help-octave
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

help porting octave to xp and ubuntu


From: Johan Holmberg
Subject: help porting octave to xp and ubuntu
Date: Fri, 15 Dec 2006 12:13:47 +0100 (CET)

Hi,

could i get some help in how to port Octave to xp-home
and / or ubuntu 10.6
I am working on an Acer 5102 (AMD Turion 64 x2)
processor.

Thanks
Johan
    
    
        
_________________________________________________________
Flyger tiden iväg? Fånga dagen med Yahoo! Mails inbyggda
kalender. Dessutom 250 MB gratis, virusscanning och antispam. Få den på: 
http://se.mail.yahoo.com


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]