gawk-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gawk-diffs] [SCM] gawk branch, master, updated. 59f0ecabbd219d20238bc2b


From: Arnold Robbins
Subject: [gawk-diffs] [SCM] gawk branch, master, updated. 59f0ecabbd219d20238bc2b29408927ebe073879
Date: Sun, 05 May 2013 19:34:12 +0000

This is an automated email from the git hooks/post-receive script. It was
generated because a ref change was pushed to the repository containing
the project "gawk".

The branch, master has been updated
    via 59f0ecabbd219d20238bc2b29408927ebe073879 (commit)
   from 17f95ed1d603ba06eabb419a02c9f6d75d19ea8e (commit)

Those revisions listed above that are new to this repository have
not appeared on any other notification email; so we list those
revisions in full, below.

- Log -----------------------------------------------------------------
http://git.sv.gnu.org/cgit/gawk.git/commit/?id=59f0ecabbd219d20238bc2b29408927ebe073879

commit 59f0ecabbd219d20238bc2b29408927ebe073879
Author: Arnold D. Robbins <address@hidden>
Date:  Sun May 5 22:33:41 2013 +0300

  Update Polish translation.

diff --git a/po/pl.gmo b/po/pl.gmo
index 6a01ad5..6207b2e 100644
Binary files a/po/pl.gmo and b/po/pl.gmo differ
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 087611d..0b1f6b4 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,24 +1,23 @@
 # Polish translations for GNU AWK package.
-# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free 
Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gawk package.
 #
-# Wojciech Polak <address@hidden>, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012.
+# Wojciech Polak <address@hidden>, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013.
 # additional help by Sergey Poznyakoff <address@hidden>, 2003.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gawk 4.0.0h\n"
+"Project-Id-Version: gawk 4.0.75\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: address@hidden"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-02 22:53+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-04 19:17+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-04-17 20:54+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-05 18:29+0200\n"
 "Last-Translator: Wojciech Polak <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
-"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 
|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: array.c:254
 #, c-format
@@ -57,9 +56,8 @@ msgid "attempt to use scalar `%s[\"%.*s\"]' as an array"
 msgstr "próba użycia skalaru `%s[\"%.*s\"]' jako tablicy"
 
 #: array.c:773
-#, fuzzy
 msgid "adump: first argument not an array"
-msgstr "adump: argument nie jest tablicą"
+msgstr "adump: pierwszy argument nie jest tablicą"
 
 #: array.c:812
 msgid "asort: second argument not an array"
@@ -79,23 +77,19 @@ msgstr "asorti: pierwszy argument nie jest tablicą"
 
 #: array.c:828
 msgid "asort: cannot use a subarray of first arg for second arg"
-msgstr ""
-"asort: nie można użyć podtablicy pierwszego argumentu dla drugiego 
argumentu"
+msgstr "asort: nie można użyć podtablicy pierwszego argumentu dla drugiego 
argumentu"
 
 #: array.c:829
 msgid "asorti: cannot use a subarray of first arg for second arg"
-msgstr ""
-"asorti: nie można użyć podtablicy pierwszego argumentu dla drugiego 
argumentu"
+msgstr "asorti: nie można użyć podtablicy pierwszego argumentu dla drugiego 
argumentu"
 
 #: array.c:834
 msgid "asort: cannot use a subarray of second arg for first arg"
-msgstr ""
-"asort: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla pierwszego 
argumentu"
+msgstr "asort: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla pierwszego 
argumentu"
 
 #: array.c:835
 msgid "asorti: cannot use a subarray of second arg for first arg"
-msgstr ""
-"asorti: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla pierwszego 
argumentu"
+msgstr "asorti: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla pierwszego 
argumentu"
 
 #: array.c:1309
 #, c-format
@@ -123,19 +117,16 @@ msgstr "stary awk nie wspiera wielokrotnych reguł 
`BEGIN' lub `END'"
 #: awkgram.y:373
 #, c-format
 msgid "`%s' is a built-in function, it cannot be redefined"
-msgstr ""
-"`%s' jest funkcją wbudowaną, więc nie może zostać ponownie zdefiniowana"
+msgstr "`%s' jest funkcją wbudowaną, więc nie może zostać ponownie 
zdefiniowana"
 
 #: awkgram.y:419
 msgid "regexp constant `//' looks like a C++ comment, but is not"
-msgstr ""
-"stałe wyrażenie regularne `//' wygląda jak komentarz C++, ale nim nie jest"
+msgstr "stałe wyrażenie regularne `//' wygląda jak komentarz C++, ale nim 
nie jest"
 
 #: awkgram.y:423
 #, c-format
 msgid "regexp constant `/%s/' looks like a C comment, but is not"
-msgstr ""
-"stałe wyrażenie regularne `/%s/' wygląda jak komentarz C, ale nim nie jest"
+msgstr "stałe wyrażenie regularne `/%s/' wygląda jak komentarz C, ale nim 
nie jest"
 
 #: awkgram.y:515
 #, c-format
@@ -170,17 +161,15 @@ msgstr "`return' użyty poza kontekstem funkcji"
 
 #: awkgram.y:922
 msgid "plain `print' in BEGIN or END rule should probably be `print \"\"'"
-msgstr ""
-"zwykły `print' w regułach BEGIN lub END powinien prawdopodobnie być jako "
-"`print \"\"'"
+msgstr "zwykły `print' w regułach BEGIN lub END powinien prawdopodobnie być 
jako `print \"\"'"
 
 #: awkgram.y:988 awkgram.y:1037
 msgid "`delete' is not allowed with SYMTAB"
-msgstr ""
+msgstr "`delete' nie jest dozwolony z SYMTAB"
 
 #: awkgram.y:990 awkgram.y:1039
 msgid "`delete' is not allowed with FUNCTAB"
-msgstr ""
+msgstr "`delete' nie jest dozwolony z FUNCTAB"
 
 #: awkgram.y:1024 awkgram.y:1028
 msgid "`delete(array)' is a non-portable tawk extension"
@@ -200,8 +189,7 @@ msgstr "wyrażenie regularne po lewej stronie operatora `~' 
lub `!~'"
 
 #: awkgram.y:1291 awkgram.y:1442
 msgid "old awk does not support the keyword `in' except after `for'"
-msgstr ""
-"stary awk nie wspiera słowa kluczowego `in', z wyjątkiem po słowie `for'"
+msgstr "stary awk nie wspiera słowa kluczowego `in', z wyjątkiem po słowie 
`for'"
 
 #: awkgram.y:1301
 msgid "regular expression on right of comparison"
@@ -219,8 +207,7 @@ msgstr "nieprawidłowy `getline' wewnątrz reguły `%s'"
 
 #: awkgram.y:1425
 msgid "non-redirected `getline' undefined inside END action"
-msgstr ""
-"komenda `getline' bez przekierowania nie jest zdefiniowana wewnątrz akcji 
END"
+msgstr "komenda `getline' bez przekierowania nie jest zdefiniowana wewnątrz 
akcji END"
 
 #: awkgram.y:1444
 msgid "old awk does not support multidimensional arrays"
@@ -237,8 +224,7 @@ msgstr "pośrednie wywołania funkcji są rozszerzeniem 
gawk"
 #: awkgram.y:1620
 #, c-format
 msgid "can not use special variable `%s' for indirect function call"
-msgstr ""
-"nie można użyć specjalnej zmiennej `%s' do pośredniego wywołania funkcji"
+msgstr "nie można użyć specjalnej zmiennej `%s' do pośredniego wywołania 
funkcji"
 
 #: awkgram.y:1698
 msgid "invalid subscript expression"
@@ -263,9 +249,9 @@ msgid "can't open source file `%s' for reading (%s)"
 msgstr "nie można otworzyć pliku źródłowego `%s' do czytania (%s)"
 
 #: awkgram.y:2360 awkgram.y:2485
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't open shared library `%s' for reading (%s)"
-msgstr "nie można otworzyć pliku źródłowego `%s' do czytania (%s)"
+msgstr "nie można otworzyć współdzielonej biblioteki `%s' do czytania (%s)"
 
 #: awkgram.y:2362 awkgram.y:2436 awkgram.y:2486 builtin.c:130 debug.c:5191
 msgid "reason unknown"
@@ -274,7 +260,7 @@ msgstr "nieznany powód"
 #: awkgram.y:2371 awkgram.y:2395
 #, c-format
 msgid "can't include `%s' and use it as a program file"
-msgstr ""
+msgstr "nie można dołączyć `%s' i używać go jako pliku programu"
 
 #: awkgram.y:2384
 #, c-format
@@ -282,9 +268,9 @@ msgid "already included source file `%s'"
 msgstr "plik źródłowy `%s' jest już załączony"
 
 #: awkgram.y:2385
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "already loaded shared library `%s'"
-msgstr "plik źródłowy `%s' jest już załączony"
+msgstr "biblioteka współdzielona jest już załadowana `%s'"
 
 #: awkgram.y:2420
 msgid "@include is a gawk extension"
@@ -295,14 +281,12 @@ msgid "empty filename after @include"
 msgstr "pusta nazwa pliku po @include"
 
 #: awkgram.y:2470
-#, fuzzy
 msgid "@load is a gawk extension"
-msgstr "@include jest rozszerzeniem gawk"
+msgstr "@load jest rozszerzeniem gawk"
 
 #: awkgram.y:2476
-#, fuzzy
 msgid "empty filename after @load"
-msgstr "pusta nazwa pliku po @include"
+msgstr "pusta nazwa pliku po @load"
 
 #: awkgram.y:2610
 msgid "empty program text on command line"
@@ -324,15 +308,12 @@ msgstr "plik źródłowy nie posiada na końcu znaku 
nowego wiersza"
 
 #: awkgram.y:3018
 msgid "unterminated regexp ends with `\\' at end of file"
-msgstr ""
-"niezakończone prawidłowo wyrażenie regularne kończy się znakiem `\\' na "
-"końcu pliku"
+msgstr "niezakończone prawidłowo wyrażenie regularne kończy się znakiem 
`\\' na końcu pliku"
 
 #: awkgram.y:3042
 #, c-format
 msgid "%s: %d: tawk regex modifier `/.../%c' doesn't work in gawk"
-msgstr ""
-"%s: %d: modyfikator wyrażenia regularnego `/.../%c' tawk nie działa w gawk"
+msgstr "%s: %d: modyfikator wyrażenia regularnego `/.../%c' tawk nie działa 
w gawk"
 
 #: awkgram.y:3046
 #, c-format
@@ -415,9 +396,7 @@ msgstr "%d jest nieprawidłowe jako liczba argumentów dla 
%s"
 #: awkgram.y:3798
 #, c-format
 msgid "%s: string literal as last arg of substitute has no effect"
-msgstr ""
-"%s: literał łańcuchowy jako ostatni argument podstawienia nie ma żadnego "
-"efektu"
+msgstr "%s: literał łańcuchowy jako ostatni argument podstawienia nie ma 
żadnego efektu"
 
 #: awkgram.y:3803
 #, c-format
@@ -480,8 +459,7 @@ msgstr "funkcja `%s': nie można użyć nazwy funkcji jako 
nazwy parametru"
 #: awkgram.y:4258
 #, c-format
 msgid "function `%s': can't use special variable `%s' as a function parameter"
-msgstr ""
-"funkcja `%s': nie można użyć specjalnej zmiennej `%s' jako parametru 
funkcji"
+msgstr "funkcja `%s': nie można użyć specjalnej zmiennej `%s' jako 
parametru funkcji"
 
 #: awkgram.y:4266
 #, c-format
@@ -496,9 +474,7 @@ msgstr "funkcja `%s' została wywołana, ale nigdy nie 
została zdefiniowana"
 #: awkgram.y:4370
 #, c-format
 msgid "function `%s' defined but never called directly"
-msgstr ""
-"funkcja `%s' została zdefiniowana, ale nigdy nie została wywołana "
-"bezpośrednio"
+msgstr "funkcja `%s' została zdefiniowana, ale nigdy nie została wywołana 
bezpośrednio"
 
 #: awkgram.y:4402
 #, c-format
@@ -511,8 +487,7 @@ msgid ""
 "function `%s' called with space between name and `(',\n"
 "or used as a variable or an array"
 msgstr ""
-"funkcja `%s' została wywołana z białymi znakami pomiędzy jej nazwą a 
znakiem "
-"`(',\n"
+"funkcja `%s' została wywołana z białymi znakami pomiędzy jej nazwą a 
znakiem `(',\n"
 "lub użyta jako zmienna lub jako tablica"
 
 #: awkgram.y:4697
@@ -545,14 +520,12 @@ msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
 #: builtin.c:224
 #, c-format
 msgid "fflush: cannot flush: pipe `%s' opened for reading, not writing"
-msgstr ""
-"fflush: nie można opróżnić: potok `%s' otwarty do czytania, a nie do 
zapisu"
+msgstr "fflush: nie można opróżnić: potok `%s' otwarty do czytania, a nie 
do zapisu"
 
 #: builtin.c:227
 #, c-format
 msgid "fflush: cannot flush: file `%s' opened for reading, not writing"
-msgstr ""
-"fflush: nie można opróżnić: plik `%s' otwarty do czytania, a nie do 
zapisu"
+msgstr "fflush: nie można opróżnić: plik `%s' otwarty do czytania, a nie 
do zapisu"
 
 #: builtin.c:239
 #, c-format
@@ -622,8 +595,7 @@ msgstr "fatal: argument count z `$' musi być > 0"
 #: builtin.c:914
 #, c-format
 msgid "fatal: arg count %ld greater than total number of supplied arguments"
-msgstr ""
-"fatal: argument count %ld większy niż całkowita suma argumentów 
dostarczonych"
+msgstr "fatal: argument count %ld większy niż całkowita suma argumentów 
dostarczonych"
 
 #: builtin.c:918
 msgid "fatal: `$' not permitted after period in format"
@@ -665,15 +637,11 @@ msgstr "[s]printf: wartość %g jest poza zasięgiem dla 
formatu `%%%c'"
 #: builtin.c:1537
 #, c-format
 msgid "ignoring unknown format specifier character `%c': no argument converted"
-msgstr ""
-"pominięcie nieznanego formatu specyfikatora znaku `%c': nie skonwertowano "
-"argumentu"
+msgstr "pominięcie nieznanego formatu specyfikatora znaku `%c': nie 
skonwertowano argumentu"
 
 #: builtin.c:1542
 msgid "fatal: not enough arguments to satisfy format string"
-msgstr ""
-"fatal: brak wystarczającej liczby argumentów, aby zaspokoić łańcuch "
-"formatujący"
+msgstr "fatal: brak wystarczającej liczby argumentów, aby zaspokoić 
łańcuch formatujący"
 
 #: builtin.c:1544
 msgid "^ ran out for this one"
@@ -688,9 +656,8 @@ msgid "too many arguments supplied for format string"
 msgstr "zbyt dużo podanych argumentów w łańcuchu formatującym"
 
 #: builtin.c:1610
-#, fuzzy
 msgid "sprintf: no arguments"
-msgstr "printf: brak argumentów"
+msgstr "sprintf: brak argumentów"
 
 #: builtin.c:1633 builtin.c:1644
 msgid "printf: no arguments"
@@ -733,9 +700,7 @@ msgstr "substr: początkowy indeks %g jest nieprawidłowy, 
nastąpi użycie 1"
 #: builtin.c:1753
 #, c-format
 msgid "substr: non-integer start index %g will be truncated"
-msgstr ""
-"substr: początkowy indeks %g, który nie jest liczbą całkowitą, zostanie "
-"obcięty"
+msgstr "substr: początkowy indeks %g, który nie jest liczbą całkowitą, 
zostanie obcięty"
 
 #: builtin.c:1778
 msgid "substr: source string is zero length"
@@ -748,16 +713,12 @@ msgstr "substr: początkowy indeks %g leży poza końcem 
łańcucha"
 
 #: builtin.c:1802
 #, c-format
-msgid ""
-"substr: length %g at start index %g exceeds length of first argument (%lu)"
-msgstr ""
-"substr: długość %g zaczynając od %g przekracza długość pierwszego 
argumentu "
-"(%lu)"
+msgid "substr: length %g at start index %g exceeds length of first argument 
(%lu)"
+msgstr "substr: długość %g zaczynając od %g przekracza długość 
pierwszego argumentu (%lu)"
 
 #: builtin.c:1876
 msgid "strftime: format value in PROCINFO[\"strftime\"] has numeric type"
-msgstr ""
-"strftime: wartość formatu w PROCINFO[\"strftime\"] posiada typ numeryczny"
+msgstr "strftime: wartość formatu w PROCINFO[\"strftime\"] posiada typ 
numeryczny"
 
 #: builtin.c:1899
 msgid "strftime: received non-numeric second argument"
@@ -841,20 +802,19 @@ msgid "lshift: received non-numeric second argument"
 msgstr "lshift: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 
 #: builtin.c:3011
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "lshift(%f, %f): negative values will give strange results"
-msgstr "lshift(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "lshift(%f, %f): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 
 #: builtin.c:3013
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "lshift(%f, %f): fractional values will be truncated"
-msgstr "lshift(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
+msgstr "lshift(%f, %f): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 
 #: builtin.c:3015
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "lshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
-msgstr ""
-"lshift(%lf, %lf): zbyt duża wartość przesunięcia spowoduje dziwne wyniki"
+msgstr "lshift(%f, %f): zbyt duża wartość przesunięcia spowoduje dziwne 
wyniki"
 
 #: builtin.c:3040
 msgid "rshift: received non-numeric first argument"
@@ -865,79 +825,75 @@ msgid "rshift: received non-numeric second argument"
 msgstr "rshift: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 
 #: builtin.c:3048
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "rshift(%f, %f): negative values will give strange results"
-msgstr "rshift(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "rshift(%f, %f): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 
 #: builtin.c:3050
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "rshift(%f, %f): fractional values will be truncated"
-msgstr "rshift(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
+msgstr "rshift(%f, %f): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 
 #: builtin.c:3052
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "rshift(%f, %f): too large shift value will give strange results"
-msgstr ""
-"rshift(%lf, %lf): zbyt duża wartość przesunięcia spowoduje dziwne wyniki"
+msgstr "rshift(%f, %f): zbyt duża wartość przesunięcia spowoduje dziwne 
wyniki"
 
 #: builtin.c:3077 mpfr.c:968
-#, fuzzy
 msgid "and: called with less than two arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "and: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 
 #: builtin.c:3082
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "and: argument %d is non-numeric"
-msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
+msgstr "and: argument %d nie jest liczbą"
 
 #: builtin.c:3086
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "and: argument %d negative value %g will give strange results"
-msgstr "and(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "and: argument %d ujemna wartość %g spowoduje dziwne wyniki"
 
 #: builtin.c:3109 mpfr.c:1000
-#, fuzzy
 msgid "or: called with less than two arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "or: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 
 #: builtin.c:3114
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "or: argument %d is non-numeric"
-msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
+msgstr "or: argument %d nie jest liczbą"
 
 #: builtin.c:3118
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "or: argument %d negative value %g will give strange results"
-msgstr "compl(%lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "or: argument %d ujemna wartość %g spowoduje dziwne wyniki"
 
 #: builtin.c:3140 mpfr.c:1031
-#, fuzzy
 msgid "xor: called with less than two arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "xor: wywołano z mniej niż dwoma argumentami"
 
 #: builtin.c:3146
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "xor: argument %d is non-numeric"
-msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
+msgstr "xor: argument %d nie jest liczbą"
 
 #: builtin.c:3150
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "xor: argument %d negative value %g will give strange results"
-msgstr "xor(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "xor: argument %d ujemna wartość %g spowoduje dziwne wyniki"
 
 #: builtin.c:3175 mpfr.c:787
 msgid "compl: received non-numeric argument"
 msgstr "compl: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 
 #: builtin.c:3181
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "compl(%f): negative value will give strange results"
-msgstr "compl(%lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "compl(%f): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 
 #: builtin.c:3183
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "compl(%f): fractional value will be truncated"
-msgstr "compl(%lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
+msgstr "compl(%f): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 
 #: builtin.c:3352
 #, c-format
@@ -947,39 +903,39 @@ msgstr "dcgettext: `%s' nie jest prawidłową kategorią 
lokalizacji"
 #: command.y:225
 #, c-format
 msgid "Type (g)awk statement(s). End with the command \"end\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Podaj komendy (g)awk. Zakończ poleceniem \"end\"\n"
 
 #: command.y:289
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid frame number: %d"
-msgstr "Nieprawidłowy koniec zakresu"
+msgstr "nieprawidłowy numer ramki: %d"
 
 #: command.y:295
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "info: invalid option - \"%s\""
-msgstr "%s: błędna opcja -- '%c'\n"
+msgstr "info: nieprawidłowa opcja - \"%s\""
 
 #: command.y:321
 #, c-format
 msgid "source \"%s\": already sourced."
-msgstr ""
+msgstr "source \"%s\": stanowi już źródło."
 
 #: command.y:326
 #, c-format
 msgid "save \"%s\": command not permitted."
-msgstr ""
+msgstr "save \"%s\": niedozwolona komenda."
 
 #: command.y:339
 msgid "Can't use command `commands' for breakpoint/watchpoint commands"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można użyć polecenia `commands' dla komend 
breakpoint/watchpoint."
 
 #: command.y:341
 msgid "no breakpoint/watchpoint has been set yet"
-msgstr ""
+msgstr "nie ustawiono jeszcze breakpoint/watchpoint"
 
 #: command.y:343
 msgid "invalid breakpoint/watchpoint number"
-msgstr ""
+msgstr "nieprawidłowy numer breakpoint/watchpoint"
 
 #: command.y:348
 #, c-format
@@ -989,72 +945,67 @@ msgstr ""
 #: command.y:350
 #, c-format
 msgid "End with the command \"end\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ komendą \"end\"\n"
 
 #: command.y:357
 msgid "`end' valid only in command `commands' or `eval'"
-msgstr ""
+msgstr "`end' dozwolony jedynie dla komendy `commands' lub `eval'"
 
 #: command.y:367
 msgid "`silent' valid only in command `commands'"
-msgstr ""
+msgstr "polecenie `silent' dozwolone jedynie w komendzie `commands'"
 
 #: command.y:373
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "trace: invalid option - \"%s\""
-msgstr "%s: błędna opcja -- '%c'\n"
+msgstr "trace: nieprawidłowa opcja - \"%s\""
 
 #: command.y:387
 msgid "condition: invalid breakpoint/watchpoint number"
-msgstr ""
+msgstr "condition: nieprawidłowy numer breakpoint/watchpoint"
 
 #: command.y:449
-#, fuzzy
 msgid "argument not a string"
-msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
+msgstr "argument nie jest łańcuchem tekstowym"
 
 #: command.y:459 command.y:464
 #, c-format
 msgid "option: invalid parameter - \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "option: nieprawidłowy parametr - \"%s\""
 
 #: command.y:474
 #, c-format
 msgid "no such function - \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "brak takiej funkcji - \"%s\""
 
 #: command.y:531
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "enable: invalid option - \"%s\""
-msgstr "%s: błędna opcja -- '%c'\n"
+msgstr "enable: nieprawidłowa opcja - \"%s\""
 
 #: command.y:597
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid range specification: %d - %d"
-msgstr "Nieprawidłowy koniec zakresu"
+msgstr "nieprawidłowy zakres specyfikacji: %d - %d"
 
 #: command.y:659
-#, fuzzy
 msgid "non-numeric value for field number"
-msgstr "nieznana wartość dla specyfikacji pola: %d\n"
+msgstr "nienumeryczna wartość dla numeru pola"
 
 #: command.y:680 command.y:687
 msgid "non-numeric value found, numeric expected"
-msgstr ""
+msgstr "znaleziono nienumeryczną wartość, spodziewano się numerycznej"
 
 #: command.y:712 command.y:718
 msgid "non-zero integer value"
-msgstr ""
+msgstr "niezerowa wartość"
 
 #: command.y:817
-msgid ""
-"backtrace [N] - print trace of all or N innermost (outermost if N < 0) "
-"frames."
+msgid "backtrace [N] - print trace of all or N innermost (outermost if N < 0) 
frames."
 msgstr ""
 
 #: command.y:819
-msgid ""
-"break [[filename:]N|function] - set breakpoint at the specified location."
+msgid "break [[filename:]N|function] - set breakpoint at the specified 
location."
 msgstr ""
 
 #: command.y:821
@@ -1062,9 +1013,7 @@ msgid "clear [[filename:]N|function] - delete breakpoints 
previously set."
 msgstr ""
 
 #: command.y:823
-msgid ""
-"commands [num] - starts a list of commands to be executed at a breakpoint"
-"(watchpoint) hit."
+msgid "commands [num] - starts a list of commands to be executed at a 
breakpoint(watchpoint) hit."
 msgstr ""
 
 #: command.y:825
@@ -1124,9 +1073,7 @@ msgid "ignore N COUNT - set ignore-count of breakpoint 
number N to COUNT."
 msgstr ""
 
 #: command.y:853
-msgid ""
-"info topic - source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|"
-"display|watch."
+msgid "info topic - 
source|sources|variables|functions|break|frame|args|locals|display|watch."
 msgstr ""
 
 #: command.y:855
@@ -1138,8 +1085,7 @@ msgid "next [COUNT] - step program, proceeding through 
subroutine calls."
 msgstr ""
 
 #: command.y:859
-msgid ""
-"nexti [COUNT] - step one instruction, but proceed through subroutine calls."
+msgid "nexti [COUNT] - step one instruction, but proceed through subroutine 
calls."
 msgstr ""
 
 #: command.y:861
@@ -1175,8 +1121,7 @@ msgid "set var = value - assign value to a scalar 
variable."
 msgstr ""
 
 #: command.y:879
-msgid ""
-"silent - suspends usual message when stopped at a breakpoint/watchpoint."
+msgid "silent - suspends usual message when stopped at a 
breakpoint/watchpoint."
 msgstr ""
 
 #: command.y:881
@@ -1204,9 +1149,7 @@ msgid "undisplay [N] - remove variable(s) from automatic 
display list."
 msgstr ""
 
 #: command.y:893
-msgid ""
-"until [[filename:]N|function] - execute until program reaches a different "
-"line or line N within current frame."
+msgid "until [[filename:]N|function] - execute until program reaches a 
different line or line N within current frame."
 msgstr ""
 
 #: command.y:895
@@ -1227,39 +1170,37 @@ msgid "error: "
 msgstr "błąd: "
 
 #: command.y:1051
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't read command (%s)\n"
-msgstr "nie można przekierować z `%s' (%s)"
+msgstr "nie można odczytać komendy (%s)\n"
 
 #: command.y:1065
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't read command (%s)"
-msgstr "nie można przekierować z `%s' (%s)"
+msgstr "nie można odczytać komendy (%s)"
 
 #: command.y:1116
-#, fuzzy
 msgid "invalid character in command"
-msgstr "Nieprawidłowa nazwa klasy znaku"
+msgstr "nieprawidłowy znak w komendzie"
 
 #: command.y:1152
 #, c-format
 msgid "unknown command - \"%.*s\", try help"
-msgstr ""
+msgstr "nieznana komenda - \"%.*s\", spróbuj pomoc"
 
 #: command.y:1222
 #, c-format
 msgid "%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s"
 
 #: command.y:1284
-#, fuzzy
 msgid "invalid character"
-msgstr "Nieprawidłowy znak porównania"
+msgstr "nieprawidłowy znak"
 
 #: command.y:1455
 #, c-format
 msgid "undefined command: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "niezdefiniowana komenda: %s\n"
 
 #: debug.c:246
 msgid "set or show the number of lines to keep in history file."
@@ -1294,28 +1235,28 @@ msgid "program not running."
 msgstr ""
 
 #: debug.c:442 debug.c:597
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't read source file `%s' (%s)"
-msgstr "nie można otworzyć pliku źródłowego `%s' (%s)"
+msgstr "nie można odczytać pliku źródłowego `%s' (%s)"
 
 #: debug.c:447
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "source file `%s' is empty.\n"
-msgstr "plik źródłowy `%s' jest pusty"
+msgstr "plik źródłowy `%s' jest pusty.\n"
 
 #: debug.c:474
 msgid "no current source file."
-msgstr ""
+msgstr "brak aktualnego pliku źródłowego."
 
 #: debug.c:499
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "cannot find source file named `%s' (%s)"
-msgstr "nie można otworzyć pliku źródłowego `%s' (%s)"
+msgstr "nie można znaleźć pliku źródłowego `%s' (%s)"
 
 #: debug.c:523
 #, c-format
 msgid "WARNING: source file `%s' modified since program compilation.\n"
-msgstr ""
+msgstr "UWAGA: plik źródłowy `%s' uległ zmianie od kompilacji programu.\n"
 
 #: debug.c:542
 #, c-format
@@ -1323,35 +1264,37 @@ msgid "line number %d out of range; `%s' has %d lines"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:602
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unexpected eof while reading file `%s', line %d"
-msgstr "wewnętrzny błąd: plik `%s', linia %d\n"
+msgstr "niespodziewany koniec pliku podczas czytania `%s', linia %d"
 
 #: debug.c:611
 #, c-format
 msgid "source file `%s' modified since start of program execution"
-msgstr ""
+msgstr "plik źródłowy `%s' uległ zmianie od rozpoczęcia działania 
programu"
 
 #: debug.c:723
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Current source file: %s\n"
-msgstr "plik źródłowy `%s' jest już załączony"
+msgstr "Aktualny plik źródłowy: %s\n"
 
 #: debug.c:724
 #, c-format
 msgid "Number of lines: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ilość linii: %d\n"
 
 #: debug.c:731
 #, c-format
 msgid "Source file (lines): %s (%d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Plik źródłowy (linie): %s (%d)\n"
 
 #: debug.c:745
 msgid ""
 "Number Disp Enabled Location\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Numer Disp Enabled Lokacja\n"
+"\n"
 
 #: debug.c:756
 #, c-format
@@ -1366,16 +1309,16 @@ msgstr ""
 #: debug.c:760 debug.c:900
 #, c-format
 msgid "\tstop condition: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "\tkoniec warunku: %s\n"
 
 #: debug.c:762 debug.c:902
 msgid "\tcommands:\n"
-msgstr ""
+msgstr "\tkomendy:\n"
 
 #: debug.c:784
 #, c-format
 msgid "Current frame: "
-msgstr ""
+msgstr "Aktualna ramka: "
 
 #: debug.c:787
 #, c-format
@@ -1393,9 +1336,8 @@ msgid "None in main().\n"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:839
-#, fuzzy
 msgid "No arguments.\n"
-msgstr "printf: brak argumentów"
+msgstr "Brak argumentów.\n"
 
 #: debug.c:840
 msgid "No locals.\n"
@@ -1406,12 +1348,16 @@ msgid ""
 "All defined variables:\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Wszystkie zdefiniowane zmienne:\n"
+"\n"
 
 #: debug.c:858
 msgid ""
 "All defined functions:\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Wszystkie zdefiniowane funkcje:\n"
+"\n"
 
 #: debug.c:877
 msgid ""
@@ -1424,56 +1370,58 @@ msgid ""
 "Watch variables:\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Obserwowane zmienne:\n"
+"\n"
 
 #: debug.c:1020
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no symbol `%s' in current context\n"
-msgstr "instrukcja `exit' nie może być wywołana w tym kontekście"
+msgstr "brak symbolu `%s' w bieżącym kontekście\n"
 
 #: debug.c:1032 debug.c:1418
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' is not an array\n"
-msgstr "`%s' nie jest dozwoloną nazwą zmiennej"
+msgstr "`%s' nie jest tablicą\n"
 
 #: debug.c:1046
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "$%ld = uninitialized field\n"
-msgstr "odwołanie do niezainicjowanego pola `$%d'"
+msgstr "$%ld = niezainicjowane pole\n"
 
 #: debug.c:1067
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "array `%s' is empty\n"
-msgstr "plik danych `%s' jest pusty"
+msgstr "tablica `%s' jest pusta\n"
 
 #: debug.c:1110 debug.c:1162
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "[\"%s\"] not in array `%s'\n"
-msgstr "delete: indeks `%s' nie jest w tablicy `%s'"
+msgstr "[\"%s\"] nie ma w tablicy `%s'\n"
 
 #: debug.c:1166
 #, c-format
 msgid "`%s[\"%s\"]' is not an array\n"
-msgstr ""
+msgstr "`%s[\"%s\"]' nie jest tablicą\n"
 
 #: debug.c:1227 debug.c:4949
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' is not a scalar variable"
-msgstr "`%s' nie jest dozwoloną nazwą zmiennej"
+msgstr "`%s' nie jest zmienną skalarną"
 
 #: debug.c:1249 debug.c:4979
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attempt to use array `%s[\"%s\"]' in a scalar context"
-msgstr "próba użycia tablicy `%s[\"%.*s\"]' w kontekście skalaru"
+msgstr "próba użycia tablicy `%s[\"%s\"]' w kontekście skalaru"
 
 #: debug.c:1271 debug.c:4990
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attempt to use scalar `%s[\"%s\"]' as array"
-msgstr "próba użycia skalaru `%s[\"%.*s\"]' jako tablicy"
+msgstr "próba użycia skalaru `%s[\"%s\"]' jako tablicy"
 
 #: debug.c:1414
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' is a function"
-msgstr "nieprawidłowa nazwa funkcji `%s'"
+msgstr "`%s' jest funkcją"
 
 #: debug.c:1456
 #, c-format
@@ -1491,12 +1439,11 @@ msgid "No watch item numbered %ld"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:1519
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d: [\"%s\"] not in array `%s'\n"
-msgstr "delete: indeks `%s' nie jest w tablicy `%s'"
+msgstr "%d: [\"%s\"] nie ma w tablicy `%s'\n"
 
 #: debug.c:1758
-#, fuzzy
 msgid "attempt to use scalar value as array"
 msgstr "próba użycia wartości skalarnej jako tablicy"
 
@@ -1511,19 +1458,19 @@ msgid "Display %d deleted because parameter is out of 
scope.\n"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:1891
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " in file `%s', line %d\n"
-msgstr "wewnętrzny błąd: plik `%s', linia %d\n"
+msgstr " w pliku `%s', linia %d\n"
 
 #: debug.c:1912
 #, c-format
 msgid " at `%s':%d"
-msgstr ""
+msgstr " w `%s':%d"
 
 #: debug.c:1928 debug.c:1991
 #, c-format
 msgid "#%ld\tin "
-msgstr ""
+msgstr "#%ld\tw "
 
 #: debug.c:1965
 #, c-format
@@ -1531,9 +1478,8 @@ msgid "More stack frames follow ...\n"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:2008
-#, fuzzy
 msgid "invalid frame number"
-msgstr "Nieprawidłowy koniec zakresu"
+msgstr "nieprawidłowy numer ramki"
 
 #: debug.c:2180
 #, c-format
@@ -1556,9 +1502,9 @@ msgid "Note: breakpoint %d (disabled), also set at %s:%d"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:2218
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Breakpoint %d set at file `%s', line %d\n"
-msgstr "wewnętrzny błąd: plik `%s', linia %d\n"
+msgstr "Breakpoint %d ustawiony w pliku `%s', linia %d\n"
 
 #: debug.c:2320
 #, c-format
@@ -1566,14 +1512,14 @@ msgid "Can't set breakpoint in file `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:2349 debug.c:2472 debug.c:3330
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line number %d in file `%s' out of range"
-msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
+msgstr "numer linii %d w pliku `%s' jest poza zasięgiem"
 
 #: debug.c:2353
 #, c-format
 msgid "Can't find rule!!!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można znaleźć reguły!!!\n"
 
 #: debug.c:2355
 #, c-format
@@ -1593,7 +1539,7 @@ msgstr ""
 #: debug.c:2488 debug.c:2510
 #, c-format
 msgid "Deleted breakpoint %d"
-msgstr ""
+msgstr "Skasowany breakpoint %d"
 
 #: debug.c:2494
 #, c-format
@@ -1601,9 +1547,9 @@ msgid "No breakpoint(s) at entry to function `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:2521
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No breakpoint at file `%s', line #%d\n"
-msgstr "wewnętrzny błąd: plik `%s', linia %d\n"
+msgstr "Brak breakpointa w pliku `%s', linii #%d\n"
 
 #: debug.c:2576 debug.c:2617 debug.c:2637 debug.c:2680
 msgid "invalid breakpoint number"
@@ -1611,11 +1557,11 @@ msgstr ""
 
 #: debug.c:2592
 msgid "Delete all breakpoints? (y or n) "
-msgstr ""
+msgstr "Czy skasować wszystkie breakpointy? (y lub n) "
 
 #: debug.c:2593 debug.c:2903 debug.c:2956
 msgid "y"
-msgstr ""
+msgstr "t"
 
 #: debug.c:2642
 #, c-format
@@ -1659,7 +1605,7 @@ msgstr ""
 #: debug.c:2930
 #, c-format
 msgid "Starting program: \n"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchamianie programu: \n"
 
 #: debug.c:2939
 #, c-format
@@ -1706,9 +1652,9 @@ msgid "Can't find specified location in function `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:3357
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid source line %d in file `%s'"
-msgstr "plik źródłowy `%s' jest już załączony"
+msgstr "nieprawidłowa linia źródłowa %d w pliku `%s'"
 
 #: debug.c:3372
 #, c-format
@@ -1716,14 +1662,14 @@ msgid "Can't find specified location %d in file `%s'\n"
 msgstr ""
 
 #: debug.c:3404
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "element not in array\n"
-msgstr "delete: indeks `%s' nie jest w tablicy `%s'"
+msgstr "brak elementu w tablicy\n"
 
 #: debug.c:3404
 #, c-format
 msgid "untyped variable\n"
-msgstr ""
+msgstr "zmienna bez typu\n"
 
 #: debug.c:3446
 #, c-format
@@ -1746,56 +1692,52 @@ msgstr ""
 
 #: debug.c:4166
 msgid "q"
-msgstr ""
+msgstr "q"
 
 #: debug.c:4986
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "[\"%s\"] not in array `%s'"
-msgstr "delete: indeks `%s' nie jest w tablicy `%s'"
+msgstr "[\"%s\"] nie ma w tablicy `%s'"
 
 #: debug.c:5192
 #, c-format
 msgid "sending output to stdout\n"
-msgstr ""
+msgstr "wysyłanie wyjścia na stdout\n"
 
 #: debug.c:5232
 msgid "invalid number"
-msgstr ""
+msgstr "nieprawidłowa liczba"
 
 #: debug.c:5366
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "`%s' not allowed in current context; statement ignored"
-msgstr "instrukcja `exit' nie może być wywołana w tym kontekście"
+msgstr "polecenie `%s' nie może być wywołane w tym kontekście; zignorowano"
 
 #: debug.c:5374
-#, fuzzy
 msgid "`return' not allowed in current context; statement ignored"
-msgstr "instrukcja `exit' nie może być wywołana w tym kontekście"
+msgstr "instrukcja `return' nie może być wywołana w tym kontekście; 
zignorowano"
 
 #: debug.c:5575
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No symbol `%s' in current context"
-msgstr "próba użycia tablicy `%s' w kontekście skalaru"
+msgstr "Brak symbolu `%s' w bieżącym kontekście"
 
 #: dfa.c:998 dfa.c:1001 dfa.c:1021 dfa.c:1031 dfa.c:1043 dfa.c:1094 dfa.c:1103
 #: dfa.c:1106 dfa.c:1111 dfa.c:1124 dfa.c:1192
-#, fuzzy
 msgid "unbalanced ["
 msgstr "[ nie do pary"
 
 #: dfa.c:1052
-#, fuzzy
 msgid "invalid character class"
-msgstr "Nieprawidłowa nazwa klasy znaku"
+msgstr "nieprawidłowa klasa znaku"
 
 #: dfa.c:1229
 msgid "character class syntax is [[:space:]], not [:space:]"
-msgstr ""
+msgstr "składnia klasy znaku to [[:space:]], a nie [:space:]"
 
 #: dfa.c:1281
-#, fuzzy
 msgid "unfinished \\ escape"
-msgstr "Niedokończona sekwencja ucieczki \\"
+msgstr "niedokończona sekwencja ucieczki \\"
 
 #: dfa.c:1428 regcomp.c:161
 msgid "Invalid content of \\{\\}"
@@ -1806,17 +1748,14 @@ msgid "Regular expression too big"
 msgstr "Wyrażenie regularne jest zbyt duże"
 
 #: dfa.c:1816
-#, fuzzy
 msgid "unbalanced ("
 msgstr "( nie do pary"
 
 #: dfa.c:1943
-#, fuzzy
 msgid "no syntax specified"
-msgstr "Nie zostały podane bity składni wyrażenia regularnego"
+msgstr "nie podano składni"
 
 #: dfa.c:1951
-#, fuzzy
 msgid "unbalanced )"
 msgstr ") nie do pary"
 
@@ -1903,9 +1842,7 @@ msgstr "odwołanie do niezainicjowanego pola `$%ld'"
 #: eval.c:1271
 #, c-format
 msgid "function `%s' called with more arguments than declared"
-msgstr ""
-"funkcja `%s' została wywołana z większą ilością argumentów niż 
zostało to "
-"zadeklarowane"
+msgstr "funkcja `%s' została wywołana z większą ilością argumentów niż 
zostało to zadeklarowane"
 
 #: eval.c:1466
 #, c-format
@@ -1926,85 +1863,75 @@ msgid "extensions are not allowed in sandbox mode"
 msgstr "rozszerzenia nie są dozwolone w trybie piaskownicy"
 
 #: ext.c:92
-#, fuzzy
 msgid "-l / @load are gawk extensions"
-msgstr "@include jest rozszerzeniem gawk"
+msgstr "-l / @load są rozszerzeniami gawk"
 
 #: ext.c:95 ext.c:177
 msgid "load_ext: received NULL lib_name"
-msgstr ""
+msgstr "load_ext: otrzymano NULL lib_name"
 
 #: ext.c:98
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "load_ext: cannot open library `%s' (%s)\n"
-msgstr "fatal: rozszerzenie: nie można otworzyć `%s' (%s)\n"
+msgstr "load_ext: nie można otworzyć biblioteki `%s' (%s)\n"
 
 #: ext.c:104
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"load_ext: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' (%s)\n"
-msgstr ""
-"fatal: rozszerzenie: biblioteka `%s': nie definiuje "
-"`plugin_is_GPL_compatible' (%s)\n"
+#, c-format
+msgid "load_ext: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' 
(%s)\n"
+msgstr "load_ext: biblioteka `%s': nie definiuje `plugin_is_GPL_compatible' 
(%s)\n"
 
 #: ext.c:110
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "load_ext: library `%s': cannot call function `%s' (%s)\n"
-msgstr ""
-"fatal: rozszerzenie: biblioteka `%s': nie można wywołać funkcji `%s' 
(%s)\n"
+msgstr "load_ext: biblioteka `%s': nie można wywołać funkcji `%s' (%s)\n"
 
 #: ext.c:114
 #, c-format
 msgid "load_ext: library `%s' initialization routine `%s' failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "load_ext: funkcja inicjalizująca `%s' biblioteki `%s' nie powiodła 
się\n"
 
 #: ext.c:174
 msgid "`extension' is a gawk extension"
 msgstr "`extension' jest rozszerzeniem gawk"
 
 #: ext.c:180
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "extension: cannot open library `%s' (%s)"
-msgstr "fatal: rozszerzenie: nie można otworzyć `%s' (%s)\n"
+msgstr "extension: nie można otworzyć biblioteki `%s' (%s)"
 
 #: ext.c:186
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"extension: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' (%s)"
-msgstr ""
-"fatal: rozszerzenie: biblioteka `%s': nie definiuje "
-"`plugin_is_GPL_compatible' (%s)\n"
+#, c-format
+msgid "extension: library `%s': does not define `plugin_is_GPL_compatible' 
(%s)"
+msgstr "extension: biblioteka `%s': nie definiuje `plugin_is_GPL_compatible' 
(%s)"
 
 #: ext.c:190
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "extension: library `%s': cannot call function `%s' (%s)"
-msgstr ""
-"fatal: rozszerzenie: biblioteka `%s': nie można wywołać funkcji `%s' 
(%s)\n"
+msgstr "extension: biblioteka `%s': nie można wywołać funkcji `%s' (%s)"
 
 #: ext.c:221
-#, fuzzy
 msgid "make_builtin: missing function name"
-msgstr "rozszerzenie: brakująca nazwa funkcji"
+msgstr "make_builtin: brakująca nazwa funkcji"
 
 #: ext.c:238
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "make_builtin: can't redefine function `%s'"
-msgstr "rozszerzenie: nie można zredefiniować funkcji `%s'"
+msgstr "make_builtin: nie można zredefiniować funkcji `%s'"
 
 #: ext.c:242
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "make_builtin: function `%s' already defined"
-msgstr "rozserzenie: funkcja `%s' została już zdefiniowana"
+msgstr "make_builtin: funkcja `%s' została już zdefiniowana"
 
 #: ext.c:246
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "make_builtin: function name `%s' previously defined"
-msgstr "rozserzenie: nazwa funkcji `%s' została zdefiniowana wcześniej"
+msgstr "make_builtin: nazwa funkcji `%s' została zdefiniowana wcześniej"
 
 #: ext.c:248
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "make_builtin: can't use gawk built-in `%s' as function name"
-msgstr "rozszerzenie: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy 
funkcji"
+msgstr "make_builtin: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy 
funkcji"
 
 #: ext.c:251 ext.c:304
 #, c-format
@@ -2012,34 +1939,33 @@ msgid "make_builtin: negative argument count for 
function `%s'"
 msgstr "make_builtin: ujemny licznik argumentów dla funkcji `%s'"
 
 #: ext.c:278
-#, fuzzy
 msgid "extension: missing function name"
-msgstr "rozszerzenie: brakująca nazwa funkcji"
+msgstr "extension: brakująca nazwa funkcji"
 
 #: ext.c:283
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "extension: illegal character `%c' in function name `%s'"
-msgstr "rozszerzenie: nieprawidłowy znak `%c' w nazwie funkcji `%s'"
+msgstr "extension: nieprawidłowy znak `%c' w nazwie funkcji `%s'"
 
 #: ext.c:291
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "extension: can't redefine function `%s'"
-msgstr "rozszerzenie: nie można zredefiniować funkcji `%s'"
+msgstr "extension: nie można zredefiniować funkcji `%s'"
 
 #: ext.c:295
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "extension: function `%s' already defined"
-msgstr "rozserzenie: funkcja `%s' została już zdefiniowana"
+msgstr "extension: funkcja `%s' została już zdefiniowana"
 
 #: ext.c:299
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "extension: function name `%s' previously defined"
-msgstr "nazwa funkcji `%s' została zdefiniowana poprzednio"
+msgstr "extension: nazwa funkcji `%s' została zdefiniowana wcześniej"
 
 #: ext.c:301
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "extension: can't use gawk built-in `%s' as function name"
-msgstr "rozszerzenie: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy 
funkcji"
+msgstr "extension: nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy funkcji"
 
 #: ext.c:374
 #, c-format
@@ -2063,366 +1989,334 @@ msgstr "funkcja `%s': argument #%d: próba użycia 
tablicy jako skalaru"
 
 #: ext.c:412
 msgid "dynamic loading of library not supported"
-msgstr ""
+msgstr "dynamiczne ładowanie biblioteki nie jest wspierane"
 
 #: extension/filefuncs.c:97
-#, fuzzy
 msgid "chdir: called with incorrect number of arguments, expecting 1"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "chdir: wywołano z nieprawidłową ilością argumentów, spodziewano 
się 1"
 
 #: extension/filefuncs.c:343
 #, c-format
 msgid "stat: unable to read symbolic link `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "stat: nie można odczytać dowiązania symbolicznego `%s'"
 
 #: extension/filefuncs.c:376
-#, fuzzy
 msgid "stat: called with wrong number of arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "stat: wywołano z nieprawidłową ilością argumentów"
 
 #: extension/filefuncs.c:383
-#, fuzzy
 msgid "stat: bad parameters"
-msgstr "%s: jest parametrem\n"
+msgstr "stat: złe parametry"
 
 #: extension/filefuncs.c:437
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "fts init: could not create variable %s"
-msgstr "index: otrzymano drugi argument, który nie jest łańcuchem"
+msgstr "fts init: nie można utworzyć zmiennej %s"
 
 #: extension/filefuncs.c:460
 msgid "fill_stat_element: could not create array"
-msgstr ""
+msgstr "fill_stat_element: nie można utworzyć tablicy"
 
 #: extension/filefuncs.c:469
 msgid "fill_stat_element: could not set element"
-msgstr ""
+msgstr "fill_stat_element: nie można ustawić elementu"
 
 #: extension/filefuncs.c:484
-#, fuzzy
 msgid "fill_path_element: could not set element"
-msgstr "index: otrzymano drugi argument, który nie jest łańcuchem"
+msgstr "fill_path_element: nie można ustawić elementu"
 
 #: extension/filefuncs.c:500
 msgid "fill_error_element: could not set element"
-msgstr ""
+msgstr "fill_error_element: nie można ustawić elementu"
 
 #: extension/filefuncs.c:547 extension/filefuncs.c:594
 msgid "fts-process: could not create array"
-msgstr ""
+msgstr "fts-process: nie można utworzyć tablicy"
 
 #: extension/filefuncs.c:557 extension/filefuncs.c:604
 #: extension/filefuncs.c:622
-#, fuzzy
 msgid "fts-process: could not set element"
-msgstr "index: otrzymano drugi argument, który nie jest łańcuchem"
+msgstr "fts-process: nie można ustawić elementu"
 
 #: extension/filefuncs.c:671
-#, fuzzy
 msgid "fts: called with incorrect number of arguments, expecting 3"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "fts: wywołano z nieprawidłową ilością argumentów, powinny być 3"
 
 #: extension/filefuncs.c:674
-#, fuzzy
 msgid "fts: bad first parameter"
-msgstr "%s: jest parametrem\n"
+msgstr "fts: nieprawidłowy pierwszy parametr"
 
 #: extension/filefuncs.c:680
-#, fuzzy
 msgid "fts: bad second parameter"
-msgstr "%s: jest parametrem\n"
+msgstr "fts: nieprawidłowy drugi parametr"
 
 #: extension/filefuncs.c:686
-#, fuzzy
 msgid "fts: bad third parameter"
-msgstr "%s: jest parametrem\n"
+msgstr "fts: nieprawidłowy trzeci parametr"
 
 #: extension/filefuncs.c:693
-#, fuzzy
 msgid "fts: could not flatten array\n"
-msgstr "`%s' nie jest dozwoloną nazwą zmiennej"
+msgstr "fts: nie można spłaszczyć tablicy\n"
 
 #: extension/filefuncs.c:711
 msgid "fts: ignoring sneaky FTS_NOSTAT flag. nyah, nyah, nyah."
-msgstr ""
+msgstr "fts: zignorowano flagę FTS_NOSTAT. nyah, nyah, nyah."
 
 #: extension/filefuncs.c:728
 msgid "fts: clear_array() failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "fts: clear_array() nie powiodła się\n"
 
 #: extension/fnmatch.c:98
-#, fuzzy
 msgid "fnmatch: called with less than three arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "fnmatch: wywołano z mniej niż trzema argumentami"
 
 #: extension/fnmatch.c:101
-#, fuzzy
 msgid "fnmatch: called with more than three arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "fnmatch: wywołano z więcej niż trzema argumentami"
 
 #: extension/fnmatch.c:104
-#, fuzzy
 msgid "fnmatch: could not get first argument"
-msgstr "strftime: otrzymano pierwszy argument, który nie jest łańcuchem"
+msgstr "fnmatch: nie można pobrać pierwszego argumentu"
 
 #: extension/fnmatch.c:109
-#, fuzzy
 msgid "fnmatch: could not get second argument"
-msgstr "index: otrzymano drugi argument, który nie jest łańcuchem"
+msgstr "fnmatch: nie można pobrać drugiego argumentu"
 
 #: extension/fnmatch.c:114
 msgid "fnmatch: could not get third argument"
-msgstr ""
+msgstr "fnmatch: nie można pobrać trzeciego argumentu"
 
 #: extension/fnmatch.c:127
 msgid "fnmatch is not implemented on this system\n"
-msgstr ""
+msgstr "funkcja fnmatch nie została zaimplementowana w tym systemie\n"
 
 #: extension/fnmatch.c:159
 msgid "fnmatch init: could not add FNM_NOMATCH variable"
-msgstr ""
+msgstr "fnmatch init: nie można było dodać zmiennej FNM_NOMATCH"
 
 #: extension/fnmatch.c:169
 #, c-format
 msgid "fnmatch init: could not set array element %s"
-msgstr ""
+msgstr "fnmatch init: nie można było ustawić elementu tablicy %s"
 
 #: extension/fnmatch.c:179
 msgid "fnmatch init: could not install FNM array"
-msgstr ""
+msgstr "fnmatch init: nie można było zainstalować tablicy FNM"
 
 #: extension/fork.c:81
-#, fuzzy
 msgid "fork: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "fork: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/fork.c:94
 msgid "fork: PROCINFO is not an array!"
-msgstr ""
+msgstr "fork: PROCINFO nie jest tablicą!"
 
 #: extension/fork.c:118
-#, fuzzy
 msgid "waitpid: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "waitpid: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/fork.c:126
-#, fuzzy
 msgid "wait: called with no arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "wait: wywołano bez argumentów"
 
 #: extension/fork.c:143
-#, fuzzy
 msgid "wait: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "wait: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/inplace.c:110
 msgid "inplace_begin: in-place editing already active"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_begin: edycja w miejscu jest już aktywna"
 
 #: extension/inplace.c:113 extension/inplace.c:187
 #, c-format
 msgid "inplace_begin: expects 2 arguments but called with %d"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_begin: spodziewano się 2 argumentów, a otrzymano %d"
 
 #: extension/inplace.c:116
 msgid "inplace_begin: cannot retrieve 1st argument as a string filename"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_begin: nie można pobrać pierwszego argumentu jako nazwy 
pliku"
 
 #: extension/inplace.c:124
 #, c-format
 msgid "inplace_begin: disabling in-place editing for invalid FILENAME `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_begin: wyłączenie edycji w miejscu dla nieprawidłowej nazwy 
pliku `%s'"
 
 #: extension/inplace.c:131
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "inplace_begin: Cannot stat `%s' (%s)"
-msgstr "fatal: rozszerzenie: nie można otworzyć `%s' (%s)\n"
+msgstr "inplace_begin: nie można sprawdzić `%s' (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:138
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "inplace_begin: `%s' is not a regular file"
-msgstr "`%s' nie jest dozwoloną nazwą zmiennej"
+msgstr "inplace_begin: `%s' nie jest zwykłym plikiem"
 
 #: extension/inplace.c:149
 #, c-format
 msgid "inplace_begin: mkstemp(`%s') failed (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_begin: wywołanie mkstemp(`%s') nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:158
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "inplace_begin: chmod failed (%s)"
-msgstr "%s: zamknięcie nie powiodło się (%s)"
+msgstr "inplace_begin: funkcja chmod nie powiodła się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:165
 #, c-format
 msgid "inplace_begin: dup(stdout) failed (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_begin: wywołanie dup(stdout) nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:168
 #, c-format
 msgid "inplace_begin: dup2(%d, stdout) failed (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_begin: wywołanie dup2(%d, stdout) nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:171
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "inplace_begin: close(%d) failed (%s)"
-msgstr "%s: zamknięcie nie powiodło się (%s)"
+msgstr "inplace_begin: wywołanie close(%d) nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:190
 msgid "inplace_end: cannot retrieve 1st argument as a string filename"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_end: nie można pobrać pierwszego argumentu jako nazwy pliku"
 
 #: extension/inplace.c:197
 msgid "inplace_end: in-place editing not active"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_end: edycja w miejscu nie jest aktywna"
 
 #: extension/inplace.c:203
 #, c-format
 msgid "inplace_end: dup2(%d, stdout) failed (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_end: wywołanie dup2(%d, stdout) nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:206
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "inplace_end: close(%d) failed (%s)"
-msgstr "%s: zamknięcie nie powiodło się (%s)"
+msgstr "inplace_end: wywołanie close(%d) nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:210
 #, c-format
 msgid "inplace_end: fsetpos(stdout) failed (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "inplace_end: wywołanie fsetpos(stdout) nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:223
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "inplace_end: link(`%s', `%s') failed (%s)"
-msgstr "opróżnienie potoku `%s' nie powiodło się (%s)."
+msgstr "inplace_end: wywołanie link(`%s', `%s') nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/inplace.c:229
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "inplace_end: rename(`%s', `%s') failed (%s)"
-msgstr "zamknięcie fd %d (`%s') nie powiodło się (%s)"
+msgstr "inplace_end: wywołanie rename(`%s', `%s') nie powiodło się (%s)"
 
 #: extension/ordchr.c:69
-#, fuzzy
 msgid "ord: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "ord: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/ordchr.c:75
-#, fuzzy
 msgid "ord: called with no arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "ord: wywołano bez argumentów"
 
 #: extension/ordchr.c:77
-#, fuzzy
 msgid "ord: called with inappropriate argument(s)"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "ord: wywołano z nieprawidłowymi argumentami"
 
 #: extension/ordchr.c:99
-#, fuzzy
 msgid "chr: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "chr: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/ordchr.c:109
-#, fuzzy
 msgid "chr: called with no arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "chr: wywołano bez argumentów"
 
 #: extension/ordchr.c:111
-#, fuzzy
 msgid "chr: called with inappropriate argument(s)"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "chr: wywołano z nieprawidłowymi argumentami"
 
 #: extension/readdir.c:203
 #, c-format
 msgid "dir_take_control_of: opendir/fdopendir failed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "dir_take_control_of: wywołanie opendir/fdopendir nie powiodło się: 
%s"
 
 #: extension/readfile.c:84
-#, fuzzy
 msgid "readfile: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "readfile: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/readfile.c:118
-#, fuzzy
 msgid "readfile: called with no arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "readfile: wywołano bez argumentów"
 
 #: extension/rwarray.c:120
-#, fuzzy
 msgid "writea: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "writea: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/rwarray.c:127
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "do_writea: argument 0 is not a string\n"
-msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
+msgstr "do_writea: argument 0 nie jest tekstem\n"
 
 #: extension/rwarray.c:133
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "do_writea: argument 1 is not an array\n"
-msgstr "split: czwarty argument nie jest tablicą"
+msgstr "do_writea: argument 1 nie jest tablicą\n"
 
 #: extension/rwarray.c:180
 #, c-format
 msgid "write_array: could not flatten array\n"
-msgstr ""
+msgstr "write_array: nie można spłaszczyć tablicy\n"
 
 #: extension/rwarray.c:194
 #, c-format
 msgid "write_array: could not release flattened array\n"
-msgstr ""
+msgstr "write_array: nie można było zwolnić spłaszczonej tablicy\n"
 
 #: extension/rwarray.c:276
-#, fuzzy
 msgid "reada: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "reada: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/rwarray.c:283
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "do_reada: argument 0 is not a string\n"
-msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
+msgstr "do_reada: argument 0 nie jest tekstem\n"
 
 #: extension/rwarray.c:289
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "do_reada: argument 1 is not an array\n"
-msgstr "match: otrzymano trzeci argument, który nie jest tablicą"
+msgstr "do_reada: argument 1 nie jest tablicą\n"
 
 #: extension/rwarray.c:333
 #, c-format
 msgid "do_reada: clear_array failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "do_reada: clear_array nie powiodła się\n"
 
 #: extension/rwarray.c:370
 #, c-format
 msgid "read_array: set_array_element failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "read_array: set_array_element nie powiodła się\n"
 
 #: extension/time.c:81
-#, fuzzy
 msgid "gettimeofday: ignoring arguments"
-msgstr "mktime: otrzymano argument, który nie jest łańcuchem"
+msgstr "gettimeofday: zignorowano argumenty"
 
 #: extension/time.c:112
 msgid "gettimeofday: not supported on this platform"
-msgstr ""
+msgstr "gettimeofday: funkcja nie jest wspierana na tej platformie"
 
 #: extension/time.c:133
-#, fuzzy
 msgid "sleep: called with too many arguments"
-msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
+msgstr "sleep: wywołana ze zbyt dużą ilością argumentów"
 
 #: extension/time.c:136
-#, fuzzy
 msgid "sleep: missing required numeric argument"
-msgstr "exp: otrzymano argument nie będący liczbą"
+msgstr "sleep: brakuje wymaganego argumentu numerycznego"
 
 #: extension/time.c:142
-#, fuzzy
 msgid "sleep: argument is negative"
-msgstr "exp: argument %g jest poza zasięgiem"
+msgstr "sleep: argument jest ujemny"
 
 #: extension/time.c:176
 msgid "sleep: not supported on this platform"
-msgstr ""
+msgstr "sleep: funkcja nie jest wspierana na tej platformie"
 
 #: field.c:339
 msgid "NF set to negative value"
@@ -2442,18 +2336,15 @@ msgstr "split: drugi argument nie jest tablicą"
 
 #: field.c:986
 msgid "split: cannot use the same array for second and fourth args"
-msgstr ""
-"split: nie można użyć tej samej tablicy dla drugiego i czwartego argumentu"
+msgstr "split: nie można użyć tej samej tablicy dla drugiego i czwartego 
argumentu"
 
 #: field.c:991
 msgid "split: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
-msgstr ""
-"split: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla czwartego 
argumentu"
+msgstr "split: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla czwartego 
argumentu"
 
 #: field.c:994
 msgid "split: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
-msgstr ""
-"split: nie można użyć podtablicy czwartego argumentu dla drugiego 
argumentu"
+msgstr "split: nie można użyć podtablicy czwartego argumentu dla drugiego 
argumentu"
 
 #: field.c:1023
 msgid "split: null string for third arg is a gawk extension"
@@ -2473,20 +2364,15 @@ msgstr "patsplit: trzeci argument nie może być pusty"
 
 #: field.c:1078
 msgid "patsplit: cannot use the same array for second and fourth args"
-msgstr ""
-"patsplit: nie można użyć tej samej tablicy dla drugiego i czwartego 
argumentu"
+msgstr "patsplit: nie można użyć tej samej tablicy dla drugiego i czwartego 
argumentu"
 
 #: field.c:1083
 msgid "patsplit: cannot use a subarray of second arg for fourth arg"
-msgstr ""
-"patsplit: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla czwartego "
-"argumentu"
+msgstr "patsplit: nie można użyć podtablicy drugiego argumentu dla 
czwartego argumentu"
 
 #: field.c:1086
 msgid "patsplit: cannot use a subarray of fourth arg for second arg"
-msgstr ""
-"patsplit: nie można użyć podtablicy czwartego argumentu dla drugiego "
-"argumentu"
+msgstr "patsplit: nie można użyć podtablicy czwartego argumentu dla 
drugiego argumentu"
 
 #: field.c:1124
 msgid "`FIELDWIDTHS' is a gawk extension"
@@ -2511,39 +2397,38 @@ msgstr "`FPAT' jest rozszerzeniem gawk"
 
 #: gawkapi.c:146
 msgid "awk_value_to_node: received null retval"
-msgstr ""
+msgstr "awk_value_to_node: otrzymano null retval"
 
 #: gawkapi.c:384
 msgid "node_to_awk_value: received null node"
-msgstr ""
+msgstr "node_to_awk_value: otrzymano null node"
 
 #: gawkapi.c:387
 msgid "node_to_awk_value: received null val"
-msgstr ""
+msgstr "node_to_awk_value: otrzymano null val"
 
 #: gawkapi.c:808
-#, fuzzy
 msgid "remove_element: received null array"
-msgstr "length: otrzymano argument, który jest tablicą"
+msgstr "remove_element: otrzymano tablicę null"
 
 #: gawkapi.c:811
 msgid "remove_element: received null subscript"
-msgstr ""
+msgstr "remove_element: otrzymano null subscript"
 
 #: gawkapi.c:943
 #, c-format
 msgid "api_flatten_array: could not convert index %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "api_flatten_array: nie można było skonwertować indeksu %d\n"
 
 #: gawkapi.c:948
 #, c-format
 msgid "api_flatten_array: could not convert value %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "api_flatten_array: nie można było skonwertować wartości %d\n"
 
 #: getopt.c:603 getopt.c:632
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: option '%s' is ambiguous; possibilities:"
-msgstr "%s: opcja '%s' jest niejednoznaczna\n"
+msgstr "%s: opcja '%s' jest niejednoznaczna; możliwości:"
 
 #: getopt.c:678 getopt.c:682
 #, c-format
@@ -2627,9 +2512,7 @@ msgstr "wyrażenie dla przekierowania `%s' ma zerową 
wartość łańcucha"
 #: io.c:711
 #, c-format
 msgid "filename `%s' for `%s' redirection may be result of logical expression"
-msgstr ""
-"nazwa pliku `%s' dla przekierowania `%s' może być rezultatem logicznego "
-"wyrażenia"
+msgstr "nazwa pliku `%s' dla przekierowania `%s' może być rezultatem 
logicznego wyrażenia"
 
 #: io.c:754
 #, c-format
@@ -2649,287 +2532,264 @@ msgstr "nie można otworzyć potoku `%s' jako 
wejścia (%s)"
 #: io.c:849
 #, c-format
 msgid "can't open two way pipe `%s' for input/output (%s)"
-msgstr ""
-"nie można otworzyć dwukierunkowego potoku `%s' jako wejścia/wyjścia (%s)"
+msgstr "nie można otworzyć dwukierunkowego potoku `%s' jako 
wejścia/wyjścia (%s)"
 
-#: io.c:928
+#: io.c:932
 #, c-format
 msgid "can't redirect from `%s' (%s)"
 msgstr "nie można przekierować z `%s' (%s)"
 
-#: io.c:931
+#: io.c:935
 #, c-format
 msgid "can't redirect to `%s' (%s)"
 msgstr "nie można przekierować do `%s' (%s)"
 
-#: io.c:982
-msgid ""
-"reached system limit for open files: starting to multiplex file descriptors"
-msgstr ""
-"osiągnięto systemowy limit otwartych plików: rozpoczęcie multipleksowania 
"
-"deskryptorów plików"
+#: io.c:986
+msgid "reached system limit for open files: starting to multiplex file 
descriptors"
+msgstr "osiągnięto systemowy limit otwartych plików: rozpoczęcie 
multipleksowania deskryptorów plików"
 
-#: io.c:998
+#: io.c:1002
 #, c-format
 msgid "close of `%s' failed (%s)."
 msgstr "zamknięcie `%s' nie powiodło się (%s)."
 
-#: io.c:1006
+#: io.c:1010
 msgid "too many pipes or input files open"
 msgstr "zbyt dużo otwartych potoków lub plików wejściowych"
 
-#: io.c:1028
+#: io.c:1032
 msgid "close: second argument must be `to' or `from'"
 msgstr "close: drugim argumentem musi być `to' lub `from'"
 
-#: io.c:1045
+#: io.c:1049
 #, c-format
 msgid "close: `%.*s' is not an open file, pipe or co-process"
-msgstr ""
-"close: `%.*s' nie jest ani otwartym plikiem, ani potokiem, ani procesem"
+msgstr "close: `%.*s' nie jest ani otwartym plikiem, ani potokiem, ani 
procesem"
 
-#: io.c:1050
+#: io.c:1054
 msgid "close of redirection that was never opened"
 msgstr "zamknięcie przekierowania, które nigdy nie zostało otwarte"
 
-#: io.c:1147
+#: io.c:1151
 #, c-format
 msgid "close: redirection `%s' not opened with `|&', second argument ignored"
-msgstr ""
-"close: przekierowanie `%s' nie zostało otwarte z `|&', drugi argument "
-"zignorowany"
+msgstr "close: przekierowanie `%s' nie zostało otwarte z `|&', drugi argument 
zignorowany"
 
-#: io.c:1164
+#: io.c:1168
 #, c-format
 msgid "failure status (%d) on pipe close of `%s' (%s)"
 msgstr "status awarii (%d) podczas zamykania potoku `%s' (%s)"
 
-#: io.c:1167
+#: io.c:1171
 #, c-format
 msgid "failure status (%d) on file close of `%s' (%s)"
 msgstr "status awarii (%d) podczas zamykania pliku `%s' (%s)"
 
-#: io.c:1187
+#: io.c:1191
 #, c-format
 msgid "no explicit close of socket `%s' provided"
 msgstr "brak jawnego zamknięcia gniazdka `%s'"
 
-#: io.c:1190
+#: io.c:1194
 #, c-format
 msgid "no explicit close of co-process `%s' provided"
 msgstr "brak jawnego zamknięcia procesu pomocniczego `%s'"
 
-#: io.c:1193
+#: io.c:1197
 #, c-format
 msgid "no explicit close of pipe `%s' provided"
 msgstr "brak jawnego zamknięcia potoku `%s'"
 
-#: io.c:1196
+#: io.c:1200
 #, c-format
 msgid "no explicit close of file `%s' provided"
 msgstr "brak jawnego zamknięcia pliku `%s'"
 
-#: io.c:1224 io.c:1279 main.c:842 main.c:879
+#: io.c:1228 io.c:1283 main.c:842 main.c:879
 #, c-format
 msgid "error writing standard output (%s)"
 msgstr "błąd podczas zapisu na standardowe wyjście (%s)"
 
-#: io.c:1228 io.c:1284
+#: io.c:1232 io.c:1288
 #, c-format
 msgid "error writing standard error (%s)"
 msgstr "błąd podczas zapisu na standardowe wyjście diagnostyczne (%s)"
 
-#: io.c:1236
+#: io.c:1240
 #, c-format
 msgid "pipe flush of `%s' failed (%s)."
 msgstr "opróżnienie potoku `%s' nie powiodło się (%s)."
 
-#: io.c:1239
+#: io.c:1243
 #, c-format
 msgid "co-process flush of pipe to `%s' failed (%s)."
-msgstr ""
-"opróżnienie potoku do `%s' przez proces pomocniczy nie powiodło się (%s)."
+msgstr "opróżnienie potoku do `%s' przez proces pomocniczy nie powiodło 
się (%s)."
 
-#: io.c:1242
+#: io.c:1246
 #, c-format
 msgid "file flush of `%s' failed (%s)."
 msgstr "opróżnienie pliku `%s' nie powiodło się (%s)."
 
-#: io.c:1356
+#: io.c:1360
 #, c-format
 msgid "local port %s invalid in `/inet'"
 msgstr "nieprawidłowy lokalny port %s w `/inet'"
 
-#: io.c:1374
+#: io.c:1378
 #, c-format
 msgid "remote host and port information (%s, %s) invalid"
 msgstr "informacje o zdalnym hoście i porcie są nieprawidłowe (%s, %s)"
 
-#: io.c:1526
+#: io.c:1530
 #, c-format
 msgid "no (known) protocol supplied in special filename `%s'"
 msgstr "nie dostarczono (znanego) protokołu w specjalnym pliku `%s'"
 
-#: io.c:1540
+#: io.c:1544
 #, c-format
 msgid "special file name `%s' is incomplete"
 msgstr "specjalna nazwa pliku `%s' jest niekompletna"
 
-#: io.c:1557
+#: io.c:1561
 msgid "must supply a remote hostname to `/inet'"
 msgstr "należy dostarczyć nazwę zdalnego hosta do `/inet'"
 
-#: io.c:1575
+#: io.c:1579
 msgid "must supply a remote port to `/inet'"
 msgstr "należy dostarczyć numer zdalnego portu do `/inet'"
 
-#: io.c:1621
+#: io.c:1625
 msgid "TCP/IP communications are not supported"
 msgstr "Komunikacja TCP/IP nie jest wspierana"
 
-#: io.c:1796
+#: io.c:1800
 #, c-format
 msgid "could not open `%s', mode `%s'"
 msgstr "nie można otworzyć `%s', tryb `%s'"
 
-#: io.c:1846
+#: io.c:1850
 #, c-format
 msgid "close of master pty failed (%s)"
 msgstr "zamknięcie nadrzędnego pty nie powiodło się (%s)"
 
-#: io.c:1848 io.c:2024 io.c:2194
+#: io.c:1852 io.c:2028 io.c:2198
 #, c-format
 msgid "close of stdout in child failed (%s)"
-msgstr ""
-"zamknięcie standardowego wyjścia w procesie potomnym nie powiodło się 
(%s)"
+msgstr "zamknięcie standardowego wyjścia w procesie potomnym nie powiodło 
się (%s)"
 
-#: io.c:1851
+#: io.c:1855
 #, c-format
 msgid "moving slave pty to stdout in child failed (dup: %s)"
-msgstr ""
-"przesunięcie podległego pty na standardowe wyjście w procesie potomnym nie 
"
-"powiodło się (dup: %s)"
+msgstr "przesunięcie podległego pty na standardowe wyjście w procesie 
potomnym nie powiodło się (dup: %s)"
 
-#: io.c:1853 io.c:2029
+#: io.c:1857 io.c:2033
 #, c-format
 msgid "close of stdin in child failed (%s)"
-msgstr ""
-"zamknięcie standardowego wejścia w procesie potomnym nie powiodło się 
(%s)"
+msgstr "zamknięcie standardowego wejścia w procesie potomnym nie powiodło 
się (%s)"
 
-#: io.c:1856
+#: io.c:1860
 #, c-format
 msgid "moving slave pty to stdin in child failed (dup: %s)"
-msgstr ""
-"przesunięcie podległego pty na standardowe wejście w procesie potomnym nie 
"
-"powiodło się (dup: %s)"
+msgstr "przesunięcie podległego pty na standardowe wejście w procesie 
potomnym nie powiodło się (dup: %s)"
 
-#: io.c:1858 io.c:1879
+#: io.c:1862 io.c:1883
 #, c-format
 msgid "close of slave pty failed (%s)"
 msgstr "zamknięcie podległego pty nie powiodło się (%s)"
 
-#: io.c:1965 io.c:2027 io.c:2171 io.c:2197
+#: io.c:1969 io.c:2031 io.c:2175 io.c:2201
 #, c-format
 msgid "moving pipe to stdout in child failed (dup: %s)"
-msgstr ""
-"przesunięcie potoku na standardowe wyjście w procesie potomnym nie 
powiodło "
-"się (dup: %s)"
+msgstr "przesunięcie potoku na standardowe wyjście w procesie potomnym nie 
powiodło się (dup: %s)"
 
-#: io.c:1972 io.c:2032
+#: io.c:1976 io.c:2036
 #, c-format
 msgid "moving pipe to stdin in child failed (dup: %s)"
-msgstr ""
-"przesunięcie potoku na standardowe wejście w procesie potomnym nie 
powiodło "
-"się (dup: %s)"
+msgstr "przesunięcie potoku na standardowe wejście w procesie potomnym nie 
powiodło się (dup: %s)"
 
-#: io.c:1992 io.c:2187
+#: io.c:1996 io.c:2191
 msgid "restoring stdout in parent process failed\n"
-msgstr ""
-"odzyskanie standardowego wyjścia w procesie potomnym nie powiodło się\n"
+msgstr "odzyskanie standardowego wyjścia w procesie potomnym nie powiodło 
się\n"
 
-#: io.c:2000
+#: io.c:2004
 msgid "restoring stdin in parent process failed\n"
-msgstr ""
-"odzyskanie standardowego wejścia w procesie potomnym nie powiodło się\n"
+msgstr "odzyskanie standardowego wejścia w procesie potomnym nie powiodło 
się\n"
 
-#: io.c:2035 io.c:2199 io.c:2213
+#: io.c:2039 io.c:2203 io.c:2217
 #, c-format
 msgid "close of pipe failed (%s)"
 msgstr "zamknięcie potoku nie powiodło się (%s)"
 
-#: io.c:2089
+#: io.c:2093
 msgid "`|&' not supported"
 msgstr "`|&' nie jest wspierany"
 
-#: io.c:2156
+#: io.c:2160
 #, c-format
 msgid "cannot open pipe `%s' (%s)"
 msgstr "nie można otworzyć potoku `%s' (%s)"
 
-#: io.c:2207
+#: io.c:2211
 #, c-format
 msgid "cannot create child process for `%s' (fork: %s)"
 msgstr "nie można utworzyć procesu potomnego dla `%s' (fork: %s)"
 
-#: io.c:2667
+#: io.c:2671
 msgid "register_input_parser: received NULL pointer"
-msgstr ""
+msgstr "register_input_parser: otrzymano wskaźnik NULL"
 
-#: io.c:2695
+#: io.c:2699
 #, c-format
 msgid "input parser `%s' conflicts with previously installed input parser `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "parser wejścia `%s' konfliktuje z poprzednio zainstalowanym parserem 
`%s'"
 
-#: io.c:2702
+#: io.c:2706
 #, c-format
 msgid "input parser `%s' failed to open `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "parser wejścia `%s': nie powiodło się otwarcie `%s'"
 
-#: io.c:2722
+#: io.c:2726
 msgid "register_output_wrapper: received NULL pointer"
-msgstr ""
+msgstr "register_output_wrapper: otrzymano wskaźnik NULL"
 
-#: io.c:2750
+#: io.c:2754
 #, c-format
-msgid ""
-"output wrapper `%s' conflicts with previously installed output wrapper `%s'"
-msgstr ""
+msgid "output wrapper `%s' conflicts with previously installed output wrapper 
`%s'"
+msgstr "otoczka wyjścia `%s' konfliktuje z poprzednio zainstalowaną otoczką 
`%s'"
 
-#: io.c:2757
+#: io.c:2761
 #, c-format
 msgid "output wrapper `%s' failed to open `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "otoczka wyjścia `%s': nie powiodło się otwarcie `%s'"
 
-#: io.c:2778
+#: io.c:2782
 msgid "register_output_processor: received NULL pointer"
-msgstr ""
+msgstr "register_output_processor: otrzymano wskaźnik NULL"
 
-#: io.c:2807
+#: io.c:2811
 #, c-format
-msgid ""
-"two-way processor `%s' conflicts with previously installed two-way processor "
-"`%s'"
-msgstr ""
+msgid "two-way processor `%s' conflicts with previously installed two-way 
processor `%s'"
+msgstr "dwukierunkowy procesor `%s' konfliktuje z poprzednio zainstalowanym 
procesorem `%s'"
 
-#: io.c:2816
+#: io.c:2820
 #, c-format
 msgid "two way processor `%s' failed to open `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "dwukierunkowy procesor `%s' zawiódł w otwarciu `%s'"
 
-#: io.c:2923
+#: io.c:2927
 #, c-format
 msgid "data file `%s' is empty"
 msgstr "plik danych `%s' jest pusty"
 
-#: io.c:2965 io.c:2973
+#: io.c:2969 io.c:2977
 msgid "could not allocate more input memory"
 msgstr "nie można zarezerwować więcej pamięci wejściowej"
 
-#: io.c:3539
+#: io.c:3543
 msgid "multicharacter value of `RS' is a gawk extension"
 msgstr "wieloznakowa wartość `RS' jest rozszerzeniem gawk"
 
-#: io.c:3628
+#: io.c:3632
 msgid "IPv6 communication is not supported"
 msgstr "Komunikacja IPv6 nie jest wspierana"
 
@@ -2949,8 +2809,7 @@ msgstr "%s: opcja musi mieć argument -- %c\n"
 
 #: main.c:545
 msgid "environment variable `POSIXLY_CORRECT' set: turning on `--posix'"
-msgstr ""
-"zmienna środowiskowa `POSIXLY_CORRECT' ustawiona: `--posix' został włą
czony"
+msgstr "zmienna środowiskowa `POSIXLY_CORRECT' ustawiona: `--posix' został 
włączony"
 
 #: main.c:551
 msgid "`--posix' overrides `--traditional'"
@@ -2963,13 +2822,11 @@ msgstr "`--posix'/`--traditional' użyte nad opcją 
`--non-decimal-data'"
 #: main.c:566
 #, c-format
 msgid "running %s setuid root may be a security problem"
-msgstr ""
-"uruchamianie %s setuid root może być problemem pod względem 
bezpieczeństwa"
+msgstr "uruchamianie %s setuid root może być problemem pod względem 
bezpieczeństwa"
 
 #: main.c:571
-#, fuzzy
 msgid "`--posix' overrides `--characters-as-bytes'"
-msgstr "opcja `--posix' zostanie użyta nad `--binary'"
+msgstr "opcja `--posix' zostanie użyta nad `--characters-as-bytes'"
 
 #: main.c:630
 #, c-format
@@ -2993,8 +2850,7 @@ msgstr "brak tekstu programu!"
 #: main.c:779
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [POSIX or GNU style options] -f progfile [--] file ...\n"
-msgstr ""
-"Użycie: %s [styl opcji POSIX lub GNU] -f plik_z_programem [--] plik ...\n"
+msgstr "Użycie: %s [styl opcji POSIX lub GNU] -f plik_z_programem [--] plik 
...\n"
 
 #: main.c:781
 #, c-format
@@ -3038,9 +2894,8 @@ msgid "\t-d[file]\t\t--dump-variables[=file]\n"
 msgstr "\t-d[plik]\t\t--dump-variables[=plik]\n"
 
 #: main.c:795
-#, fuzzy
 msgid "\t-D[file]\t\t--debug[=file]\n"
-msgstr "\t-p[plik]\t\t--profile[=plik]\n"
+msgstr "\t-D[plik]\t\t--debug[=plik]\n"
 
 #: main.c:796
 msgid "\t-e 'program-text'\t--source='program-text'\n"
@@ -3060,11 +2915,11 @@ msgstr "\t-h\t\t\t--help\n"
 
 #: main.c:800
 msgid "\t-i includefile\t\t--include=includefile\n"
-msgstr ""
+msgstr "\t-i plikinclude\t\t--include=plikinclude\n"
 
 #: main.c:801
 msgid "\t-l library\t\t--load=library\n"
-msgstr ""
+msgstr "\t-l biblioteka\t\t--load=biblioteka\n"
 
 #: main.c:802
 msgid "\t-L [fatal]\t\t--lint[=fatal]\n"
@@ -3075,18 +2930,16 @@ msgid "\t-n\t\t\t--non-decimal-data\n"
 msgstr "\t-n\t\t\t--non-decimal-data\n"
 
 #: main.c:804
-#, fuzzy
 msgid "\t-M\t\t\t--bignum\n"
-msgstr "\t-g\t\t\t--gen-pot\n"
+msgstr "\t-M\t\t\t--bignum\n"
 
 #: main.c:805
 msgid "\t-N\t\t\t--use-lc-numeric\n"
 msgstr "\t-N\t\t\t--use-lc-numeric\n"
 
 #: main.c:806
-#, fuzzy
 msgid "\t-o[file]\t\t--pretty-print[=file]\n"
-msgstr "\t-p[plik]\t\t--profile[=plik]\n"
+msgstr "\t-o[plik]\t\t--pretty-print[=plik]\n"
 
 #: main.c:807
 msgid "\t-O\t\t\t--optimize\n"
@@ -3209,12 +3062,12 @@ msgstr ""
 msgid "-Ft does not set FS to tab in POSIX awk"
 msgstr "-Ft nie ustawia FS na znak tabulatora w POSIX awk"
 
-#: main.c:1181
+#: main.c:1176
 #, c-format
 msgid "unknown value for field spec: %d\n"
 msgstr "nieznana wartość dla specyfikacji pola: %d\n"
 
-#: main.c:1279
+#: main.c:1274
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: `%s' argument to `-v' not in `var=value' form\n"
@@ -3223,105 +3076,101 @@ msgstr ""
 "%s: argument `%s' dla `-v' nie jest zgodny ze składnią 
`zmienna=wartość'\n"
 "\n"
 
-#: main.c:1305
+#: main.c:1300
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a legal variable name"
 msgstr "`%s' nie jest dozwoloną nazwą zmiennej"
 
-#: main.c:1308
+#: main.c:1303
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a variable name, looking for file `%s=%s'"
 msgstr "`%s' nie jest nazwą zmiennej, szukanie pliku `%s=%s'"
 
-#: main.c:1312
+#: main.c:1307
 #, c-format
 msgid "cannot use gawk builtin `%s' as variable name"
 msgstr "nie można użyć wbudowanej w gawk `%s' jako nazwy zmiennej"
 
-#: main.c:1317
+#: main.c:1312
 #, c-format
 msgid "cannot use function `%s' as variable name"
 msgstr "nie można użyć funkcji `%s' jako nazwy zmiennej"
 
-#: main.c:1370
+#: main.c:1365
 msgid "floating point exception"
 msgstr "wyjątek zmiennopozycyjny"
 
-#: main.c:1377
+#: main.c:1372
 msgid "fatal error: internal error"
 msgstr "fatalny błąd: wewnętrzny błąd"
 
-#: main.c:1392
+#: main.c:1387
 msgid "fatal error: internal error: segfault"
 msgstr "fatalny błąd: wewnętrzny błąd: błąd segmentacji"
 
-#: main.c:1404
+#: main.c:1399
 msgid "fatal error: internal error: stack overflow"
 msgstr "fatalny błąd: wewnętrzny błąd: przepełnienie stosu"
 
-#: main.c:1463
+#: main.c:1458
 #, c-format
 msgid "no pre-opened fd %d"
 msgstr "brak już otwartego fd %d"
 
-#: main.c:1470
+#: main.c:1465
 #, c-format
 msgid "could not pre-open /dev/null for fd %d"
 msgstr "nie można otworzyć zawczasu /dev/null dla fd %d"
 
 #: mpfr.c:550
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "PREC value `%.*s' is invalid"
-msgstr "wartość BINMODE `%s' jest nieprawidłowa, przyjęto ją jako 3"
+msgstr "wartość PREC `%.*s' jest nieprawidłowa"
 
 #: mpfr.c:608
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "RNDMODE value `%.*s' is invalid"
-msgstr "wartość BINMODE `%s' jest nieprawidłowa, przyjęto ją jako 3"
+msgstr "wartość RNDMODE `%.*s' jest nieprawidłowa"
 
 #: mpfr.c:698
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: received non-numeric argument"
-msgstr "cos: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
+msgstr "%s: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
 
 #: mpfr.c:800
-#, fuzzy
 msgid "compl(%Rg): negative value will give strange results"
-msgstr "compl(%lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "compl(%Rg): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 
 #: mpfr.c:804
-#, fuzzy
 msgid "comp(%Rg): fractional value will be truncated"
-msgstr "compl(%lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
+msgstr "compl(%Rg): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 
 #: mpfr.c:816
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "cmpl(%Zd): negative values will give strange results"
-msgstr "compl(%lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "cmpl(%Zd): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
 
 #: mpfr.c:835
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: received non-numeric argument #%d"
-msgstr "cos: otrzymano argument, który nie jest liczbą"
+msgstr "%s: otrzymano argument #%d, który nie jest liczbą"
 
 #: mpfr.c:845
 msgid "%s: argument #%d has invalid value %Rg, using 0"
-msgstr ""
+msgstr "%s: argument #%d ma nieprawidłową wartość %Rg, użyto 0"
 
 #: mpfr.c:857
-#, fuzzy
 msgid "%s: argument #%d negative value %Rg will give strange results"
-msgstr "compl(%lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "%s: argument #%d ujemna wartość %Rg spowoduje dziwne wyniki"
 
 #: mpfr.c:863
-#, fuzzy
 msgid "%s: argument #%d fractional value %Rg will be truncated"
-msgstr "or(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
+msgstr "%s: argument #%d ułamkowa wartość %Rg zostanie obcięta"
 
 #: mpfr.c:878
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: argument #%d negative value %Zd will give strange results"
-msgstr "compl(%lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+msgstr "%s: argument #%d ujemna wartość %Zd spowoduje dziwne wyniki"
 
 #: msg.c:61
 #, c-format
@@ -3347,12 +3196,8 @@ msgstr "brak liczb szesnastkowych w sekwencji ucieczki 
`\\x'"
 
 #: node.c:579
 #, c-format
-msgid ""
-"hex escape \\x%.*s of %d characters probably not interpreted the way you "
-"expect"
-msgstr ""
-"szesnastkowa sekwencja ucieczki \\x%.*s %d znaków prawdopodobnie nie 
została "
-"zinterpretowana jak tego oczekujesz"
+msgid "hex escape \\x%.*s of %d characters probably not interpreted the way 
you expect"
+msgstr "szesnastkowa sekwencja ucieczki \\x%.*s %d znaków prawdopodobnie nie 
została zinterpretowana jak tego oczekujesz"
 
 #: node.c:594
 #, c-format
@@ -3360,12 +3205,8 @@ msgid "escape sequence `\\%c' treated as plain `%c'"
 msgstr "sekwencja ucieczki `\\%c' potraktowana jako zwykłe `%c'"
 
 #: node.c:739
-msgid ""
-"Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your data "
-"and your locale."
-msgstr ""
-"Wykryto nieprawidłowe dane. Możliwe jest niedopasowanie pomiędzy Twoimi "
-"danymi a ustawieniami regionalnymi."
+msgid "Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your 
data and your locale."
+msgstr "Wykryto nieprawidłowe dane. Możliwe jest niedopasowanie pomiędzy 
Twoimi danymi a ustawieniami regionalnymi."
 
 #: posix/gawkmisc.c:177
 #, c-format
@@ -3410,9 +3251,8 @@ msgid "internal error: %s with null vname"
 msgstr "wewnętrzny błąd: %s z zerowym vname"
 
 #: profile.c:530
-#, fuzzy
 msgid "internal error: builtin with null fname"
-msgstr "wewnętrzny błąd: %s z zerowym vname"
+msgstr "wewnętrzny błąd: builtin z fname null"
 
 #: profile.c:942
 #, c-format
@@ -3420,6 +3260,8 @@ msgid ""
 "\t# Loaded extensions (-l and/or @load)\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\t# Załadowane rozszerzenia (-l i/lub @load)\n"
+"\n"
 
 #: profile.c:965
 #, c-format
@@ -3516,48 +3358,28 @@ msgstr "Brak poprzedniego wyrażenia regularnego"
 
 #: symbol.c:740
 msgid "can not pop main context"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[s]printf called with no arguments"
-#~ msgstr "sqrt: wywołana z ujemnym argumentem %g"
-
-#~ msgid "`-m[fr]' option irrelevant in gawk"
-#~ msgstr "nieistotna opcja `-m[fr]' w gawk"
-
-#~ msgid "-m option usage: `-m[fr] nnn'"
-#~ msgstr "użycie opcji -m: `-m[fr] nnn'"
+msgstr "nie można zdjąć głównego kontekstu"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: received non-numeric first argument"
-#~ msgstr "or: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: received non-numeric second argument"
-#~ msgstr "or: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
+#~ msgid "attempt to use function `%s' as an array"
+#~ msgstr "próba użycia funkcji `%s' jako tablicy"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s(%Rg, ..): negative values will give strange results"
-#~ msgstr "or(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+#~ msgid "reference to uninitialized element `%s[\"%.*s\"]'"
+#~ msgstr "odwołanie do niezainicjowanego elementu `%s[\"%.*s\"]'"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s(%Rg, ..): fractional values will be truncated"
-#~ msgstr "or(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
+#~ msgid "subscript of array `%s' is null string"
+#~ msgstr "indeks tablicy `%s' jest zerowym łańcuchem"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s(%Zd, ..): negative values will give strange results"
-#~ msgstr "or(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+#~ msgid "%s: empty (null)\n"
+#~ msgstr "%s: pusty (null)\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s(.., %Rg): negative values will give strange results"
-#~ msgstr "or(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+#~ msgid "%s: empty (zero)\n"
+#~ msgstr "%s: pusty (zero)\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s(.., %Zd): negative values will give strange results"
-#~ msgstr "or(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+#~ msgid "%s: table_size = %d, array_size = %d\n"
+#~ msgstr "%s: table_size = %d, array_size = %d\n"
 
-#~ msgid "`%s' is a Bell Labs extension"
-#~ msgstr "`%s' jest rozszerzeniem Bell Labs"
+#~ msgid "%s: array_ref to %s\n"
+#~ msgstr "%s: array_ref do %s\n"
 
 #~ msgid "`nextfile' is a gawk extension"
 #~ msgstr "`nextfile' jest rozszerzeniem gawk"
@@ -3565,14 +3387,29 @@ msgstr ""
 #~ msgid "`delete array' is a gawk extension"
 #~ msgstr "`delete tablica' jest rozszerzeniem gawk"
 
+#~ msgid "use of non-array as array"
+#~ msgstr "użycie nie-tablicy jako tablicy"
+
+#~ msgid "`%s' is a Bell Labs extension"
+#~ msgstr "`%s' jest rozszerzeniem Bell Labs"
+
 #~ msgid "and: received non-numeric first argument"
 #~ msgstr "and: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
 
 #~ msgid "and: received non-numeric second argument"
 #~ msgstr "and: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
 
-#~ msgid "and(%lf, %lf): fractional values will be truncated"
-#~ msgstr "and(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
+#~ msgid "or: received non-numeric first argument"
+#~ msgstr "or: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
+
+#~ msgid "or: received non-numeric second argument"
+#~ msgstr "or: otrzymano drugi argument, który nie jest liczbą"
+
+#~ msgid "or(%lf, %lf): negative values will give strange results"
+#~ msgstr "or(%lf, %lf): ujemne wartości spowodują dziwne wyniki"
+
+#~ msgid "or(%lf, %lf): fractional values will be truncated"
+#~ msgstr "or(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 
 #~ msgid "xor: received non-numeric first argument"
 #~ msgstr "xor: otrzymano pierwszy argument, który nie jest liczbą"
@@ -3583,33 +3420,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "xor(%lf, %lf): fractional values will be truncated"
 #~ msgstr "xor(%lf, %lf): ułamkowe wartości zostaną obcięte"
 
-#~ msgid "Operation Not Supported"
-#~ msgstr "Operacja nie jest wspierana"
-
-#~ msgid "attempt to use function `%s' as an array"
-#~ msgstr "próba użycia funkcji `%s' jako tablicy"
-
-#~ msgid "reference to uninitialized element `%s[\"%.*s\"]'"
-#~ msgstr "odwołanie do niezainicjowanego elementu `%s[\"%.*s\"]'"
-
-#~ msgid "subscript of array `%s' is null string"
-#~ msgstr "indeks tablicy `%s' jest zerowym łańcuchem"
-
-#~ msgid "%s: empty (null)\n"
-#~ msgstr "%s: pusty (null)\n"
-
-#~ msgid "%s: empty (zero)\n"
-#~ msgstr "%s: pusty (zero)\n"
-
-#~ msgid "%s: table_size = %d, array_size = %d\n"
-#~ msgstr "%s: table_size = %d, array_size = %d\n"
-
-#~ msgid "%s: array_ref to %s\n"
-#~ msgstr "%s: array_ref do %s\n"
-
-#~ msgid "use of non-array as array"
-#~ msgstr "użycie nie-tablicy jako tablicy"
-
 #~ msgid "can't use function name `%s' as variable or array"
 #~ msgstr "nie można użyć nazwy funkcji `%s' jako zmiennej lub tablicy"
 
@@ -3619,11 +3429,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "statement has no effect"
 #~ msgstr "instrukcja nie ma żadnego efektu"
 
-#~ msgid ""
-#~ "for loop: array `%s' changed size from %ld to %ld during loop execution"
-#~ msgstr ""
-#~ "pętla for: tablica `%s' zmieniła rozmiar z %ld do %ld podczas 
wykonywania "
-#~ "pętli"
+#~ msgid "for loop: array `%s' changed size from %ld to %ld during loop 
execution"
+#~ msgstr "pętla for: tablica `%s' zmieniła rozmiar z %ld do %ld podczas 
wykonywania pętli"
 
 #~ msgid "function called indirectly through `%s' does not exist"
 #~ msgstr "pośrednio wywołana funkcja poprzez `%s' nie istnieje"
@@ -3632,9 +3439,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "funkcja `%s' nie została zdefiniowana"
 
 #~ msgid "non-redirected `getline' invalid inside `%s' rule"
-#~ msgstr ""
-#~ "komenda `getline' bez przekierowania jest nieprawidłowa wewnątrz reguły 
`"
-#~ "%s'"
+#~ msgstr "komenda `getline' bez przekierowania jest nieprawidłowa wewnątrz 
reguły `%s'"
 
 #~ msgid "error reading input file `%s': %s"
 #~ msgstr "błąd podczas czytania z pliku `%s': %s"
@@ -3648,6 +3453,15 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Sorry, don't know how to interpret `%s'"
 #~ msgstr "Niestety nie wiem jak zinterpretować `%s'"
 
+#~ msgid "Operation Not Supported"
+#~ msgstr "Operacja nie jest wspierana"
+
+#~ msgid "`-m[fr]' option irrelevant in gawk"
+#~ msgstr "nieistotna opcja `-m[fr]' w gawk"
+
+#~ msgid "-m option usage: `-m[fr] nnn'"
+#~ msgstr "użycie opcji -m: `-m[fr] nnn'"
+
 #~ msgid "\t-R file\t\t\t--command=file\n"
 #~ msgstr "\t-R plik\t\t\t--command=plik\n"
 
@@ -3670,8 +3484,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "próba użycia skalaru `%s' jako tablicy"
 
 #~ msgid "call of `length' without parentheses is deprecated by POSIX"
-#~ msgstr ""
-#~ "wywołanie `length' bez podania nawiasów jest niezalecane przez POSIX"
+#~ msgstr "wywołanie `length' bez podania nawiasów jest niezalecane przez 
POSIX"
 
 #~ msgid "division by zero attempted in `/'"
 #~ msgstr "próba dzielenia przez zero w `/'"
@@ -3694,12 +3507,8 @@ msgstr ""
 #~ msgid "`nextfile' cannot be called from a BEGIN rule"
 #~ msgstr "instrukcja `nextfile' nie może być wywołana z wnętrza reguły 
BEGIN"
 
-#~ msgid ""
-#~ "concatenation: side effects in one expression have changed the length of "
-#~ "another!"
-#~ msgstr ""
-#~ "konkatenacja: skutki uboczne w jednym wyrażeniu spowodowały zmianę "
-#~ "długości innego wyrażenia!"
+#~ msgid "concatenation: side effects in one expression have changed the 
length of another!"
+#~ msgstr "konkatenacja: skutki uboczne w jednym wyrażeniu spowodowały 
zmianę długości innego wyrażenia!"
 
 #~ msgid "illegal type (%s) in tree_eval"
 #~ msgstr "nieprawidłowy typ (%s) w tree_eval"
@@ -3763,8 +3572,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "Nieznany typ węzła %s w pp_var"
 
 #~ msgid "can't open two way socket `%s' for input/output (%s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "nie można otworzyć dwukierunkowego gniazda `%s' jako wejścia/wyjścia 
(%s)"
+#~ msgstr "nie można otworzyć dwukierunkowego gniazda `%s' jako 
wejścia/wyjścia (%s)"
 
 #~ msgid "%s: illegal option -- %c\n"
 #~ msgstr "%s: niewłaściwa opcja -- %c\n"
@@ -3783,8 +3591,7 @@ msgstr ""
 #~ "To report bugs, see node `Bugs' in `gawk.info', which is\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
-#~ "Aby zgłosić błędy, prosimy zobaczyć węzeł `Bugs' w `gawk.info', 
który "
-#~ "jest\n"
+#~ "Aby zgłosić błędy, prosimy zobaczyć węzeł `Bugs' w `gawk.info', 
który jest\n"
 
 #~ msgid "invalid syntax in name `%s' for variable assignment"
 #~ msgstr "błąd składni w nazwie `%s' dla przypisania zmiennej"
@@ -3805,9 +3612,7 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "`nextfile' użyty w akcji BEGIN lub END"
 
 #~ msgid "non-redirected `getline' undefined inside BEGIN or END action"
-#~ msgstr ""
-#~ "komenda `getline' bez przekierowania nie jest zdefiniowana wewnątrz akcji 
"
-#~ "BEGIN lub END"
+#~ msgstr "komenda `getline' bez przekierowania nie jest zdefiniowana wewną
trz akcji BEGIN lub END"
 
 #~ msgid "fptr %x not in tokentab\n"
 #~ msgstr "brak fptr %x w tokentab\n"

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 po/pl.gmo | Bin 44755 -> 70599 bytes
 po/pl.po | 1227 ++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 2 files changed, 516 insertions(+), 711 deletions(-)


hooks/post-receive
-- 
gawkreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]