ngodb
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ngodb] Info na temat organizacji pracy itp.


From: Radoslaw Janeczko
Subject: [ngodb] Info na temat organizacji pracy itp.
Date: Tue, 22 Feb 2005 12:07:41 +0100
User-agent: Mozilla Thunderbird 1.0 (X11/20041227)

Witam!

Przez kilka ostatnich dni mieliśmy problemy z komunikacją poprzez listę dyskusyjną na lists.7thguard.net, nie miałem więc możliwości poinformowania Was o postępach związanych z projektem.

Udało się ostatecznie zarejestrować projekt na savannah.nongnu.org - nazwa: ngodb (wyjaśnienie później). Dzięki temu zyskaliśmy dostęp do następujących narzędzi:

1. CVS :)
2. Listy dyskusyjne
3. Task Manager
4. Tech Support Manager (dla użytkowników końcowych)
5. Bug Tracker
6. Patch Manager

Mamy także możliwość dystrybucji plików dla tych, którzy nie chcą korzystać z 
CVS.

W CVS wrzuciłem efekty prac Piotra Szmigielskiego, wraz z odpowiednimi zmianami dotyczącymi prawidłowego licencjonowania projektu. Całość można obejrzeć poprzez WWW: http://savannah.nongnu.org/cgi-bin/viewcvs/ngodb/

Założyłem listę dyskusyjną projektu, dzięki której czytacie teraz mojego maila :) Jedną z przyczyn tej operacji są ostatnie problemy z listą na 7thguard ale także chęć skonsolidowania wszystkich materiałów w jednym miejscu. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko?

Jednocześnie bardzo dziękuję Honey'owi za pomoc w rozwijaniu projektu i udostępnienie miejsca na listę dyskusyjną.

Kolejną zmianą jest wiki i strona projektu. Niestety wiki na stronach ISOC jest narażone na wandalizm ze względu na słabą autoryzację, czego mogliśmy 2 razy doświadczyć. Postanowiłem więc przenieść materiały w inne miejsce. Wybór padł na MediaWiki (to samo, na którym opiera się Wikipedia), ze względu na duże możliwości (m.in. uploadowanie plików), niskie wymagania i prostotę obsługi. Niestety na savannah nie ma możliwości korzystania z PHP i MySQL, dlatego uruchomiłem system na serwerze openpoland.org. Całość dostępna jest pod starym adresem:

http://bezdomni.openpoland.org

Ze względów bezpieczeństwa wyłączyłem możliwość samodzielnego zakładania kont na Wiki. Dlatego proszę wszystkich zainteresowanych możliwością edycji materiałów na stronach o przesyłanie na mój adres nazwy użytkownika, której chcecie używać podczas logowania - założę odpowiednie konta.

Podobnie proszę wszystkich zainteresowanych pracą nad projektem o założenie konta na http://savannah.nongnu.org oraz dopisanie się do projektu ngodb. Umożliwi nam to łatwą i wydajną współpracę.

Mam nadzieję, że wszystkie powyższe zmiany pomogą nam w pracy nad rozwijaniem projektu bazy danych dla TPBA.

c.d.n.

pozdrawiam

Radek Janeczko

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]