avr-libc-dev
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[avr-libc-dev] Auto: AVR-libc-dev Digest, Vol 80, Issue 6


From: JenikH
Subject: [avr-libc-dev] Auto: AVR-libc-dev Digest, Vol 80, Issue 6
Date: Mon, 13 Jul 2009 18:59:53 +0200

Olouvám se, ale v dob? od 11. do 28. ?ervence mám dovolenou. Vaše zprávy 
vy?ídím jak jen to bude možné. V naléhavých p?ípadech volejte na mobil.
----
Jan Humpl

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]