
altında olmadığı takdirde değiştirilmiş sürümü yayınlamamıza izin 
verilmemektedir, başka herhangi bir yol, telif hakkı ihlali 
olacaktır.&rdquo; Dolar işaretleri gözlerinden silindikten sonra, genel 
olarak bunu özgür yazılım olarak yayınlamaya razı olacaklardır."
+msgstr ""
+"Yıllar geçtikçe, yazılımı yalnızca satılacak bir şey olarak gören "
+"yöneticilerle nasıl başa çıkılacağına ilişkin öneriler için, 
üniversite "
+"üyeleri, sıklıkla Özgür Yazılım Vakfı’na geldiler. Özel olarak 
finansmanı "
+"sağlanan projeler için bile iyi bir yöntem, çalışmalarınızın, GNU 
GPL "
+"altında yayınlanan mevcut bir programı esas almasıdır. O zaman 
yöneticilere "
+"şunu söyleyebilirsiniz: &ldquo;GNU GPL altında olmadığı takdirde "
+"değiştirilmiş sürümü yayınlamamıza izin verilmemektedir, başka 
herhangi bir "
+"yol, telif hakkı ihlali olacaktır.&rdquo; Dolar işaretleri gözlerinden "
+"silindikten sonra, genel olarak bunu özgür yazılım olarak yayınlamaya 
razı "
+"olacaklardır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -81,7 +115,15 @@
 "politely show the university administration that it is not open to "
 "renegotiation. They would rather have a contract to develop free software "
 "than no contract at all, so they will most likely go along."
-msgstr "Ayrıca finans sponsorunuzdan da yardım isteyebilirsiniz. NYU’daki 
bir grup, Amerikan Hava Kuvvetleri’nden destekle GNU Ada Derleyicisini 
geliştirdiğinde, sözleşme, çalışmanın sonucunda ortaya çıkan kodun, 
Özgür Yazılım Vakfı’na bağışlanmasını gerektirmiştir. Düzenlemeyi 
ilk olarak sponsorla çalışın, daha sonra kibar bir şekilde, üniversite 
yönetimine, yeniden pazarlığa açık olmadığınızı gösterin. 
Üniversite yönetimi, sözleşmesiz olmasındansa, özgür yazılım 
geliştirmek için sözleşmeli çalışmayı tercih eder, bu nedenle, 
muhtemelen devam edeceklerdir."
+msgstr ""
+"Ayrıca finans sponsorunuzdan da yardım isteyebilirsiniz. NYU’daki bir 
grup, "
+"Amerikan Hava Kuvvetleri’nden destekle GNU Ada Derleyicisini "
+"geliştirdiğinde, sözleşme, çalışmanın sonucunda ortaya çıkan kodun, 
Özgür "
+"Yazılım Vakfı’na bağışlanmasını gerektirmiştir. Düzenlemeyi ilk 
olarak "
+"sponsorla çalışın, daha sonra kibar bir şekilde, üniversite 
yönetimine, "
+"yeniden pazarlığa açık olmadığınızı gösterin. Üniversite 
yönetimi, "
+"sözleşmesiz olmasındansa, özgür yazılım geliştirmek için 
sözleşmeli "
+"çalışmayı tercih eder, bu nedenle, muhtemelen devam edeceklerdir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -94,7 +136,17 @@
 "When the administrators know their choice is to have a free software package "
 "that brings credit to the university or nothing at all, they will usually "
 "choose the former."
-msgstr "Ne yaparsanız yapın, hususu erken ele alın, kesinlikle programın 
yarısı bitmeden önce ele alın. Bu noktada, üniversitenin size hala 
ihtiyacı vardır, böylece sert oynayabilirsiniz: Yazılımın özgür 
yazılım olması konusunda (ve sizin özgür yazılım lisansı tercihiniz 
konusunda) fikir birliğine varmışlarsa, yönetime programı bitireceğinizi, 
kullanılabilir hale getireceğinizi söyleyin. Aksi takdirde bu konu üzerine, 
hakkında bir makale yazmaya yetecek kadar çalışacaksınız ve yayınlamaya 
yetecek kadar iyi bir sürümü asla oluşturamayacaksınız. Yöneticiler, 
tercihlerinin, üniversiteye kredi sağlayan özgür bir yazılım paketi 
olduğunu bildiklerinde, genellikle ilk söz edileni seçeceklerdir."
+msgstr ""
+"Ne yaparsanız yapın, hususu erken ele alın, kesinlikle programın yarısı 
"
+"bitmeden önce ele alın. Bu noktada, üniversitenin size hala ihtiyacı 
vardır, "
+"böylece sert oynayabilirsiniz: Yazılımın özgür yazılım olması 
konusunda (ve "
+"sizin özgür yazılım lisansı tercihiniz konusunda) fikir birliğine "
+"varmışlarsa, yönetime programı bitireceğinizi, kullanılabilir hale "
+"getireceğinizi söyleyin. Aksi takdirde bu konu üzerine, hakkında bir 
makale "
+"yazmaya yetecek kadar çalışacaksınız ve yayınlamaya yetecek kadar iyi 
bir "
+"sürümü asla oluşturamayacaksınız. Yöneticiler, tercihlerinin, 
üniversiteye "
+"kredi sağlayan özgür bir yazılım paketi olduğunu bildiklerinde, 
genellikle "
+"ilk söz edileni seçeceklerdir."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -107,7 +159,16 @@
 "university. Present the issue as one of principle: does the university have "
 "a mission to advance human knowledge, or is its sole purpose to perpetuate "
 "itself?"
-msgstr "Üniversitelerin hepsinin tutucu politikaları yoktur. Ön tanımlı 
olarak, Teksas Üniversitesi, geliştirilen tüm yazılımlarının, GNU Genel 
Kamu Lisansı altında özgür yazılım olarak yayınlanması politikasına 
sahiptir. Brezilya’daki üniversiteler ve Hindistan Haydarabat’taki 
Hindistan Bilgi Teknoloji Enstitüsü, GPL altında yazılımın yayılmasına 
ilişkin politikalara sahiptir. İlk olarak fakülte desteği geliştirilerek, 
üniversitenizde bu gibi bir politikayı kurabilirsiniz. Bu konuyu, ilkelerden 
biri olarak sunun: üniversite insanlığın ortak bilgi birikimini geliştirme 
görevine sahip midir ya da tek amacı kendi varlığını sürdürmek midir?"
+msgstr ""
+"Üniversitelerin hepsinin tutucu politikaları yoktur. Ön tanımlı olarak, "
+"Teksas Üniversitesi, geliştirilen tüm yazılımlarının, GNU Genel Kamu 
Lisansı "
+"altında özgür yazılım olarak yayınlanması politikasına sahiptir. "
+"Brezilya’daki üniversiteler ve Hindistan Haydarabat’taki Hindistan Bilgi 
"
+"Teknoloji Enstitüsü, GPL altında yazılımın yayılmasına ilişkin 
politikalara "
+"sahiptir. İlk olarak fakülte desteği geliştirilerek, üniversitenizde bu 
gibi "
+"bir politikayı kurabilirsiniz. Bu konuyu, ilkelerden biri olarak sunun: "
+"üniversite insanlığın ortak bilgi birikimini geliştirme görevine sahip 
midir "
+"ya da tek amacı kendi varlığını sürdürmek midir?"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -115,7 +176,11 @@
 "and based on an ethical perspective, as we do in the free software "
 "movement. To treat the public ethically, the software should be free&mdash;"
 "as in freedom&mdash;for the whole public."
-msgstr "Hangi yaklaşımı kullanırsanız kullanın Özgür Yazılım 
Hareketi’nde yaptığımız gibi kararlılığı ve etik bir perspektifi 
benimsemenize yardımcı olur. Toplumsal etik anlayışı içinde davranmak 
için yazılım, tüm toplum için, özgürlükte olduğu gibi, özgür 
olmalıdır."
+msgstr ""
+"Hangi yaklaşımı kullanırsanız kullanın Özgür Yazılım Hareketi’nde 
yaptığımız "
+"gibi kararlılığı ve etik bir perspektifi benimsemenize yardımcı olur. "
+"Toplumsal etik anlayışı içinde davranmak için yazılım, tüm toplum 
için, "
+"özgürlükte olduğu gibi, özgür olmalıdır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -126,7 +191,15 @@
 "contribution. But those values do not give you a good footing to stand firm "
 "when university administrators pressure or tempt you to make the program "
 "nonfree."
-msgstr "Birçok özgür yazılım geliştiricisi, bunu yapmalarının 
uygulamaya yönelik pratik nedenlerini itiraf etmektedir: yazılımı daha 
güçlü ve güvenilir hale getirmek için bir yol olarak diğerleriyle 
yazılımı paylaşma ve onlara değiştirme izni vermeye taraftardırlar. Bu 
değerler, özgür yazılım geliştirmek için sizi yüreklendiriyorsa, 
katkınız için teşekkür ederiz. Ancak üniversite yöneticileri, programı 
özgür olmayan hale getirmeniz için sizi kandırmaya çalıştıklarında, bu 
değerler size sağlam bir dayanak olmayacaktır."
+msgstr ""
+"Birçok özgür yazılım geliştiricisi, bunu yapmalarının uygulamaya 
yönelik "
+"pratik nedenlerini itiraf etmektedir: yazılımı daha güçlü ve güvenilir 
hale "
+"getirmek için bir yol olarak diğerleriyle yazılımı paylaşma ve onlara "
+"değiştirme izni vermeye taraftardırlar. Bu değerler, özgür yazılım "
+"geliştirmek için sizi yüreklendiriyorsa, katkınız için teşekkür 
ederiz. "
+"Ancak üniversite yöneticileri, programı özgür olmayan hale getirmeniz 
için "
+"sizi kandırmaya çalıştıklarında, bu değerler size sağlam bir dayanak "
+"olmayacaktır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -137,7 +210,14 @@
 "only,&rdquo; which would tell the general public they don't deserve freedom, "
 "and argue that this will obtain the cooperation of academia, which is all "
 "(they say) you need."
-msgstr "Örneğin, size şunu söyleyebilirler &ldquo;Alabileceğimiz tüm 
parayla, bunu daha bile güçlü ve güvenilir &rdquo; Bu ifade, sonunda doğru 
çıkmayabilir ancak bunu çürütmek zordur. &ldquo;yalnızca akademik 
kullanım için ücretsiz&rdquo; şeklinde sunmak için bir lisans 
önerebilirler, bu da halka, özgürlüğü hak etmediklerini söyler ve bunun 
akademik işbirliğini sağlayacağını iddia ederler ve ihtiyaç duyduğunuz 
tek şeyin bu olduğunu söylerler."
+msgstr ""
+"Örneğin, size şunu söyleyebilirler &ldquo;Alabileceğimiz tüm parayla, 
bunu "
+"daha bile güçlü ve güvenilir &rdquo; Bu ifade, sonunda doğru 
çıkmayabilir "
+"ancak bunu çürütmek zordur. &ldquo;yalnızca akademik kullanım için "
+"ücretsiz&rdquo; şeklinde sunmak için bir lisans önerebilirler, bu da 
halka, "
+"özgürlüğü hak etmediklerini söyler ve bunun akademik işbirliğini "
+"sağlayacağını iddia ederler ve ihtiyaç duyduğunuz tek şeyin bu 
olduğunu "
+"söylerler."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -148,26 +228,38 @@
 "freedom apply outside academia as well as within it? The answers are obvious "
 "if freedom and community are among your goals. Free software respects the "
 "users' freedom, while nonfree software negates it."
-msgstr "Faydacı değerlerden başlarsanız, bu çıkışsız önerileri 
reddetmek için iyi bir neden sunmanız zordur ancak dayanağınızın temeli 
etik ve politik değerler olursa, bunu kolayca başarabilirsiniz. 
Kullanıcıların özgürlüğüne mal olacak şekilde bir programın güçlü 
ve güvenilir kılınmasının iyi tarafı nedir? Üniversitelerin dışında 
olduğu kadar içinde de özgürlük uygulanmamalı mıdır? Özgürlük ve 
toplum hedefleriniz arasındaysa, yanıtlar açıktır. Özgür yazılım 
kullanıcıların özgürlüğüne saygı duyarken, özgür olmayan yazılım 
bu özgürlüğü yadsır."
+msgstr ""
+"Faydacı değerlerden başlarsanız, bu çıkışsız önerileri reddetmek 
için iyi "
+"bir neden sunmanız zordur ancak dayanağınızın temeli etik ve politik "
+"değerler olursa, bunu kolayca başarabilirsiniz. Kullanıcıların 
özgürlüğüne "
+"mal olacak şekilde bir programın güçlü ve güvenilir kılınmasının 
iyi tarafı "
+"nedir? Üniversitelerin dışında olduğu kadar içinde de özgürlük 
uygulanmamalı "
+"mıdır? Özgürlük ve toplum hedefleriniz arasındaysa, yanıtlar 
açıktır. Özgür "
+"yazılım kullanıcıların özgürlüğüne saygı duyarken, özgür olmayan 
yazılım bu "
+"özgürlüğü yadsır."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Nothing strengthens your resolve like knowing that the community's freedom "
 "depends, in one instance, on you."
-msgstr "Hiçbir şey sizin kararınızı, toplumun özgürlüğünün sizlere 
bağlı olduğunu bilmek kadar güçlendiremez."
+msgstr ""
+"Hiçbir şey sizin kararınızı, toplumun özgürlüğünün sizlere bağlı 
olduğunu "
+"bilmek kadar güçlendiremez."
 
 # type: Content of: <h4>
 msgid ""
 "This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
 "software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
 "Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
-msgstr "Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
-"software-free-society/\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. 
Stallman'ın Seçme Yazıları</cite> kitabında yayınlanmıştır"
+msgstr ""
+"Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme 
Yazıları</"
+"cite> kitabında yayınlanmıştır"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
-msgstr ""
+msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -176,32 +268,46 @@
 "ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
 "corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>."
-msgstr "Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile iletişim kurmanın <a href=\"/contact/\">başka yolları</a> da vardır. 
Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> 
adresine gönderin."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
 "translations of this article."
-msgstr "Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için 
lütfen <a href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler 
hakkındaki BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındaki "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2002 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
 "distribution of this entire article is permitted in any medium without "
 "royalty provided this notice is preserved."
-msgstr "Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına 
bu uyarının belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
+msgstr ""
+"Bu makalenin kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına bu 
uyarının "
+"belirtilmesi durumunda izin verilmektedir."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr "Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, Serkan Çapkan"
+msgstr ""
+"Çiğdem Özşar, Birkan Sarıfakıoğlu, Tahir Emre Kalaycı, İzlem 
Gözükeleş, "
+"Serkan Çapkan"
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
 msgid "Updated:"
-msgstr "17 Aralık 2009"
+msgstr "Son Güncelleme:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]