help-octave
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Octave 3.6.4, PTB and Windows 7


From: Anne Vrijling
Subject: Octave 3.6.4, PTB and Windows 7
Date: Mon, 18 Nov 2013 19:50:42 +0000

Dear Sir, madam,

I have installed Octave 3.6.4 on my Windows computer, which works.
I wanted to install the Psychtoolbox but that does not work. It does not give 
an error, but it simply does not install.
I have a folder called toolbox in the C-drive. I have installed Windows: 
Subversion 1.7.2, 32 bit<http://www.sliksvn.com/en/download>
I gave these commands:

>> cd C:/toolbox
>> DownloadPsychtoolbox('C:/toolbox')
But it gives no reaction.

I found out that the Psychtoolbox will not work with GNU/Octave on MS-Windows 
(http://docs.psychtoolbox.org/DownloadPsychtoolbox). I could install an older 
version of the PTB, but I read that the legacy downloads do not work with 
Psychtoolbox 3.0.9 and with 64 bit of Octave 
(http://docs.psychtoolbox.org/DownloadLegacyPsychtoolbox).
Have I installed a 64 bit version of Octave? What is a 32 bit version of Octave 
that is compatible with Windows 7 and does this work with the PTB 3.0.9? How 
should I install the PTB 3.0.9 on that specific version of Octave?

I hope you have the solution!

Best regards,
Anne Vrijling


Ir. Anne C.L. Vrijling
Klinisch Fysicus
T: 088 585 7000
F: 050 599 71 99
M:  06 52679822
E: address@hidden

Koninklijke Visio
Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Regio Noord Nederland
Domein Revalidatie en Advies
Rijksstraatweg 61
9752 AC Haren (Gr.)
www.visio.orgDISCLAIMER. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging,
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan. Visio staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]