iva-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Iva-dev] Aruanne


From: Jaagup Kippar
Subject: [Iva-dev] Aruanne
Date: Thu, 4 Dec 2003 18:54:03 +0200 (EET)

Aruanne.

    Kahel päeval nokitsesin veebilaua failide kallal ja jõudsin
mõningate tulemusteni.

    Faili üleslaadimisel jäetakse talle algne nimi, juhul kui üles
laadides valitakse vaid fail ning eraldi pealkirja ei panda. Nõnda võin
jätta nimedeks joonis.gif ning teade.html. Ning tundus, et õnnestub ka
html-faili koos piltidega ilusti vaadata. Täpitähtedega failinimesid Zope ei
tunnista.
    Uue IVA lisamisel või reload_all_dtml-i puhul tekivad lisanuppudena
kaustade juurde "Paki" ning "Lae". Esimene neist pakib jooksva kausta koos
alamkataloogidega kokku zip-faili ning pakub faili allalaadimist. Iga kausta
tarvis luuakse index.html-nimeline fail, kus siis viited kataloogis
sisalduvale. Memodele lisatakse taha .txt, et ketta peal brauser neid
kergemini näidata suudaks. Lingid on näha vaid index.html-is. Eraldi
index.html tekitatakse vaid juhul, kui kataloogis vastavasisulist faili
pole. Dokumendid jäävad sellise nimega nagu nad kataloogi pandud on. St., et
kui üleslaadimisel nimeks kala.gif, siis see jääb selliseks ka pakkides. Kui
aga pandud üles koos pealkirjaga ning masin nimetab faili automaatselt
wt9-ks siis jääb selline nimi ka salvestades.
    Nupu "Lae" kõrvalt leiab välja arhiivifaili valimiseks. Valitud
zip-arhiiv pakitakse lahti jooksvasse kataloogi ning vajadusel luuakse
arhiivis kirjeldatud alamkataloogid. Proovisin lahti pakkida oma
~1000-faililise kolmetasemeliste kataloogidega näidete kogu ning toimisid
nii viited, pildid kui ka Java rakendid. Ja ka lahtipakkimine ei paistnud
kuigivõrd masina aega võtma.
    Vigase või sobimatute nimedega arhiivi puhuks ei leidnud esiotsa
head lahendust. Praegu ilmnev Zope veateade toimib kõige selgemalt - kogu
transaktsioon keeratakse tagasi. Muul juhul oleks tülikas anda mõistlik
veateade ning siis otsustada, mida teha juba õnnestunult kopeeritud
failidega ning mida ülejäänutega. Aga samas võib 500 Internal server error
arvutipelglikule õpetajale tõrjuvalt mõjuda ...  Samuti kulub kujunduses
mõelda, kuhu nimetatud nupud paigutada. Ning lisasin nuppude pealkirjad ka
iva juurkataloogis asuvasse faili tolked.txt, et kui uue versiooni
tõlkimiseks läheb, siis need sealt silma hakkaksid.

    Samuti sain tõlgitud failide kleepimisel/avalikustamisel tekkiva
sõna "copy" korduva failinime puhul. See oli lisatud juba algse FLE tööde
listi.

    Paar esimest kasutaja tekitatavate kataloogide ning failide nimede
tõttu ilmnevat anomaaliat linkide puhul kõrvaldasin, kuid mida kummalist
võib veel sündima hakata, seda püüan igaks juhuks mitte ette ennustada.
Igatahes vajab kunagi välja tulev uus versioon jällegi märgatavat testimist
nii vanade kui uute andmete puhul.

Jaagup
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]