ci-development
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Ci-development] disappointing


From: Wilfred Mcgowan
Subject: [Ci-development] disappointing
Date: Fri, 13 Oct 2006 17:40:01 -0400
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


In de Verenigde Staten kan de wachtende beller soms aan een quiz meedoen, maar daar zijn we volgens mij in Nederland nog niet aan toe. Ruim een kwart krijgt daartoe van de werkgever het verzoek.
" De communicatie wordt steeds complexer.
Benut de afwezigheid van batterijen secretaresses en leg het eerste contact.
Niet voor niets onderkennen steeds meer bedrijven het nut van dergelijke nummers.
Hoewel grootschalig ingezet, zijn IVR en voicemail nog altijd weinig populair.
" Over het algemeen zijn de sectoren die al langer bezig zijn met internet hier verder in. Het gesprek kost de eigenaar in dit geval dus geld. Toch bezuinigen veel bedrijven in economisch moeilijke omstandigheden juist op telefonische contacten. De kleine bedrijven willen zonder te veel kosten voordelig blijven, waardoor zij ook eerder overstappen op het uitbesteden dan het verhogen van hun loonkosten. De kleine bedrijven willen zonder te veel kosten voordelig blijven, waardoor zij ook eerder overstappen op het uitbesteden dan het verhogen van hun loonkosten.
Want het in dienst stellen van het de nieuwe nummerreeks mag nooit ten koste gaan van uw telefonische bereikbaarheid! Simply add visual objects such as text, graphics or even a built-in web browser and tell them what to do and when.
Net zoals de ondernemer die u al tijden probeert te strikken. Dat geldt met name voor managers in kleine en middelgrote bedrijven. Hierdoor zal de telefoondesk niet meer fysiek aanwezig zijn in het desbetreffende bedrijf zelf. U dient hiervoor een Skype tegoed aan te schaffen.
Smulders: 'Bedrijven moeten hun IVR gaan relateren aan klantverwachtingen. Uw overal bekende nummer bent u kwijt, vaste relaties bellen op uw mobiele nummer, maar ook als het even niet uitkomt.
Altijd met de juiste 'tone of voice'.
Van alle kanten komt informatie, maar het wordt steeds moeilijker om alles bij de goede persoon te krijgen", aldus Roode.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]