iva-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Iva-dev] Vigade leotelu täiendatud


From: Mart Laanpere
Subject: [Iva-dev] Vigade leotelu täiendatud
Date: Sat, 05 Apr 2003 12:05:11 +0200

Tere,

täiendasin omapoolset pisivigade loetelu, mida oleks ehk võimalik järgmise nädala kolmapäeva õhtuks likvideerida.

_____________________________________________________________________________________________
1. Tõlkimata

#kylastajateLoetelu
Nimi Table column heading
Aeg  Table column heading
vaatajad Breadcrumbs

#course_info
info  Link label (Peaks olema vist hoopis Koondstatistika/Course statistics)
Grupikiri Link label

#testihaldus
Juhu  Table column heading
Lahend Table column heading
Juhujarjestus Button label

#kasutajateTulemused
naita kommentaare
peida kommentaarid

#WikiAvaLeht
WikiAvaLeht
Wikileht

#lubadeViited
avamata  - selle asemel peaks vist olema hoopis "ajapiirang"?

#koigiLuba
Algusaeg  Field title
Lõpuaeg (unicode viga) Field title
Kordade arv  Field title
Piiramata  Default value of textbox
Salvesta  Button label

Testiküsimuse lisamise lehel (ei oska failinime öelda, URL oli kummaline)
pilt Textbox heading
Võiks veel lisada küsimuse tüübi lehekülje pealkirjana


alt text Webtop/Bookshelf/Worksops
Veebilaud: Individuaalse töö vahendid
Raamaturiiul: Õpetajapoolsed materjalid
Töötoad: Rühmatöövahendid
Haldus: kursuste, kasutajate, testide ja sisegruppide haldamise vahendid


2. Kujundus
#kasutajaSyndmusedLehena
Kui kasutajal pole sündmusi, siis ilmub sellekohane teade leivapuru-reale - peaks tulema
ikka allapoole, lehele

#course_info
i-täht tuleks vist millegi muuga asendada.

#koigiLuba
Tabel kujundamata

#lubadeViited
Tabel kujundamata

Võõral veebilaual on kasutaja pilt ja selle all olev kasutajanimi halvasti joondatud

TeadmusPaja sõnumi päises on autori pilt originaalsuurusega - peaks olema oluliselt
vähendatud (20 pikslit?)

Edit course participants (add_course_form_2_2?)
Õpetajate ja õpilaste loetelud peaks olema vertikaalselt joondatud üles, mitte keskele nagu
praegu


3. Muu
kasutajateLisamiseVorm ei tööta - tekitab küll kasutajad, kuid need kasutajad ei saa sisse
logida, kuna neil puudub Webtop (c0)
Kui mõni kasutajatest kursust pole veel külastanud, saab õpetaja koondstatistika asemel
veateate

___________________________________________________________________________

Parimat,

Mart Laanpere
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tel. (+372)6409355, Mob. (+372)5278437, http://www.tpu.ee/~martl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]