help-octave
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: pkg installation help


From: Martin Weiser
Subject: Re: pkg installation help
Date: Fri, 12 Feb 2016 13:37:29 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Icedove/38.5.0

On 11.2.2016 20:24, Andreas Weber wrote:
> Am 11.02.2016 um 19:19 schrieb Jeff Sadowski:
> 
>> As if it doesn't understand ode45 Do I need to do something to get it to
>> load these functions?
> 
> Have you run
> pkg load odepkg
> in Octave?
> 
Well, this seems to be a really common problem. In R, you also need to
install and load a package you want (2 steps, too), but I do not
remember seeing this problem in any mailinglist. Why is it so?

Best,
Martin W.


-- 

------------------------------
Pokud je tento e-mail součástí obchodního jednání, Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy v Praze:
a) si vyhrazuje právo jednání kdykoliv ukončit a to i bez uvedení důvodu,
b) stanovuje, že smlouva musí mít písemnou formu,
c) vylučuje přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou,
d) stanovuje, že smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na 
všech náležitostech smlouvy.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]