www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-internal] Merhaba, Kitap çevirisi hakkında


From: Ali Servet Donmez
Subject: Re: [www-tr-internal] Merhaba, Kitap çevirisi hakkında
Date: Wed, 16 Dec 2009 20:09:07 +0100

Merhaba,

cevirilerden eksik olanlari CVS'ye ekledim. Gonullucevirmenler.org'un
yaptigi, http://www.gnu.org/server/standards/translations/tr/
sayfasindaki cevirileri de degerlendirebilirsiniz.

Yeni eklenen ceviri dosyalari:

? copyleft/copyleft.tr.po
? events/rms-nyu-2001-transcript.tr.po
? gnu/manifesto.tr.po
? gnu/thegnuproject.tr.po
? philosophy/can-you-trust.tr.po
? philosophy/copyright-and-globalization.tr.po
? philosophy/danger-of-software-patents.tr.po
? philosophy/free-doc.tr.po
? philosophy/lessig-fsfs-intro.tr.po
? philosophy/misinterpreting-copyright.tr.po
? philosophy/open-source-misses-the-point.tr.po
? philosophy/pragmatic.tr.po
? philosophy/push-copyright-aside.tr.po
? philosophy/right-to-read.tr.po
? philosophy/selling.tr.po
? philosophy/shouldbefree.tr.po
? philosophy/university.tr.po
? philosophy/words-to-avoid.tr.po

Dilenirse Turkce cevirisi bulunan yazilarin kalitesi kontrol edilebilir.

Iyi calismalar dilerim,

On Mon, 2009-12-14 at 09:31 +0200, Tahir Emre KALAYCI wrote:
> Merhaba,
> 
> Elektrik Mühendisleri Odası Richard Stallman'ın Özgür Yazılım Özgür
> Toplum kitabının çevirisini yayınladı. Çevirme işleminde benim de
> katkım olmuştu. Bu kitabın çevirisi sonucu üretilen çevirileri gnu ile
> paylaşmak için bu postayı atıyorum. Richard Stallman ve Ali Servet
> Dönmez ile daha önce iletişim kurmuştum. Bu çevirileri sisteme
> yükleyeceğim, diğer Türkçe çeviri katkısı yapanlar tarafından gözden
> geçirilerek yayına sokulacak bildiğim kadarıyla.
> 
> Aşağıda çevirisi yapılan kitaptaki bölümler ve bu bölümlerin sitedeki
> bağlantılarını gönderiyorum. Bazı bölümlerin hali hazırda Türkçe'si
> varsa yanına belirttim.
> 
> İyi çalışmalar
> 
> Kitaptaki bazı bölümler ve bunların sitedeki karşılıkları:
> Lawrence Lessig'in giriş yazısı
> http://www.gnu.org/philosophy/lessig-fsfs-intro.html
> GNU Projesi http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html
> GNU Bildirgesi http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
> Özgür Yazılım Tanımı (Türkçesi var) http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
> Niçin Yazılımın Sahibi Olmamalıdır? (Türkçesi var)
> http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html
> Bir İsimde Ne Vardır? (Türkçesi var) http://www.gnu.org/gnu/why-gnu-linux.html
> Özgür Yazılımın Açık Kaynaktan Daha İyi Olmasının Nedenleri
> http://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html
> Üniversitede Çalışmanız Durumunda Özgür Yazılımın Yayınlanması
> http://www.gnu.org/philosophy/university.html
> Özgür Yazılımın Satılması http://www.gnu.org/philosophy/selling.html
> Özgür Yazılım Özgür Belgelendirme Gerektirir
> http://www.gnu.org/philosophy/free-doc.html
> Okuma Hakkı http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
> Telif Hakkının Yanlış Yorumlanması – Seri Hatalar
> http://www.gnu.org/philosophy/misinterpreting-copyright.html
> Bilim, Telif Hakkını Bir Kenara ‘İtmelidir'
> http://www.gnu.org/philosophy/push-copyright-aside.html
> Copyleft Nedir? http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html
> Copyleft: Faydacı İdealizm http://www.gnu.org/philosophy/pragmatic.html
> Yazılım Patentlerinin Tehlikesi
> http://www.gnu.org/philosophy/danger-of-software-patents.html
> Bilgisayarınıza Güvenebilir misiniz? (Türkçesi var)
> http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.html
> Yazılım Niçin Özgür Olmalıdır? http://www.gnu.org/philosophy/shouldbefree.html
> İnternet Çağında Telif Hakkı ve Küreselleşme
> http://www.gnu.org/philosophy/copyright-and-globalization.html
> Özgür Yazılım: Özgürlük ve İşbirliği
> http://www.gnu.org/events/rms-nyu-2001-transcript.html
> Kullanılmaması Gereken Sözcükler
> http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html
> ----------------------------------------------------------
> Tahir Emre Kalaycı
> http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei
> 
> 
-- 
Ali Servet Donmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]