www-sq-translation
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-sq-translation] "Proof-reading" përkthimi n e artikullit: Pse Burim


From: Besnik Bleta
Subject: [Www-sq-translation] "Proof-reading" përkthimi n e artikullit: Pse Burimi i Hapur Nuk e Rrok Thelbin e Softw are-it të Lirë .
Date: Mon, 10 Dec 2012 02:27:32 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:19.0) Gecko/20121203 Thunderbird/19.0a2


Tungjatjeta,

Po e filloj jetën e listës me këtë artikull:

www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.sq.html

Kartela .po përkatëse, së bashku me historikun e ndryshimeve,
gjendet këtu:

http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/po/open-source-misses-the-point.sq.po?root=www&view=log

të fala
Besnikreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]