www-tr-internal
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[www-tr-internal] task #9642: /home.tr.po: 29 fuzzy translations, 13 unt


From: Ali Servet Donmez
Subject: [www-tr-internal] task #9642: /home.tr.po: 29 fuzzy translations, 13 untranslated messages.
Date: Wed, 26 Aug 2009 16:41:40 +0300

Merhaba,

uzun suredir sessiz kaldigimizin farkindayim. Biraz bos zamanimin oldugu
su gunlerde uzun zamandir yapmaya niyetli oldugum bir takim seyleri
yoluna koydum ve yavas yavas www.gnu.org cevirilerini yayimlayalim
istiyorum.

Bundan sonra https://savannah.gnu.org/task/?group=www-tr adresinde
yapilacak islerin bir listesini bulabilirsiniz.

29 gozden gecirilmesi gereken ceviri ve 13 sifirdan cevirilmesi gereken
mesaj bulunan /home.tr.po dosyasini cvs depomuzda bulabilirsiniz. Bir
kisinin gonullu cikacagini umuyorum. Bu isin tahmini olarak yarim
saatden fazla surecegini sanmiyorum.

Eger CVS veya PO dosyasini duzenleden herhangi birisini bilmiyorsaniz bu
sorun degil, bir baska yolunu buluruz.

Iyi calismalar,
-- 
Ali Servet Donmez <address@hidden>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]