gfsd-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gfsd] Catholicism prospectus


From: Ned Snyder
Subject: [gfsd] Catholicism prospectus
Date: Sun, 15 Oct 2006 13:34:12 +0200
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


Degene aan de andere kant van de lijn houdt geen rekening met de situatie op de weg.
De klant is gegarandeerd van een antwoord op zijn vraag en het bedrijf zelf vangt zijn kosten van de snelle handeling van het callcenter of back office op door de betaling door de consument.
Nijhof: "Er is in Nederland een aantal partijen dat dit aankan. De onderneming kan winst maken door het bedrag dat de consument betaalt.
Wellicht even wennen, maar uiteindelijk is de consument erbij gebaat.
De driehonderd grotendeels parttime medewerkers verhuizen mee, zo bevestigde de directie van het thuiswinkelbedrijf donderdag. Wellicht even wennen, maar uiteindelijk is de consument erbij gebaat.
En omdat organisaties gedwongen worden te concurreren op de kwaliteit van de dienstverlening, worden de eisen die aan contactcentermedewerkers worden gesteld, steeds hoger. 'Bedrijven die niet opgenomen zijn in de gids, maar dit wel willen kunnen dit doorgeven', meldt Van Wijk. Van het idee dat een callcenter slechts geld kost moeten we af.
Vooral praten is gevaarlijk en dan met name door een telefoon. Bij inbound ligt de verhouding net anders om, daar zullen de inbound mails harder stijgen dan de inbound telefoongesprekken. De menselijke huid geleidt slecht, maar dat geldt niet meer als er een metalen object, zoals een telefoon, tegen de huid aangehouden wordt. Het verwerken was een stuk lastiger.
Our customers seem to love the personal attention and guidance provided by these web greeters. Bedrijven betalen wel voor extra informatieregels. Zij profiteren daarmee van voordelen als overal aan de slag kunnen, altijd bereikbaar zijn en meer efficiency. Door de goede hulp is de kans groter dat hij of zij over gaat tot een herhalingsaankoop.
Zij profiteren daarmee van voordelen als overal aan de slag kunnen, altijd bereikbaar zijn en meer efficiency. Het callcenter op een andere manier inzetten kan dus effect hebben.
Door deze ontwikkelingen lijkt de markt voor betaalde vaste telefoniediensten eindig. Vroeger kende ik zelfs een heleboel nummers uit mijn hoofd. Verwacht wordt dat het steeds lastiger zal worden, zeker nu de economische verwachtingen gunstig zijn. Het bedrijf Emaildome levert deze nieuwe dienst. Als er zaken uitbesteed worden dan gaat het hoofdzakelijk nog altijd om gesprekken als het contactcenter ge-sloten is. Wellicht even wennen, maar uiteindelijk is de consument erbij gebaat. " In totaal werken bij Wehkamp nu nog een kleine duizend mensen.
Klanten krijgen vaak geen antwoord met het gevolg dat zij ontevreden worden. No automated attendants and a policy to answer phones within three rings.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]