ngodb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ngodb] Informacje na temat pythona i baz danych


From: Piotr Szmigielski
Subject: Re: [ngodb] Informacje na temat pythona i baz danych
Date: Wed, 23 Feb 2005 13:57:06 +0100 (CET)

> Aby w mailach nie zginęło, zamieściłem garść informacji na temat
dostępu do
> baz danych za pomocą pythona tutaj:
> 
> http://bezdomni.openpoland.org/wiki/index.php/PythonDatabase

OOOOOOOOOOOO!!!! :D

Do tego słuzy nasze wiki :))

Dziekuję
Pozdrawiam

Piotr Szmigielski Poznań
'Press any key to continue or any other key to quit'
Reply To: address@hidden
ICQ# 236063520  GG# 1950736  Jabber# address@hidden

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]