www-tr-comm
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [www-tr-comm] Tux Paint çevirisi talebi


From: T. E. Kalayci
Subject: Re: [www-tr-comm] Tux Paint çevirisi talebi
Date: Tue, 27 Apr 2021 12:28:40 +0200 (CEST)

Merhaba,
Bildiğim ölçüde CC BY-ND 4.0 lisansı da copyleft bir lisans değil zira
SA (ShareAlike) bölümü yok. Ek olarak bu lisansın, metnin
değiştirilmemesini gerektirdiğini düşünüyorum. GNU FDL, metnin
değiştirilmesi için izin veriyorsa yine sıkıntılı olabilir zira şu anki
kullanılan, söz konusu lisansta ND (NoDerivatives) bölümü var.
BSD-3-Clause'ın da olağan koşullarda yazılımı veya belki metni de
değiştirme izni verdiğini sanıyorum. Bence adım atmadan önce bilen
birisine danışmakta yarar var.
Evet, doğru. Ancak GNU yazılarda ve çevirilerde doğrudan genellikle CC BY-ND 4.0 lisansını kullandığı için bizim de kullanmamız uygun olur diye önerdim. Zaten rehberde de [1] çevrilen yazıdaki lisansın kullanımını öneriyorlar:

Licensing of Translations

A translation page should be licensed just like the original page. If the original page carries a Creative Commons license, use the same Creative Commons license. If the original page says it is in the public domain, the translation should say the same thing.

For specific rules, see Distribution Terms in the GNU Web Translators Manual.

İyi günler,
Emre

[1] https://www.gnu.org/server/standards/README.translations.html

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]