www-ca-traductors
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[wwwcat-traductors] task #2216: Why software should be free


From: Fèlix
Subject: [wwwcat-traductors] task #2216: Why software should be free
Date: Thu, 8 Oct 2009 13:54:24 +0200

He completat una primera versió de l'article "Why software should be free". L'he penjada com a document adjunt a la tasca corresponent; l'enllaç és https://savannah.gnu.org/task/download.php?file_id=18830

M'agradaria que us la miréssiu per a veure si ho he fet bé i si la traducció té la qualitat suficient per a la seva publicació. Qualsevol cosa que no us convenci me la podeu dir i ho corregiré.

No sé si em cal fer res més respecte a aquesta tasca.

Salutacions,

Fèlix Llopart

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]