serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] OpenOffice 1.1.1 Lokalizacija


From: Tanovic Branko
Subject: [Serbiangnome-lista] OpenOffice 1.1.1 Lokalizacija
Date: Thu, 17 Jun 2004 09:56:43 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.6) Gecko/20040115

Да ли је неко заинтересован за превод OOo 1.1.1
ако јесте пријавите се на address@hidden


Поздрав Тановић Бранко.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]