gawk-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gawk-diffs] [SCM] gawk branch, gawk-4.1-stable, updated. gawk-4.1.0-938


From: Arnold Robbins
Subject: [gawk-diffs] [SCM] gawk branch, gawk-4.1-stable, updated. gawk-4.1.0-938-gd0b7a11
Date: Mon, 18 Jul 2016 02:53:36 +0000 (UTC)

This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "gawk".

The branch, gawk-4.1-stable has been updated
    via d0b7a11fe626c67d7cd1a3591719a547dca6a3c3 (commit)
   from b891ac9e41cd87d603ebd161a0f30261a6f2fa22 (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
http://git.sv.gnu.org/cgit/gawk.git/commit/?id=d0b7a11fe626c67d7cd1a3591719a547dca6a3c3

commit d0b7a11fe626c67d7cd1a3591719a547dca6a3c3
Author: Arnold D. Robbins <address@hidden>
Date:  Mon Jul 18 05:53:24 2016 +0300

  Update sv translation.

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 57689e8..b73f102 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,18 +1,18 @@
 # Swedish translation of gawk
-# Copyright © 2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.
+# Copyright © 2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Free Software 
Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gawk package.
 #
 # Martin Sjögren <address@hidden>, 2001-2002.
 # Christer Andersson <address@hidden>, 2007.
-# Göran Uddeborg <address@hidden>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
+# Göran Uddeborg <address@hidden>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
 #
-# $Revision: 1.20 $
+# $Revision: 1.22 $
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gawk 4.1.1d\n"
+"Project-Id-Version: gawk 4.1.3h\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2016-05-30 16:00-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-22 22:34+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-06-17 09:51+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-07-17 21:21+0200\n"
 "Last-Translator: Göran Uddeborg <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Swedish <address@hidden>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -78,27 +78,19 @@ msgstr "asorti: första argumentet är inte en vektor"
 
 #: array.c:834
 msgid "asort: cannot use a subarray of first arg for second arg"
-msgstr ""
-"asort: det går inte att använda en delvektor av första argumentet som 
andra "
-"argument"
+msgstr "asort: det går inte att använda en delvektor av första argumentet 
som andra argument"
 
 #: array.c:835
 msgid "asorti: cannot use a subarray of first arg for second arg"
-msgstr ""
-"asorti: det går inte att använda en delvektor av första argumentet som 
andra "
-"argument"
+msgstr "asorti: det går inte att använda en delvektor av första argumentet 
som andra argument"
 
 #: array.c:840
 msgid "asort: cannot use a subarray of second arg for first arg"
-msgstr ""
-"asort: det går inte att använda en delvektor av andra argumentet som 
första "
-"argument"
+msgstr "asort: det går inte att använda en delvektor av andra argumentet som 
första argument"
 
 #: array.c:841
 msgid "asorti: cannot use a subarray of second arg for first arg"
-msgstr ""
-"asorti: det går inte att använda en delvektor av andra argumentet som 
första "
-"argument"
+msgstr "asorti: det går inte att använda en delvektor av andra argumentet 
som första argument"
 
 #: array.c:1316
 #, c-format
@@ -170,8 +162,7 @@ msgstr "\"return\" använd utanför funktion"
 
 #: awkgram.y:919
 msgid "plain `print' in BEGIN or END rule should probably be `print \"\"'"
-msgstr ""
-"ensamt \"print\" i BEGIN eller END-regel bör troligen vara 'print \"\"'"
+msgstr "ensamt \"print\" i BEGIN eller END-regel bör troligen vara 'print 
\"\"'"
 
 #: awkgram.y:985 awkgram.y:1034
 msgid "`delete' is not allowed with SYMTAB"
@@ -229,8 +220,7 @@ msgstr "indirekta funktionsanrop är en gawk-utökning"
 #: awkgram.y:1611
 #, c-format
 msgid "can not use special variable `%s' for indirect function call"
-msgstr ""
-"det går inte att använda specialvariabeln \"%s\" för indirekta 
fuktionsanrop"
+msgstr "det går inte att använda specialvariabeln \"%s\" för indirekta 
fuktionsanrop"
 
 #: awkgram.y:1637
 #, c-format
@@ -329,15 +319,12 @@ msgstr "oavslutat reguljärt uttryck slutar med \"\\\" i 
slutet av filen"
 #: awkgram.y:3108
 #, c-format
 msgid "%s: %d: tawk regex modifier `/.../%c' doesn't work in gawk"
-msgstr ""
-"%s: %d: tawk-modifierare för reguljära uttryck \"/.../%c\" fungerar inte i "
-"gawk"
+msgstr "%s: %d: tawk-modifierare för reguljära uttryck \"/.../%c\" fungerar 
inte i gawk"
 
 #: awkgram.y:3112
 #, c-format
 msgid "tawk regex modifier `/.../%c' doesn't work in gawk"
-msgstr ""
-"tawk-modifierare för reguljära uttryck \"/.../%c\" fungerar inte i gawk"
+msgstr "tawk-modifierare för reguljära uttryck \"/.../%c\" fungerar inte i 
gawk"
 
 #: awkgram.y:3119
 msgid "unterminated regexp"
@@ -356,9 +343,8 @@ msgid "backslash not last character on line"
 msgstr "sista tecknet på raden är inte ett omvänt snedstreck"
 
 #: awkgram.y:3235 awkgram.y:3237
-#, fuzzy
 msgid "multidimensional arrays are a gawk extension"
-msgstr "indirekta funktionsanrop är en gawk-utökning"
+msgstr "flerdimensionella matriser är en gawk-utökning"
 
 #: awkgram.y:3262
 msgid "POSIX does not allow operator `**='"
@@ -420,8 +406,7 @@ msgstr "%d är ett ogiltigt antal argument för %s"
 #: awkgram.y:3908
 #, c-format
 msgid "%s: string literal as last arg of substitute has no effect"
-msgstr ""
-"%s: bokstavlig sträng som sista argument till ersättning har ingen effekt"
+msgstr "%s: bokstavlig sträng som sista argument till ersättning har ingen 
effekt"
 
 #: awkgram.y:3913
 #, c-format
@@ -438,15 +423,11 @@ msgstr "close: andra argumentet är en gawk-utökning"
 
 #: awkgram.y:4068
 msgid "use of dcgettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
-msgstr ""
-"användandet av dcgettext(_\"...\") är felaktigt: ta bort det inledande "
-"understrykningstecknet"
+msgstr "användandet av dcgettext(_\"...\") är felaktigt: ta bort det 
inledande understrykningstecknet"
 
 #: awkgram.y:4083
 msgid "use of dcngettext(_\"...\") is incorrect: remove leading underscore"
-msgstr ""
-"användandet av dcngettext(_\"...\") är felaktigt: ta bort det inledande "
-"understrykningstecknet"
+msgstr "användandet av dcngettext(_\"...\") är felaktigt: ta bort det 
inledande understrykningstecknet"
 
 #: awkgram.y:4102
 msgid "index: regexp constant as second argument is not allowed"
@@ -492,9 +473,7 @@ msgstr "funktionen \"%s\": kan inte använda funktionsnamn 
som parameternamn"
 #: awkgram.y:4374
 #, c-format
 msgid "function `%s': can't use special variable `%s' as a function parameter"
-msgstr ""
-"funktionen \"%s\": det går inte att använda specialvariabeln \"%s\" som en "
-"funktionsparameter"
+msgstr "funktionen \"%s\": det går inte att använda specialvariabeln \"%s\" 
som en funktionsparameter"
 
 #: awkgram.y:4382
 #, c-format
@@ -535,11 +514,8 @@ msgid "division by zero attempted in `%%'"
 msgstr "försökte dividera med noll i \"%%\""
 
 #: awkgram.y:5062
-msgid ""
-"cannot assign a value to the result of a field post-increment expression"
-msgstr ""
-"kan inte tilldela ett värde till uttryck som är en efterinkrementering av "
-"ett fält"
+msgid "cannot assign a value to the result of a field post-increment 
expression"
+msgstr "kan inte tilldela ett värde till uttryck som är en 
efterinkrementering av ett fält"
 
 #: awkgram.y:5065
 #, c-format
@@ -567,20 +543,17 @@ msgstr "exp: argumentet %g är inte inom tillåten gräns"
 #: builtin.c:229
 #, c-format
 msgid "fflush: cannot flush: pipe `%s' opened for reading, not writing"
-msgstr ""
-"fflush: kan inte spola: röret \"%s\" öppnat för läsning, inte skrivning"
+msgstr "fflush: kan inte spola: röret \"%s\" öppnat för läsning, inte 
skrivning"
 
 #: builtin.c:232
 #, c-format
 msgid "fflush: cannot flush: file `%s' opened for reading, not writing"
-msgstr ""
-"fflush: kan inte spola: filen \"%s\" öppnad för läsning, inte skrivning"
+msgstr "fflush: kan inte spola: filen \"%s\" öppnad för läsning, inte 
skrivning"
 
 #: builtin.c:241
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "fflush: cannot flush: two-way pipe `%s' has closed write end"
-msgstr ""
-"fflush: kan inte spola: röret \"%s\" öppnat för läsning, inte skrivning"
+msgstr "fflush: kan inte spola: tvåvägsröret ”%s” har en stängs 
skrivände"
 
 #: builtin.c:247
 #, c-format
@@ -658,9 +631,7 @@ msgstr "ödesdigert: \"$\" tillåts inte efter en punkt i 
formatet"
 
 #: builtin.c:924
 msgid "fatal: no `$' supplied for positional field width or precision"
-msgstr ""
-"ödesdigert: inget \"$\" bifogat för positionsangiven fältbredd eller "
-"precision"
+msgstr "ödesdigert: inget \"$\" bifogat för positionsangiven fältbredd 
eller precision"
 
 #: builtin.c:994
 msgid "`l' is meaningless in awk formats; ignored"
@@ -704,8 +675,7 @@ msgstr "[s]printf: värdet %g är utanför 
\"%%%c\"-formatets giltiga intervall"
 #: builtin.c:1555
 #, c-format
 msgid "ignoring unknown format specifier character `%c': no argument converted"
-msgstr ""
-"ignorerar okänt formatspecifikationstecken \"%c\": inget argument 
konverterat"
+msgstr "ignorerar okänt formatspecifikationstecken \"%c\": inget argument 
konverterat"
 
 #: builtin.c:1560
 msgid "fatal: not enough arguments to satisfy format string"
@@ -733,7 +703,7 @@ msgstr "printf: inga argument"
 
 #: builtin.c:1676
 msgid "printf: attempt to write to closed write end of two-way pipe"
-msgstr ""
+msgstr "printf: försök att skriva till stängd skrivände av ett 
tvåvägsrör"
 
 #: builtin.c:1713
 msgid "sqrt: received non-numeric argument"
@@ -785,11 +755,8 @@ msgstr "substr: startindex %g är bortom strängens slut"
 
 #: builtin.c:1831
 #, c-format
-msgid ""
-"substr: length %g at start index %g exceeds length of first argument (%lu)"
-msgstr ""
-"substr: längden %g vid startindex %g överskrider det första argumentets "
-"längd (%lu)"
+msgid "substr: length %g at start index %g exceeds length of first argument 
(%lu)"
+msgstr "substr: längden %g vid startindex %g överskrider det första 
argumentets längd (%lu)"
 
 #: builtin.c:1903
 msgid "strftime: format value in PROCINFO[\"strftime\"] has numeric type"
@@ -833,7 +800,7 @@ msgstr "system: fick ett argument som inte är en sträng"
 
 #: builtin.c:2165 builtin.c:2234
 msgid "print: attempt to write to closed write end of two-way pipe"
-msgstr ""
+msgstr "print: försök att skriva till stängd skrivände av ett 
tvåvägsrör"
 
 #: builtin.c:2252
 #, c-format
@@ -882,119 +849,119 @@ msgstr "gensub: tredje argumentet ”%.*s” behandlat 
som 1"
 msgid "gensub: third argument %g treated as 1"
 msgstr "gensub: tredje argumentet %g behandlat som 1"
 
-#: builtin.c:3096
+#: builtin.c:3100
 #, c-format
 msgid "%s: can be called indirectly only with two arguments"
 msgstr "%s: kan anropas indirekt endast med två argument"
 
-#: builtin.c:3186
+#: builtin.c:3190
 #, c-format
 msgid "indirect call to %s requires at least two arguments"
 msgstr "indirekt anrop till %s kräver åtminstone två argument"
 
-#: builtin.c:3238
+#: builtin.c:3242
 msgid "lshift: received non-numeric first argument"
 msgstr "lshift: fick ett ickenumeriskt första argument"
 
-#: builtin.c:3240
+#: builtin.c:3244
 msgid "lshift: received non-numeric second argument"
 msgstr "lshift: fick ett ickenumeriskt andra argument"
 
-#: builtin.c:3246
+#: builtin.c:3250
 #, c-format
 msgid "lshift(%f, %f): negative values will give strange results"
 msgstr "lshift(%f, %f): negativa värden kommer ge konstiga resultat"
 
-#: builtin.c:3248
+#: builtin.c:3252
 #, c-format
 msgid "lshift(%f, %f): fractional values will be truncated"
 msgstr "lshift(%f, %f): flyttalsvärden kommer huggas av"
 
-#: builtin.c:3250
+#: builtin.c:3254
 #, c-format
 msgid "lshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
 msgstr "lshift(%f, %f): för stort skiftvärde kommer ge konstiga resultat"
 
-#: builtin.c:3275
+#: builtin.c:3279
 msgid "rshift: received non-numeric first argument"
 msgstr "rshift: fick ett ickenumeriskt första argument"
 
-#: builtin.c:3277
+#: builtin.c:3281
 msgid "rshift: received non-numeric second argument"
 msgstr "rshift: fick ett ickenumeriskt andra argument"
 
-#: builtin.c:3283
+#: builtin.c:3287
 #, c-format
 msgid "rshift(%f, %f): negative values will give strange results"
 msgstr "rshift(%f, %f): negativa värden kommer ge konstiga resultat"
 
-#: builtin.c:3285
+#: builtin.c:3289
 #, c-format
 msgid "rshift(%f, %f): fractional values will be truncated"
 msgstr "rshift(%f, %f): flyttalsvärden kommer huggas av"
 
-#: builtin.c:3287
+#: builtin.c:3291
 #, c-format
 msgid "rshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
 msgstr "rshift(%f, %f): för stor skiftvärde kommer ge konstiga resultat"
 
-#: builtin.c:3312 mpfr.c:988
+#: builtin.c:3316 mpfr.c:988
 msgid "and: called with less than two arguments"
 msgstr "and: anropad med mindre än två argument"
 
-#: builtin.c:3317
+#: builtin.c:3321
 #, c-format
 msgid "and: argument %d is non-numeric"
 msgstr "and: argument %d är inte numeriskt"
 
-#: builtin.c:3321
+#: builtin.c:3325
 #, c-format
 msgid "and: argument %d negative value %g will give strange results"
 msgstr "and: argument %d med negativt värde %g kommer ge konstiga resultat"
 
-#: builtin.c:3344 mpfr.c:1020
+#: builtin.c:3348 mpfr.c:1020
 msgid "or: called with less than two arguments"
 msgstr "or: anropad med färre än två argument"
 
-#: builtin.c:3349
+#: builtin.c:3353
 #, c-format
 msgid "or: argument %d is non-numeric"
 msgstr "or: argument %d är inte numeriskt"
 
-#: builtin.c:3353
+#: builtin.c:3357
 #, c-format
 msgid "or: argument %d negative value %g will give strange results"
 msgstr "or: argument %d med negativt värde %g kommer ge konstiga resultat"
 
-#: builtin.c:3375 mpfr.c:1051
+#: builtin.c:3379 mpfr.c:1051
 msgid "xor: called with less than two arguments"
 msgstr "xor: anropad med färre än två argument"
 
-#: builtin.c:3381
+#: builtin.c:3385
 #, c-format
 msgid "xor: argument %d is non-numeric"
 msgstr "xor: argument %d är inte numeriskt"
 
-#: builtin.c:3385
+#: builtin.c:3389
 #, c-format
 msgid "xor: argument %d negative value %g will give strange results"
 msgstr "xor: argument %d med negativt värde %g kommer ge konstiga resultat"
 
-#: builtin.c:3410 mpfr.c:807
+#: builtin.c:3414 mpfr.c:807
 msgid "compl: received non-numeric argument"
 msgstr "compl: fick ett ickenumeriskt argument"
 
-#: builtin.c:3416
+#: builtin.c:3420
 #, c-format
 msgid "compl(%f): negative value will give strange results"
 msgstr "compl(%f): negativt värde kommer ge konstiga resultat"
 
-#: builtin.c:3418
+#: builtin.c:3422
 #, c-format
 msgid "compl(%f): fractional value will be truncated"
 msgstr "compl(%f): flyttalsvärde kommer huggas av"
 
-#: builtin.c:3587
+#: builtin.c:3592
 #, c-format
 msgid "dcgettext: `%s' is not a valid locale category"
 msgstr "dcgettext: \"%s\" är inte en giltig lokalkategori"
@@ -1012,7 +979,7 @@ msgstr "ogiltigt ramnummer: %d"
 #: command.y:296
 #, c-format
 msgid "info: invalid option - \"%s\""
-msgstr "info: ogiltig flagga - ”%s”"
+msgstr "info: ogiltig flagga — ”%s”"
 
 #: command.y:322
 #, c-format
@@ -1026,9 +993,7 @@ msgstr "save \"%s\": kommandot inte tillåtet."
 
 #: command.y:340
 msgid "Can't use command `commands' for breakpoint/watchpoint commands"
-msgstr ""
-"Det går inte att använda kommandot ”commands” i brytpunkts-/"
-"observationspunktskommandon"
+msgstr "Det går inte att använda kommandot ”commands” i 
brytpunkts-/observationspunktskommandon"
 
 #: command.y:342
 msgid "no breakpoint/watchpoint has been set yet"
@@ -1059,7 +1024,7 @@ msgstr "”silent” är giltigt endast i kommandot 
”commands”"
 #: command.y:374
 #, c-format
 msgid "trace: invalid option - \"%s\""
-msgstr "trace: ogiltig flagga - ”%s”"
+msgstr "trace: ogiltig flagga — ”%s”"
 
 #: command.y:388
 msgid "condition: invalid breakpoint/watchpoint number"
@@ -1072,17 +1037,17 @@ msgstr "argumentet är inte en sträng"
 #: command.y:460 command.y:465
 #, c-format
 msgid "option: invalid parameter - \"%s\""
-msgstr "option: ogiltig parameter - \"%s\""
+msgstr "option: ogiltig parameter — \"%s\""
 
 #: command.y:475
 #, c-format
 msgid "no such function - \"%s\""
-msgstr "ingen sådan funktion - \"%s\""
+msgstr "ingen sådan funktion — \"%s\""
 
 #: command.y:532
 #, c-format
 msgid "enable: invalid option - \"%s\""
-msgstr "enable: ogiltig flagga - ”%s”"
+msgstr "enable: ogiltig flagga — ”%s”"
 
 #: command.y:598
 #, c-format
@@ -1102,208 +1067,176 @@ msgid "non-zero integer value"
 msgstr "heltalsvärde som inte är noll"
 
 #: command.y:818
-msgid ""
-"backtrace [N] - print trace of all or N innermost (outermost if N < 0) "
-"frames."
-msgstr ""
-"backtrace [N] - skriv ett spår över alla eller N innersta (yttersta om N < "
-"0) ramar."
+msgid "backtrace [N] - print trace of all or N innermost (outermost if N < 0) 
frames."
+msgstr "backtrace [N] — skriv ett spår över alla eller N innersta 
(yttersta om N < 0) ramar."
 
 #: command.y:820
-msgid ""
-"break [[filename:]N|function] - set breakpoint at the specified location."
-msgstr "break [[filename:]N|function] - sätt brytpunkt på den angivna 
platsen."
+msgid "break [[filename:]N|function] - set breakpoint at the specified 
location."
+msgstr "break [[filename:]N|function] — sätt brytpunkt på den angivna 
platsen."
 
 #: command.y:822
 msgid "clear [[filename:]N|function] - delete breakpoints previously set."
-msgstr "clear [[filnamn:]N|funktion] - radera tidigare satta brytpunkter."
+msgstr "clear [[filnamn:]N|funktion] — radera tidigare satta brytpunkter."
 
 #: command.y:824
-msgid ""
-"commands [num] - starts a list of commands to be executed at a "
-"breakpoint(watchpoint) hit."
-msgstr ""
-"commands [num] - startar en lista av kommandon att köra när en "
-"brytpunkt(observationspunkt) träffas."
+msgid "commands [num] - starts a list of commands to be executed at a 
breakpoint(watchpoint) hit."
+msgstr "commands [num] — startar en lista av kommandon att köra när en 
brytpunkt(observationspunkt) träffas."
 
 #: command.y:826
 msgid "condition num [expr] - set or clear breakpoint or watchpoint condition."
-msgstr ""
-"condition num [uttr] - sätt eller töm en brytpunkts eller 
observationspunkts "
-"villkor."
+msgstr "condition num [uttr] — sätt eller töm en brytpunkts eller 
observationspunkts villkor."
 
 #: command.y:828
 msgid "continue [COUNT] - continue program being debugged."
-msgstr "continue [ANTAL] - fortsätt programmet som felsöks."
+msgstr "continue [ANTAL] — fortsätt programmet som felsöks."
 
 #: command.y:830
 msgid "delete [breakpoints] [range] - delete specified breakpoints."
-msgstr "delete [brytpunkter] [intervall] - radera angivna brytpunkter."
+msgstr "delete [brytpunkter] [intervall] — radera angivna brytpunkter."
 
 #: command.y:832
 msgid "disable [breakpoints] [range] - disable specified breakpoints."
-msgstr "disable [brytpunkter] [intervall] - avaktivera angivna brytpunkter."
+msgstr "disable [brytpunkter] [intervall] — avaktivera angivna brytpunkter."
 
 #: command.y:834
 msgid "display [var] - print value of variable each time the program stops."
-msgstr ""
-"display [var] - skriv ut värdet på variabeln varje gång programmet 
stoppar."
+msgstr "display [var] — skriv ut värdet på variabeln varje gång 
programmet stoppar."
 
 #: command.y:836
 msgid "down [N] - move N frames down the stack."
-msgstr "down [N] - flytta N ramar ner i stacken."
+msgstr "down [N] — flytta N ramar ner i stacken."
 
 #: command.y:838
 msgid "dump [filename] - dump instructions to file or stdout."
-msgstr "dump [filnamn] - skriv instruktioner till filen eller standard ut."
+msgstr "dump [filnamn] — skriv instruktioner till filen eller standard ut."
 
 #: command.y:840
 msgid "enable [once|del] [breakpoints] [range] - enable specified breakpoints."
-msgstr ""
-"enable [once|del] [brytpunkter] [intervall] - aktivera angivna brytpunkter."
+msgstr "enable [once|del] [brytpunkter] [intervall] — aktivera angivna 
brytpunkter."
 
 #: command.y:842
 msgid "end - end a list of commands or awk statements."
-msgstr "end - avsluta en lista av kommandon eller awk-satser."
+msgstr "end — avsluta en lista av kommandon eller awk-satser."
 
 #: command.y:844
 msgid "eval stmt|[p1, p2, ...] - evaluate awk statement(s)."
-msgstr "eval sats|[p1, p2, ...] - utför awk-sats(er)."
+msgstr "eval sats|[p1, p2, ...] — utför awk-sats(er)."
 
 #: command.y:846
-#, fuzzy
 msgid "exit - (same as quit) exit debugger."
-msgstr "quit - avsluta felsökaren."
+msgstr "exit — (samma som quit) avsluta felsökaren."
 
 #: command.y:848
 msgid "finish - execute until selected stack frame returns."
-msgstr "finish - kör tills den valda stackramen returnerar."
+msgstr "finish — kör tills den valda stackramen returnerar."
 
 #: command.y:850
 msgid "frame [N] - select and print stack frame number N."
-msgstr "frame [N] - välj och skriv ut stackram nummer N."
+msgstr "frame [N] — välj och skriv ut stackram nummer N."
 
 #: command.y:852
 msgid "help [command] - print list of commands or explanation of command."
-msgstr ""
-"help [kommando] - skriv listan av kommandon eller en förklaring av kommando."
+msgstr "help [kommando] — skriv listan av kommandon eller en förklaring av 
kommando."
 
 #: command.y:854
 msgid "ignore N COUNT - set ignore-count of breakpoint number N to COUNT."
-msgstr ""
-"ignore N ANTAL - sätt ignoreringsantal på brytpunkt nummer N till ANTAL."
+msgstr "ignore N ANTAL — sätt ignoreringsantal på brytpunkt nummer N till 
ANTAL."
 
 #: command.y:856
-msgid ""
-"info topic - source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|"
-"display|watch."
-msgstr ""
-"info topic - source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|"
-"display|watch."
+msgid "info topic - 
source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|display|watch."
+msgstr "info topic — 
source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|display|watch."
 
 #: command.y:858
 msgid "list [-|+|[filename:]lineno|function|range] - list specified line(s)."
-msgstr "list [-|+|[filnamn:]radnr|funktion|intervall] - lista angivna rad(er)."
+msgstr "list [-|+|[filnamn:]radnr|funktion|intervall] — lista angivna 
rad(er)."
 
 #: command.y:860
 msgid "next [COUNT] - step program, proceeding through subroutine calls."
-msgstr "next [ANTAL] - stega programmet, passera genom subrutinanrop."
+msgstr "next [ANTAL] — stega programmet, passera genom subrutinanrop."
 
 #: command.y:862
-msgid ""
-"nexti [COUNT] - step one instruction, but proceed through subroutine calls."
-msgstr "nexti [ANTAL] - stega en instruktion, men passera genom subrutinanrop."
+msgid "nexti [COUNT] - step one instruction, but proceed through subroutine 
calls."
+msgstr "nexti [ANTAL] — stega en instruktion, men passera genom 
subrutinanrop."
 
 #: command.y:864
 msgid "option [name[=value]] - set or display debugger option(s)."
-msgstr "option [namn[=värde]] - sätt eller visa felsökningsalternativ."
+msgstr "option [namn[=värde]] — sätt eller visa felsökningsalternativ."
 
 #: command.y:866
 msgid "print var [var] - print value of a variable or array."
-msgstr "print var [var] - skriv värdet på en variabel eller vektor."
+msgstr "print var [var] — skriv värdet på en variabel eller vektor."
 
 #: command.y:868
 msgid "printf format, [arg], ... - formatted output."
-msgstr "printf format, [arg], … - formaterad utskrift."
+msgstr "printf format, [arg], … — formaterad utskrift."
 
 #: command.y:870
 msgid "quit - exit debugger."
-msgstr "quit - avsluta felsökaren."
+msgstr "quit — avsluta felsökaren."
 
 #: command.y:872
 msgid "return [value] - make selected stack frame return to its caller."
-msgstr "return [värde] - låt den valda stackramen returnera till sin 
anropare."
+msgstr "return [värde] — låt den valda stackramen returnera till sin 
anropare."
 
 #: command.y:874
 msgid "run - start or restart executing program."
-msgstr "run - starta eller starta om körningen av programmet."
+msgstr "run — starta eller starta om körningen av programmet."
 
 #: command.y:877
 msgid "save filename - save commands from the session to file."
-msgstr "save filnamn - spara kommandon från sessionen i en fil."
+msgstr "save filnamn — spara kommandon från sessionen i en fil."
 
 #: command.y:880
 msgid "set var = value - assign value to a scalar variable."
-msgstr "set var = värde - tilldela värde till en skalär variabel."
+msgstr "set var = värde — tilldela värde till en skalär variabel."
 
 #: command.y:882
-msgid ""
-"silent - suspends usual message when stopped at a breakpoint/watchpoint."
-msgstr ""
-"silent - undertrycker normala meddelanden vid stopp på en brytpunkt/"
-"observationspunkt. "
+msgid "silent - suspends usual message when stopped at a 
breakpoint/watchpoint."
+msgstr "silent — undertrycker normala meddelanden vid stopp på en 
brytpunkt/observationspunkt. "
 
 #: command.y:884
 msgid "source file - execute commands from file."
-msgstr "source fil - kör kommandon från fil."
+msgstr "source fil — kör kommandon från fil."
 
 #: command.y:886
 msgid "step [COUNT] - step program until it reaches a different source line."
-msgstr "step [ANTAL] - stega programmet tills det når en annan källkodsrad."
+msgstr "step [ANTAL] — stega programmet tills det når en annan 
källkodsrad."
 
 #: command.y:888
 msgid "stepi [COUNT] - step one instruction exactly."
-msgstr "stepi [ANTAL] - stega exakt en instruktion."
+msgstr "stepi [ANTAL] — stega exakt en instruktion."
 
 #: command.y:890
 msgid "tbreak [[filename:]N|function] - set a temporary breakpoint."
-msgstr "tbreak [[filenamn:]N|funktion] - sätt en tillfällig brytpunkt."
+msgstr "tbreak [[filenamn:]N|funktion] — sätt en tillfällig brytpunkt."
 
 #: command.y:892
 msgid "trace on|off - print instruction before executing."
-msgstr "trace on|off - skriv ut instruktioner före de körs."
+msgstr "trace on|off — skriv ut instruktioner före de körs."
 
 #: command.y:894
 msgid "undisplay [N] - remove variable(s) from automatic display list."
-msgstr "undisplay [N] - ta bort variabler från listan över automatiskt 
visade."
+msgstr "undisplay [N] — ta bort variabler från listan över automatiskt 
visade."
 
 #: command.y:896
-msgid ""
-"until [[filename:]N|function] - execute until program reaches a different "
-"line or line N within current frame."
-msgstr ""
-"until [[filenamn:]N|funktion] - kör tills programmet når en annan rad eller 
"
-"rad N inom aktuell ram."
+msgid "until [[filename:]N|function] - execute until program reaches a 
different line or line N within current frame."
+msgstr "until [[filenamn:]N|funktion] — kör tills programmet når en annan 
rad eller rad N inom aktuell ram."
 
 #: command.y:898
 msgid "unwatch [N] - remove variable(s) from watch list."
-msgstr "unwatch [N] - ta bort variabler från observationslistan."
+msgstr "unwatch [N] — ta bort variabler från observationslistan."
 
 #: command.y:900
 msgid "up [N] - move N frames up the stack."
-msgstr "up [N] - flytta N ramar uppåt i stacken."
+msgstr "up [N] — flytta N ramar uppåt i stacken."
 
 #: command.y:902
 msgid "watch var - set a watchpoint for a variable."
-msgstr "watch var - sätt en observationspunkt för en variabel."
+msgstr "watch var — sätt en observationspunkt för en variabel."
 
 #: command.y:904
-msgid ""
-"where [N] - (same as backtrace) print trace of all or N innermost (outermost "
-"if N < 0) frames."
-msgstr ""
-"where [N] - (samma som backtrace) skriv ett spår över alla eller N innersta 
"
-"(yttersta om N < 0) ramar."
+msgid "where [N] - (same as backtrace) print trace of all or N innermost 
(outermost if N < 0) frames."
+msgstr "where [N] — (samma som backtrace) skriv ett spår över alla eller N 
innersta (yttersta om N < 0) ramar."
 
 #: command.y:1016 debug.c:401 msg.c:135
 #, c-format
@@ -1327,7 +1260,7 @@ msgstr "ogiltigt tecken i kommandot"
 #: command.y:1161
 #, c-format
 msgid "unknown command - \"%.*s\", try help"
-msgstr "okänt kommando - \"%.*s\", försök med help"
+msgstr "okänt kommando — \"%.*s\", försök med help"
 
 #: command.y:1231
 #, c-format
@@ -1593,8 +1526,7 @@ msgstr "försök att använda ett skalärt värde som 
vektor"
 #: debug.c:1856
 #, c-format
 msgid "Watchpoint %d deleted because parameter is out of scope.\n"
-msgstr ""
-"Observationspunkt %d raderad för att parametern är utanför sin 
räckvidd.\n"
+msgstr "Observationspunkt %d raderad för att parametern är utanför sin 
räckvidd.\n"
 
 #: debug.c:1867
 #, c-format
@@ -1628,9 +1560,7 @@ msgstr "Ogiltigt ramnummer"
 #: debug.c:2200
 #, c-format
 msgid "Note: breakpoint %d (enabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
-msgstr ""
-"Observera: brytpunkt %d (aktiverad, ignorera följande %ld träffar), är 
också "
-"satt vid %s:%d"
+msgstr "Observera: brytpunkt %d (aktiverad, ignorera följande %ld träffar), 
är också satt vid %s:%d"
 
 #: debug.c:2207
 #, c-format
@@ -1640,9 +1570,7 @@ msgstr "Observera: brytpunkt %d (aktiverad), är också 
satt vid %s:%d"
 #: debug.c:2214
 #, c-format
 msgid "Note: breakpoint %d (disabled, ignore next %ld hits), also set at %s:%d"
-msgstr ""
-"Observera: brytpunkt %d (avaktiverad, ignorera följande %ld träffar), är "
-"också satt vid %s:%d"
+msgstr "Observera: brytpunkt %d (avaktiverad, ignorera följande %ld 
träffar), är också satt vid %s:%d"
 
 #: debug.c:2221
 #, c-format
@@ -1836,8 +1764,7 @@ msgstr "”until” är inte meningsfullt med icke lokalt 
hopp ”%s”\n"
 
 #: debug.c:4231
 msgid "\t------[Enter] to continue or q [Enter] to quit------"
-msgstr ""
-"\t------[Retur] för att fortsätta eller a [Retur] för att avsluta------"
+msgstr "\t------[Retur] för att fortsätta eller a [Retur] för att 
avsluta------"
 
 #: debug.c:4232
 msgid "q"
@@ -1864,16 +1791,15 @@ msgstr "”%s” är inte tillåtet i det aktuella 
sammanhanget; satsen ignorera
 
 #: debug.c:5435
 msgid "`return' not allowed in current context; statement ignored"
-msgstr ""
-"”return” är inte tillåtet i det aktuella sammanhanget; satsen ignoreras"
+msgstr "”return” är inte tillåtet i det aktuella sammanhanget; satsen 
ignoreras"
 
 #: debug.c:5650
 #, c-format
 msgid "No symbol `%s' in current context"
 msgstr "Ingen symbol ”%s” i aktuell omgivning"
 
-#: dfa.c:1040 dfa.c:1043 dfa.c:1062 dfa.c:1072 dfa.c:1084 dfa.c:1111 dfa.c:1120
-#: dfa.c:1123 dfa.c:1128 dfa.c:1149 dfa.c:1152
+#: dfa.c:1040 dfa.c:1043 dfa.c:1062 dfa.c:1072 dfa.c:1084 dfa.c:1111
+#: dfa.c:1120 dfa.c:1123 dfa.c:1128 dfa.c:1149 dfa.c:1152
 msgid "unbalanced ["
 msgstr "obalanserad ["
 
@@ -2027,10 +1953,8 @@ msgstr "load_ext: kan inte öppna biblioteket ”%s” 
(%s)\n"
 
 #: ext.c:81
 #, c-format
-msgid ""
-"load_ext: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' (%s)\n"
-msgstr ""
-"load_ext: biblioteket ”%s”: definierar inte 
”plugin_is_GPL_compatible” (%s)\n"
+msgid "load_ext: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' 
(%s)\n"
+msgstr "load_ext: biblioteket ”%s”: definierar inte 
”plugin_is_GPL_compatible” (%s)\n"
 
 #: ext.c:87
 #, c-format
@@ -2040,8 +1964,7 @@ msgstr "load_ext: biblioteket ”%s”: kan inte anropa 
funktionen ”%s” (%s)
 #: ext.c:91
 #, c-format
 msgid "load_ext: library `%s' initialization routine `%s' failed\n"
-msgstr ""
-"load_ext: initieringsrutinen ”%2$s” i biblioteket ”%1$s” 
misslyckades\n"
+msgstr "load_ext: initieringsrutinen ”%2$s” i biblioteket ”%1$s” 
misslyckades\n"
 
 #: ext.c:151
 msgid "`extension' is a gawk extension"
@@ -2058,10 +1981,8 @@ msgstr "extension: kan inte öppna biblioteket ”%s” 
(%s)"
 
 #: ext.c:163
 #, c-format
-msgid ""
-"extension: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' (%s)"
-msgstr ""
-"extension: biblioteket ”%s”: definierar inte 
”plugin_is_GPL_compatible” (%s)"
+msgid "extension: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' 
(%s)"
+msgstr "extension: biblioteket ”%s”: definierar inte 
”plugin_is_GPL_compatible” (%s)"
 
 #: ext.c:167
 #, c-format
@@ -2090,8 +2011,7 @@ msgstr "make_builtin: funktionsnamnet ”%s” är 
definierat sedan tidigare"
 #: ext.c:223
 #, c-format
 msgid "make_builtin: can't use gawk built-in `%s' as function name"
-msgstr ""
-"make_builtin: kan inte använda gawks inbyggda ”%s” som ett funktionsnamn"
+msgstr "make_builtin: kan inte använda gawks inbyggda ”%s” som ett 
funktionsnamn"
 
 #: ext.c:226 ext.c:281
 #, c-format
@@ -2125,8 +2045,7 @@ msgstr "extension: funktionsnamnet \"%s\" är definierat 
sedan tidigare"
 #: ext.c:278
 #, c-format
 msgid "extension: can't use gawk built-in `%s' as function name"
-msgstr ""
-"extension: kan inte använda gawks inbyggda \"%s\" som ett funktionsnamn"
+msgstr "extension: kan inte använda gawks inbyggda \"%s\" som ett 
funktionsnamn"
 
 #: ext.c:358
 #, c-format
@@ -2160,9 +2079,8 @@ msgid "stat: bad parameters"
 msgstr "stat: felaktiga parametrar"
 
 #: extension/filefuncs.c:527
-#, fuzzy
 msgid "statvfs: called with wrong number of arguments"
-msgstr "stat: anropad med fel antal argument"
+msgstr "statvfs: anropad med fel antal argument"
 
 #: extension/filefuncs.c:598
 #, c-format
@@ -2299,8 +2217,7 @@ msgstr "inplace_begin: kan inte hämta 1:a argumentet som 
en filnamnssträng"
 #: extension/inplace.c:144
 #, c-format
 msgid "inplace_begin: disabling in-place editing for invalid FILENAME `%s'"
-msgstr ""
-"inplace_begin: avaktiverar redigering på plats för ogiltigt FILNAMN 
”%s”"
+msgstr "inplace_begin: avaktiverar redigering på plats för ogiltigt FILNAMN 
”%s”"
 
 #: extension/inplace.c:151
 #, c-format
@@ -2501,20 +2418,15 @@ msgstr "split: andra argumentet är inte en vektor"
 
 #: field.c:980
 msgid "split: cannot use the same array for second and fourth args"
-msgstr ""
-"split: det går inte att använda samma vektor som andra och fjärde argument"
+msgstr "split: det går inte att använda samma vektor som andra och fjärde 
argument"
 
 #: field.c:985
 msgid "split: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
-msgstr ""
-"split: det går inte att använda en delvektor av andra argumentet som 
fjärde "
-"argument"
+msgstr "split: det går inte att använda en delvektor av andra argumentet som 
fjärde argument"
 
 #: field.c:988
 msgid "split: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
-msgstr ""
-"split: det går inte att använda en delvektor av fjärde argumentet som 
andra "
-"argument"
+msgstr "split: det går inte att använda en delvektor av fjärde argumentet 
som andra argument"
 
 #: field.c:1019
 msgid "split: null string for third arg is a gawk extension"
@@ -2534,20 +2446,15 @@ msgstr "patsplit: tredje argumentet får inte vara tomt"
 
 #: field.c:1074
 msgid "patsplit: cannot use the same array for second and fourth args"
-msgstr ""
-"patsplit: det går inte att använda samma vektor som andra och fjärde 
argument"
+msgstr "patsplit: det går inte att använda samma vektor som andra och 
fjärde argument"
 
 #: field.c:1079
 msgid "patsplit: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
-msgstr ""
-"patsplit: det går inte att använda en delvektor av andra argumentet som "
-"fjärde argument"
+msgstr "patsplit: det går inte att använda en delvektor av andra argumentet 
som fjärde argument"
 
 #: field.c:1082
 msgid "patsplit: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
-msgstr ""
-"patsplit: det går inte att använda en delvektor av fjärde argumentet som "
-"andra argument"
+msgstr "patsplit: det går inte att använda en delvektor av fjärde 
argumentet som andra argument"
 
 #: field.c:1120
 msgid "`FIELDWIDTHS' is a gawk extension"
@@ -2566,7 +2473,7 @@ msgstr "tom sträng som \"FS\" är en gawk-utökning"
 msgid "old awk does not support regexps as value of `FS'"
 msgstr "gamla awk stöder inte reguljära uttryck som värden på \"FS\""
 
-#: field.c:1380
+#: field.c:1384
 msgid "`FPAT' is a gawk extension"
 msgstr "\"FPAT\" är en gawk-utökning"
 
@@ -2687,9 +2594,7 @@ msgstr "uttrycket för \"%s\"-omdirigering har en tom 
sträng som värde"
 #: io.c:797
 #, c-format
 msgid "filename `%s' for `%s' redirection may be result of logical expression"
-msgstr ""
-"filnamnet \"%s\" för \"%s\"-omdirigering kan vara resultatet av ett logiskt "
-"uttryck"
+msgstr "filnamnet \"%s\" för \"%s\"-omdirigering kan vara resultatet av ett 
logiskt uttryck"
 
 #: io.c:845
 #, c-format
@@ -2722,10 +2627,8 @@ msgid "can't redirect to `%s' (%s)"
 msgstr "kan inte dirigera om till \"%s\" (%s)"
 
 #: io.c:1084
-msgid ""
-"reached system limit for open files: starting to multiplex file descriptors"
-msgstr ""
-"nådde systembegränsningen för öppna filer: börjar multiplexa 
fildeskriptorer"
+msgid "reached system limit for open files: starting to multiplex file 
descriptors"
+msgstr "nådde systembegränsningen för öppna filer: börjar multiplexa 
fildeskriptorer"
 
 #: io.c:1100
 #, c-format
@@ -2752,9 +2655,7 @@ msgstr "stängning av omdirigering som aldrig öppnades"
 #: io.c:1249
 #, c-format
 msgid "close: redirection `%s' not opened with `|&', second argument ignored"
-msgstr ""
-"close: omdirigeringen \"%s\" öppnades inte med \"|&\", andra argumentet "
-"ignorerat"
+msgstr "close: omdirigeringen \"%s\" öppnades inte med \"|&\", andra 
argumentet ignorerat"
 
 #: io.c:1266
 #, c-format
@@ -2899,7 +2800,7 @@ msgstr "kan inte skapa barnprocess för \"%s\" (fork: %s)"
 
 #: io.c:2493
 msgid "getline: attempt to read from closed read end of two-way pipe"
-msgstr ""
+msgstr "getline: försök att läsa från stängd läsände av ett 
tvåvägsrör"
 
 #: io.c:2795
 msgid "register_input_parser: received NULL pointer"
@@ -2908,9 +2809,7 @@ msgstr "register_input_parser: mottog NULL-pekare"
 #: io.c:2823
 #, c-format
 msgid "input parser `%s' conflicts with previously installed input parser `%s'"
-msgstr ""
-"inmatningstolken ”%s” står i konflikt med tidigare installerad "
-"inmatningstolk ”%s”"
+msgstr "inmatningstolken ”%s” står i konflikt med tidigare installerad 
inmatningstolk ”%s”"
 
 #: io.c:2830
 #, c-format
@@ -2923,11 +2822,8 @@ msgstr "register_output_wrapper: mottog NULL-pekare"
 
 #: io.c:2878
 #, c-format
-msgid ""
-"output wrapper `%s' conflicts with previously installed output wrapper `%s'"
-msgstr ""
-"utmatningsomslag ”%s” står i konflikt med tidigare installerat "
-"utmatningsomslag ”%s”"
+msgid "output wrapper `%s' conflicts with previously installed output wrapper 
`%s'"
+msgstr "utmatningsomslag ”%s” står i konflikt med tidigare installerat 
utmatningsomslag ”%s”"
 
 #: io.c:2885
 #, c-format
@@ -2940,12 +2836,8 @@ msgstr "register_output_processor: mottog NULL-pekare"
 
 #: io.c:2935
 #, c-format
-msgid ""
-"two-way processor `%s' conflicts with previously installed two-way processor "
-"`%s'"
-msgstr ""
-"tvåvägsprocessorn ”%s” står i konflikt med tidigare installerad "
-"tvåvägsprocessor ”%s”"
+msgid "two-way processor `%s' conflicts with previously installed two-way 
processor `%s'"
+msgstr "tvåvägsprocessorn ”%s” står i konflikt med tidigare installerad 
tvåvägsprocessor ”%s”"
 
 #: io.c:2944
 #, c-format
@@ -3012,8 +2904,7 @@ msgstr "ingen programtext alls!"
 #: main.c:563
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...\n"
-msgstr ""
-"Användning: %s [POSIX- eller GNU-stilsflaggor] -f progfil [--] fil ...\n"
+msgstr "Användning: %s [POSIX- eller GNU-stilsflaggor] -f progfil [--] fil 
...\n"
 
 #: main.c:565
 #, c-format
@@ -3358,44 +3249,36 @@ msgstr "%s: argument nr. %d negativa värde %Zd kommer 
ge konstiga resultat"
 msgid "cmd. line:"
 msgstr "kommandorad:"
 
-#: node.c:418
+#: node.c:431
 msgid "backslash at end of string"
 msgstr "omvänt snedstreck i slutet av strängen"
 
-#: node.c:497
+#: node.c:510
 #, c-format
 msgid "old awk does not support the `\\%c' escape sequence"
 msgstr "gamla awk stöder inte kontrollsekvensen \"\\%c\""
 
-#: node.c:548
+#: node.c:561
 msgid "POSIX does not allow `\\x' escapes"
 msgstr "POSIX tillåter inte \"\\x\"-kontrollsekvenser"
 
-#: node.c:554
+#: node.c:567
 msgid "no hex digits in `\\x' escape sequence"
 msgstr "inga hexadecimala siffror i \"\\x\"-kontrollsekvenser"
 
-#: node.c:576
+#: node.c:589
 #, c-format
-msgid ""
-"hex escape \\x%.*s of %d characters probably not interpreted the way you "
-"expect"
-msgstr ""
-"hexkod \\x%.*s med %d tecken tolkas förmodligen inte på det sätt du "
-"förväntar dig"
+msgid "hex escape \\x%.*s of %d characters probably not interpreted the way 
you expect"
+msgstr "hexkod \\x%.*s med %d tecken tolkas förmodligen inte på det sätt du 
förväntar dig"
 
-#: node.c:591
+#: node.c:604
 #, c-format
 msgid "escape sequence `\\%c' treated as plain `%c'"
 msgstr "kontrollsekvensen \"\\%c\" behandlad som bara \"%c\""
 
-#: node.c:728
-msgid ""
-"Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your data "
-"and your locale."
-msgstr ""
-"Ogiltig multibytedata upptäckt. Dina data och din lokal stämmer kanske 
inte "
-"överens."
+#: node.c:741
+msgid "Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your 
data and your locale."
+msgstr "Ogiltig multibytedata upptäckt. Dina data och din lokal stämmer 
kanske inte överens."
 
 #: posix/gawkmisc.c:177
 #, c-format
@@ -3474,8 +3357,7 @@ msgstr "redir2str: okänd omdirigeringstyp %d"
 #: re.c:607
 #, c-format
 msgid "regexp component `%.*s' should probably be `[%.*s]'"
-msgstr ""
-"komponenten \"%.*s\" i reguljäruttryck skall förmodligen vara \"[%.*s]\""
+msgstr "komponenten \"%.*s\" i reguljäruttryck skall förmodligen vara 
\"[%.*s]\""
 
 #: regcomp.c:143
 msgid "Success"
@@ -3549,18 +3431,11 @@ msgstr "Obalanserad ) eller \\)"
 msgid "No previous regular expression"
 msgstr "Inget föregående reguljärt uttryck"
 
-#: symbol.c:678
+#: symbol.c:680
 #, c-format
 msgid "function `%s': can't use function `%s' as a parameter name"
-msgstr ""
-"funktionen ”%s”: kan inte använda funktionen ”%s” som ett 
parameternamn"
+msgstr "funktionen ”%s”: kan inte använda funktionen ”%s” som ett 
parameternamn"
 
-#: symbol.c:810
+#: symbol.c:812
 msgid "can not pop main context"
 msgstr "kan inte poppa huvudsammanhang"
-
-#~ msgid "function `%s' defined to take no more than %d argument(s)"
-#~ msgstr "funktionen \"%s\" definierades för att ta maximalt %d argument"
-
-#~ msgid "function `%s': missing argument #%d"
-#~ msgstr "funktionen \"%s\": argument %d saknas"

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/sv.po | 451 +++++++++++++++++++++++---------------------------------------
 1 file changed, 163 insertions(+), 288 deletions(-)


hooks/post-receive
-- 
gawkreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]