iva-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Iva-dev] CVS toimib


From: Mart Laanpere
Subject: [Iva-dev] CVS toimib
Date: Tue, 08 Apr 2003 18:22:22 +0200

Tere,

sain Vahuri toel käe valgeks CVSiga - laadisin täna Jaagupi poolt tehtud muudatused devilt üles CVSi.
Polnudki midagi rasket!


Mart Laanpere
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tel. (+372)6409355, Mob. (+372)5278437, http://www.tpu.ee/~martl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]