ngodb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ngodb] Kwestie prawne


From: Radoslaw Janeczko
Subject: [ngodb] Kwestie prawne
Date: Thu, 24 Feb 2005 12:50:57 +0100
User-agent: Mozilla Thunderbird 1.0 (X11/20041227)

Witam!

Postanowiłem założyć nowy wątek, ponieważ sprawa jest bardzo istotna. Proszę uprzejmie osoby obeznane z tematem lub mające możliwość się z nim zapoznać, o sprawdzenie, jakie warunki musi spełniać system od strony prawnej.

Co mówią ustawy o ochronie danych osobowych - czy jest określone, jak należy to robić? Jak dokładnie wygląda sprawa monitorowania zmian w danych? Czy istnieją jeszcze inne kwestie, nad którymi musimy się zastanowić?

pozdrawiam

Radek
--
OpenPoland.org - Wolne Oprogramowanie, otwarte standardy

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]