www-ca-traductors
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [wwwcat-traductors] Traducció de htt p://www.gnu.org/distros/free-di


From: PUIGPELAT VALLS, MIGUEL
Subject: Re: [wwwcat-traductors] Traducció de htt p://www.gnu.org/distros/free-distros.html
Date: Thu, 30 Jul 2009 09:53:00 +0000 (GMT)

Cony, quan ho vaig mirar no hi era :-o

Doncs ja l'afegiré.

Miquel.

El 29/07/09, Aitor Ruano Miralles <address@hidden> va escriure:
El dc 29 de 07 de 2009 a les 09:15 +0000, en/na PUIGPELAT VALLS, MIGUEL
va escriure:
> No podem afegir distribucions si no estan a l'original anglès. Tal i
> com s'explica a
> http://www.gnu.org/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html, cal que la distribució compleixi unes condicions i escriure a address@hidden per tal que l'avaluïn.
>
> Miquel Puigpelat.
> _______________________________________________
> wwwcat-traductors mailing list
> address@hidden
> http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-ca-traductors

Ja està a la pàgina amb anglés:
http://www.gnu.org/distros/free-distros.html
--
Aitor Ruano Miralles <address@hidden>_______________________________________________
wwwcat-traductors mailing list
address@hidden
http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/www-ca-traductors

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]