gfsd-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gfsd]Expert.:: Polecone-zaplacone!


From: INET
Subject: [gfsd]Expert.:: Polecone-zaplacone!
Date: Tue, 19 Mar 2002 17:34:43 +0100

-------------------------------------------------------
(C)2002 INET   Newsletter 2002.03.19
Je¿eli naruszylismy Twoja prywatnosc, przepraszamy.
Jezeli nie chcesz otrzymywac e-maili ponizej znajdziesz 
informacje jak nie otrzymywac wiecej aktualnosci.
-------------------------------------------------------

2002.03.15
••••Wspolpraca••••
Jesli masz znajom¹ firme/osobe, która szuka wykonawcy 
serwisu WWW, sklepu internetowego, chce przeprowadzic 
kampanie reklamowa, opracowac banner reklamowy 
to mamy dla Ciebie propozycjê...
MY to zrobimy a Ty zarobisz!
http://www.inet.elblag.pl/pz.php3?cxo=2255&u=1

2002.03.18
Twoj Serwer wirtualny
Trwa czas na ciekawa cene uslug hostingowych:
• stabilny i bezpieczny serwer wirtualny
• utrzymanie w³asnej domeny 
• 30MB na stronê WWW 
• do 10 skrzynek pocztowych 
• ochrona ANTYWIRUSOWA poczty 
• obs³uga poczty przez WWW 
• obs³uga skryptów PHP, CGI, PERL 
• obs³uga bazy danych MySQL 
• dostêp przez TELNET 
• w³asny serwer FTP 
• bezp³atna telefoniczna pomoc techniczna 

http://www.inet.elblag.pl/index.php3?cxo=2255&u=1

INET
-------------------------------------------------------
Je¿eli naruszylismy Twoja prywatnosc, przepraszamy.
Jezeli nie chcesz otrzymywac e-maili ponizej znajdziesz 
informacje jak nie otrzymywac wiecej aktualnosci.
-------------------------------------------------------

Aby anulowaæ subskrypcjê tego biuletynu, kliknij tutaj:
email: address@hidden
aby wys³aæ wiadomoœæ e-mail o zakoñczeniu subskrypcji lub w
odpowiedzi na tê wiadomoœæ wpisz w linii TEMAT s³owo NIEreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]