emacs-diffs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

master a12de96: ; * etc/tutorials/TUTORIAL.sv: Re-adjust to latest chang


From: Stefan Kangas
Subject: master a12de96: ; * etc/tutorials/TUTORIAL.sv: Re-adjust to latest change in TUTORIAL.
Date: Mon, 6 Dec 2021 10:11:57 -0500 (EST)

branch: master
commit a12de96455f8dc9b9a64c2d00a351cb81ffdb5bb
Author: Stefan Kangas <stefan@marxist.se>
Commit: Stefan Kangas <stefan@marxist.se>

    ; * etc/tutorials/TUTORIAL.sv: Re-adjust to latest change in TUTORIAL.
---
 etc/tutorials/TUTORIAL.sv | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/etc/tutorials/TUTORIAL.sv b/etc/tutorials/TUTORIAL.sv
index 54756e2..5c9703f 100644
--- a/etc/tutorials/TUTORIAL.sv
+++ b/etc/tutorials/TUTORIAL.sv
@@ -1122,10 +1122,10 @@ Manualen beskriver även många andra funktioner i Emacs.
 * INSTALLERA PAKET
 ------------------
 
-Emacs har en stor uppsättning paket skrivna av användare, som utökar
-Emacs funktionalitet. Detta kan innefatta stöd för nya språk, fler
-teman, insticksmoduler för integration med externa program och mycket,
-mycket annat.
+Det finns en stor mängd paket för Emacs skrivna av användare, som
+utökar Emacs funktionalitet. Detta kan innefatta stöd för nya språk,
+fler teman, insticksmoduler för integration med externa program och
+mycket, mycket annat.
 
 Skriv M-x list-packages för att se en lista över alla tillgängliga
 paket. I detta läge kan du installera eller avinstallera paket samtreply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]